Gorskienė (Mineikaitė), Marija

Marija Gorskienė

Gorskienė-Mineikaitė, Marija, Džiuginėnų dvaro valdytoja nuo 1868 m. lapkričio 2 d. ( po vyro Zigmanto Kazimiero Gorskio mirties). Gimė 1840 m. Vilniuje, mirė 1925 m. kovo 14 d. Džiuginėnuose, palaidota Šaukėnuose. Palaikė Kęstaičių bažnyčios gynėjus, rėmė vargšus, mokino kumečių vaikus privačioje lietuviškoje mokykloje.
Palaidota Šaukėnuose (Kelmės raj.) šeimos koplyčioje.
Nuotr. 1924 m. ŽVM VA_2012