Grombčevskis, Bronislovas

Bronislovas Grombčevskis

Grombčevskis, Bronislovas, žinomas lenkų keliautojas ir Centrinės Azijos tyrinėtojas. Gimė 1855 vasario 15 d. Kaunatavos k. (Telšių raj.). Mirė Varšuvoje 1926 m. vasario 27 d. Jo tėvas Liudvikas turtingas dvarininkas buvo ištremtas į Sibirą. Motina, netekus dvaro, apleido Lietuvą ir apsigyveno Varšuvoje. Paskutinius gyvenimo metus pašventė savo kelionių aprašymams, kurie buvo išleisti 1924–1925 m. 3 tomais.
Nuotr. : https://lt.wikipedia.org/wiki/Bronislovas_Gromb%C4%8Devskis (1900 metais)