Paroda Laisvės gynėjų dienai

Laisvės gynėjų dienos 25 – čio proga 2016 m. sausio 13 d. Biržuvėnų bibliotekoje veikė paroda „Jie žuvo, kad mes būtume laisvi". Bibliotekos lankytojai galėjo susipažinti su žuvusiųjų už laisvę autobiografijomis, draugų, giminaičių ir pažystamų atsiminimais apie juos. Buvo eksponuojamos knygos, fotografijos, kūriniai bylojantys apie tų dienų įvykius. Parodėlę ruošti padėjo Biržuvėnų vaikučiai. Vakare buvo uždegtos žvakutės žuvusiųjų atminimui.

Vyr. bibliotekininkė Jadvyga Jakienė