Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Apie mus » Straipsniai » Skaitytojui
 • Užsakymas internetu

  Skaitytojai leidinių paiešką ir užsakymą gali atlikti internetu. Užsisakant leidinius, visada reikia įvesti savo pažymėjimo numerį ir slaptažodį. Slaptažodis yra skaitytojo pavardė, įvedama lietuviškomis raidėmis (jei jos yra pavardėje).

  Bibliotekos elektroninį katalogą galima pasiekti adresu: http://katalogas.kpbiblioteka.lt

  Leidinių paieškos ir užsakymo intrukciją galite parsisiųsti čia: pdfleidinio_paieska_2018.pdf 515.37 KB

 • Kaip tapti skaitytoju

  Bibliotekos skaitytojais gali tapti visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir svečiai nepriklausomai nuo amžiaus.

  Kaip tapti skaitytoju?

  Asmenys, norintys naudotis bibliotekos ištekliais ir paslaugomis, privalo joje užsiregistruoti ir įsigyti skaitytojo pažymėjimą. Bibliotekoje naudojamas LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų sistemos) skaitytojo pažymėjimas. LIBIS skaitytojo pažymėjimai (išduodami neterminuotai) galioja visose LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį įdiegusiose bibliotekose.

  Skaitytojo pažymėjimo kaina - 2,00 €.

  Vaikams iki 14 metų – 1,00 €.

  Vartotojai, įsigiję LIBIS skaitytojo pažymėjimą kitose bibliotekose, privalo Bibliotekoje tik užsiregistruoti. Kito pažymėjimo įsigyti ir mokėti už registraciją nereikia.

  Skaitytojai registruojami abonmente , vaikų literatūros skyriuje, miesto filialuose. Registruojantis reikia:

  1. Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba kitą dokumentą su asmens duomenimis ir nuotrauka).

  2. Vaikai iki 14 metų registruojami pateikus vaiko pasą arba gimimo liudijimą kartu su moksleivio pažymėjimu. Biblioteka atsako už duomenų saugumą.

  3. Susipažinti su Skaitytojų aptarnavimo tvarka.

  4. Jei esate ne mūsų rajono gyventojas, už dokumentų skolinimą į namus imamas piniginis užstatas, kuris grąžinamas atsiskaičius su biblioteka.

  5. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas. Mokestis imamas tik už papildomas paslaugas, kurios įtrauktos į Kultūros ministerijos „Mokamų paslaugų sąrašą". Telšių viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainas tvirtina Telšių rajono savivaldybės taryba.

 • Užsienio kalbos mokymasis

 • Naudojimosi biblioteka taisyklės

  PATVIRTINTA
  Telšių rajono savivaldybės
  Karolinos Praniauskaitės
  Viešosios bibliotekos direktoriaus
  2011 m. kovo mėn. 14d. įsakymu Nr. 2

  TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Naudojimosi biblioteka taisyklės (toliau – taisyklės) nustato vartotojų aptarnavimo ir registravimo Telšių rajono savivaldybės įsteigtose bibliotekose, vykdančiose bibliotekų veiklą (toliau – bibliotekose) tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekų teises ir pareigas.

  Skaityti daugiau...

 • LIBIS bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės

  PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2011-10-28 įsakymu Nr. B-164

  LIBIS bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės (PDF)

 • Naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu taisyklės

  I. Bendrosios nuostatos

  • Tarpbibliotekinis abonementas (toliau TBA) yra tokia bibliotekų bendravimo forma, kai viena biblioteka skolina dokumentus arba pateikia jų kopijas kitai bibliotekai.
  • TBA sistema funkcionuoja neatsižvelgiant į žinybinį teritorinį bibliotekų priklausomumą ir skirta tenkinti informacijos poreikius.
  • Naudojimosi TBA tvarką nustato Lietuvos standartas LST 1304:1993.
  • TBA sistemos darbą organizuoja ir koordinuoja respublikiniai, apskričių, miestų ir rajonų TBA centrai.

  II. Naudojimosi TBA tvarka

  • TBA gali naudotis visi Bibliotekos skaitytojai, Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių bibliotekos.
  • Teisę naudotis TBA suteikia:
   • Bibliotekos skaitytojams – skaitytojo pažymėjimas;
   • bibliotekoms – TBA sutartis.
  • Iš skaitytojo priimamas užsakymas ir per TBA gaunamas dokumentas ar jo kopija.
  • Užsakymai priimami iš kitų bibliotekų ir joms skolinami dokumentai arba jų kopijos.
  • TBA paslaugos dalinai mokamos. Skaitytojas moka už pašto išlaidas pagal galiojančius pašto siuntų ir paslaugų tarifus ir už kopijas pagal nurodytus įkainius.
  • Biblioteka dokumentus skolina vienam mėnesiui. Konkretų skolinimo terminą lemia dokumento paklausa ir turimas egzempliorių kiekis.
  • Biblioteka neskolina:
   • retų ir vertingų leidinių;
   • laikraščių ir žurnalų komplektų;
   • enciklopedijų, žodynų, žinynų;
   • vienintelių dokumentų egzempliorių.

  III. Skaitytojų teisės ir atsakomybė

  • Skaitytojas turi teisę:
   • gauti pageidaujamą dokumentą iš kitų bibliotekų;
   • gautu dokumentu naudotis iki nurodyto grąžinimo termino Bibliotekos skaityklose;
   • gauti pageidaujamo dokumento kopijas, kurios, apmokėjus kopijavimo paslaugas, tampa skaitytojo nuosavybe.
  • Skaitytojo atsakomybė:
   • už pamestą ar sugadintą leidinį atsiskaitoma pagal jį skolinusios bibliotekos reikalavimus;
   • apmokėti persiuntimo išlaidas;
   • skaitytojas, nesilaikantis TBA taisyklių, Bibliotekos direktoriaus įsakymu praranda teisę naudotis TBA.
 • Naudojimosi internetu taisyklės

  TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIAIS IR INTERNETU TAISYKLĖS

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Telšių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Bibliotekos) naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi šiomis paslaugomis tvarką, vartotojų teises ir atsakomybę.
  2. Kompiuterio ir viešos interneto prieigos paslaugos (išskyrus dokumentų spausdinimą ir skenavimą) Bibliotekoje vartotojams teikiamos nemokamai.
  3. Bibliotekoje esantys vartotojams skirti kompiuteriai naudojami:
  3.1. informacijos paieškai interneto tinkluose, prenumeruojamose duomenų bazėse, informaciniuose kompaktiniuose diskuose;

  Skaityti daugiau...

 • Infolex

  Lietuviška teisinė duomenų bazė Infolex . Prieiga iš bibliotekos kompiuterių 2-jose darbo vietose.

  http://www.infolex.lt/tp/

 • Nemokamos teisinės bazės

  KVIEČIAME naudotis nemokamomis teisinėmis duomenų bazėmis:

  TAR – teisės aktų registras;

  LRS – Lietuvos Respublikos Seimo duomenų bazės;

  EUR-Lex – Europos Sąjungos teisė.

  Teismų praktika:

  LAT – Lietuvos aukščiausiasis teismas;

  LVAT – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

 • Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas

  http://nbdb.libis.lt/

  Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (NBDB) pradėtas kurti 1998 m. Jame jau sukaupta per 2 553 400 valstybinės einamosios, nacionalinės retrospektyvinės ir lituanikos bibliografinių įrašų (2014 m. sausio 1 d. duomenys).

 • Credo Online Reference Service

  Duomenų bazėje pateikiama patikima informacija įvairių mokslų temomis. Čia sukaupta per 3 mln. viso teksto įrašų iš daugiau nei 600 žinynų, žodynų, enciklopedijų. Duomenų bazėje galima rasti su ieškoma tema ar asmeniu susijusių straipsnių, apibrėžimų, vaizdų, vaizdo ir garso medžiagos, naujienų, taip pat – nuorodų į įvairius interneto šaltinius, prenumeruojamas duomenų bazes, LNB elektroninį katalogą, atvirosios prieigos ar kitus išteklius

  http://search.credoreference.com/

 • Naxos Music Library

  Tai išsami muzikos duomenų bazė, kurioje pateikiami klasikinės, džiazo, pasaulio tautų folkloro, šiuolaikinės populiariosios, roko muzikos įrašai. Duomenų bazėje rasite kompozitorių ir atlikėjų biografijas, muzikos terminų žodyną ir kitą informaciją.

  http://kpbiblioteka.NaxosMusicLibrary.com

 • EBSCO Publishing

  EBSCO Publishing - sudaro įvairios visatekstės ir bibliografinės periodinių leidinių straipsnių duomenų bazės socialinių, humanitarinių, medicinos ir technikos mokslų klausimais.

  Naujiena: EBSCO Publishing ką tik papildyta 2 duomenų bazėmis: Teather Referente Center ir GreenFILE.

  Adresu: http://search.ebscohost.com

  Suteikiami individualūs slaptažodžiai naudotis duomenų bazėmis ne bibliotekoje. Dėl slaptažodžių suteikimo galima kreiptis į Bibliografinio aptarnavimo skyrių el. paštu: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. arba tel.: 52533

 • „Verslo žinių“ archyvas internete

  „Verslo žinių" archyvas internete: http://archyvas.vz.lt/

  „Verslo žinios" – Lietuvos verslo naujienų dienraštis, kuriame pateikiamos svarbiausios dienos naujienos, ekonomikos, politikos įvykių vystymosi tendencijos ir prognozės. Senesnius nei 6 mėn. „Verslo žinių" straipsnius galima skaityti nemokamai. Naujausiems straipsniams reikalingas slaptažodis. Straipsnių archyvas nuo 1994 m.

  (Bibliografinio aptarnavimo skyriaus darbuotojai suteikia slaptažodį prieigai prie archyvo)

 • LNB prenuomeruojamos DB

  Nacionalinė biblioteka testuoja ir prenumeruoja įvairias duomenų bazes. Visi skaitytojai, turintys LIBIS pažymėjimus, gali gauti slaptažodžius prisijungti prie šių duomenų bazių čia: http://www.lnb.lt/duomenu-bazes/prenumeruojamos-duomenu-bazes/prenumeruojamos-duomenu-bazes-virtualiems-vartotojams. Jei jūs nesate prisiregistravę Nacionalinėje bibliotekoje, tai galite padaryti per Interaktyvios bibliotekos portalą https://www.ibiblioteka.lt/.

 
Savanoris bibliotekoje