Prašymai skirti dalį pajamų mokesčio paramai – tik e. būdu

Nuo 2020 m. sausio 1 d. prašymo pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma (toliau - prašymas) turės būti teikiama tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).


VMI informacija čia.

Skleidęs šviesą ir gerumą

Šiais metais  minimos kunigo, rašytojo, visuomenės veikėjo Juozo Tumo-Vaižganto 150-osios gimimo metinės, tad ir  2019-ieji  paskelbti Juozo Tumo-Vaižganto metais. Ta proga Varnių miesto bibliotekos literatų būrelio ,,Lyra‘‘ nariai, paraginti bibliotekos darbuotojų,  susirinko į biblioteką ir paminėjo šią sukaktį. Renginį pradėjo būrelio pirmininkė Gendvika Čiužienė, kuri  paskaitė Kazio Inčiūros eilėraštį apie Juozą Tumą-Vaižgantą ,,Vaikščiojanti šviesa‘‘. Išsamiai apie kunigą, rašytoją,  pasirinkusį slapyvardžiu senovės lietuvių linų dievą Vaižgantą, papasakojo Vlada Vengrienė. Ji priminė, kad  Juozas Tumas-Vaižgantas buvo vadinamas ,,vaikščiojanti šviesa‘‘, ,, deimančiukų ieškotoju‘‘ ir, kad beieškodamas tų deimančiukų lankėsi Varniuose ir rinko medžiagą apie Vincentą Juzumą bei Lindę Dobilą. Pažiūrėję filmuką apie Mykoliuko ir Severiutės meilę, Juozas Šileika ir Mamerta Tekorienė paskaitė Aldonos Puišytės ,,Iš elegijų Vaižgantui‘‘. Pabaigoje Vlada Vengrienė paskaitė Antano Miškinio eilėraštį ,,Tumas ir kanarėlės‘‘. Taip paminėjome vieno ryškiausių XX a. pirmos pusės asmenybių energija, optimizmu ir tolerancija pelniusių  neprilygsta­mą populiarumą tiek tarp šviesuomenės, tiek tarp paprastų žmonių Juozo Tumo-Vaižganto  150-ąsias metines.

Varnių miesto bibliotekininkė Zita Mickuvienė

Paroda 75-osioms Vytauto Mačernio mirties metinėms

Bibliotekos III a.

Viešojoje bibliotekoje atidaryta poetui Vytautui Mačerniui skirta paroda. Vytautas Mačernis – jauniausias literatūros klasikas, poetas. V. Mačernio kūryba – didelių vertybių, gyvenimo prasmės ieškančios, besikankinančios, abejojančios ir vėl nušvintančios sielos istorija. Jo poezija priklauso humanistinei filosofinei lietuvių literatūros tradicijai. Vytautui Mačerniui būdinga egzistencialistinė pasaulėjauta. Savo prozos kūriniuose V. Mačernis daugiau gilinasi ne į realistinę aplinką, realistines detales, o į filosofinę žmogaus egzistencijos prasmę. Vytautas Mačernis – iš Šarnelės kilęs egzistencialinės pasaulėjautos poetas. Parodoje eksponuojamos nuotraukų kopijos iš Telšių gimnazijos, studentiško gyvenimo laikotarpių bei portretinės poeto V. Mačernio. Taip pat dokumentų kopijos, jaunystės, šeimos nuotraukos iš poeto V. Mačernio muziejaus Žemaičių Kalvarijoje. Poetas žuvo 1944 m. spalio 7 dieną.       

 Audronė Kazlauskaitė

 

Būdami Telšių geležinkelio stotyje drąsiai galite pasiimti knygą iš bibliotekėlės

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka partnerystėje su Radviliškio rajono savivaldybės viešąja biblioteka įgyvendina projektą „Keliauju su knyga“, kurio tikslas sukurti nemokamą knygų mainų tinklą Šiaurės Lietuvoje ir kartu formuoti dalinimosi įgūdžius, kūrybiškumą, skaitymo skatinimą
Organizacijos „Dalinkis knyga“ tikslas – skatinti žmonių raštingumą ir paversti skaitymą kasdieniu malonumu. Įvairiuose miestuose kuriamos mažos, medinės bibliotekėlės, kurios yra atviros visiems norintiems pasiimti ar pasidalinti knyga.

Skaityti daugiau...

Susipažinti su Vokietija ne turisto, o andragogo akimis

Susipažinti su Vokietija ne turisto, o andragogo akimis, tokią galimybę turi konsorciumas, kurį sudaro neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančios institucijos, organizacijos Telšių ir Raseinių rajonuose, nes projektas „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“ šiais metais gavo programos ,,Erasmus +“ finansavimą.
Šiuo projektu tikimės skatinti lygias galimybes ir įtrauktį, sudarant palankesnes kvalifikacijos tobulinimo sąlygas Telšių ir Raseinių rajonų neformalųjį suaugusiųjų švietimo švietimą teikiančių institucijų Telšių ir Raseinių rajonuose atstovams darbuotojams, turintiems mažiau galimybių tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje (geografinės-regiono sąlygos, ribotos užsienio kalbų žinios ir kt.); supažindinsime konsorciumo narius su Vokietijos suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų gerąja patirtimi, tobulinsime bendruosius suaugusiųjų švietėjų gebėjimus (bendradarbiavimas, dalijimasis įgytomis žiniomis ir patirtimi, pokyčių inicijavimas, kalbėjimo užsienio kalbomis tobulinimas).

Skaityti daugiau...

Žemaitis Liudvikas Stulpinas - lietuviškos jūreivystės pradininkas

Paroda žymiam kraštiečiui

85-osioms mirties metinėms paminėti

Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidaryta archyvinių dokumentų, tarpukario, sovietmečio laikotarpiais spausdintų straipsnių kopijų, knygų ir kitų laikmenų, kuriose atsispindi L. Stulpino [1871 12 04- 1934 07 15] asmenybė, paroda. Atskira lentyna - mūsų žymaus kraštiečio atminimo ženklams Klaipėdoje, Smiltynės Kopgalio kapinėse, Telšiuose ir Jomantų take Viešvėnų seniūnijoje. Už nuopelnus L. Stulpinas apdovanotas dviem ordinais. „Pirmasis Klaipėdos uosto kapitonas žibėjo kaip švyturys“ – šia straipsnio antrašte kviečiame žvilgtelėti į L. Stulpino „portretą“, kuris tikėtinai padės suvokti šio žemaičio reikšmę Žemaitijai ir Lietuvai.
Skyriaus vedėja
Julita Švėgždavičienė

Pilietinė iniciatyva „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ Nerimdaičiuose

Liepos 6-oji yra viena svarbiausių Lietuvos valstybės minimų švenčių. Šią dieną 1253 metais įvyko pirmojo ir vienintelio Lietuvos karaliaus karūnacija. Ši diena oficialiai švenčiama nuo 1991 metų. O tradicija giedoti šalies himną gyvuoja nuo 2009 metų, minint Lietuvos vardo tūkstantmetį.
Nerimdaičių miestelio bendruomenė kasmet aktyviai susiburia prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Tautiška giesmė aplink pasaulį“. Šiais metais giedoti Tautišką giesmę vietos gyventojai susirinko prie miestelyje esančios estrados. Įsisegę tautines juosteles lygiai 21 val. kartu su viso pasaulio lietuviais, buvo pakviesti sugiedoti Tautišką giesmę.
O kadangi šiais metais Žemaitija švenčia 800 metų Jubiliejų, miestelio estradą papuošė užrašas - Žemaitėjė 800. Prisimenant savo etnografinio regiono tradicijas ir papročius, šventės dalyviai buvo paraginti aplankyti ir sudalyvauti įvairiose veiklose „stotelėse“: žemaitiškų patiekalų ir vaistažolių arbatų ragavime, žemaitiškų tekstų skaityme, mįslių minime, šuolyje į tolį su klumpėmis bei sėkmės išbandyme „Laimės šulinyje“. Patys greičiausi, aktyviausi ir gudriausi buvo apdovanoti. Viso vakaro metu vyravo linksma nuotaika ir geros emocijos. O renginio pabaigą vainikavo šventinis tortas.

Istorijos mokytoja ir vyr. bibliotekininkė Neringa Račkauskienė

Paroda "Prezidento skrybėlė"

Paroda

Bibliotekos III a. atidaryta Mažeikių dailės mokyklos moksleivių piešinių paroda “Prezidento skrybėlė”, skiriama Valstybės dienai.
Parodoje eksponuojami vaikų piešti daiktai, kurių apsuptyje Respublikos prezidentas būtų be galo patrauklus ir puikiai atstovautų klestinčią Lietuvą.

Lego bibliotekoje liepos mėn.

lego201907

Dronai bibliotekoje liepos mėn.

dronai201907

Daugiau įrašų...

 1. Poezijos renginys Lauko Sodoje
 2. Žvilgsniu į ežerą
 3. Legendų skrynią Nerimdaičiuose atvėrus
 4. Poetinio žodžio kelionė nuo Vytauto Mačernio paminklo
 5. Paroda Žemaitijos metams;,,Žemaitija – gimtinė, žemė, žmonės – viskas kažkaip arčiau‘‘
 6. Vasaros darbo laikas
 7. Projektas "Pažinkime neregimą pasaulį"
 8. Lėlių teatras - bibliotekoje
 9. Poezijos pavasaris 2019
 10. VARNIŲ MIESTO FILIALE VEIKIA TOMO JOVAIŠOS AKVARELIŲ PARODA
 11. Tarpukario Telšių spaustuvių leidiniai
 12. Žemaitijos paslaptys –Tryškiuose
 13. LIETUVA SKAITO. Skaitymo akcija „VALANDA SU KNYGA" Telšiuose
 14. Paroda "Kraštiečių portretai"
 15. SUSITIKIMAS SU POEZIJA BALTAJAME OBELŲ ŽYDĖJIME
 16. Nerimdaičių biblioteka paminėjo Nacionalinę bibliotekų savaitę
 17. Atverk duris knygelės
 18. Valanda su knyga 2019
 19. Penktadienis Rainių filiale
 20. Edukacinė popietė „Kas ant margučio parašyta“
 21. ,,Atsivėrė anksčiau neregėta erdvė Ir kyla kalvų kalvomis’’(V. Stulpinas) - belaukiant Velykų,
 22. PASITINKANT NACIONALINĘ BIBLIOTEKŲ SAVAITĘ
 23. Nacionalinė bibliotekų savaitė 2019
 24. ,,Atverk knygelės duris‘‘
 25. Sauliaus Grinkevičiaus knygos ,,Labirintai'' pristatymas
 26. Literatūrinė pamoka Varnių miesto bibliotekoje.
 27. Linksmai šventėme Tarptautinę vaikų knygos dieną
 28. Paroda, skirta Pasaulio poezijos dienai, ,,Žodis išlaisvina tylą‘‘(V.Stulpinas) – Telšių krašto kūrėjų žiūra į kasdienybę kitaip‘‘
 29. Paminėta vaikų knygos diena
 30. Tarptautinė vaikų knygos diena Eigirdžiuose
 31. ,,Knygnešių takais‘‘ – paroda apie tautos sąmonės žadintojus
 32. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventė Nerimdaičiuose
 33. Prisijungusi Lietuva skelbimas
 34. ,,Ar jau pažįstu raideles?‘‘ – ,,išskaitomas‘‘ susitikimas Miesto bibliotekoje
 35. Lietuvių kalbos dienos Tryškių bibliotekoje
 36. Užgavėnės Pavandenėje „Žemaitėška ruokonda“
 37. Lietuvių kalbos dienos Degaičių bibliotekoje
 38. Užgavėnės Pavandenėje „Žemaitėška ruokonda"
 39. Metų knygų vaikams pristatymas Buožėnų filiale
 40. Smagi viktorina Lietuvių kalbos dienoms ir Žemaitijos metams paminėti Ryškėnuose
 41. Vasario 16 - ios popietės akimirkos
 42. Rainiai šventė gimtadienį – Vasario 16-ąją!
 43. Atverti širdį ir gyvenimo spalvas per meną
 44. Nacionalinis diktantas bibliotekoje
 45. Iniciatyva „10 000 vaikų, saugesnių internete“ ir bibliotekoje
 46. Kai biblioteka – Nuotykių žemė
 47. LITERATŪRINIAI SUSITIKIMAI, TIESIANTYS POEZIJAI TAKĄ Į SKAITYTOJŲ ŠIRDIS
 48. Juzefo Perkovskio studija pristatyta Torunėje
 49. „Poezijos knygų penketuko pristatymas“
 50. Antikvarinių skulptūrėlių paroda
 51. Kalėdinės eglutės įžiebimas
 52. Renginys Gadūnave
 53. Renginys Gedrimuose
 54. Popietė "Kalėdinis atvirukas"
 55. Edukacinė popietė „Džinso džiazas“
 56. PIRMOKAI BIBLIOTEKOJE
 57. „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“ Tryškių bibliotekoje
 58. Nerimdaičiai prisijungė prie Suaugusiųjų mokymosi savaitės 2018
 59. Laikas mokytis
 60. Laisvalaikiu mokomės ir tobulėjame
 61. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė
 62. Nerimdaičiuose pristatyta Stasio Kasparavičiaus knyga „Žemaitija – paslapčių žemė“
 63. Vienuoliktoji menininkės parodos "Išrinktieji" stotelė - TELŠIAI!
 64. DIDYSIS KNYGŲ PRISTATYMO KONKURSAS
 65. Telšių trečiojo amžiaus universiteto studentai – akcijos dalyviai.
 66. AKCIJOS „SENJORŲ DIENOS INTERNETE 2018“ startas Telšių rajono bibliotekose!
 67. Akcijos „SENJORŲ DIENOS INTERNETE 2018“ renginiai Telšių rajono BIBLIOTEKOSE.
 68. Projektas „Prisijungusi Lietuva“ Lietuvos bibliotekose
 69. Poezijos ir romansų vakaras „Kas tas paslaptis suprastų...“ Tryškių bibliotekoje
 70. Virgis Šidlauskas – vaikų literatūros debiutantas Telšiuose
 71. Linksmas susitikimas su rašytoju Virgiu Šidlausku
 72. Iki susitikimo Telšių knygų mugėje 2019 metais!
 73. Žemaičių kūrybos almanacho „ Už kalno kalnas“ pristatymas
 74. Christopher E. M. Pearson knygos „1000 architektūros šedevrų“ pristatymas
 75. Ona Jautakė ir jos „Balta skrybėlaitė“
 76. Vytautas Račickas- populiariausias autorius bibliotekose
 77. Vaikiškų knygų autorė Liuda Petkevičiūte
 78. Knygų mugėje — išskirtinis dėmesys vaikams
 79. Juozo Šileikos knygos ,, Su tavim aš kalbuosi‘‘ pristatymas Janapolėje
 80. Justo Paleckio knygos "Žurnalisto kelio atšvaitai" pristatymas
 81. Šventė „Vaikų bibliotekėlė 2018“
 82. Susitikimas su rašytoja Irena Buivydaitė Ubiškės bibliotekoje
 83. Populiariausių knygų rašytoja Irena Buivydaitė — Telšių krašte
 84. Edukaciniai užsiėmimai moksleiviams bibliotekoje
 85. Istorinė popietė ,,Atminimai‘‘
 86. Telšių knygų mugė 2018
 87. Ant Paunšvystės alkakalnio buvo minima Baltų vienybės ugnies sąšauka
 88. Kviečiame į knygos pristatymą
 89. Vaikų bibliotekėlė 2018
 90. Susitikimas su vaikų rašytoju Virgiu Šidlausku
 91. "Knygos ieško fanų"
 92. Susitikimas su vaikų rašytoju Tomu Dirgėla
 93. (NE)ATSISVEIKINTI SU VASARA
 94. Susitikimas su rašytoja Irena Buivydaite
 95. Alinos Čapienės fotografijų paroda
 96. Biržuvėnų kraštiečių šventė skirta Biržuvėnų 765 metų jubiliejui „Prisisminimų pastogė“.
 97. Rugsėjo 1-ąją dieną
 98. Stasio Kasparavičiaus knygos pristatymas
 99. Edukacinė popietė. „Aš ir knyga gimiau tais pačiais metais“.
 100. Vydūno metus pasitinkant
 101. Skelbimas
 102. Tautiška giesmė skambėjo ant Paunšvystės alkakalnio
 103. Telšių „Ateities“ progimnazijos mokinių kūrybinių darbų paroda
 104. Paroda, skirta "Žalčio motei"
 105. Popietė. „Tremtis dokumentuose ir prisiminimuose“.
 106. Aušros Sirutienės Oreigės tapybos darbų parodos „Stebuklų sodas“ pristatymas
 107. Viktorina apie Švediją
 108. Aušros Sirutienės Oreigės tapybos darbų pristatymas
 109. Skaitymas yra malonumas, atostogos, bendravimas
 110. ,,Lyros‘‘ poezijos keliais
 111. 100 širdžių Lietuvai
 112. Žaidimo "Knygosūkis" pristatytas
 113. Augu skaitydamas
 114. Popietė
 115. Tryškiuose startuoja „Skaitymo iššūkis“
 116. Susitikimas su „Lapė yra laimė“ kūrėjomis Evelina Daciūte ir Aušra Kiudulaite
 117. XVII-asis Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydis-konferencija
 118. Iš Lietuvos kultūros lobynų
 119. Poezijos pavasaris Eigirdžiuose
 120. Projektas „Senjorai ir skaitmeninės technologijos“
 121. Tarptautinis poezijos pavasaris
 122. Amžius – ne kliūtis išmokti naudotis išmaniaisiais įrenginiais
 123. Išvyka po Gadūnavo seniūnijos lankytinas vietas
 124. Parodos ,,Rodos nieko keisto‘‘ pristatymas.
 125. Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje
 126. Poetiniai skaitymai Varniuose - ,,Poezija tavo ir mano širdy“
 127. Motinos diena Nerimdaičiuose
 128. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena
 129. Nacionalinės bibliotekų savaitės „Kartu mes kuriame ateitį“ renginiai Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos filialuose
 130. Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Tryškiuose
 131. SKUBAME PASIDALINTI DŽIUGIA NAUJIENA!
 132. Susitikimas su Lina Žutaute
 133. Popietė. „Jau Velykos praėjo ir Atvelykis atskubėjo“.
 134. 18-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė jau visai čia pat !
 135. Garsiniai skaitiniai Telšiuose - graži rajono bendruomenės tradicija.
 136. R. Šarknicko knygos „Šarkos sielos šauksmas“ pristatymas Tryškių bibliotekoje
 137. Vaikų Velykėlės Pavandenėje
 138. Atvelykis Vembūtų bibliotekoje
 139. Rainių filiale pažymėta Tarptautinė vaikų knygos diena
 140. Žibalinių lempų,XVII-XIX a., paroda
 141. Keliauk, pamatyk, išgirsk
 142. Laukdami Šv. Velykų
 143. Gandrinės – šventė ir gandrams, ir vaikams
 144. Kalendoriaus "Lietuvos pinigai" pristatymas
 145. Knygos "nePASMERKTI" pristatymas
 146. Spaudinių parodos: „Rankšluostį išausiu, Motina Tėvyne – tu didvyrių žemė, mes tavo vaikai“- Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir „Kovo 11 - oji vakar ir šiandien“.
 147. Lietuvių kalbos dienų įspūdžiai iš Tryškių bibliotekos
 148. BITĖS KUIC IR JOS STUDIJOS NARIŲ TAPYBOS DARBŲ PARODA
 149. Džiugi Kovo 11-osios šventė Ryškėnuose
 150. Šimtmečio protmūšis
 151. Konkursas "Mano žodynas"
 152. Pavandenėje – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena
 153. Nerimdaičių bendruomenė džiugiai paminėjo Kovo 11 – ąją
 154. Varniuose – Protų mūšis
 155. Bitės Kuic tapybos paroda
 156. Monografijos pristatymas. Juozas Pabrėža „Žemaičių kalba ir rašyba“
 157. Nacionalinis diktantas Tryškių bibliotekoje „ATEIK. RAŠYK. IŠSAUGOK“ „Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas...“ Mikalojus Daukša
 158. „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“
 159. Skaitymo maratonas - pakylėtas renginys
 160. Konferencija Karolinos Praniauskaitės 190 jubiliejui
 161. Kviečiame į Juozo Pabrėžos knygos pristatymą
 162. Vasario 16-oji-Lietuvos gimtadienis
 163. „Nuo akmens kirvuko iki Lietuvos valstybės“
 164. Užgavėnės Pavandenėje
 165. Žima žima bėk iš kima
 166. Šeimų turnyras „Minčių galiūnai vs Europa“
 167. Knygos skirtukas Lietuvos 100-mečiui
 168. Žemaičių poetę prisimenant
 169. Paroda „Atkurtai Lietuvai – 100“
 170. Laimės paieškos Vaikų literatūros skyriuje
 171. Draugiškas internetas prasideda nuo mūsų kiekvieno!
 172. Popietė „Sveika gyva pasaka“. Martynui Vainilaičiui – 85.
 173. Mokslinė konferencija
 174. Sausio 13 - osios paminėjimas Pavandenėje
 175. Kviečiame į nacionalinę viktoriną
 176. Susitikimas su diplomatu, filosofu Vytautu Ališausku
 177. Paroda „Žemaitija – istoriniuose Europos žemėlapiuose“
 178. NEPAMIRŠTAMAS SUSITIKIMAS SU ŽAVIA KŪRĖJA
 179. Susitikimas su filosofu Vytautu Ališausku
 180. "Žemaitija - istoriniuose Europos žemėlapiuose"
 181. Susitikimas su poete Agne Žagrakalyte