Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Apie mus » Biblioteka spaudoje

Biblioteka spaudoje


Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka vietos spaudoje 2016 metais

2017-02-06

1. Mukienė, Danutė
"Telšių žemėje. Bibliografinis sąrašas" : iškilūs Telšių krašto žmonės užsienyje / Donatas Tytuva // Žemaičių žemė. - ISSN 1392-2610. - 2016, Nr. 1, p. 34.
Telšių viešosios bibliotekos filialo Nr. 2 vyr. bibliotekininkas Gediminas Petrulis parengė bibliografinį sąrašą. Pateikta rankraščio autoriaus pratarmė.
1. Petrulis, Gediminas. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekininkai. 5. Sąrašai. 6. Bibliografija. 7. Žmonės, įžymūs (populiarūs). 8. Rankraščiai. 9. Pratarmės. 10. Spauda (leidiniai), informacinė. 11. Spauda (leidiniai). 12. Išeivija. 13. Kraštiečiai. 14. Telšiai. 15. Lietuva. 16. Publikacijos. 17. Filialai. 18. Emigrantai. 19. Emigracija. 20. Raštija, lietuvių

2. Petrulis, Gediminas
Iškilūs Telšių krašto knygos žmonės užsienyje / Gediminas Petrulis. - Iliustr. // Žemaičių žemė. - ISSN 1392-2610. - 2016, Nr. 1, p. 35-46.
Telšių miesto bibliotekos Nr. 2 vyr. bibliotekininko Gedimino Petrulio parengtas bibliografinis sąrašas.
1. Alminas, Kazys, 1904-1986. 2. Alšėnienė, Estera, 1922-. 3. Babrauskas, Benediktas, 1910-1968. 4. Bastys, Pranas, 1905-1977. 5. Bytautas, Romanas, 1886-1915. 6. Būčys, Pranciškus Petras, 1872-1951. 7. Bukota, Tadas Juozapas, 1740-1795. 8. Butkus, Petras, 1914-1993. 9. Chmielievskis, Gasparas. 10. Cinzas, Eduardas, 1924-1996. 11. Čiulda, Juozas, 1796-1861. 12. Dembskis, Vladislovas, 1831-1913. 13. Dobševičius, Tomas Jurgis. 14. Dovydaitis, Juozapas Silvestras, 1826-1883. 15. Gadonas, Vladimiras, 1775-1842. 16. Vilkutaitytė-Gedvilienė, Birutė, 1917-. 17. Grauslys, Alfonsas, 1902-1988. 18. Grybauskas, Vytautas, 1922-2013. 19. Ignotas, Mikalojus A., apie 1870-1934. 20. Inkėnaitė, Dorotėja, 1908-1975. 21. Ivinskis, Zenonas, 1908-1971. 22. Jagminas, Romualdas. 23. Jankus, Lionginas, 1912-1968. 24. Januškevičius, Juozas, 1862-1960. 25. Jasevičius, Anupras, 1805-1884. 26. Jasėnas, Kazimieras, 1867-1954. 27. Jaunius, Kazimieras. 28. Jonikas, Vincas, 1918-2006. 29. Jovaiša, Česlovas. 30. Jurkus, Paulius, 1916-2004. 31. Kamantauskas, Viktoras, 1899-1951. 32. Kidykas, Jonas, 1905-1999. 33. Kobeckis, Liudvikas. 34. Križanauskis, Juozapas. 35. Kučingis, Jonas, 1908-2009. 36. Mačernis, Juozas, 1891-1976. 37. Mažonas, Vladas, 1881-1945. 38. Mikalauskas, Antanas, g. 1907. 39. Mockus, Kazys, 1910-1972. 40. Palionis-Pėža, Dominykas. 41. Paulauskas, Vaclovas, 1910-1995. 42. Petravičius, Antanas, 1821-po 1901. 43. Praniauskas, Otonas. 44. Praniauskis, Otonas, 1817 ar 1823-1879. 45. Raila, Stasys, 1907-2008. 46. Rubšys, Antanas, 1923-2002. 47. Salys, Antanas, 1902-1972. 48. Serapinas, Rapolas, 1904-1989. 49. Steponis, Kazimieras, 1904-1968. 50. Tarvainis, Vytautas, 1924-1952. 51. Tenisonaitė, Zenta, 1925-2001. 52. Tenisonas, Aleksandras, 1898-1986. 53. Turauskas, Eduardas, 1896-1966. 54. Vaišnoras, Simonas, apie 1545-1600. 55. Vaitkus, Mykolas, 1883-1973. 56. Valančius, Grigas, 1906-1978. 57. Valiuška, Antanas, 1915-1998. 58. Vaseris, Pranas, 1915-1987. 59. Vasys, Jonas, 1918-. 60. Vasiliauskas, Pranciškus, 1871-1955. 61. Velutis, Jonas, 1908-2006. 62. Venckus, Juozas, 1897-1979. 63. Vydūnas, 1868-1953. 64. Nezabitauskis-Zabitis, Kiprijonas Juozapas, 1779-1837. 65. Žadeikis, Povilas, 1887-1957. 66. Žeimys, Adomas, apie 1855-1909. 67. Želvys-Želvavičius, Juozapas. 68. Žvirblis, Jonas, 1911-1997. 69. Diplomatai. 70. Veikėjai, valstybės. 71. Kunigai. 72. Poetai. 73. Prozininkai. 74. Memuaristai. 75. Darbuotojai. 76. Spauda (leidiniai). 77. Vertėjai. 78. Žurnalistai. 79. Girininkai. 80. Pedagogai (mokytojai, dėstytojai). 81. Kalbininkai (kalbotyrininkai, lingvistai). 82. Knygnešiai. 83. Treneriai. 84. Kraštiečiai. 85. Žmonės, įžymūs (populiarūs). 86. Išeivija. 87. Sąrašai. 88. Bibliografija. 89. Bibliotekininkai. 90. Bibliotekos, viešosios. 91. Biografijos. 92. Telšiai. 93. Lietuva. 94. Filialai. 95. Publikacijos. 96. Spauda (leidiniai), informacinė

3. Ubartienė, Aušra
"Knygų Kalėdų" savanoriai / Aušra Ubartienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, saus. 5, p. 4.
Apie Janapolės bibliotekos renginį Telšių Vaikų globos namuose, skirtą akcijai "Knygų Kalėdos".
1. "Knygų kalėdos". 2. Renginiai. 3. Akcijos. 4. Janapolė. 5. Įstaigos (namai), globos. 6. Telšiai. 7. Lietuva. 8. Bibliotekos. 9. Bibliotekos, kaimo. 10. Bibliotekos, viešosios

4. Ubartienė, Aušra
"Knygų Kalėdų" savanoriai / Aušra Ubartienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, saus. 5, p. 6.
Apie Janapolės bibliotekos renginį Telšių Vaikų globos namuose, skirtą akcijai "Knygų Kalėdos".
1. Janapolė. 2. Renginiai. 3. Įstaigos (namai), globos. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekininkai. 6. Bibliotekos, kaimo. 7. Bibliotekos, viešosios. 8. "Knygų kalėdos". 9. Telšiai. 10. Lietuva

5. Genutis, Stanislovas
Penktosios "Knygų Kalėdos" Varniuose / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, saus. 5, p. 6.
Apie Telšių K.Praniauskaitės Viešosios bibliotekos Varnių filialo organizuotą renginį akcijai „Knygų Kalėdos“.
1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. "Knygų kalėdos". 4. Renginiai. 5. Akcijos. 6. Telšiai. 7. Varniai. 8. Lietuva

6. Kazlauskienė, Donata
Lietuvos kultūros sostinė - su skęstančiu Kultūros centru / Donata Kazlauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, saus. 12, p. 1, 7.
Apie rekonstruojamą Kultūros centrą bei Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastatą.
1. Rekonstrukcijos. 2. Centrai, kultūros (laisvalaikio). 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Remontas. 5. Sostinės. 6. Telšiai. 7. Lietuva

7. Kazlauskienė, Donata
Iki pabaigos liko 3 milijonai 250 tūkstančių eurų / Donata Kazlauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, saus. 16, p. 3, 10.
Apie rekonstruojamą Telšių Kultūros centro ir Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastatą.
1. Centrai, kultūros (laisvalaikio). 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Rekonstrukcijos. 5. Pastatai (statiniai, namai). 6. Lėšos. 7. Telšiai. 8. Lietuva

8. Prisimintas laikas, kai vienijo laisvės troškimas. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, saus. 19, p. 7.
Apie Laisvės gynėjų dienai skirtą renginį, Ryškėnų kultūros centre bei Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Ryškėnų filiale.
1. Sausio tryliktoji (Laisvės gynėjų diena). 2. Renginiai. 3. Ryškėnai. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Bibliotekos, kaimo. 7. Telšiai. 8. Centrai, kultūros (laisvalaikio). 9. Lietuva

9. Servienė, Aurelija
Dešimtmečio renovacija: įkurtuvių nuotaiką gadina kiauras bibliotekos stogas / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, saus. 29, p. 1, 11.
Apie bibliotekos renovaciją bei renginius skirtus Bibliotekų metams, pasakoja Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė.
1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Renovacijos (atnaujinimas). 5. Metai, teminiai. 6. Renginiai. 7. Renginiai, literatūriniai. 8. Renginiai, kultūriniai. 9. Patalpos. 10. Telšiai. 11. Lietuva

10. Kleibienė, R.
Žvilgsnis į poeziją / R. Kleibienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, vas. 5, p. 5.
2015 m. metų poezijos knygas, dalyvaujančias "Metų knygos rinkimų" akcijoje, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 1-ajame miesto filiale, pristatė ir aptarė Telšių „Ateities" pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, žinoma literatė Ieva Sigita Naglienė.
1. Naglienė, Sigita Ieva, 1959-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Knygos. 5. Pristatymai, spaudos (leidinių). 6. Renginiai. 7. "Metų knyga". 8. Telšiai. 9. Lietuva

11. Švėgždavičienė, Julita
Te neapleidžia manęs nerimas... / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, vas. 9, p. 10.
Apie Telšiuose tris dešimtmečius gyvenusį poetą Nikolajų Artiomovą, jo kūrybą,.
1. Artiomovas, Nikolajus. 2. Poetai. 3. Poezija. 4. Eilėraščiai (eilės). 5. Kūryba. 6. Kalba, rusų. 7. Telšiai. 8. Lietuva

12. Varnelienė, Adolfina
Primirštas, bet nepamirštas / Adolfina Varnelienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, kovo 1, p. 10.
Apie Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės V. Černiauskienės, bibliotekininkės Julitos Švėgždavičienės, poetų Vytauto Stulpino, Ievos Sigitos Naglienės, Adolfinos Varnelienės suorganizuotą renginį, skirtą telšiškiam poetui Nikolajui Artiomovui (2016 m. poetui būtų sukakę 90 metų).
1. Артемов, Николай Васильевич. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekininkai. 4. Poezija. 5. Poetai. 6. Renginiai, literatūriniai. 7. Renginiai. 8. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 9. Telšiai. 10. Lietuva. 11. Eilėraščiai (eilės)

13. Servienė, Aurelija
Po nevykusių bandymų slėpti tikrąją situaciją viešosios bibliotekos renovuojamame pastate pagaliau atrakintos durys / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, kovo 1, p. 2.
Apie renovuojamas Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos patalpas.Patalpas aprodė Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas Gintautas Lukauskas, UAB „Irdaiva“ statinio statybos darbų vadovas Evaldas Videika ir kt. įmonės atstovai.
1. Bibliotekos, viešosios. 2. Renovacijos (atnaujinimas). 3. Centrai, kultūros (laisvalaikio). 4. Lėšos. 5. Telšiai. 6. Lietuva

14. Tryškių bendruomenė neabejinga gimtajai kalbai / Janina Norvaišienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, kovo 4, p. 4.
Apie Nacionalinį diktantą rašytą Tryškių bibliotekoje.
1. Diktantai, nacionaliniai. 2. Tryškiai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Telšiai. 7. Lietuva

15. Stasiūnas, Gytis
Šiuolaikinė poezija ir mes / Gytis Stasiūnas. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, kovo 4, p. 5.
Apie 2016 02 24 Varnių miesto bibliotekoje įvykusią literatų būrelio „Lyra“ popietę.
1. "Lyra". 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Varniai. 5. Literatai. 6. Poetai. 7. Poezija. 8. Renginiai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

16. Dubinskienė, Jurgita
Rinkome Metų knygą / Jurgita Dubinskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, kovo 4, p. 5.
Telšių K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos 1-ojo filialo darbuotojos surengė knygų pristatymą Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos moksleiviams.
1. Bibliotekininkai. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Pristatymai, spaudos (leidinių). 5. Knygos. 6. "Metų knyga". 7. Moksleiviai (mokiniai). 8. Telšiai. 9. Lietuva

17. Tryškių bendruomenė neabejinga gimtajai kalbai / Janina Norvaišienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, kovo 12, p. 8.
Apie Nacionalinį diktantą rašytą Tryškių bibliotekoje.
1. Diktantai, nacionaliniai. 2. Tryškiai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Telšiai. 7. Lietuva

18. Servienė, Aurelija
Kaunatavos moterų klubui „Marijonos“ - 30 metų / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, kovo 15, p. 3.
Klubui vadovauja Kaunatavos bibliotekininkė Vilija Jocienė.
1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. Klubai. 3. Moterys. 4. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 5. Bibliotekininkai. 6. Kaunatava. 7. Telšiai. 8. Lietuva

19. Macienė, Zita
Mano sielos atgaiva / Zita Macienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, kovo 19, p. 9.
Apie Varnių miesto bibliotekoje atidarytą Ožtakių kaimo bendruomenės narės Birutės Tekorienės siuvinėtų paveikslų parodą.
1. Tekorienė, Birutė. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Parodos. 5. Paveikslai. 6. Siuvinėjimas. 7. Rankdarbiai. 8. Telšiai. 9. Varniai. 10. Lietuva

20. Telšių LIONS klubo pavasarinės dovanos. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, kovo 26, p. 2.
Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai padovanojo apie pusšimtį iš savo namų atneštų knygų.
1. "Lions club". 2. Dovanos. 3. Knygos. 4. Telšiai. 5. Bibliotekos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Lietuva

21. Telšiai - Lietuvos kultūros sostinė 2016 / parengė Jurga Palangytė. - Iliustr. - Rubrika: Lietuvos kultūros sostinė 2016 // Žemaičių žemė. - ISSN 1392-2610. - 2016, Nr. 4, p. 2-6.
Apie visus Telšiuose vykusius kultūrinius renginius, skirtus Lietuvos kultūros sostinei 2016 paminėti. Straipsnyje paminėta apie rekonstruotos viešosios bibliotekos atidarymą.
1. Kultūra. 2. Renginiai. 3. Renginiai, kultūriniai. 4. Renginiai, masiniai. 5. Renginiai, muzikiniai. 6. Renginiai, literatūriniai. 7. Gyvenimas, kultūrinis. 8. Miestai. 9. Lietuvos kultūros sostinės. 10. Logotipai. 11. Nuotraukos. 12. Bibliotekos, viešosios. 13. Atidarymai. 14. Telšiai. 15. Lietuva. 16. Šventės. 17. Ambasadoriai (pasiuntiniai, nepaprastieji ir įgaliotieji)

22. Puodžių karaliaus paroda. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, bal. 16, p. 6.
Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Ryškėnų filialo bibliotekininkė Jovita Vaičiulienė surengė septintojo Lietuvos puodžių karaliaus, kuršėniškio Algimanto Tamašausko autorinę darbų parodą.
1. Tamašauskas, Algimantas, 1962-. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, kaimo. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Parodos. 7. Puodžiai. 8. Darbai, autoriniai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

23. Miesto vaikų bibliotekoje - Vincento Borisevičiaus gimnazijos pirmokų darbų paroda. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, bal. 16, p. 7.
1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos, vaikų. 4. Parodos. 5. Moksleiviai (mokiniai). 6. Telšiai. 7. Lietuva

24. Genutis, Stanislovas
Renginys V. Šekspyrui atminti / Stanislovas Genutis // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, bal. 26, p. 7.
Apie renginį V. Šekspyrui atminti, kuris įvyko VŠĮ Telšių RPMC bibliotekoje. Rašytojo turtingo kūrybinio gyvenimo biografiją auditorijai pristatė Varnių miesto bibliotekininkė V.Krenciuvienė bei jos kolegė Z.Macienė.
1. Shakespeare, William, 1564-1616. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekininkai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Varniai. 6. Renginiai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

25. Lauko Sodoje augs vyskupo Antano Vaičiaus ąžuolas. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 7, p. 6.
Lauko Sodos kaimo bendruomenė (pirmininkas Justas Dapkus), Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Lauko Sodos filialas (bibliotekininkė Ona Lileikienė) ir Lauko Sodos Šv.Joakimo bažnyčios klebonas Kęstutis Balčiūnas prisiminė šviesaus atminimo Telšių vyskupą Antaną Vaičių (1926 m. balandžio 5 d. - 2008 m. lapkričio 25 d.).
1. Vaičius, Antanas, 1926-2008. 2. Vyskupai. 3. Minėjimai (paminėjimai). 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Bibliotekos, kaimo. 7. Lauko Soda. 8. Telšiai. 9. Lietuva

26. Būdvytienė, Alma
Pristatyta knyga apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską / Alma Būdvytienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 7, p. 6.
Ramunė Sakalauskaitė Varnių miesto bibliotekoje pristatė „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“.
1. Vasiliauskas, Kazimieras, 1922-2001. 2. Knygos. 3. Pristatymai, spaudos (leidinių). 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Monsinjorai. 7. Biografijos. 8. Varniai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

27. Černiauskienė, Virginija
Bibliotekininkų dviračių žygis - įdomi patirtis / Virginija Černiauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 10, p. 4.
2016 05 04 už Telšius ir Bibliotekų metus dviračius mynė Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkai, jos draugai ir partneriai - Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
1. Bibliotekininkai. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos. 4. Dviračiai. 5. Žygiai. 6. Telšiai. 7. Lietuva

28. Būdvytienė, Alma
Varniuose pristatyta knyga apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską / Alma Būdvytienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, geg. 10, p. 3.
Ramunė Sakalauskaitė Varnių miesto bibliotekoje pristatė „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“.
1. Vasiliauskas, Kazimieras, 1922-2001. 2. Knygos. 3. Pristatymai, spaudos (leidinių). 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Monsinjorai. 7. Biografijos. 8. Autoriai. 9. Varniai. 10. Telšiai. 11. Lietuva

29. Skaitymo populiarinimo akcija Telšiuose. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, geg. 10, p. 8.
2016 04 29 Telšių miesto amfiteatre įvyko knygų skaitymo akcija ,,Valanda su knyga 2016“. Vieni iš akcijų organizatorių - Telšių K. Praniauskaitės viešoji biblioteka.
1. Skaitymas. 2. Populiarinimas. 3. Akcijos. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Organizatoriai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

30. Macienė, Zita
Draudžiamoji spauda / Zita Macienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 17, p. 8.
Apie Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių miesto bibliotekoje vykusią parodą ,,Draudžiamoji spauda 1864- 1990‘" bei jos pristatymą. Parodą išsamiu pasakojimu pristatė Žemaičių muziejaus ,, Alka‘‘ skyriaus Žemaičių vyskupystės muziejaus bibliotekininkė Jurgita Ivinskienė.
1. Ivinskienė, Jurgita. 2. Spauda (leidiniai), nelegali (pogrindinė). 3. Spauda (leidiniai). 4. Renginiai. 5. Parodos. 6. Bibliotekos. 7. Bibliotekos, viešosios. 8. Varniai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

31. Bilevičienė, Genovaitė
Sugrįžimas "Bibliotekų savaitės" dėka / Genovaitė Bilevičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 17, p. 8.
Apie Janapolės pagr. mokykloje vykusius renginius, skirtus Nacionalinei bibliotekų savaitei (organizavo bibliotekininkė Aušra Ubartienė). Juose dalyvavo ir prieš 45-erius metus Janapolės mokyklą baigusi Genovaitė Bilevičienė.
1. Bibliotekininkai. 2. Bibliotekos, mokyklų. 3. "Nacionalinė bibliotekų savaitė". 4. Renginiai. 5. Telšiai. 6. Lietuva

32. Raudaitė, Sigita
Įvykę dialogai: Varnių bibliotekos šventė / Sigita Raudaitė. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2016, geg. 20, p. 6.
Apie Varnių bibliotekos 65-erių metų buvimo sykiu su kultūros centru viename pastate paminėjimo šventę. Renginyje prisimintos seserys bibliotekininkės Jadvyga ir Kazimiera Dzindzelėtaitės, Jadvyga Mušinskaitė, bibliotekos istorija. Sveikinimo žodį tarė Varniuose dirbusios bibliotekininkės Irena Jurevičienė, Elena Dauskurtienė, Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė, bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė, pavaduotoja Vida Urnikienė.
1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Šalaševičiūtė, Rimantė, 1954-. 3. Urnikienė, Vida. 4. Dauskurtienė, Elena. 5. Jurevičienė, Irena. 6. Mušinskaitė, Jadvyga. 7. Bibliotekininkai. 8. Bibliotekos. 9. Bibliotekos, viešosios. 10. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 11. Renginiai. 12. Varniai. 13. Atsiminimai (memuarai, prisiminimai). 14. Telšiai. 15. Centrai, kultūros (laisvalaikio). 16. Lietuva

33.Šimkuvienė, Diana
Skaitau draugui / Diana Šimkuvienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 21, p. 9.
Apie Telšių raj. K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Luokės filiale vykusius jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų skaitymus šuniui.
1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos, kaimo. 4. Skaitymai. 5. Pradininkai. 6. Šunys. 7. Luokė. 8. Telšiai. 9. Lietuva

34. Gimtojo žodžio šviesa / Adolfina Varnelienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 24, p. 7.
Apie Telšiuose "Alkos" muziejuje vykusį Vilniaus universiteto Lietuvių katedros docento Regimanto Tamošaičio esė "Vien tik zuikiai naktyje" bei Lauros Sintijos Černiauskaitės eilėraščių knygos "Nauja vėjo rūšis" pristatymą. Renginį organizavo Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, direktorė Virginija Černiauskienė.
1. Tamošaitis, Regimantas, 1956-. 2. Černiauskaitė, Laura Sintija, 1976-. 3. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Knygos. 7. Pristatymai, spaudos (leidinių). 8. Renginiai. 9. Telšiai. 10. Rašytojai. 11. Lietuva

35. Keršienė, Virginija
Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Degaičiuose / Virginija Keršienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, geg. 24, p. 4.
Apie renginius suorganizuotus Telšių K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Degaičių filiale.
1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, kaimo. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Degaičiai. 5. Renginiai. 6. "Nacionalinė bibliotekų savaitė". 7. Telšiai. 8. Lietuva

36. Černiauskienė, Virginija
Bibliotekininkų dviračių žygis / Virginija Černiauskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, geg. 24, p. 4.
2016 05 04 už Telšius ir Bibliotekų metus dviračius mynė Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkai, jos draugai ir partneriai - Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
1. Bibliotekininkai. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos. 4. Dviračiai. 5. Žygiai. 6. Telšiai. 7. Lietuva

37. Žydint sodams, Kaunatava tapo laikinąja Lietuvos kultūros sostine. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 28, p. 6.
Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo bibliotekininkės Vilijos Jocienės penkioliktą kartą organizuotą meno šventę „Poezija sodų žydėjime 2016“. Telšių lopšelio-darželis „Berželis“ direktorė Irena Daubarienė jai sukūrė eilėraštį „Gyvenimas pagal Viliją“. Poezijos skaitymai buvo skirti Vytauto Mačernio 95-ajai sukakčiai paminėti, programą iš poeto literatūrinio palikimo pristatė aktorius Petras Venclovas, Regina Barsteigienė, Kaunatavos pagrindinės mokyklos moksleiviai.
1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. Mačernis, Vytautas, 1921-1944. 3. Venslovas, Petras, 1949-. 4. Daubarienė, Irena, 1973-. 5. Šalaševičiūtė, Rimantė, 1954-. 6. Poezija. 7. Poetai. 8. Renginiai. 9. Bibliotekininkai. 10. Bibliotekos. 11. Bibliotekos, viešosios. 12. Bibliotekos, kaimo. 13. Kaunatava. 14. Renginiai, tradiciniai. 15. Lietuvos kultūros sostinės. 16. Telšiai. 17. Lietuva

38. Švėgždavičienė, Julita
Apolonija Girdžiūnienė: Lieplaukė-Plungė / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 31, p. 9.
Apie plungiškę kraštotyrininkę Apoloniją Girdžiūnienę, kuri yra gimusi Lieplaukėje. Rašė kraštotyrinius straipsnius į „Gimtinės“ laikraštį, rašė ir teberašo į „Tautotyros metraštį“, „Tėvynės aidą“, „Žemaičių saulutę“. Telšių K. Praniauskaitės viešajai bibliotekai padovanojo: straipsnių kopijų aplankus, „Tautotyros metraščio“ tomus, „Gimtinės“ 2007 m. komplektą, girininko Aleksandro Tenisono laiškų Kazimierui Dauginiui (Telšiai) kopijas, Leono Jovaišos autobiografinę ir eilėraščių knygeles, Kazio Sajos „Patumšalę“, 1940 m. Lietuvos telefonų abonentų knygą.
1. Narmontaitė-Girdžiūnienė, Apolonija, 1929-. 2. Kraštotyrininkai. 3. Straipsniai. 4. Kraštiečiai. 5. Lieplaukė. 6. Dovanos. 7. Telšiai. 8. Lietuva. 9. Bibliotekininkai. 10. Bibliotekos. 11. Bibliotekos, viešosios
39. Švėgždavičienė, Julita
Kraštiečių galerijai - Taip / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, geg. 31, p. 9.
Apie Telšių K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos inicijuotą projektą „Nuo rankraštinės knygos iki skaitmeninio pasakojimo“, skirtą suburti bendradarbiaujančią ir kuriančią bendruomenę krašto pažinimui – Kraštiečių galerijos kūrimui. Renginio metu Ekaterina Prakapenė, lektorė iš Šiaulių, supažindino su paskaita-pristatymu „Kraštas ir kraštiečiai virtualioje erdvėje“.
1. Prakapenė, Ekaterina. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Projektai. 6. Pristatymai. 7. Kraštiečiai. 8. Galerijos. 9. Telšiai. 10. Lietuva

40. Poezija tarp žydinčių sodų. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, geg. 31, p. 2.
Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo bibliotekininkės Vilijos Jocienės penkioliktą kartą organizuotą meno šventę „Poezija sodų žydėjime 2016“. Telšių lopšelio-darželis „Berželis“ direktorė Irena Daubarienė jai sukūrė eilėraštį „Gyvenimas pagal Viliją“. Poezijos skaitymai buvo skirti Vytauto Mačernio 95-ajai sukakčiai paminėti, programą iš poeto literatūrinio palikimo pristatė aktorius Petras Venclovas, Regina Barsteigienė, Kaunatavos pagrindinės mokyklos moksleiviai.
1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. Mačernis, Vytautas, 1921-1944. 3. Venslovas, Petras, 1949-. 4. Daubarienė, Irena, 1973-. 5. Šalaševičiūtė, Rimantė, 1954-. 6. Poetai. 7. Poezija. 8. Renginiai. 9. Bibliotekininkai. 10. Bibliotekos. 11. Bibliotekos, viešosios. 12. Bibliotekos, kaimo. 13. Renginiai, tradiciniai. 14. Kaunatava. 15. Lietuvos kultūros sostinės. 16. Telšiai. 17. Lietuva

41. Stongvilaitė, Sigita
Varnių bibliotekos šventė: stabtelėjimai, atmintys, šių dienų sklaida / Sigita Stongvilaitė // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, birž. 3, p. 6.
Apie Varnių bibliotekos 65-erių metų buvimo sykiu su kultūros centru viename pastate paminėjimo šventę. Renginyje prisimintos seserys bibliotekininkės Jadvyga ir Kazimiera Dzindzelėtaitės, Jadvyga Mušinskaitė, bibliotekos istorija. Sveikinimo žodį tarė Varniuose dirbusios bibliotekininkės Irena Jurevičienė, Elena Dauskurtienė, Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė, bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė, pavaduotoja Vida Urnikienė.
1. Šalaševičiūtė, Rimantė, 1954-. 2. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 3. Urnikienė, Vida. 4. Dauskurtienė, Elena. 5. Jurevičienė, Irena. 6. Mušinskaitė, Jadvyga. 7. Bibliotekininkai. 8. Bibliotekos. 9. Bibliotekos, viešosios. 10. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 11. Varniai. 12. Centrai, kultūros (laisvalaikio). 13. Telšiai. 14. Lietuva

42. Poezijos vakaras Masčio pakrantėje. - Iliustr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2016, birž. 3, p. 4.
Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojų surengtą vakaro poezijos skaitymų ciklą „Mėnesienos kuždesiai“. Renginyje dalyvavo aktorius ir dainuojamosios poezijos atlikėjas Jokūbas Bareikis, poetas, vertėjas Eugenijus Ališanka, poetė iš Ukrainos Halina Kruk, JAV lietuvių poetė Eglė Juodvalkė, poetas ir žurnalistas Viktoras Rudžianskas, poetai Algirdas Dačkevičius, Vytautas Stulpinas, Petras Gintalas bei Zita Mažeikaitė, poetas, prozininkas Tadas Žvirinskis ir aktorius Ramūnas Abukevičius.
1. Bareikis, Jokūbas, 1979-. 2. Ališanka, Eugenijus, 1960-. 3. Крук, Галина Григорівна, 1974-. 4. Juodvalkė, Eglė, 1950-. 5. Rudžianskas, Viktoras, 1957-. 6. Dačkevičius, Steponas Algirdas, 1952-. 7. Stulpinas, Vytautas, 1952-. 8. Mažeikaitė-Sajienė, Gražina Zita, 1952-. 9. Gintalas, Petras, 1945-. 10. Žvirinskis, Tadas, 1969-. 11. Abukevičius, Ramūnas, 1959-. 12. Bibliotekininkai. 13. Bibliotekos. 14. Bibliotekos, viešosios. 15. Renginiai. 16. Poetai. 17. Poezija. 18. Renginiai, literatūriniai. 19. Telšiai. 20. Lietuva

43. Norvaišienė, Janina
Su paukščio giesme ir pulkeliu gulbių / Janina Norvaišienė, Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, birž. 7, p. 7.
Apie 52-ojo „Poezijos pavasario“ renginius Tryškiuose bei Masčio ežero pakrantėje pradėtą vakaro poezijos skaitymų ciklą „Mėnesienos kuždesiai“, kuriuos suorganizavo Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojai. Tryškiuose dalyvavo trys „Poezijos pavasario“ laureatai: Viktoras Rudžianskas, Zita Mažeikaitė ir Eugenijus Ališanka. Su jais viešnia iš Ukrainos Halina Kruk, JAV lietuvių poetė Eglė Juodvalkė, poetas ir prozininkas Tadas Žvirinskis, aktorius Ramūnas Abukevičius, taip pat telšiškiai poetai Steponas Algirdas Dačkevičius ir Vytautas Stulpinas.

I. Dackevičius, Vladislovas
1. Rudžianskas, Viktoras, 1957-. 2. Mažeikaitė-Sajienė, Gražina Zita, 1952-. 3. Ališanka, Eugenijus, 1960-. 4. Крук, Галина Григорівна, 1974-. 5. Juodvalkė, Eglė, 1950-. 6. Žvirinskis, Tadas, 1969-. 7. Abukevičius, Ramūnas, 1959-. 8. Dačkevičius, Steponas Algirdas, 1952-. 9. Stulpinas, Vytautas, 1952-. 10. "Poezijos pavasaris". 11. Bibliotekos. 12. Bibliotekininkai. 13. Bibliotekos, kaimo. 14. Bibliotekos, viešosios. 15. Renginiai. 16. Poetai. 17. Poezija. 18. Tryškiai. 19. Telšiai. 20. Lietuva

44. Poezijos vakaras Masčio ežero pakrantėje. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, birž. 7, p. 3.
Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojų surengtą vakaro poezijos skaitymų ciklą „Mėnesienos kuždesiai“. Renginyje dalyvavo aktorius ir dainuojamosios poezijos atlikėjas Jokūbas Bareikis, poetas, vertėjas Eugenijus Ališanka, poetė iš Ukrainos Halina Kruk, JAV lietuvių poetė Eglė Juodvalkė, poetas ir žurnalistas Viktoras Rudžianskas, poetai Algirdas Dačkevičius, Vytautas Stulpinas, Petras Gintalas bei Zita Mažeikaitė, poetas, prozininkas Tadas Žvirinskis ir aktorius Ramūnas Abukevičius.
1. Bareikis, Jokūbas, 1979-. 2. Ališanka, Eugenijus, 1960-. 3. Крук, Галина Григорівна, 1974-. 4. Juodvalkė, Eglė, 1950-. 5. Rudžianskas, Viktoras, 1957-. 6. Dačkevičius, Steponas Algirdas, 1952-. 7. Stulpinas, Vytautas, 1952-. 8. Mažeikaitė-Sajienė, Gražina Zita, 1952-. 9. Gintalas, Petras, 1945-. 10. Žvirinskis, Tadas, 1969-. 11. Abukevičius, Ramūnas, 1959-. 12. Bibliotekininkai. 13. Bibliotekos. 14. Bibliotekos, viešosios. 15. Renginiai. 16. Poetai. 17. Poezija. 18. Renginiai, literatūriniai. 19. Telšiai. 20. Lietuva

45. Keršienė, Virginija
Poezija mano širdy / Virginija Keršienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, birž. 7, p. 3.
Apie Degaičiuose vykusią poezijos šventę „Poezija mano širdy“, kurį organizavo Telšių K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos Degaičių filialo vyr. bibliotekininkė J. Kačinskienė, Degaičių seniūnija kartu su Degaičių bendruomene.
1. Bibliotekos. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekos, kaimo. 5. Renginiai. 6. Poezija. 7. Degaičiai. 8. Telšiai. 9. Lietuva

46. Bilevičienė, Genovaitė
Mintis-jausmas-veiksmas-įvykis / Genovaitė Bilevičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, birž. 14, p. 8.
Apie Janapolėje atidarytą nedidelę atvirą bibliotekėlę, kurios sumanytoja bibliotekininkė Aušra Ubartienė.
1. Bibliotekos, viešosios. 2. Bibliotekos, kaimo. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekininkai. 5. Janapolė. 6. Atidarymai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

47. Mėnesienos kuždesiai. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, liep. 1, p. 6.
Apie 2016 06 22 vykusį vakaro poezijos ciklo „Mėnesienos kuždesiai“ renginį. Dalyvavo klaipėdietis poetas Darius Rekis, dainuojamąją poeziją atliko Valda Valužienė, romansus dainavo kitokiu amplua pasirodęs Telšių kultūros centro ansamblis „Spigėns“. Renginio organizatorius Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka.
1. Rekis, Darius, 1982-. 2. Valužienė, Valda, 1967-. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Renginiai. 6. Poetai. 7. Poezija. 8. Ansambliai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

48. "Meilės lyrikos ir muzikos" kuždesiai Masčio ežero pakrantėje. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, liep. 5, p. 9.
Apie 2016 06 22 vykusį vakaro poezijos ciklo „Mėnesienos kuždesiai“ renginį. Dalyvavo klaipėdietis poetas Darius Rekis, dainuojamąją poeziją atliko Valda Valužienė, romansus dainavo kitokiu amplua pasirodęs Telšių kultūros centro ansamblis „Spigėns“. Renginio organizatorius Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka.
1. Rekis, Darius, 1982-. 2. Valužienė, Valda, 1967-. 3. Renginiai, literatūriniai. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Ansambliai. 7. Poetai. 8. Poezija. 9. Telšiai. 10. Lietuva

49. Antikorupcijos komisija pradėjo tyrimą Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, liep. 15, p. 6.
Tyrimą komisija pradėjo gavusi telšiškės Lauros Jonikės skundą, kuriame pateikti įtarimai dėl galimo V. Černiauskienės viešųjų ir privačių interesų pažeidimo, bibliotekoje įdarbinant savo sūnų, bei teisės aktų, suteikiant kvalifikaciją įstaigos Biržuvėnų filiale įdarbintai naujai bibliotekininkei, nesilaikymo.
1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Vadovai. 4. Antikorupcija. 5. Savivaldybės. 6. Komisijos. 7. Tyrimai. 8. Interesai, viešieji. 9. Interesai, privatūs. 10. Skundai. 11. Bibliotekininkai. 12. Telšiai. 13. Lietuva

50. Ivoncius, Alvydas
Komisija niekaip neišjudina įklimpusio vežimo / Alvydas Ivoncius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, liep. 19, p. 1-2.
Apie Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdį. Jame gautas skundas iš telšiškės Lauros Jonikės dėl to kokiomis aplinkybėmis ir ar teisėtai Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė buvo įdarbinusi savo sūnų, ar pagrįstai naujai priimtiems žmonėms iš karto suteikiama vyresniojo bibliotekininko kategorija.
1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Jonikė, Laura. 3. Savivaldybės. 4. Antikorupcija. 5. Komisijos. 6. Skundai. 7. Bibliotekos. 8. Bibliotekos, viešosios. 9. Pareigos (pareigybės). 10. Telšiai. 11. Lietuva

51. "Mėnesienos kuždesiai" atsisveikino iki kitų metų. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, liep. 30, p. 4.
„Mėnesienos kuždesiuose“ dalyvavo rašytoja, publicistė ir scenaristė Daiva Vaitkevičiūtė, gimtąja žemaičių kalba rašanti poetė Zita Budrienė bei dainų autorius ir atlikėjas, gitaristas, kylanti muzikinė sensacija iš Izraelio, albumo „Goodbye song“ debiutantas Omer Netzer su grupe. Renginį organizavo Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, partneriai – Izraelio valstybės ambasada ir Telšių kultūros centras, rėmėjai: Lietuvos kultūros ministerija ir Telšių rajono savivaldybė.
1. Vaitkevičiūtė, Daiva, 1970-. 2. Budrienė, Zita, 1951-. 3. Netzer, Omer. 4. Renginiai. 5. Renginiai, literatūriniai. 6. Renginiai, muzikiniai. 7. Poezija. 8. Bibliotekos. 9. Bibliotekos, viešosios. 10. Telšiai. 11. Lietuva

52. Genutis, Stanislovas
"Panakačio saulėtekių odisėjos" / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, rugpj. 2, p. 9.
Apie Varnių miesto bibliotekoje įvykusį kaimo rašytojo Virginijaus Bielskio knygos „Panakačio saulėtekių odisėjos“ pristatymą.
1. Bielskis, Virginijus, 1967-. 2. Rašytojai, kaimo. 3. Knygos. 4. Pristatymai, spaudos (leidinių). 5. Bibliotekos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Varniai. 8. Renginiai, literatūriniai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

53. Ivoncius, Alvydas
Kultūrinis skurdas Kultūros sostinės šurmulyje / Alvydas Ivoncius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, rugpj. 9, p. 1-2.
Apie Savivaldybės tarybos nario Algirdo Bacevičiaus kreipimąsi į Savivaldybės administracijos direktorių Saulių Urboną dėl sutvarkymo vietų, kuriose gimė ir gyveno pirmoji lietuviškai rašiusi moteris poetė Karolina Praniauskaitė, rašytoja Žemaitė ir Žemaičių „Alkos“ draugijos bei muziejaus įkūrėjas Pranas Genys.
1. Praniauskaitė, Karolina, 1828-1859. 2. Žemaitė, 1845-1921. 3. Genys, Petras, 1894-1969. 4. Savivaldybės. 5. Tvarkymas. 6. Kraštiečiai. 7. Žmonės, įžymūs (populiarūs). 8. Muziejai. 9. Vietos, atmintinos (memorialinės). 10. Gimtinė (tėviškė). 11. Nuorodos. 12. Stendai. 13. Telšiai. 14. Lietuva. 15. Džiuginėnai

54. Genutis, Stanislovas
V. Bielskio knygos "Panakačio saulėtekių odisėjos" pristatymas / Stanislovas Genutis. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, rugpj. 12, p. 5.
Apie Varnių miesto bibliotekoje įvykusį kaimo rašytojo Virginijaus Bielskio knygos „Panakačio saulėtekių odisėjos“ pristatymą.
1. Bielskis, Virginijus, 1967-. 2. Knygos. 3. Pristatymai. 4. Bibliotekos. 5. Varniai. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Rašytojai, kaimo. 8. Telšiai. 9. Lietuva

55. Gyvoji knygų grandinė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, rugpj. 23, p. 2.
Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos grįžimą į naujai rekonstruotas ir modernias patalpas (Respublikos g. 18). Ta proga surengta akcija „Knygų draugų grandinė“, kurios metu perkeltas Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus fondas į naująsias patalpas.
1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, vaikų. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Persikraustymas. 5. Patalpos. 6. Akcijos. 7. Telšiai. 8. Lietuva

56. „Knygų draugų grandinėje“ - dešimtys savanorių. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, rugpj. 23, p. 1-2.
Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos grįžimą į naujai rekonstruotas ir modernias patalpas (Respublikos g. 18). Ta proga surengta akcija „Knygų draugų grandinė“, kurios metu perkeltas Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus fondas į naująsias patalpas.
1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Rekonstrukcijos. 4. Akcijos. 5. Bibliotekos, vaikų. 6. Patalpos. 7. Telšiai. 8. Lietuva

57. Stinga dėmesio Džiuginėnų dvarui. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, rugpj. 26, p. 3.
Apie Savivaldybės tarybos nario Algirdo Bacevičiaus kreipimąsi į Savivaldybės administracijos direktorių Saulių Urboną dėl sutvarkymo vietų, kuriose gimė ir gyveno pirmoji lietuviškai rašiusi moteris poetė Karolina Praniauskaitė, rašytoja Žemaitė ir Žemaičių „Alkos“ draugijos bei muziejaus įkūrėjas Pranas Genys.
1. Praniauskaitė, Karolina, 1828-1859. 2. Žemaitė, 1845-1921. 3. Genys, Petras, 1894-1969. 4. Savivaldybės. 5. Tvarkymas. 6. Kraštiečiai. 7. Žmonės, įžymūs (populiarūs). 8. Muziejai. 9. Džiuginėnai. 10. Vietos, atmintinos (memorialinės). 11. Gimtinė (tėviškė). 12. Nuorodos. 13. Stendai. 14. Telšiai. 15. Lietuva

58. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka po dešimtmečio grįžo namo. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, rugs. 2, p. 1, 5.
Apie 2016 08 26 įvykusį bibliotekos atidarymą renovuotose patalpose (renovacija vyko nuo 2007 m.). Renginyje dalyvavo kultūros viceministras dr. Romas Jarockis, „Telšių – Lietuvos kultūros sostinės 2016“ literatūros ambasadorė literatūrologė Viktorija Daujotytė, Seimo nariai Rimantė Šalaševičiūtė ir Valentinas Bukauskas.
1. Jarockis, Romas, 1963-. 2. Daujotytė-Pakerienė, Viktorija, 1945-. 3. Šalaševičiūtė, Rimantė, 1954-. 4. Bukauskas, Valentinas, 1962-. 5. Bibliotekos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Atidarymai. 8. Atnaujinimas (renovacija). 9. Pastatai (statiniai, namai). 10. Sveikinimai. 11. Renginiai. 12. Parodos. 13. Telšiai. 14. Lietuva

59. Į mokyklų duris pasibeldė rugsėjis. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, rugs. 3, p. 1.
Apie renginius Rugsėjo 1-ajai "Atžalyno" progimnazijoje( jai klebono Dariaus Trijonio pastangomis padovanota nauja garso aparatūra), Žemaitės gimnazijoje, Vytautos Kleivos (Luokės) gimnazijoje, Telšių "Džiugo" gimnazijoje bei renginį Katedros aikštėje, kurį orgaznizavo Telšių kultūros centras bei Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka.
1. Mokyklos. 2. Moksleiviai (mokiniai). 3. Metai, mokslo. 4. Gimnazijos. 5. Progimnazijos. 6. Renginiai. 7. Bibliotekos. 8. Bibliotekos, viešosios. 9. Centrai, kultūros (laisvalaikio). 10. Telšiai. 11. Lietuva

60. Žynių pynė ir pynelė : [žinutė] // Savivaldybių žinios. - ISSN 1392-2467. - 2016, rugs. 3 (Nr. 23-24), p. 13.
Užsiminta, kad rugpjūčio 26 d. Lietuvos kultūros sostinėje 2016 duris atvėrė Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka.
1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Lietuvos kultūros sostinės. 4. Atidarymai. 5. Šventės. 6. Telšiai. 7. Lietuva

61. Telšiuose - modernaus kultūros židinio liepsna. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, rugs. 6, p. 1, 7.
Apie 2016 08 26 įvykusį bibliotekos atidarymą renovuotose patalpose (renovacija vyko nuo 2007 m.). Renginyje dalyvavo kultūros viceministras dr. Romas Jarockis, „Telšių - Lietuvos kultūros sostinės 2016“ literatūros ambasadorė literatūrologė Viktorija Daujotytė, Seimo nariai Rimantė Šalaševičiūtė ir Valentinas Bukauskas.
1. Daujotytė, Viktorija. 2. Šalaševičiūtė, Rimantė, 1954-. 3. Bukauskas, Valentinas, 1962-. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Atidarymai. 7. Renovacijos (atnaujinimas). 8. Renginiai. 9. Telšiai. 10. Seimo nariai. 11. Sveikinimai. 12. Lietuva

62. Atgimusi biblioteka laukia skaitytojų!. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, rugs. 13, p. 1, 3.
Rekonstruotoje Telšių K. Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje (Respublikos g. 18) lankėsi Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas.
1. Urbonas, Saulius. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Rekonstrukcijos. 5. Vizitai. 6. Telšiai. 7. Lietuva

63. Macienė, Zita
Rudens paletė Varniuose / Zita Macienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, rugs. 17, p. 9.
Apie Varnių miesto bibliotekoje surengtą Elenos Knystautienės rankdarbių parodą.
1. Knystautienė, Elena. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Parodos. 5. Rankdarbiai. 6. Telšiai. 7. Varniai. 8. Lietuva

64. Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus vizitas Telšiuose. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, rugs. 23, p. 3.
Apie 2016 09 16 Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus vizitą Telšių rajone. Premjeras apžiūrėjo baigiamą rekonstruoti Ubiškės mokyklą-darželį bei lankėsi Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.
1. Butkevičius, Algirdas, 1958-. 2. Ministrai Pirmininkai (Premjerai). 3. Vizitai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Bibliotekos. 6. Darželiai - mokyklos. 7. Ubiškė. 8. Telšiai. 9. Lietuva

65. Kraštiečių galerijoje - žymiausi telšiškiai. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, rugs. 27, p. 6.
Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą „Kraštiečių galeriją“. Projekto sumanytoja Bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėja Julita Švėgždavičienė.
1. Švėgždavičienė, Julita. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekininkai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Projektai. 6. Kraštiečiai. 7. Galerijos. 8. Telšiai. 9. Lietuva

66. Kraštiečių galerijoje - žymiausi telšiškiai. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, rugs. 27, p. 7.
Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą „Kraštiečių galeriją“. Projekto sumanytoja Bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėja Julita Švėgždavičienė.
1. Švėgždavičienė, Julita. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekininkai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Kraštiečiai. 6. Galerijos. 7. Telšiai. 8. Projektai. 9. Pristatymai. 10. Lietuva

67. Matulevičienė (Sabeckytė), Adolfina
In memoriam Jadvyga Medžiaušienė (1925 06 11 - 2016 09 23) : [nekrologas] / Adolfina Matulevičienė (Sabeckytė). - Iliustr. // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2016, (spalis) Nr. 10, p. 42.
Apie buvusią Telšių rajono bibliotekininkę.
1. Medžiaušienė, Jadvyga. 2. Bibliotekininkai. 3. Nekrologai. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Telšiai. 7. Lietuva. 8. Biografijos. 9. Kraštiečiai. 10. Filialai. 11. Vedėjai. 12. Fabrikai. 13. "Mastis". 14. Moterys. 15. Rajonai

68. Ivoncius, Alvydas
Viešosios bibliotekos direktorė paliko pareigas / Alvydas Ivoncius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, spal. 1, p. 2.
Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė paliko pareigas dėl to, kad galėjo supainioti viešus ir privačius interesus, į darbą pati priimdama sūnų.
1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekininkai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Vadovai. 6. Atleidimai. 7. Pareigos (pareigybės). 8. Interesai, viešieji. 9. Interesai, privatūs. 10. Įdarbinimas. 11. Sūnūs. 12. Komisijos. 13. Korupcija. 14. Telšiai. 15. Lietuva

69. Iš pareigų traukiasi bibliotekos direktorė V. Černiauskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, spal. 4, p. 7.
Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė paliko pareigas dėl to, kad galėjo supainioti viešus ir privačius interesus, į darbą priėmusi sūnų.
1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Vadovai. 5. Pareigos (pareigybės). 6. Atleidimai. 7. Interesai, viešieji. 8. Interesai, privatūs. 9. Telšiai. 10. Lietuva

70. Vengrienė, Vlada
Varnių literatai Vytauto Mačernio vizijų žemėje / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, spal. 7, p. 9.
Apie Varnių bibliotekos literatų grupelės "Lyra" išvyką į Vytauto Mačernio tėviškę.
1. Gimtinė (tėviškė). 2. Poetai. 3. Poezija. 4. Literatai

71. Dijokienė, Lina
Traukiasi bibliotekos direktorė / Lina Dijokienė. - Portr. // Penktadienio žemaitis. - ISSN 1392-9844. - 2016, spal. 7, p. 1, 6, 11.
Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Virginija Černiauskienė paliko pareigas dėl to, kad galėjo supainioti viešus ir privačius interesus, į darbą pati priimdama sūnų.
1. Černiauskienė, Virginija, 1952-. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Vadovai. 6. Pareigos (pareigybės). 7. Telšiai. 8. Lietuva

72. Servienė, Aurelija
Projektas įgyvendintas - rezultatai džiuginantys / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, spal. 14, p. 5.
Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje surengtą konferenciją, skirtą projekto „MOKI ŽODĮ – RANDI KELIĄ: mokymosi visą gyvenimą nauda praktiškai, užsienio kalbų mokymasis“ poveikio analizei bei užsienio kalbų savarankiško mokymosi programai pristatyti naujose bibliotekos patalpose. Projekto vadovė – bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė.
1. Urnikienė, Vida. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Projektai. 6. Konferencijos. 7. Kalbos, užsienio. 8. Pristatymai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

73. Vienos - rekonstruotos, kitos - neremontuotos / parengė Dalia Zabitienė. - Iliustr. // Vakarų Lietuva. - ISSN 1648-455X. - 2016, spal. 18-24 (Nr. 42), p. 5.
Apie Skuodo, Kretingos, Klaipėdos, Mažeikių, Plungės bei Telšių rajonų bibliotekas.
1. Lietuva. 2. Skuodas. 3. Kretinga. 4. Klaipėda. 5. Mažeikiai. 6. Plungė. 7. Telšiai. 8. Bibliotekos. 9. Bibliotekos, viešosios

74. Čistovienė, Giedrė
Telšiškiai kviečiami nemokamai mokytis kalbų : [pokalbis su „Bibliotekos pažangai 2“ koordinatore Giedre Čistoviene] / [kalbėjosi] Donata Kalauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, spal. 25, p. 7.
Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje surengtą konferenciją, skirtą projekto „MOKI ŽODĮ - RANDI KELIĄ: mokymosi visą gyvenimą nauda praktiškai, užsienio kalbų mokymasis“ poveikio analizei bei užsienio kalbų savarankiško mokymosi programai pristatyti naujose bibliotekos patalpose. Projekto vadovė - bibliotekos direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė.
1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekininkai. 4. Projektai. 5. Kalbos, užsienio. 6. Konferencijos. 7. Pokalbiai (interviu). 8. Telšiai. 9. Lietuva
75. Vengrienė, Vlada
Ir rudenį sklando poezijos paukščiai / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, spal. 25, p. 8.
Apie Varnių bibliotekos salėje pristatytą Varnių bibliotekininkės, fotografės, tautodailininkės, tapytojos, apdailininkės, dainininkės Zitos Žukauskaitės – Macienės poezijos rinkinį ,,Lietaus laše...“.
1. Žukauskaitė-Macienė, Zita. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekininkai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Poetai. 6. Poezija. 7. Rinkiniai. 8. Pristatymai, spaudos (leidinių). 9. Telšiai. 10. Lietuva

76. Matulevičienė-Sabeckytė, Adolfina
Pažinimo laisvė : [nekrologas] / Adolfina Matulevičienė-Sabeckytė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, spal. 25, p. 9.
Nekrologas skirtas ilgametei bibliotekininkei Jadvygai Medžiaušienei-Šilinaitei (1925 06 11 - 2016 9 23).
1. Medžiaušienė-Šilinaitė, Jadvyga. 2. Bibliotekininkai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Nekrologai. 6. Atsiminimai (memuarai, prisiminimai). 7. Telšiai. 8. Lietuva

77. Vengrienė, Vlada
Kūryba, gimusi iš meilės. Vakaras su rašytoja Daiva Vaitkevičiūte / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, spal. 25, p. 10.
Apie Varnių miesto bibliotekoje vykusį renginį ,,Sugrįžimai“, kurio viešnia buvo rašytoja, scenaristė, visuomenės veikėja Daiva Vaitkevičiūtė – Rekašienė.
1. Vaitkevičiūtė, Daiva, 1970-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekininkai. 5. Rašytojai. 6. Renginiai. 7. Susitikimai. 8. Telšiai. 9. Varniai. 10. Lietuva

78. Teatras vis dar gyvena be direktoriaus, kultūra ir turizmas be vedėjo // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, spal. 28, p. 4.
Apie ruošiamus skelbti konkursus Žemaitės dramos teatro, Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorių pareigoms bei Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjo.
1. "Žemaitės dramos teatras". 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Vadovai. 5. Savivaldybės. 6. Kultūra. 7. Turizmas. 8. Vedėjai. 9. Konkursai. 10. Pareigos (pareigybės)

79. Servienė, Aurelija
S. Dužinsko jubiliejinėje parodoje - darbai iš žuvies kaulų / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, lapkr. 4, p. 5.
Apie Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą tautodailininko Stasio Dužinsko 75-erių metų jubiliejinę kūrybos darbų parodą. Joje pristatyti įvairūs paveikslai – darbai iš žuvies kaulų.
1. Dužinskas, Stasys, 1941-. 2. Menininkai, liaudies (tautodailininkai). 3. Parodos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Paveikslai. 6. Kaulai. 7. Žuvys. 8. Telšiai. 9. Lietuva

80. Vengrienė, Vlada
Ir rudenį sklando poezijos paukščiai / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, lapkr. 4, p. 5.
Apie Varnių bibliotekos salėje pristatytą Varnių bibliotekininkės, fotografės, tautodailininkės, tapytojos, apdailininkės, dainininkės Zitos Žukauskaitės - Macienės poezijos rinkinį ,,Lietaus laše...“.
1. Žukauskaitė-Macienė, Zita. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekininkai. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Poetai. 6. Poezija. 7. Rinkiniai. 8. Pristatymai, spaudos (leidinių). 9. Varniai. 10. Telšiai. 11. Lietuva
81. Vaičekauskė, Nijolė
Vokiečių kalbos diena su svečiais iš Vokietijos / Nijolė Vaičekauskė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, lapkr. 5, p. 6.
Apie pirmą kartą visoje Lietuvoje įvykusias vokiečių kalbos dienas „Ö kaip vokiškai?“ Vokiečių kalbos ir kultūros draugų klubas Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje organizavo renginius su partneriais iš Štainfurto apskrities.
1. Kalba, vokiečių. 2. Renginiai. 3. Klubai. 4. Bibliotekos. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Partneriai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

82. Vengrienė, Vlada
Kūryba, gimusi iš meilės. Vakaras su rašytoja Daiva Vaitkevičiūte-Rekašiene / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, lapkr. 8, p. 4.
Apie Varnių miesto bibliotekoje vykusį renginį ,,Sugrįžimai“, kurio viešnia buvo rašytoja, scenaristė, visuomenės veikėja Daiva Vaitkevičiūtė - Rekašienė.
1. Vaitkevičiūtė, Daiva, 1970-. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekininkai. 5. Rašytojai. 6. Renginiai, literatūriniai. 7. Renginiai. 8. Susitikimai. 9. Telšiai. 10. Lietuva

83. Macienė, Zita
Knygų šalies paslaptys / Zita Macienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, lapkr. 22, p. 9.
Apie Varnių miesto bibliotekoje vykusį renginį vaikams.
1. Bibliotekininkai. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Renginiai. 5. Vaikai. 6. Knygos. 7. Varniai. 8. Telšiai. 9. Lietuva

84. Jackutė, Danutė
"Gyvenimo skrynioje" slepiasi talentai / Danutė Jackutė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, lapkr. 22, p. 4.
Apie Ryškėnuose surengtą parodą, kurioje rankdarbius eksponavo 14 Ryškėnų ir Degaičių moterų bei ryškėniškis kalvis Vytautas Šumskis – metalo dirbinius. Parodą paruošti padėjo Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Ryškėnų filialo bibliotekininkė Jovita Vaičiulienė.
1. Parodos. 2. Rankdarbiai. 3. Ryškėnai. 4. Degaičiai. 5. Menas. 6. Menininkai. 7. Telšiai. 8. Lietuva

85. Rašytojo dovana bibliotekai. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, lapkr. 26, p. 6.
Bibliotekoje lankėsi ir Vaikų literatūros skyriui keletą knygų padovanojo vaikų rašytojas Vytautas Rašickas.
1. Rašickas, Vytautas. 2. Rašytojai. 3. Bibliotekos. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Vaikai. 6. Knygos. 7. Dovanos. 8. Telšiai. 9. Lietuva

86. Įspūdingas šeštasis radijo stoties XXL FM gimtadienis. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, gruod. 3, p. 1, 3.
Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje savo gimtadienį šventė radijo stotis XXL FM, vyko tiesioginė transliacija. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausioji patarėja Lina Antanavičienė, pristačiusi nacionalinę kampaniją „Už saugią Lietuvą“, atvyko Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narys, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos patarėjas elektroninių ryšių klausimams Algimantas Kaziliūnas bei kiti.
1. Stotys, radijo. 2. Sukaktys (jubiliejai, metinės). 3. Sveikinimai. 4. Renginiai. 5. Bibliotekos, viešosios. 6. Telšiai. 7. Lietuva
87. Akavickienė, Giedra
Žemaitijos sostinę aplankęs policijos kapelionas sukėlė anšlagą / Giedra Akavickienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, gruod. 6, p. 4.
Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Lietuvos policijos kapeliono kunigo Algirdo Toliato knygos „Žmogaus ir Dievo metai“ pristatymą.
1. Toliatas, Algirdas, 1978-. 2. Policija. 3. Kapelionai. 4. Kunigai. 5. Knygos. 6. Pristatymai, spaudos (leidinių). 7. Renginiai. 8. Telšiai. 9. Lietuva

88. Servienė, Aurelija
Telšiai paminėjo savo gimtadienį, įžiebė Kalėdų eglę ir atsisveikino su Kultūros sostinės titulu. / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, gruod. 9, p. 6.
Apie konferenciją ir parodos „Žemaitija – istoriniuose žemėlapiuose“ atidarymą Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių galerijoje. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyko renginys, kurio metu Telšių miesto Garbės piliečio vardas suteiktas AB „Žemaitijos pienas“ valdybos pirmininkui Algirdui Pažemeckui. Už Telšių miesto vardo garsinimą įteikti unikalūs „Dėkingumo perlai“ (jų autorė – Giedrė Slavinskienė).
1. Pažemeckas, Algirdas. 2. Lietuvos kultūros sostinės. 3. Renginiai. 4. Konferencijos. 5. Parodos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Piliečiai, garbės. 8. Padėkos. 9. Nominacijos. 10. Telšiai. 11. Lietuva

89. Naglienė, Sigita Ieva
Šitiek spalvų, - ir visos Jūsų akims / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, gruod. 10, p. 2.
Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės bibliotekoje atidarytą telšiškės dailininkės, mokytojos Aušros Sirutienės-Oreigės paveikslų parodą.
1. Sirutienė-Oreigė, Aušra. 2. Dailininkai. 3. Pedagogai (mokytojai, dėstytojai). 4. Paveikslai. 5. Parodos. 6. Bibliotekos, viešosios. 7. Telšiai. 8. Lietuva

90. Naglienė, Sigita Ieva
"Pakalbink rašytoją" - poetinės akimirkos vienas kitam / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2016, gruod. 10, p. 7.
Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje įvykusį tradicinį poezijos šventės renginį "Septynios kalvos", kuriame dalyvavo telšiškiai literatai Adolfina Varnelienė, Petras Gintalas, viešnia iš Skuodo Dalia Tamošauskaitė.
1. Varnelienė, Adolfina, 1935-. 2. Gintalas, Petras, 1945-. 3. Tamošauskaitė, Dalia, 1973-. 4. Bibliotekos, viešosios. 5. Jaunimas. 6. Konkursai. 7. Bendravimas. 8. Poetai. 9. Literatai. 10. Telšiai. 11. Lietuva

91. Bilevičienė, Genovaitė
Suraskim laiko... / Genovaitė Bilevičienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, gruod. 16, p. 6.
Apie Janapolės bibliotekoje vykusį renginį, kuriame poezijos knygą pristatė Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios Varnių filialo vyr. bibliotekininkė Zita Žukauskaitė-Macienė.
1. Žukauskaitė-Macienė, Zita. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Bibliotekininkai. 5. Bibliotekos, kaimo. 6. Renginiai. 7. Poetai. 8. Poezija. 9. Telšiai. 10. Lietuva. 11. Janapolė

92. Ubartienė, Aušra
Visą gyvenimą su knyga / Aušra Ubartienė. - Portr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, gruod. 16, p. 8.
Apie nuolatinę Janapolės bibliotekos skaitytoją Kazimierą Pleškienę.
1. Bibliotekos. 2. Bibliotekos, viešosios. 3. Bibliotekos, kaimo. 4. Skaitytojai. 5. Biografijos. 6. Janapolė. 7. Telšiai. 8. Lietuva

93. Servienė, Aurelija
Maža kaimo biblioteka - didžiulis džiaugsmas žmonėms / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Vakarų Lietuva. - ISSN 1648-455X. - 2016, gruod. 20-26 (Nr. 50), p. 1, 8.
Apie Telšių rajono Kaunatavos biblioteką.
1. Jocienė, Vilija, 1962-. 2. Lietuva. 3. Telšiai. 4. Rajonai. 5. Kaunatava. 6. Bibliotekos. 7. Bibliotekos, viešosios. 8. Kraštiečiai

94. Macienė, Zita
Tobulėjimas per kūrybą / Zita Macienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, gruod. 23, p. 6.
Apie Varnių miesto bibliotekoje kiekvieną antradienį vykusius edukacinius užsiėmimus vyresnio amžiaus Varnių miesto ir seniūnijos gyventojams. Užsiėmimus vedė projekto vykdytoja Zita Macienė.
1. Bibliotekininkai. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Projektai. 5. Žmonės, pagyvenę (senoliai). 6. Užsiėmimai. 7. Edukacija. 8. Telšiai. 9. Lietuva

95. Liaudanskienė, Sonata
Kalėdinis eglutės žaisliukas / Sonata Liaudanskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2016, gruod. 30, p. 6.
Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės bibliotekoje eksponuotus Telšių rajono moksleivių ir mokytojų kūrybinių darbų konkurso "Kalėdinis eglutės žaisliukas" papuošimus.
1. Konkursai. 2. Bibliotekos. 3. Bibliotekos, viešosios. 4. Moksleiviai (mokiniai). 5. Darbai, kūrybiniai. 6. Žaislai. 7. Eglutės. 8. Kalėdos. 9. Telšiai. 10. Lietuva

 
Savanoris bibliotekoje