Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

 • Datų kalendorius 2024

  Datų kalendorius 2024 m.

  Telšių rajono žymių datų kalendorius 2024 metams

  SAUSIO

  4 d. – 235 metai

  Juozapas Rupeika. Kunigas, žemaičių kultūros veikėjas, vertėjas. Gimė 1789 m. sausio 4 d. Siraičiuose (Telšių raj.).

  6 d. – 80 metų

  Vytautas Kniežauskas. Rašytojas. Gimė Gadūnave (Telšių raj.).

  22 d. – 125 metai

  Justas Paleckis. Žurnalistas, politikas, aktyviai prisidėjęs įvedant tarybinę santvarką Lietuvoje. Gimė 1899 m. sausio 22 d. Telšiuose.

  13 d. – 105 metai

  Juozas Bolonas. Tautodailininkas, pynėjas iš vytelių. Gimė 1919 m.

  VASARIO

  10 d. – 70 metų

  Rimantė Šalaševičiūtė. Teisininkė, politikė. Gimė Varniuose 1954 m.

  13 d. – 140 metų

  Blažiejus Čėsnys. Kunigas, teologas, vertėjas. Gimė 1884 m. vasario 13 d. Paluklaukyje (Telšių raj.).

  15 d. – 110 metų

  Vincentas Vėlavičius. Monsinijoras. Gimė 1914 m. Pavandenėje, Telšių rajone.

  20 d. – 95 metai

  Leonas Zaleckis. Prozininkas. Gimė 1929 m. vasario 20 d. Pamarkijoje (Telšių r.). Išleido apsakymų ir apysakų rinkinius „Seklumos” (1971), „Ugnies medis” (1979), „Atpildas” (1983).

  23 d. – 85 metai

  Jonas Dainius Aleksa. Dirigentas. Gimė 1939 m. vasario 23 d. Telšiuose.

  26 d. – 205 metai

  Vincentas Juzumas. Kunigas, religinis rašytojas, švietėjas, istorikas, vertėjas. Gimė 1819 m. Sedos valsčiuje. 1843 m. baigė Varnių kunigų seminariją, kunigavo įvairiose Žemaitijos parapijose.

  26 d. – 160 metų

  Vanda Teresė Julijona Gorskytė-Perkowska. Gimė 1864 m. Džiuginėnuose, Telšių rajone. Džiuginėnų dvaro valdytoja. Mirė 1914 m. gruodžio 25 d. Varšuvoje.

  KOVO

  1 d. – 75 metai

  Vladimiras Sušilovas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1949 m. Telšiuose.

  4 d. – 120 metų

  Kazimieras Steponis (Steponavičius). Kanauninkas, kultūros ir visuomenės veikėjas. Gimė 1904 m.

  7 d. – 155 metai

  Dovas Beras Menašė Abramavičius. Advokatas, visuomenės veikėjas. Gimė 1869 m. Telšiuose.

  8 d. – 85 metai

  Romualdas Neimantas. Lietuvos Mokslininkų sąjungos tikrasis narys, kultūros istorikas orientalistas, istorijos mokslų daktaras. Gimė 1939 m. Naujikuose (Telšių raj.).

  19 d. – 115 metų

  Klemensas Dulkė. Poetas, prozininkas. Tikroji pavardė Baltutis. Gimė 1909 m.

  23 d. – 80 metų

  Audronė Varpiotienė. Poetė. Gimė 1944 m. Pavandenėje.

  24 d. – 75 metai

  Rūta Irena Valeckienė. Poetė. Gimė 1949 m. Dūseikių k. (Telšių r.).

  24 d. – 80 metų

  Benediktas Vilmantas Rupeika. Žurnalistas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. Gimė 1944 m. Saušilyje, Žarėnų valsčiuje, Telšių rajone.

  25 d. – 95 metai

  Stefa Vainauskienė. Memuaristė. Gimė 1929 m. Užgiriuose (Telšių raj.).

  BALANDŽIO

  3 d. – 90 metų

  Alfonsas Tekorius. Vertėjas, kalbininkas. Gimė 1934 m. Varniuose.

  12 d. – 65 metai

  Nijolė Narmontaitė. Teatro, kino, televizijos aktorė bei rašytoja. Gimė 1959 m. Telšiuose.

  15 d. -120 metų

  Jonas Ruzgys. Žurnalistas, rašytojas, vertėjas. Gimė 1904 m. Tryškiuose.

  19 d. – 100 metų

  Vytautas Tarvainis. Poetas. Gimė 1924 m. Nevarėnuose (Telšių r.).

  20 d. – 100 metų

  Eduardas Cinzas. Prozininkas. Gimė 1924 m.

  22 d. -115 metų

  Zalman Levinberg. Lietuvos žydų kilmės politikas, žurnalistas. Gimė 1909 m. Telšiuose.

  GEGUŽĖS

  2 d. – 90 metų

  Aloyzas Jonutis. Poetas. Gimė 1934 m. Janapolėje (Telšių raj.).

  7 d. – 65 metai

  Osvaldas Neniškis. Skulptorius. Gimė 1959 m.

  9 d. – 90 metų

  Stanislava Keraitė-Kryžauskienė. Poetė. Gimė 1934 m.

  11 d. – 110 metų

  Juozas Milvydas. Inžinierius, visuomenės veikėjas. Gimė 1914 m. gegužės 11 d. Telšiuose.

  22 d. – 95 metai

  Aldona Prižgintaitė. Poetė. Gimė 1929 m. gegužės 22 d. Telšiuose.

  BIRŽELIO

  1 d. – 80 metų

  Irena Radzienė. Mokytoja. Gimė 1944 m. Žarėnuose, Telšių rajone. 2020 m. išleido knygą „Žemaičių kalbos telšiškių tarmės žodynas“.

  1 d. – 100 metų

  Alfonsas Gricius. Poetas, Žemaičių rašytojų sambūrio dalyvis. Gimė 1924 m. Paežerės k. ( Telšių raj.). 1933 m. įstojo į Telšių vyskupo M. Valančiaus gimnaziją, kurią baigė 1941 m. Pasitraukė iš Lietuvos 1944 m. Pirmais eilėraščių rinkinys „Žemė ir žmogus“ pasirodė 1947 m. Antroji knyga „Tropikų elegija“ išleista 1953 m., o trečioji knyga „Pažadinti sfinksai“ išėjo 1961 m.

  12 d. – 110 metų

  Napoleonas Bernotas. Aktorius, režisierius. Gimė 1914 m.

  24 d. – 130 metų

  Jonas Smilgevičius. Inžinierius. Lietuvos hidroelektrinių prie Nemuno, Ežerėlio šiluminės elektrinės projektuotojas. Gimė 1894 m. Brazdeikių k. ( Telšių raj.).

  28 d. – 105 metai

  Jurgis Tornau. Literatūros tyrinėtojas, prozininkas. Gimė 1919 m. Telšiuose.

  29 d. – 270 metų

  Juozapas Arnulfas Giedraitis. Gimė 1754 m. Giedraičiuose. Žemaičių vyskupas vyskupijos generalinę konsistoriją iš Alsėdžių perkėlęs į Varnius, pats gyveno Alsėdžiuose. Kilęs iš Lietuvos kunigaikščių Giedraičių giminės.

  LIEPOS

  2 d. – 80 metų

  Osvaldas Jablonskis. Akvarelininkas. Gimė 1944 07 02 Telšiuose.

  4 d. – 70 metų

  Juozas Šiurys – prelatas, bažnytinės teisės daktaras, Telšių miesto Garbės pilietis (2013 m.). Gimė 1954 m.

  10 d. – 110 metų

  Telesforas Valius – grafikas. Gimė 1914 m. liepos 10 d. Rygoje. Kurį laiką gyveno Telšiuose, mokėsi Kaune.

  11 d. – 235 metai

  Silvestras Teofilis Viliūnas. Gimė 1789 m. Paūnikiuose, Raseinių rajone. Lietuvos poetas. 1817 m. parašė satyrinę poemą „Plungės–Telšių kontubernija“.

  21 d. –100 metų

  Mykolas Ežerskis. Vadovavo Anulėnų paukštininkystės tarybiniam ūkiui 1956–1984 m. Aktyviai dalyvavo ir palaikė Degaičių dvaro parko atnaujinimo darbus 1972 m. Gimė Radviliškyje. (Kalvotoji Žemaitija, 2013-06-01, p. 9; Lietuvos dvarai,2009, T2, p. 134.)

  RUGPJŪČIO

  1 d. – 45 metai

  Andrius Patiomkinas. Vertėjas. Gimė 1979 m. Telšiuose. Mokėsi Telšių 6-ojoje vidurinėje, (dabartinė „Kranto“ progimnazija), Vilniaus universitete baigė filologiją.

  9 d. –100 metų

  Janina Liustikaitė-Saurazas. Operos dainininkė. Gimė 1924 m. Tryškiuose (Telšių raj.).

  11 d. – 235 metai

  Sivestras Teofilis Valiūnas. Poetas. Gimė 1789 m.

  12 d. – 140 metų

  Michael Noyk. Lietuvos žydų kilmės Airijos politikas, advokatas. Gimė 1884 m. Telšiuose.

  14 d. – 90 metų

  Elena Nijolė Bukelienė–Lapinskaitė. Lietuvių literatūros tyrinėtoja, kritikė, humanitarinių mokslų daktarė. Gimė 1934 m. rugpjūčio 14 d. Kungiuose (Telšių r.)

  20 d. – 95 metai

  Egidijus Radžius. Režisierius. Gimė 1929 m.

  24 d. – 80 metų

  Petras Gintalas. Skulptorius, medalininkas. Poetas. Gimė 1944 m. Telšiuose.

  25 d. – 95 metai

  Robertas Pukinskas. Istorijos mokytojas ir visuomenininkas. Gimė Vigontiškių kaime (Telšių raj.).

  RUGSĖJO

  1 d. – 110 metų

  Jadvyga Laucevičiūtė-Baužienė. Pasaulio teisuolė, žydų gelbėtoja, Gerumo sparno laureatė, ilgametė lopšelio-darželio „Mastis“ auklėtoja. 1914 m. gimė Telšiuose. 1933 m. baigė Telšių gimnaziją, Klaipėdos pedagoginį institutą, 1941–1945 m. mokytojavo Telšių amatų mokykloje. Mirė 2011 m. vasario 11 d.

  2 d. – 115 metai

  Paulius Augius (Augustinavičius). Dailininkas grafikas. Gimė 1909 m.

  5 d. – 100 metų

  Albertas Vengris. Inžinierius, gimęs 1924 m. Varniuose. 1942 m. baigė Telšių gimnaziją, 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, mirė Čikagoje.

  6 d. – 95 metai

  Apolonija Narmontaitė-Girdžiūnienė. Kraštotyrininkė. Gimė 1929 m. rugsėjo 6 d. Lieplaukėje.

  20 d. – 120 metų

  Jonas Gasiūnas. Kunigas, visuomenės veikėjas. Gimė 1904 m.

  13 d. – 80 metų

  Saulius Prialgauskas. Lietuvos mokslininkas, profesorius, visuomenės veikėjas, pirmasis Lietuvos skraidyklių sporto organizatorius, Kauno aviacijos veteranų sąjungos pirmininkas, Lietuvos aviacijos veteranų sąjungos, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narys. Gimė 1944 m. rugsėjo 13 d. Telšiuose.

  21 d. - 130 metų

  Petras Maželis. Kunigas, rašytojas. Gimė 1894 m. Cipriškyje, Obelių valsčiuje. 1928 –1946 m. Telšių kunigų seminarijos profesorius, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, retoriką. 1928–1940 m. Telšių katedros vikaras. 1931–1936 m. Telšių kalėjimo kapelionas. 1928–1931 m. –  laikraščio „Žemaičių prietelius“ redaktorius. 1935 m. kanauninkas. 1947 –1950 m.Telšių vyskupijos kurijos kancleris. 1950 m. paskirtas Telšių vyskupijos valdytoju. Nuo 1965 m. Lietuvos vyskupų ordinarų konferencijos pirmininkas. Aktyviai gynė bažnyčios ir tikinčiųjų teises. Parašė grožinės literatūros kūrinių. Mirė 1966 m. gegužės 21 d., palaidotas prie Telšių katedros.

  23 d. – 75 metai

  Algirdas Girininkas. Archeologas, akmens amžiaus žinovas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. Gimė 1949 m. Telšiuose.

  28 d. – 145 metai

  Liuda Sipavičiūtė-Fedotova. Dainininkė. Gimė 1879 m.

  24 d. – 130 metų

  Mykolas Bartkus. Finansininkas, visuomenininkas, pirmasis Valstybės centralinio knygyno (bibliotekos) skyriaus vedėjas, dirbęs nuo 1921 m. gruodžio 1 d. iki 1923 m. gegužės 1 d. Gimė 1894 m. rugsėjo 24 d., mirė 1970 m. birželio 14 d.

  SPALIO

  2 d. – 150 metų

  Mykolas Eustachijus Brenšteinas. Žemaitijos istorijos ir kultūros tyrinėtojas, archeologas, etnografas, bibliografas. Gimė 1874 m. Telšiuose.

  4 d. – 140 metų

  Pranas Antanas Virmauskas. Prelatas. Gimė 1884 m. Sauslaukio k., Luokės valsčiuje.

  8 d. – 75 metai

  Zalmenas Šapiro. Gydytojas, politinis veikėjas. Gimė 1949 10 08 Telšiuose.

  10 d. - 90 metų

  Raimondas Kašauskas. Rašytojas. Gimė 1934 m. Birikuose (Telšių raj.).

  10 d. – 115 metų

  Juozas Maniukas. Mokslininkas zoologas, ichtiologas, biomedicinos mokslų daktaras. Gimė 1909 m. Telšiuose.

  10 d. – 75 metai

  Vytautas Dirmeikis. Futbolininkas, sporto funkcionierius. Gimė 1949 m. Telšiuose.

  11 d. – 80 metų

  Jonas Boruta. Telšių vyskupas (2002-2017). Gimė 1944 m.

  13 d. – 95 metai

  Donatas Sauka. Tautosakininkas, literatūrologas, hab. fil. m. dr., prof., nacionalinės premijos laureatas. Gimė 1929 m.

  15 d. – 110 metų

  Ignacas Milašius. Kunigas. Gimė 1914 m. Lieplaukėje (Telšių raj.).

  23 d. – 155 metai

  Pranciškus Žadeikis. Kunigas, rašytojas, vertėjas, Povilo Žadeikio brolis. Gimė 1869 m. spalio 23 d. Parešketyje (Varnių vlsč.).

  25 d. – 85 metai

  Vladislovas Blinstrubas. Rašytojas, pedagogas, kino ir teatro režisierius. Gimė 1939 m. Telšiuose.

  30 d. – 260 metų

  Simonas Mykolas Giedraitis. Žemaičių vyskupijos sufraganas, religinių raštų leidėjas. Gimė 1764 m.

  LAPKRIČIO

  2 d. – 125 metai

  Justinas Juodaitis. Kunigas, profesorius. Gimė 1899 m.

  2 d. – 100 metų

  Julija Šulcaitė-Žardeckienė. Mokytoja. Gimė Telšiuose 1924 m. lapkričio 2 dieną. Julija Šulcaitė 1942 m. baigė Žemaitės gimnaziją, 1945 m. įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą studijuoti anglų kalbos. Kurį laiką ten pat dirbo asistente. Dar besimokydama ištekėjo už bajoro S. Kubiliaus, kuris vėliau buvo ištremtas ir mirė Sverdlovko  srities kalėjime. 1948 m. grįžo į Telšius, mokė anglų kalbos. Ištekėjo antrą kartą už Kurčiųjų mokyklos direktoriaus Ervino Žardeckio, su kuriuo užaugino du sūnus. (Telšių žinios, 2003-03-04, p. 3)

  3 d. – 120 metų

  Rapolas Serapinas. Vertėjas, filosofas, pedagogas. Gimė 1904 m.

  6 d. – 105 metai

  Zenonas Norvaišas. Fotografas, filmininkas, Telšių kultūrinio gyvenimo metraštininkas. Gimė 1919 m.

  25 d. – 115 metų

  Kiprijonas Šaulys. Grafikas. Gimė 1909 m.

  27 d. – 140 metų

  Vlada Folinaitė. Poetė. Gimė 1884 m. Lieplaukėje ( Telšių raj.).

  GRUODŽIO

  6 d. – 100 metų

  Kazys Leistrumas. Lietuvių agronomas, selekcininkas. Gimė 1924 m. Ginteniuose, Luokės valsčiuje.

  24 d. – 65 metai

  Sigita Ieva Naglienė. Poetė. Gimė 1959 m. gruodžio 24 d. Siraičiuose (Telšių raj.).

  24 d. – 120 metų

  Vladas Sipaitis (iki 1940 m. – Fedotas Sipavičius). Lietuvių aktorius, režisierius, baleto šokėjas. Gimė 1904 m. gruodžio 24 d. Jaučyčiuose (Varnių vls., Telšių r.).

  24 d. – 165 metai

  Aleksandras Jurašaitis. Fotografas. Gimė 1859 m. gruodžio 24 d. Balskių km. (Telšių r.).

  SUKAKTYS, KURIŲ DATOS NEPILNOS

  1784 m. Telšių rajone (yra kelios gimimo vietos versijos) gimė filosofas Liudvikas Kobeckis. Mirė 1857 m. birželio 4 d. Paryžiuje.

  1854 m. Kontaučiuose, Telšių rajone, gimė Adomas Žeimis-Žeimavičius, Lietuvos kunigas, katalikų bažnyčios istorikas ir literatas, farmacininkas. Mirė 1909 m. gruodžio 17 d. Baltarusijoje.

  1874 m. Varniuose gimė Aleksandras Jokubauskas. Spaustuvininkas.

   

  MIRTIES SUKAKTYS

  1609 m. balandžio 6 d. mirė ir Varniuose palaidotas Žemaičių vyskupas, lietuviškos raštijos rėmėjas, pirmųjų lietuviškų knygų LDK leidėjas Merkelis Giedraitis.

  1834 m. liepos 23 d. Varniuose mirė Bonaventūras Gailevičius. Kunigas, filosofijos daktaras, keleto religinių raštų autorius, giesmių eiliuotojas.

  1859 m. gegužės 26 d. mirė žemaičių poetė ir vertėja Karolina Praniauskaitė.

  1884 m. Žarėnuose mirė kunigas Laurynas Grikša. Rašė eilėraščius, iš kurių išliko tik vienas „Mes seneliai diengalėliai“, įdėtas į S. Daukanto „Daines žemaitiškas“.

  1894 m. vasario 18 d. mirė Ubiškės filialistas kunigas Ignotas Vaišvila, Simono Daukanto globėjas. Jis buvo palaidotas Ubiškės kapinėse, garbingoje vietoje, prie pat koplyčios tarp dviejų kunigų.

  1944 m. spalio 7 d. Žemaičių Kalvarijoje tragiškai žuvo poetas Vytautas Mačernis.

  KITI MIESTUI IR RAJONUI SVARBŪS ĮVYKIAI

  1469 m. Varniuose prie Katedros įsteigta pirmoji mokykla.

  1494 m. pirmą kartą paminėta Pavandenė (Šileika G., 1998).

  1529 m. nustatyta, kad Telšių valsčius buvo vienas iš 17 grynai karališkų valsčių Žemaitijoje.

  1569 m. gegužės 8 d. Žemaitijos matininko Jokūbas Laskauskas pirmą kartą nužymėjo Telšių miesto ribas.

  1579 m. į Žemaitiją atvyko apaštališkojo nuncijaus paskirtas vizitatorius Tarkvinijus Pekulas.

  1579 m. jau minima Žarėnų katalikų bažnyčia.

  1599 m. Mikalojus Daukša Varniuose, globojamas vyskupo Merkelio Giedraičio išleidžia vieną pirmųjų lietuviškų knygų – „Postilę“.

  1619 m. Telšių, dabar Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, bažnyčiai Povilas Sapiega ir vietiniai bajorai padovanojo varpą.

  1619 m. jau minimas Mitkaičių kaimas.

  1624 m. LDK kanclerio ir Telšių seniūno Povilo Sapiegos ir jo žmonos Kotrynos Goslauskaitės-Sapiegienės pastangomis Telšiuose buvo įkurtas Šv. Pranciškaus ordino mažųjų brolių (bernardinų) vienuolynas.

  1639 10 20 – LDK ir Lenkijos karaliaus Vladislovo Vazos privilegija, kuria patvirtina Zigmanto Vazos 1624 m. kovo 31 d. fundacinę privilegiją, duotą Telšių bernardinų vienuolynui. Varšuva.

  1649 m. Luokė jau turėjo prekybos privilegijų.

  1659 m. rugsėjo 16 d,. Alsėdžiuose palaidotas Petras Parčevskis (g. apie 1598 m. Mstislavo vaivadija) 1650 m. pastatė medinę bažnyčią Telšių bernardinams.

  1674 m. Telšiuose buvo 42 dūmai (valstiečių ūkiai).

  1679 m. vasarį prie Telšių įvyko valstiečių susirėmimas su švedų kariuomene (Šileika G.).

  1709 m. spalio 4 d. gautas leidimas Telšių seniūniją perleisti kilmingajam Stanislovui Korvinui Kalinauskui (Kalinowski) ir jo žmonai Teresei.

  1719 m. pastatyta Šv. Aleksandro bažnyčia Varniuose, turinti architektūrinę vertę.

  1744 m. pastatytas (atstatyta) Luokės Visų Šventųjų medinė bažnyčia, su kryžiaus plano nava. (Kviklis, B.). Šventorius apjuostas akmeniniu zomatu. Darbais rūpinosi vyskupas Jonas Lopacinskas.

  1749 m. Džiuginėnų dvarą pradėjo valdyti Aleksandras Gorskis. Valdė iki 1855 m.

  1764 m. Telšiai tampa Žemaitijos kunigaikštystės šiaurinės dalies repatricijos centru, čia įsteigti dvejopi – žemės ir pilies – teismai.

  1764 m. pastatytas Biržuvėnų koplytstulpis.

  1784 m. Ubiškėje pastatyta bažnyčia, kuriai suteiktas Angelų sargų vardas. Statybomis rūpinosi Kasparas Šliakauskas (Katutytė L., 2001).

  1789 m. duomenimis, Telšiuose žydams priklausė 7 siuvėjų, 3 skardininkų namai, 3 žydų knygų knygynai, 5 krautuvės, bravoras, 17 karčiamų.

  1794 m. skulptorius Jurgis Mažeika Telšių bernardinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje sukūrė Jėzaus Nazariečio, Šv. Barboros altorius, įrengė ir 8 skulptūromis papuošė medinę sakyklą.

  1794 m. Podhaiskis Tomas (Podhaijski Tomasz) baigė kurti Telšių bernardinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios 4 altorius.

  1794 m. Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą koncekravo vyskupas Tadas bukota ir jai suteikė Loreto Dievo Motinos ir šv. Antano Paduviečio titulą.

  1794 m. Eligijus Kaunackis, Kaunatavos savininkas, netoli savo dvaro, giminės kapinėse, pastatė katalikų bažnyčią.

  1799 m. Telšių seniūniją, arba valsčių, amžinam naudojimui Rusijos caras atidavė paskutiniajam Telšių laikytojui Henrikui Zabielai. Tačiau Telšių miestą vis dėlto paėmė iždo žinion.

  1799 m. Tryškius valdė Mykolas Oginskis.

  1799 m. Telšiuose buvo 85 kiemai.

  1804 m. birželio 10 d. sudarytas Telšių miesto planas.

  1824 m. įkurta civilinė Telšių miesto ligoninė.

  1834 m. Vainočių kaime veikė mokykla.

  1849 m. Motiejus Valančius paskiriamas Žemaičių vyskupu.

  1849 m. įsteigta pirmoji valdinė žydų mokykla Žemaitijoje buvo Telšiuose (kitur teigiama, jog ši mokykla įkurta 1859 m.).

  1854 m. išleistas Adamo Zawadzkio knygyno Varniuose katalogas “Uwiadomienie o dzielach polskich...“ (Pranešimai apie lenkiškus leidinius).

  1854 m. Luokės miestelio Visų Šventųjų bažnyčiai pagaminti vargonai.

  1859 m. pristatytas šv. Antano Paduviečio katedros bokštas. Architektas F. Rimgaila.

  1864 m. ant Vilniaus kalvos pradėta statyti mūrinė cerkvė vietoj nugriautos parapijinės katalikų bažnyčios. Statybos baigtos 1867 m.

  Nuo 1864 m. iki 1866 m. Džiuginėnų dvare gyveno rašytoja Žemaitė.

  1864 m. Tryškiuose įsteigta valdinė pradinė mokykla.

  1864 m. Žemaičių vyskupijos centras iš Varnių buvo perkeltas į Kauną.

  1869 m. Telšių miesto gatvės pradėtos apšviesti „Liuks“ tipo šviestuvais.

  1879 m. Telšiuose buvo įsteigta žydų rėmėjų išlaikoma amatų mokykla merginoms ir internatas neturtingoms mergaitėms.

  1884 m. Tryškiuose įsteigta vaistinė.

  1884 m. Žarėnuose įsteigta Pašto agentūros stotis.

  1889m. Lauko Sodoje pastatyta Šv. Joakimo bažnyčia.

  1889 m. Telšiuose jau buvo įsikūrusi „Khoveivei Zion“ organizacija.

  1894 m. Chaimas Kaplanskis Telšiuose atidarė fotoateljė.

  1899 m. kun. Vincentas Juzumas užbaigė savo veikalą „Žemaičių vyskupijos aprašymą“, kuris išleistas 2013 m.

  1909 metais Telšiuose pastatyti pastatai, turintys architektūrinę vertę (Respublikos g. 10; Respublikos g. 13; Turgaus a. 16).

  1909 m. S. Narutavičius, B. Budrikis, P. Šimkevičius su bendraminčiais įsteigė draugiją berniukų gimnazijai pastatyti (draugija įgyvendino pagrindinį savo tikslą – berniukų gimnazija Telšiuose buvo pastatyta).

  1914 m. Telšių mieste atidaryti žemės ūkio kursai.

  1919 m. spalio 5 d. Telšių apskrities gyventojai pasirašė raštą LR Ministrui Pirmininkui M. Šleževičiui apie paramą Lietuvos valdžiai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.

  1919 m. gegužės 28 d. Telšiuose atidaryta žydų ligoninė (inicijavo žydų draugija „Ozė“).

  1919 m. Telšiuose įkurta „Saulės“ berniukų gimnazija.

  1919 m. sausio–vasario mėn. Telšiuose dirbo Žemaitijos karinis revoliucinis komitetas.

  1919 m. lapkričio 23 d. Telšių automobilių draugijos steigėjai kreipėsi paramos į prekybos ir pramonės ministrą E. Galvanauską.

  1919 m. plačiajai visuomenei pritariant ir pirmojo Telšių karo komendanto paragintas F. Milevičius įsteigė Telšių šaulių būrį, kuriam ilgesnį laiką ir vadovavo.

  1919 m. Pavandenėje pastatytas ąžuolinis kryžius kaime siautusios vaikų ligų epidemijos aukoms atminti. Nugriautas 1952 m.

  1919-1920 m. Telšių burmistras buvo Liudvikas Abromavičius (1888 –1966).

  1924-1926 m. nutiestas Telšių-Kužių geležinkelis.

  1924 m. ,,Kanklių‘‘ draugijos choras dalyvavo Pavasarininkų Dainų šventėje Šiauliuose liepos 5–6 d. ir Kauno Dainų šventėje rugpjūčio 23 –24 d.

  1924 m. Konstantino Dobrovolskio ir T. Budraičio iniciatyva įsteigtas pirmasis Žemaitijos simfoninis orkestras.

  1924 m. įkurtas „F. Milevičiaus knygynas“, veikė iki 1941 m.

  1924 m. sausio 28 d. įkurta Telšių meteorologijos stotis. Stoties viršininkė Adelė Gegeckienė.

  1924 m. Kaunatavoje pastatyta nauja akmens mūro bažnyčia (Kviklis B., 1980, p. 150).

  1929 m. rugpjūčio 10 d. jaunieji žemaičių literatai pakvietė į pirmąjį literatūros vakarą.

  1929 m. išleistas F. Milevičiaus knygyno knygų katalogas Telšiuose, (Kaunas, 1929–1930 m.).

  1929 m. pastatyti Vyskupų rūmai, turi architektūrinę vertę (architektas V. Dubeneckis, inžinierius P. Taračkovas).

  1934 m. gruodžio 29 d. Telšių miesto burmistru paskiriamas Paulius Gudzinskas.

  1934-1937 m. Kauno inžinierius P. Butrimas ir Kočeguras sudarė Telšių miesto topografinę-geodezinę nuotrauką.

  1934 m. vasario mėn. Telšiuose Gedimino g. atidaryta moderni žydų ligoninė, vadovaujama Noelio Minuchino.

  1934 m. Telšiuose pastatyta kvadratinio plano mūrinė 2 aukštų buvusi amatininkų sinagoga (Telšės g. 5).

  1934 m. Lauko Sodos apylinkėse, Dargiškių kaimelyje rastas Romos monetų ir papuošalų lobis.

  1934 m. 08 26 Telšių miesto gyventojai kreipėsi į vidaus reikalų ministrą dėl turgavietės iškėlimo į miesto centrą.

  1934 m. rugsėjo mėn. Luokėje įvyko didžiulis gaisras, kurio metu sudegė visas miestelio centras ir artimiausios gatvės.

  1934 m. Telšiuose įvyko žemės ūkio paroda.

  1934 m. Telšių šauliai surengė knygų rinkimo Klaipėdos krašto šauliams vajų.

  1934 m. po ilgo teismo katalikams grąžinta cerkvė ant Vilniaus kalvos, kuri paversta bažnyčia.

  1939 m. Telšiuose įvyko didysis katalikų vyrų kongresas.

  1939 m. vasarį Telšių moterų šaulių būrys (III) nusprendė organizuoti knygų rinkimo vajų ir steigti biblioteką.

  1939 m. pastatytas pastatas, turintis architektūrinę vertę Telšių senamiestyje (Kalno g. 16).

  1949 m. rugsėjo 29 d. nustojo veikti profesionalus Žemaičių dramos teatras (veikė nuo 1940 m.).

  1954 m. įkurta melioracijos statybos ir montavimo valdyba.

  1959 m. Telšiuose buvo 13 460 gyventojų.

  1959 m. įkurtas saviveiklinis Telšių teatras, dabar – Žemaitės dramos teatras. Jame dirbo režisierius E. Karanauskas.

  1959 m. buvusios Amatų mokyklos patalpose įkurta Telšių taikomosios dailės mokykla.

  1959 m. Telšiuose pradėjo veikti Kelių statybos valdyba Nr. 3.

  1959 m. pastatytas kino teatras „Džiugas“.

  1964 m. E. Radžius inscenizavo Žemaitės „Petrą Kurmelį“. Už šį spektaklį Telšių mėgėjiškam teatrui buvo suteiktas „Žemaitės“ vardas.

  1969 m. architekto A. Miškinio atliktų architektūrinių-urbanistinių tyrimų pagrindu atrinkti ir patvirtinti 62 vietinės reikšmės urbanistikos paminklai, kurių tarpe ir Telšių senamiestis, nubrėžtos vietinės reikšmės urbanistikos paminklo ribos ir išskirti 5 saugotini pastatai.

  1969 m. kovo 20 d. "Šatrijos" kolūkyje atidarytas Gaulėnų muziejus. 1973 m. muziejus perkeltas į Gaulėnų mokyklos patalpas.

  1974 m. pastatytas Telšių kultūros rūmų priestatas.

  1984 metais įrengta vandens nugeležinimo bei antro pakėlimo stotis Telšiuose, pajėgumas - 20 tūkst. m3/parą.

  1984 m. Telšiuose suorganizuota pirmoji Lietuvos medalininkų kūrybinė stovykla.

  1984 m. Telšiuose pradėjo veikti Sūrių gamykla, vėliau reorganizuota į AB „Žemaitijos pieną“.

  1989 m. Telšių vyskupo Antano Vaičiau dekretu atkurta Telšių kunigų seminarija. Jos rektoriumi skiriamas Kazimieras Gasčiūnas.

  1989 m. įkurtas Telšių vyskupijos Caritas kaip karitatyvinė organizacija.

  1989 m. Reginos ir Algimanto Chmieliauskų iniciatyva suburtas Telšių politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremties aidai“, kuriam vadovauti pradėjo Milda Ulkštinaitė.

  1989 m. kovo 10 d. LTSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 53 Telšių senamiesčiui suteiktas respublikinės reikšmės urbanistikos paminklo statusas.

  1989 m. rugpjūčio 23 d. Telšių rajono žmonės prie Žemaitės vidurinės mokyklos minėjo Ribentropo-Molotovo pakto 50-ies metų sukaktį.

  1989 m. rugsėjo 1 d. Telšių taikomosios dailės technikumas buvo reorganizuotas į Telšių aukštesniąją taikomosios dailės mokyklą.

  1989 m. Telšių rajone gyveno 16 275 įvairaus dydžio šeimos ir 4 799 vieniši žmonės.

  1989 m. rajone buvo 12 kolūkių, 9 tarybiniai ir 3 kitos paskirties ūkiai.

  1989 m. susikūrė Telšių kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Čiučiuruks“, kuriam vadovauja Rita Macijauskienė.

  1994 m. Telšiai tampa apskrities centru.

  1994 m. gegužės 31 d. Telšių senamiestis įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Saugomas valstybės kaip nacionalinio reikšmingumo objektas.

  1994 m. liepos 21 d. Lietuvos heraldikos komisija patvirtino atkurtą Žemaitijos herbą ir vėliavą.

  1999 m. Telšiuose gyveno 34,9 tūkst. žmonių.

  1999 m. Varniuose pastatytas paminklas Žemaičių vyskupui Merkeliui Giedraičiui ir kanauninkui, vienam iš lietuviškos raštijos pradininkų, Mikalojui Daukšai, skulptorius Arūnas Sakalauskas.

  1999 m. Telšiuose pradėtas eksploatuoti natūralaus mineralinio vandens „Tichė“ gręžinys ( 689 m. gylis).

  1999 m. Varniuose gyveno 1761 žmogus ir sudarė tik 2,9 proc. rajono gyventojų.

  1999 m. Telšiuose pirmą kartą buvo surengtas kompozitoriaus Albino Jasenausko sakralinės muzikos festivalis.

  Parengė vyr. bibliografė Kristina Momkienė

 • Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas "Septintoji kalva"

   

  Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas ,,Septintoji kalva" 2023 m.

  NUOSTATAI

  I. Bendrosios nuostatos

  1. Telšių apskrities jaunimo (14-29 m.) literatūrinių kūrinių konkursas (toliau vadinamas Konkursu) yra viena iš jaunimo saviraiškos, kūrybiškumo, pilietiškumo, tautiškumo ugdymo formų.

  2. Konkursą organizuoja Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka. Partneriai: Telšių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo, Švietimo ir sporto skyriai, Telšių laikraščių ,,Kalvotoji Žemaitija", ,,Telšių žinios" redakcijos.

  II. Tikslai ir uždaviniai

  1. Skatinti jaunimo literatūrinę saviraišką.

  2. Ugdyti aktyvius piliečius, kūrybiškai suvokiančius kultūros vertybes ir gebančius jas įprastinti.

  3. Padėti užmegzti kūrybinius ryšius, supažindinti su literatūrine visuomene, įtvirtinti kūrėjo pozicijas kultūrinėje aplinkoje.

  III. Dalyviai

  1. Konkurse gali dalyvauti įvairiose mokyklose besimokantis bei dirbantis jaunimas nuo 14 iki 29 m., atsiuntęs poezijos, prozos ar dramos kūrinių.

  IV. Konkurso organizavimas

  1. Konkursas organizuojamas Telšių regione. Konkurso baigiamasis vertinimo etapas vyks 2023 m. gruodžio mėn. - 2024 m. sausio mėn. Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  2. Kūriniai siunčiami iki 2023 m. gruodžio 28 d. imtinai (Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursui ,,Septintoji kalva", Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Respublikos g-vė 18, LT– 87333, Telšiai. Voke turi būti po 2 kūrinių kopijas, autoriaus fotografija, elektroninės laikmenos. Arba siųsti e-paštu:   Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  , geriausia elektroninę versiją siųsti elektroniniu paštu, nesant tokios galimybės galima ją pridėti įrašytą diskelyje, autoriaus foto taip pat galima siųsti elektroniniu paštu).

  3. Konkurso kūriniai aptariami ir vertinami 2 grupėse: poezijos, prozos – dramos. Kūrybos apimtis - poezija: 3-5 kūriniai; 2) proza – drama: iki 3 kūrinių, ne daugiau 3-5 mašinraščio puslapių. Būtina nurodyti kūrinio pavadinimą, žanrą, autoriaus vardą, pavardę (jei moksleivis, klasę), vadovą (jeigu yra), adresą (jei moksleivis, mokyklą). Pridėti autoriaus fotografiją, elektroninę laikmeną (diskelį).

  4. Geriausių kūrinių autoriai kviečiami į baigiamąjį iškilmingą renginį Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, kur bus apdovanojami literatūrinėmis premijomis.

  V. Kūrybos vertinimas

  1. Kūrybą vertina Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija: rašytojai, žurnalistai, literatūros kritikai, pedagogai, savivaldybės administracijos atstovai.

  VI. Vertinimo kriterijai:

  1. Meniškumas, formos ir turinio originalumas, temos atskleidimas, pilietiškumas, aktualumas, savitumas.

  VII. Apdovanojimas

  1. Prizininkai apdovanojami Telšių rajono savivaldybės padėkos raštais, literatūrinėmis premijomis. Geriausi kūriniai bus spausdinami Telšių laikraščiuose ,,Kalvotoji Žemaitija",  ,,Telšių žinios", bei respublikiniuose leidiniuose.

  Telefonai pasiteirauti:

  Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja atliekanti Bibliotekos direktoriaus funkcijas  Vida Urnikienė, tel.: +370(672)12472;

  el. paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. arba Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

 • Datų kalendorius 2023

  Telšių rajono žymių datų kalendorius  2023 metams

  2023 metais sukanka:

  SAUSIO

  1 d. - 215 metų

  Tadas Dobševičius. Rašytojas, kultūros tyrinėtojas, kritikas. Gimė 1808 m. sausio 1 d. Juodeikiuose (Telšių r.), mirė 1881 m. birželio 16 d. ar 23 d. Žitomire (Ukraina).


  6 d. – 90 metų

  Aurelija Genovaitė Zinkevičiūtė. Menotyrininkė, metalistė.  Gimė 1933 01 06 Biržuose. Nuo 1962 m. dirbo dabartinėje Vilniaus dailės akademijoje.

  6 d. – 85 metai

  Eugenija Pleškytė. Aktorė. Gimė 1938 m. sausio 6 d. Giliogiryje, Rietavo valsčius, mirė 2012 m. lapkričio 3 d. Vilniuje. Kraštietė aktorė sukūrusi vaidmenis daugiau nei 30-yje filmų. Mokėsi tuometinėje Telšių Žemaitės vid. mokykloje.

  11 d. – 110 mirties metinės

  Jurgis Petras Daukantas. Gimė 1826 m. balandžio 29 d. Mitkaičiuose, Telšių paviete. Mirė 1913 m. sausio 11 d. Tiškų dvare, Telšių paviete. Rusijos imperijos gydytojas ir valstybės patarėjas, dirbęs Sant Peterburge ir Žemaitijoje. (www.lituanistika.lt)

  17 d. – 100 metų

  Kostas Juknevičius. Pedagogas, skautas. Gimė 1923 metų sausio 17 dieną Užežerės kaime, Sedos valsčiuje, Mažeikių apskrityje. Mirė 2001 m. Telšių 3-oje vidurinėje mokykloje buvo vokiečių kalbos mokytojas. Ten dirbo iki pensijos, 1983 m. Atgimimo metais 1990 05 26 – 1990 06 03 buvo pirmosios Telšiuose filatelijos parodos dalyvis, kaip ir kiti — apdovanotas medaliu.


  18 d. – 195 metai
  Karolina Praniauskaitė. Pirmoji lietuvių poetė, rašiusi lietuviškai. Gimė 1828 m. sausio 18 d. netoli Telšių, mirė džiova 1859 m. gegužės 26 d. Utenoje.


  18 d. – 105 metai
  Jonas Vasys Vasiliauskas. Memuaristas. Gimė 1918 sausio 18 d. Pavirvytyje (Luokės vals. Telšių raj.).

  19 d. – 95 metai

  Jurgis Mališauskas. Mažosios Lietuvos tyrėjas, kraštotyrininkas, pedagogas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkas. Gimė 1928 m. sausio 19 d. Telšiuose. Mirė 2013 m. birželio 27 d. Klaipėdoje. Filologijos dr. (1969). Klaipėdos universiteto docentas (1974). 1944 su tėvais išvyko į Vokietiją. 1946 grįžo į Lietuvą.

  20 d. – 100 metų
  Stasė Niūniavaitė. Pedagogė, poetė, režisierė. Gimė 1923 m. sausio 20 d. tuometinės Šiaulių

  apskrities, Tryškių valsčiaus, Maldenių kaime (dabar – Telšių rajono savivaldybės teritorija). Mirė 2002 m. liepos 2 d. Telšiuose, palaidota Tryškių kapinėse (Telšių r.).

  27 d. – 80 metų

  Jurgis Narjauskas. Kunigas, vertėjas, literatas, spaudos bendradarbis. Mirė Telšiuose 1943 m. sausio 27 d. (gimė 1876 04 21 Parausių k., Vilkaviškio r.). Nuo 1928 m. dirbo Telšių vyskupijoje, kunigų seminarijoje. Išvertė Dantės „Dieviškąją komediją” (Telšiai, 1938), parengė knygą apie Ovidijų - „Ovidijus. Biografija. Autobiografija" (Telšiai, 1928).

  28 d. – 90 metų

  Nijolė Misiūnienė. Mokslininkė, gydytoja kardiologė. Gimė 1933 01 28 Telšiuose.

  VASARIO

  5 d. – 120 metų
  Antanas Kojelis. Chorvedys, vargonininkas, pedagogas. Gimė 1903 m. vasario 5 d. Telšių raj. Mirė Prienuose 1976 m. liepos 4 d.

  10 d. – 65  metai

  V. Kišonaitė-Bagdonienė. Gydytoja. Gimė 1958 vasario 10 d. Tėvas - žinomas tautodailininkas tapytojas Adolfas Kišonas. 1981 m. baigė medicinos institutą. 1983 m. sugrįžo į Telšius kur gyvena bei dirba gydytoja odontologe.


  12 d. – 115 metų
  Petras Gintalas. Rašytojas, aktorius. Gimė 1908 m. vasario 12 d. Telšių r. Rubežaičių kaime, mirė 1971 m. gegužės 5 d. Vilniuje. Mokėsi Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Valstybės teatro dramos studijoje. Kauno „Žvaigždikio” teatro aktorius, redagavo Klaipėdoje leistą „Darbininkų balso” laikraštį, rūpinosi Žemaičių teatro įsteigimu 1941 m., po karo dirbo Telšių ir Klaipėdos laikraščių redakcijose.

  19 d. – 80 metų
  Petras Glodenis. Futbolininkas. Gimė 1943 02 19 Telšiuose, mirė 2003 07 29 Rietave. Geriausias Lietuvos futbolininkas (1965, 1973), SSRS sporto meistras (1966). Karjerą pradėjo Telšių "Džiugo" (1958-1959), "Masčio" (1960-1961) ekipose.

  25 d. – 125 metai

  Viktoras Reimontas. Karo lakūnas, pulkininkas leitenantas. Gimė 1898 m. vasario 25 d. Mirė 1947 m. vasario 28 d. Išleido knygą „Aviacijos vadovėlis I dalis“ (1938 m.).

  KOVO

  4d.  – 65 metai

  Virginija Baltraitienė. Lietuvos ir Kėdainių rajono politinė bei visuomenės veikėja. Gimė 1958 m. kovo 4 d. Želvaičių kaime, Telšių raj. 2012-2016 m. buvo Seimo narė.

   

  10 d. – 145 metai
  Juozas Dabužis (Dabužinskis, Dobužinskis. Lietuvos kunigas, diplomatas, politinis bei visuomenės veikėjas. Gimė 1878 m. kovo 10 d., Šeduvos valsčiuje, Panevėžio apskrityje, Rusijos imperijoje. Mirė 1934 m. birželio 22 d. Pašvitinyje, Šiaulių apskrityje. Klebonavo Mažeikiuose, Telšiuose, nuo 1927 m. –Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros kapitulos kanauninkas.

  20 d. – 75 metai
  Petras Kimbrys. Publicistas, vertėjas, tekstologas. Gimė 1948 m. kovo 20d. Telšiuose. Vertė O. Milašiaus kūrybą. Išleido 2 savo kūrybos knygas (1994,1996).

  20 d. – 50 metų

  Irena Daubarienė. Poetė. Gimė 1973 m. kovo 20 d.

  21 d. – 155 metai
  Joana Narutavičienė Bilevičiūtė. Mokytoja, visuomenės veikėja, pirmoji Lietuvos moteris įgijusi aukštąjį išsilavinimą Vakaruose – Ciuriche (Šveicarija), nepriklausomybės akto signataro Stanislovo Narutavičiaus žmona. Gimė 1868 m. kovo 21 d. Klyšiuose, Rusijos imperija. Mirė 1948 m. vasario 19 d. Varšuvoje, Lenkijos Liaudies Respublikoje. 1907 m. išvyko į Telšius, kur savo įsteigtoje privačioje mergaičių progimnazijoje mokė aritmetikos ir lenkų kalbos.

  21 d. – 125 metai
  Aleksandras Tenisonas. Miškininkas, prisiminimų ir rašinėlių autorius, vertėjas. Gimė 1898 03 21 Lampėžos vienkiemyje (Latvijoje). Nuo 1922 m. Telšių miškų urėdijos, vėliau Plungės girininkas. Parašė „Žemaitijos girių takais” (1975). Mirė 1986 12 22 Belgijoje.

  21 d. – 50 metų

  Albinas Jasenauskas. Vargonininkas, chorvedys, pedagogas. Mirė 1973 m. kovo 21 d. Telšiuose ( gimė 1886 02 28 ). Nuo 1933 m. su pertraukom iki mirties 1973 m. kovo 21 d. gyveno Telšiuose. Vadovavo Telšių katedros chorui, grojo vargonais, rengė bažnytinio choro koncertus visuomenei.

  22 d. – 155 metai
  Vilhelmas Storosta (slapyvardis Vydūnas, vok. Wilhelm Storost). Filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas. Gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičiuose Šilutės apskrityje, Prūsijos karalystėje. Mirė 1953 m. vasario 20 d. Detmolde, Vokietijoje. Dirbo Telšių „Saulės“ gimnazijoje.

  23 d. – 55 metai

  Arūnas Šikšta. Lietuvių vadybininkas, buvęs AB „Teo LT“ vadovas. Gimė 1968 d. kovo 23 d. Telšiuose. Mirė 2021 m. spalio 30 d. Vilniuje.

  25 d. – 70 metų

  Vlada Folinaitė. Poetė, literatė. Mirė 1953 m. kovo 25 d. Telšiuose. Palaidota Telšiuose, šeimos kape. Gimė 1884 m. spalio 27 d. Lieplaukėje. Slapyvardžiai: Vapsva, Širšė, Felje-Tonas, Fėja ir kt.

  25 d. – 180 metų

  Elijas von Cionas (Elias von Cyon). Lietuvos žydų kilmės rusų-prancūzų fiziologas, gydytojas, profesorius ir visuomenės veikėjas. Gimė 1843 m. kovo 25 d. Telšiuose. Mirė 1912 m. spalio 23 d.

  29 d. – 85 metai

  Mykolas Eustachijus Brenšteinas. Lietuvos, daugiausia Žemaitijos istorijos ir kultūros tyrinėtojas, archeologas, etnografas, bibliotekininkas. Mirė 1938 m. kovo 29 d. Vilniuje (gimė 1874 m. spalio 2 d. Telšiuose).

  BALANDŽIO

  15 d. – 125 metai

  Goeldnerytė-Augustaitienė, Vanda. Chemikė, vaistininkė. Gimė 1898 m. balandžio 15 d. Telšiuose. Mirė Miunchene 1968 m.

  19 d. – 115 metų

  Steponas Stulginskis. Inžinierius architektas, docentas. Gimė 1908 m. balandžio 19 d. Sankt Peterburge. Mirė 1995 m. kovo 17 d. Vilniuje. Projektai: 1936 m. – Telšių Žemaitės gimnazija, 1937 m. – kino teatras Telšiuose, 1938 m. – Žemaičių muziejus „Alka“, 1939 m.  – Telšių ligoninė.

  21 d. – 50 metų

  Darius Trijonis. Vyskupas. Gimė 1973 m. balandžio 21 d. Telšiuose.  2017 m. buvo Telšių vyskupijos kurijos ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos ekonomas.

  25 d. – 150 metų
  Prof. Jonas Šimkus. Visuomenės ir politikos veikėjas, farmacininkas, chemikas. Gimė 1873 balandžio 25 d. Dūseikių valsčiaus, Sūrupio kaime. 1918 m. gruodžio–1919 m. spalio mėnesiais (su trumpa pertrauka) buvo prekybos ir pramonės, o 1921 m. balandžio–1922 m. vasario mėnesiais – krašto apsaugos ministras. 1922-1923 m. buvo pirmasis Lietuvos universiteto rektorius Kaune (dabar Vytauto Didžiojo universitetas). (www.zemaiciuzeme.lt)

  28 d. – 95 metai

  Algirdas Kazragis. Prozininkas, poetas, žurnalistas. Gimė 1928 04 28 Darbėnuose, Kretingos r. Mokėsi Telšių Žemaitės gimnazijoje. Dirbo Telšių rajono laikraščio redakcijoje. Paskelbė apsakymų bei vaizdelių rinkinius „Žemaitijos kalneliai", "Ką slepia gelmė". Mirė Telšiuose 1969 04 24.

  28 d. – 95 metai

  Paulius Beresnevičius. Lietuvos istorikas, pedagogas, partinis veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras. Gimė 1928 m. balandžio 28 d. Virmėnuose, Nevarėnų valsčius, mirė 1996 m. gruodžio 18 d. Vilniuje.

  GEGUŽĖS


  7 d. – 65 metai

  Osvaldas Neniškis. Skulptorius. Gimė 1958-05-07 Svėdasuose Anykščių raj. Nuo 1982 m. iki šiol O. Neniškis gyvena ir dirba Telšiuose Vilniaus dailės akademijoje dėstytoju. Kuria portretus, dekoratyvines skulptūras, mažąją plastiką, medalius, memorialinius objektus.

  12 d. – 65 metai

  Virginijus Liubšys. Futbolininkas, treneris. Gimė 1958 05 12 Telšiuose.  2 kartus (1993, 2005) Lietuvos čempionas, 3 kartus (2003, 2004, 2006) vicečempionas. 2007 m. suteiktas KKSD sporto garbės komandoro ženklas.

  23 d. – 140 metų
  Feliksas Milevičius. Knygnešys, Lietuvos mėgėjų teatro ir Telšių politinis veikėjas. Gimė 1883 m. gegužės 23 d. Telšiuose, mirė 1965 m. kovo 3 d. Telšiuose.  Jo iniciatyva Telšiuose buvo parodytas pirmasis lietuviškas spektaklis. Vadovavo "Kanklių" draugijai.

  24 d. – 95  metai
  Birutė Ona Boreišienė. Lietuvos pedagogė, žurnalistė, redaktorė. Gimė 1928 m. gegužės 24 d. Aleniškyje, Stačiūnų valsčius, Šiaulių apskritis. Telšių vidurinės mokyklos mokytoja ir mokymo dalies vedėja. 1955–1960 m. Telšių rajono laikraščio „Komunizmo aušra“ redaktorė.

  30 d. – 105 metai
  Vincas Jonikas. Poetas. Gimė 1918 m. gegužės 30 d. Mantvyduose (Telšių r.). 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno JAV. Išleido keletą poezijos rinkinių: „Trys margi laiškeliai” (1947), „Pakeleiviai” (1949), „Sielvarto raudos” (1951), „Lydėjau viešnią vėtroje” (1968).

  BIRŽELIO


  6 d. – 85  metai
  Jonas Kauneckas. Gimė 1938 m. birželio 6 d. Trajoniškio kaime (Pasvalio r.), valstiečių šeimoje. 1977-1983 m. - Telšių katedros vikaras. 1990 m. paskirtas atkurtos Telšių kunigų seminarijos vicerektoriumi ir seminarijos dėstytoju. Nuo 1993 m. - Telšių seminarijos dvasios vadas, nuo 1990 m. - Telšių vyskupijos kunigų tarybos narys. 1993 m. popiežiaus paskirtas

  monsinjoru. Nuo 1994 m. - Telšių ateitininkų dvasios vadas. 2000 05 13 d. nominuotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupu augziliaru. Vyskupu konsekruotas 2000 08 05 d. Nuo 2013 08 10 – Panevėžio vyskupas emeritas.

  8 d. – 95 metai

  Regina Stonkutė Žukienė. Mokslininkė ekonomistė, vaistininkė, kraštotyrininkė. Gimė 1928-06-08 Luokėje (Telšių r.).

  8 d. – 80 metų

  Antanas Saunorius. Kunigas. Gimė 1943 m. birželio 8 d. Barakaučyznos kaime (dabar Pagirgždūtis), Telšių raj.  Baigęs pogrindžio kunigų seminariją 1988 01 25 naktį kun. Vincento Vėlavičiaus bute po 5 dienų rekolekcijų tuometinio Telšių vyskupo Antano Vaičiaus įšventintas diakonu ir kunigu. 2020 12 07 palaidotas Kvėdarnos bažnyčios šventoriuje.

  16 d. – 200 metų

  Aleksandras Beresnevičius. Vyskupas. Gimė 1823 06 16 Švelniuose, Pašušvio vls. Mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. Artimas Motiejaus Valančiaus giminaitis. Buvo paskirtas Varnių seminarijos rektoriumi.

  16 d. – 70 metų

  Romualdas Kvintas. Lietuvos skulptorius. Gimė 1953 m. birželio 16 d. Žagarėje. Mirė 2018 m. spalio 20 d. Vilniuje. 1960 – 1971 m. mokėsi Telšių 3-ioje vidurinėje mokykloje (dabar – „Germanto“). Skulptūros „Žemaičių legendos“ Telšiuose autorius.

  16 d. – 200 mirties metinės

  Antanas Jackus Feliksas Klementas. Lietuvos poetas, vienas pirmųjų vadinamojo žemaičių sąjūdžio poetų. Mirė 1823 m. birželio 16 d. Telšiuose. 1802-1808 m. Telšių teismo teisėjas. 1814-1817 m. Telšių apskrities vėliavininkas.

  25 d. – 100 metų

  Joana Vaigauskaitė-Misiūnienė. Gimė 1923 06 25 d. Luokėje. Buvo Luokės etnografinio ansamblio "Šatrija" vadovė iki 2001 m.

  26 d. – 45 metai

  Nerijus Dunauskas. Lietuvos futbolininkas, puolėjas, futbolo teisėjas, LFF generalinis direktorius (2016–2018). Gimė 1978 06 26 Telšiuose.

  LIEPOS

  1 d. – 60 metų

  Rolandas Viršilas. UAB „Švyturys–Utenos alus“ generalinis direktorius, kraštietis. Gimė 1963 07 01 Telšiuose.

  8 d. – 80 metų

  Justinas Staugaitis. Vyskupas. Mirė 1943 m liepos 8 d. Telšiuose. Telšių vyskupu paskirtas 1926 04 05, konsekruotas 1926 04 25, o vyskupo sostą užėmė 1926 05 24. Tapęs vyskupu, įkūrė Telšių seminariją ir jai pastatė trijų aukštų rūmus.

  21 d. – 130 metų

  Butkų Juzė (tikroji pavardė Juozas Butkus. Lietuvos pedagogas, poetas, dramaturgas, žurnalistas. Gimė 1893 m. liepos 21 d., senuoju stiliumi liepos 9 d. Pažvelsyje, Kulių valsčius, Telšių apskritis. Mirė 1947 m. balandžio 22 d. Klaipėdoje).

  24 d. – 95 metai
  Antanas Rekašius. Lietuvos kompozitorius, pedagogas. Gimė 1928 m. liepos 24 d. Pavandenėje, mirė 2003 m. spalio 4 d. Vilniuje.

  29 d. – 90 metų

  Vladas Norgaila. Lietuvos žurnalistas, redaktorius. Gimė 1933 m. liepos 29 d. Telšiuose. 1953 m. baigė Telšių Žemaitės vid. M-klą. 1992 m. įkūrė ir redaguoja specialią radijo laidą jūrininkams ir klaipėdiečiams "Gimtinės švyturys". 1992 m. kartu su kitais įkūrė Lietuvos jūrų žurnalistų d-ją, jos prezidentas.


  RUGPJŪČIO

  9 d. – 90 metų

  Irena Aleksaitė. Lietuvos teatrologė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė. Gimė 1933 m. rugpjūčio 9 d. Telšiuose. Daugiau, kaip 450 straipsnių teatro, dramaturgijos klausimais lietuvių ir užsienio spaudoje autorė.

  10 d. – 80 metų

  Stasys Kašauskas. Lietuvos rašytojas, žurnalistas, leidėjas. Gimė 1943 m. rugpjūčio 10 d. Telšių aps. Birikų kaime.

  26 d.- 100 metų

  Vaclova Narvydaitė (Mirga Rudzinskienė). Dailininkė. Gimė 1923 08 26 Telšiuose.

  RUGSĖJO

  3 d. – 40 metų

  Judita Urnikytė. Teatro aktorė. Gimė 1983 m. rugsėjo 3 d. Telšiuose.

  6 d. – 140 metų

  Adolfas Glodenis. JAV lietuvis, inžinierius. Gimė 1883 09 06 Patausalėje, Telšių vls. ir aps. Mirė 1968 06 30 Santa Barbaroje, CA. Kaune įkūrė degto gipso įmonę. 1953 m. apsigyveno JAV.

  8 d. – 90 metų

  Albertas Žulkus. Skulptorius, medžio drožėjas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Gimė 1933 m. rugsėjo 8 d. Janapolės kaime, Telšių r. Mirė 2016 m. vasario 1 d. Palangoje. (www.zemaiciuzeme.lt)

  12 d. - 100 metų
  Valerijonas Galdikas. Lietuvos dailininkas, grafikas. Gimė 1923 m. rugsėjo 12 d. Šiluose, Žarėnų valsčius, mirė 2012 m. spalio 18 d. Vilniuje. 1945–1948 m. mokėsi Vilniaus akademinio dramos teatro studijoje, 1945–1950 m. studijavo grafiką Valstybiniame dailės institute. Nuo 1950 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas (1983).

  18 d. – 155 metai

  Pranciškus Motiejus Urbonavičius (Pranas Urbanavičius). Lietuvos kunigas, prelatas, knygnešys, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, spaudos darbuotojas, religinių raštų rengėjas, Telšių vyskupijos generalvikaras. Gimė 1868 m. rugsėjo 18 d., Baublių dvare, Kartenos vls., Telšių aps., Kauno gub., Rusijos imperija, mirė 1941 m. gegužės 27 d., Salantuose, Salantų vls., Kretingos aps., Lietuvos TSR, Tarybų Sąjunga.

  SPALIO

  1 d. – 145 metai
  Antanas Jasūdis. Lietuvos mėgėjų klojimo teatro organizatorius, aktorius. Gimė 1878 m. spalio 1 d. Puodžiai, Utenos valsčius, mirė 1963 m. rugpjūčio 14 d. Užupė, Telšių raj.

  13 d. – 50 metų

  Evaldas Pašilis. Teisininkas. Gimė 1973 m. spalio 13 d. Telšių raj. 1991 m. baigė Tryškių vidurinę mokyklą.

  27 d. – 115 metų

  Simonas Laniauskas. Ekonomistas, pedagogas. Gimė 1908 m. spalio 27 d. Nevarėnuose. Priklausė Simono Daukanto draugijai. Mirė 1982 m. kovo 17 d. Ohajo valst., JAV.

  LAPKRIČIO

  3 d. – 75 metai
  Hubertas Smilgys. Lietuvos kultūros veikėjas, Lietuvos kultūros fondo valdybos pirmininkas. Gimė 1948 m. lapkričio 3 d. Leilėnuose, Tryškių valsčius, dab. Telšių raj. 1956-1959 m. mokėsi Tryškių vidurinėje mokykloje.

  17 d. – 95 metai

  Benediktas Gaižauskas. Lietuvos biologijos mokytojas, ekologas. Gimė 1928 m. lapkričio 17 d. Leilėnuose, Tryškių valsčius. 1978 m. įkūrė pirmąjį Lietuvoje gamtos apsaugos muziejų.

  21 d. – 130 metų

  Pranciškus Ramanauskas. Telšių vyskupas, teologijos mokslų daktaras, profesorius, kankinys, spaudos darbuotojas. Gimė 1893 m. lapkričio 21 d. Kudoniuose, Betygalos valsčius, mirė 1959 m. spalio 15 d. Telšiuose.

  22 d. – 40 metų

  Antanas Kalinauskas. Žymus pokario Žemaitijos matematikas. Mirė 1983 m. gruodžio 22 dieną Telšiuose (gimė 1905 metų rugsėjo 15 dieną JAV, Bajone (dabar Bostonas)). Palaidotas Telšių senosiose kapinėse. Nuo 1944 m. mokytojavo Telšių Žemaitės gimnazijoje, nuo 1947 m. Mokytojų seminarijoje.

  26 d. – 155 metai
  Leopoldas Petras Andrijauskas. Lietuvos tapytojas, visuomenės veikėjas. Gimė 1868 m. lapkričio 26 d. Kentralių dvaras, Telšių apskr., mirė 1947 m. spalio 10 d. Telšiuose.

  29 d. – 65 metai

  Vacys Vaivada. Istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. Gimė 1958 m. lapkričio 29 d. Telšiuose.

  GRUODŽIO

  15 d. – 55 metai

  Adolfas Nezabitauskis (nuo 1940 m. Zabitis). Žurnalistas, muziejininkas. Mirė 1968 m. gruodžio 15 d. Telšiuose. Gimė 1901 m. 1921 m. mokėsi Telšių gimnazijoje. Nuo 1968 07 01 dirbo Telšių kraštotyros muziejuje moksliniu bendradarbiu.

  21 d. –100 metų

  Vytautas Giedraitis. Stalo teniso treneris, sporto organizatorius. Lietuvos nusipelnęs sporto treneris (1990). Vienas stalo teniso pradininkų Telšiuose. Telšių miesto garbės pilietis (2006). Gimė 1923 m. gruodžio 21 d. Telšiuose.

  30 d. – 70 metų
  Antanas Kontrimas. Stipriausios barzdos planetoje savininkas. Gimė 1953 m. gruodžio 30 d. Barzda kilnoja svorius (alaus statines, maišus su grūdais, televizijos žvaigždes). Buvęs Degaičių seniūnas (paskirtas nuo 2009 08 18).

  Sukaktys, kurių tikslios datos nežinomos

  E.Urniežius. Bibliotekininkas, poliglotas. Gimė 1908 metais Ožtakių kaime, Varnių valsčiuje. Baigė Telšių vyskupo M.Valančiaus gimnaziją. Mokėjo devynias kalbas.

  Petras Liukpetris. Dailininkas, dėstytojas. Gimė 1928 m. Alytuje. Mirė 2007 m. Telšiuose. 1952 m. P.Liukpetris pradėjo dėstyti tuometiniame Telšių dailės technikume — dabartiniame Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete.

  Eugenijus Skerstonas. Docentas, lektorius, įvaizdžio guru, puikių madą ir interjerų stilius analizuojančių knygų autorius. Gimė 1958 m. Telšiuose.

  Aloyzas Kruopys. Teisininkas, Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, teisėjas. Gimė 1963 m. Nerimdaičiuose.

  Rafaelis Izaokas Golcbergas. Gimė 1883 m. Kaune. Mokytojas, žydas, judėjas. Telšių žydų mergaičių gimnazijos „Javne“ direktorius. (www.lrs.lt)

  Bonaventūras Andrijauskas. Siraičių dvaro valdytojo Engelberto Leopoldo Andrijausko brolis, gydytojas, 1863 m. sukilimo dalyvis, tremtinys. Gimė 1833 m. Kentralių dvare, Telšių r. Mirė apie 1880 m. Sibire. (www.lietuviai.lt/wiki)

  Jonas Stanevičius. Paskutinis Kaunatavos dvaro (Telšių r.) valdytojas gimė 1823 m. Padubysio dvare.  Mirė 1904 m. Rusijoje, Jekaterinoslavo gubernijoje, Kamenskoje. Vadovavo sukilėlių būriui mūšyje prie Tryškių su carinės Rusijos kariuomenės daliniais (Šalt. Kalvotoji Žemaitija 2022-10-11 Nr. 79, p. 8, 11).

   

  KITI MIESTUI IR RAJONUI SVARBŪS ĮVYKIAI

   

  1253 m. balandžio 4 d. „Kuršo žemių pietinių sričių dalybos akte“, tarp Kuršo vyskupo Henriko ir vokiečių Teutonų ordino, pirmą kartą paminėti: Gadūnavas, Lieplaukė, Viešvėnai, Alsėdžiai, Biržuvėnai, Nevarėnai, Žarėnai, Baltininkai.

  (kn. Žemaičių istorijos virsmas, sud. A. Ivinskis, 2004; J. Girdvainio str. www.kalvotoji.lt)

  1413 m. pradėtas Žemaitijos apkrikštijimas. (telsiuvyskupija.lt)

  1528 m. pirmą kartą paminėti Žarėnų dvaras ir miestelis (Telšių r.). (Šalt. Šileikis G., Visockis A., Lietuvos istorijos datos, įvykiai, faktai, asmenybės. p. 165).

   

  1538 m. pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti Tryškiai.

  1563 m. pirmą kartą paminėti Degučiai, Pabalvė, Stakminiai, Sukančiai, Vainočiai, Žaduvėnai (Telšių r.). (Šalt. Šileikis G., Visockis A., Lietuvos istorijos datos, įvykiai, faktai, asmenybės. p. 186).

  1568 m. pirmą kartą paminėti Geruliai (Telšių r.). (Šalt.ten pat p. 191.).

  1583 m.  Žemaičių (Raseinių) žemės teismo knygoje paminėti Siraičiai, kaip dvaras, valda Telšių valsčiuje.

  1613 m. vasario mėn. Varniuose mirė vienas lietuvių raštijos pradininkų Mikalojus Daukša. (Šalt. Šileikis G., Visockis A., Lietuvos istorijos datos, įvykiai, faktai, asmenybės. p. 230).

  1623 m. savo veiklą pradėjo Varnių kunigų seminarija.

  1738 m. Telšiuose gyveno 36 šeimos (apie 240–280 žmonių).

  1738 m. Kęstaičiuose jų savininkas Jonas Antanas Rimgaila pradėjo steigti ligoninę vargšams  (Telšių r.). (Juzumas, V., Žemaičių vyskupijos aprašymas, 2013, p. 332).

  1743 m. Telšiuose vyko Telšių pavieto bajorų suvažiavimas (sesija).

  1743 m. Varniuose įsikūrė vienuoliai rokitai, išlaikę ligoninę ir prieglaudą. (Šalt. Šileikis G., Visockis A., Lietuvos istorijos datos, įvykiai, faktai, asmenybės. p. 310).

  Iki 1748 m. pastatyta Janapolės katalikų bažnyčia. (Šalt. Ten pat p. 312).

  1793 m. Tryškiuose atkurta parapinė mokykla. (Šalt. Ten pat p. 340).

   

  1793 m. Telšiuose vienuoliai bernardinai įsteigė triklasę mokyklą, kuri po 10 metų reorganizuota į šešių klasių (turėjo gimnazijos statusą).

  1798 m. Telšiuose atidaryta pirmoji vaistinė (priklausė Wilhelmui fon Cygleriui).

  1803 m. paskirtos lėšos Žemaičių kunigų seminarijai išlaikyti.


  1818 m. buvo pastatyta evangelikų liuteronų kirkė Telšiuose.

  1843 m. Telšiai priskirti Kauno gubernijai.

  1843 m.  Telšiuose buvo 4371 gyventojas (iš jų 2708 – žydų tautybės). Mieste buvo 227 pastatai (iš jų 6 – mūriniai).

  1853 m. Gadūnave (Telšių r.) atidaryta parapijinė mokykla. (kalvotoji.lt)

  1853-1866 m. Varniuose veikė Adamo Zawadzkio knygynas.

  1853 m. uždarytas bernardinų vienuolynas.

  1863 05 21 (pagal tuomet galiojusį Julijaus kalendorių gegužės 9 dieną) prie Tryškių įvyko Jono Stanevičiaus-Pisarskio vadovaujamų sukilėlių mūšis su carinės kariuomenės daliniais.

  1868 m. gaisre sudegė visos Tryškių sinagogos.

  1878 m. Telšiuose pradėjo veikti ugniagesių komanda.

  1883 m. vaistinę Luokėje įsteigė provizorius Goldbergas.

  1888 m. Žemaičių (Telšių) seminarijoje buvo įkurta slapta klierikų organizacija, po metų pasivadinusi „Šv. Kazimiero draugija“.

  1893 m. balandžio mėnesį Telšiuose kilęs gaisras nuniokojo nemažai gyvenamųjų namų, ligoninę.

  1893 m. architektas Piotras Serbinovičius suprojektavo Telšių katedros šventoriaus tvorą ir vartus. (www.jaunt.lt).

  1898 m. pastatyta spirito gamykla – pirmoji didelė pramonės įmonė Telšių mieste.

  1908 m. liepos 8–10 dienomis Telšius nusiaubė didysis gaisras (sudegė apie 400 statinių, tarp jų senoji žydų rabinų mokykla).

  1908 m. rugpjūčio 2 dieną, Telšių gaisrinės patalpose buvo surengtas pirmas lietuviško choro koncertas – spektaklis.

  1918 m. sausio 18 d. oficialiai įkurta „Saulės“ gimnazija. Ją įkūrė „Saulės“ draugija. Mokykla kelis kartus keitė pavadinimą – 1925 m. tapo valstybine vyskupo Valančiaus gimnazija, nuo 1940 m. pervadinta Telšių gimnazija, 1945 m., švenčiant 100-ąsias Žemaitės gimimo metines, mokyklai suteikiamas rašytojos vardas (Žemaitės vidurinė mokykla), 1995 m. suteikiama teisė steigti pirmąsias gimnazijos klases. (https://www.zemaite.lt/images/Mokyklos_knyga.pdf)

  1918 m. spalio 2 d. Telšių miesto komitetas elektros stotį įsigijo iš Vokiečių apygardos valdybos. Pasibaigus koncesijos sutarčiai, Telšių miesto savivaldybė nutarė statyti savo elektrinę. Elektrinės pastatą suprojektavo inž. Jonas Sidabras. Stotis pradėjo veikti 1933 10 01.

  1918 m. gruodžio 30 d. įkurtas pirmasis teismas Telšiuose bei pavadintas Telšių taikos teisėjo nuovada, o 1933 m. — Telšių apylinkės teismu.

  1918 m. lapkričio 26 d. Telšiuose susirinkę 17 parapijų atstovai išrinko savo valdžią (Telšių apskrities komitetą, į kurį įėjo 25 žmonės).

  1923 m. pradėjo veikti žydų mokytojų seminarija ,,Javne“ Telšiuose.

   

  1923 m. vyko gyventojų surašymas Telšių apskrityje.

  1923 m. Telšiuose leistas savaitraštis "Telšių žinios". Šis leidinys turėjo jumoristinį priedą "Telšių pliumpis".

  1923 05 01 Vydūnas su gimnazistais ir mokytojais pasodino kaštonus prie teatro pastato.

  1923 m. Telšių mieste buvo apie 4690 nuolatinių gyventojų.

  1923 11 02 įkurta sporto asociacija „Džiugas“.  Ji vienijo Telšių futbolo ir krepšinio mėgėjus. 1995 m. klubas iširo. 2014 04 01 buvo įkurta nauja įstaiga VŠĮ „Telšių futbolo ateitis“, kuri nusprendė savo komandas vadinti „Džiugo“ vardu.

  1928 m. pastatytas Nepriklausomybės paminklas Varniuose.

  1928 02 16 popiežius Pijus XI Telšių kunigų seminarijos rektoriui Vincentui Borisevičiui suteikė prelato vardą.

  1928 m. kunigo Antano Juozapavičiaus rūpesčiu Varniuose pastatytas paminklas vyskupui Motiejui Valančiui (aut. Aleksandravičius).

  1928-1929 m. Telšiuose buvo leidžiamas laikraštis „Žemaičių skautas“.

  1928 m. Telšių vyskupijos kunigų seminarijai pastatyti erdvūs rūmai.

  1928 m. Telšių žemė įsigijo spaustuvę ir čia pradėjo leisti knygas, kitus leidinius. (zemaiciuzeme.lt).

  1933 m. spalio 1 d. Telšių elektros stotis pradėjo veikti. Elektrinės pastatą suprojektavo inž. Jonas Sidabras.

  1933 m. Telšiuose leidžiamas laikraštis „Žibintas“.

  1933 m. Telšiuose būta 28 gatvių (bendro 11,66 km ilgio). Aštuonios iš jų buvo grįstos akmenimis.

  1933 m. Telšiai geležinkeliu sujungti su Klaipėda.

  1933 m. rugpjūčio 15 d. iškilmingai atidaryta žydų ligoninė (dabartinis adresas – Gedimino f. 3 ). Ligoninę finansavo žydų bendruomenė ir išeivis iš JAV N. D. Krulis. Pastato autorius P. Sidabras (dailininko S. Sidabro brolis). (www.limis.lt)

  1938 m. rugsėjo pradžioje muziejus iškilmingai atidarytas muziejus "Alka" įkurtas pagal architekto Stepono Stulginskio projektą.

  1938-1940 m. veikė savotiška Lietuvos kariuomenės, Telšiuose įsikūrusio dalinio, pašto karvelių rengimo mokykla.

  Nuo 1948 m. iki 1988 m. „Alkos“ muziejus vadintas Telšių kraštotyros muziejumi.

  1958 m. išplėstas „Masčio“ fabrikas, prie jo įkurtas naujas pirštinių cechas.

  1963 m. pradėtas įgyvendinti Žemaitijos kaimo muziejaus įkūrimo planas.

  1975 m. pradėjo veikti Telšių kultūros mokykla.

  1978 m.  atidarytas Telšių muzikos mokyklos skyrius Varniuose.

  1988 10 30 Telšių Sąjūdžio iniciatyva Telšiuose virš muziejaus stogo suplevėsavo trispalvė. Tą dieną muziejui grąžintas senasis Žemaičių muziejaus "Alka" pavadinimas.

  1988 m. atidarytas Telšių muzikos mokyklos skyrius Tryškiuose.

  1988 m. pabaigoje buvo įsteigtas Laisvės lygos Telšių skyrius, kuriam vadovavo Gintaras Šidlauskas.

  1988 11 23 buvo surastas senasis M. Valančiaus biustas Varniuose.

  1988 m. Telšių senamiesčiui suteiktas nacionalinio lygmens senamiesčio statusas (parengus didelės apimties tiriamąją medžiagą).

  1998 m. vasarį įteikta pirmoji ir kol kas vienintelė K. Praniauskaitės premija (steigėjas UAB "Kalvotoji Žemaitija"). Ji atiteko telšiškiui Lietuvos rašytojų sąjungos nariui Vytautui Stulpinui už knygą „Didysis kambarys“.

  1998 08 01 Telšių aukštesnioji taikomosios dailės mokykla tapo Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetu.

  2008 m. pastatyta skulptūra „Žemaitijos legendos“. Paminklas vaizduoja meškiukus ir žemaitukus ant nugaros nešančią mešką — Žemaitijos motiną.

  2013 m. Telšiuose buvo iškilmingai paminėtas Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus.

  2013 m. Telšių miestas tapo Europos Komisijos projekto EDEN nugalėtoju ir buvo paskelbtas 2013 m. Lietuvos turizmo traukos vietove, antruoju turizmo perlu Lietuvoje po Druskininkų.

  2013 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija priėmė sprendimą, kad Telšiai   2016 m. bus simbolinė Lietuvos kultūros sostinė (2016 m. kultūrinės veiklos pagrindas buvo šio miesto įgyvendinamas projektas „Ant septynių kalvų – septynios meno kalbos“.

  2013 m. įsteigtas Liudviko Stulpino medalis.

  2018 m. birželio 9 d. Zakso kalno papėdėje atidengtas paminklas, skirtas iš Telšių krašto kilusiam pirmajam Lietuvos jūrų kapitonui Liudvikui Stulpinui. Paminklą Telšiams padovanojo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija.

  2018 m. Masčio pakrantė su 900 vietų amfiteatru pripažinta geriausiu kraštovaizdžio projektu Lietuvoje.

   

  Pagal įvairius šaltinius parengė Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus Bibliografų grupės bibliografė Vilma Jomantaitė.

  Papildė vyr. bibliografė Kristina Momkienė.

  Telšiai, 2022, gruodis

   

   

   

   

   

 • Datų kalendorius 2022

  Telšių rajono žymių datų kalendorius  2022 metams

  2022 metais sukanka:

  SAUSIO

  1 d. – 95 metai

  Kišonas, Adolfas, dailininkas tapytojas, dendrologas. Gimė 1927 m. sausio 1 d.  Mažeikiuose. Mokėsi ir dirbo Telšiuose. Gyvena Degaičiuose.

  2 d. – 75 metai

  Skirmantas, Petras, kalbininkas, pedagogas, mokslų daktaras, docentas  (1993). Gimė 1947 m. sausio 2 d. Padegupės k. (Telšių r.). Be kitų darbų, 1998 m. išleido knygą „1759 m. ZIWATO indeksas: Faksimilinis leidinys“ (su A.Girdeniu, abu įvadinio straipsnio autoriai).

  17 d. – 85 metai

  Antušas, Danielis Juozapas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, žymus keramikas . Gimė 1937 m. sausio 17 d. Ražiukų k., Luokės vlsč., Telšių rajone. Gyveno Vilniuje. Mirė 2018 11 09.

  26 d. – 95 metai

  Vitas Valatka, Lietuvos archeologas, muziejininkas, visuomenės veikėjas, ilgametis Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojas. Paskelbė archeologinių straipsnių. Gimė Keturakių kaime, dabar Plungės raj., 1927 m. sausio 26 d. Mirė 1977 08 23. Palaidotas Telšių senosiose kapinėse.

  26 d. – 85 metai

  Paulina Debulevičienė, bibliografė. Gimė 1937 m. sausio 26 d. Micaičiuose, Telšių raj. Parengė bibliografines rodykles ,,Lietuvių liaudies menas“ (1975), ,,Viktorija Daujotyte-Pakerienė“ (1995) ir kt.  Dirbo ,,Minties“  l-kloje, LKLI, Lietuvos respublikinėje bibliotekoje.

  30 d. – 95 metai

  Teklė Kryževičiūtė, poetė. Gimė 1927 m. sausio 30 d. Pašvitinyje (Pakruojo r.), mirė 1991 m. kovo 18 d. Telšiuose. Nuo 1932 m. gyveno Telšiuose. Periodikoje poeziją skelbė nuo 1945 m. „Eldijos“ leidykloje išleistas poezijos rinkinys "Prieš namų ugnį" (1991). Žemaitijos rašytojų bendrijos narė nuo 1990 m.

  VASARIO

  9 d.- 65 metai

  Kęstutis Jablonskis, dainininkas, dainų autorius, gitaristas. Gimė 1957 m. vasario  9 d. Telšiuose. Išleido keliolika savo kūrybos kompaktinių  ir vinilinių plokštelių. Už kūrybiškumą ir kūrinių sklaidą jam buvo įteiktas Aukso ženklo medalis. Gyvena Telšiuose.

  10 d. – 95 metai

  Alma Adamkienė (Nutautaitė), prezidento V. Adamkaus žmona. Gimė 1927 02 10 Šiauliuose ir  gyveno iki 8 metų. Telšiuose Nutautai gyveno  Birutės g. 24. Lankė Telšių gimnaziją. 1944 m. emigravo į Vokietiją.

  12 d.- 75 metai

  Stasys Kasparavičius, lakūnas-instruktorius, kraštotyrininkas, visuomenininkas. Gimė 1947 m. vasario 12 d. Patumšių k., Telšių r. 1987 m. įkūrė Žemaičių draugiją, buvo jos pirmininku, 1993-2009 m. – Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorius. Išleido  knygas: „Žemaitija – paslapčių žemė“ (2018), „Žemaitija yr“ (2021).

  14 d. – 120 metų

  Zuzana Jonikaitė, kalbininkė. Gimė 1902 m. vasario 14 d. Telšių apskr. Ylių k. Plungės r. Mokytojavo Telšių vid. mokyklose, apie 1923–1949) .

  20 d. – 185 metai

  Abrahamas Verneris, Lietuvos žydų kilmės Suomijos rabinas, visuomenės veikėjas. Gimė 1837  m. vasario 20 d. Telšiuose kaip Abraham Aba. Mirė 1912 12 23 Londone.  1890 m. pasikeitė pavardę į Werner. 1859-1880 m. dirbo rabinu Telšiuose.

  23 d. – 130 metų 

  Emilija Nekašaitė, bibliotekininkė,  ilgametė Telšių viešosios bibliotekos (iki 1936 m. Centralinio Valstybinio knygyno Telšių skyriaus) vedėja, 1923 05 01-1949 09. Gimė 1892 02 23 Kristinavo polivarke (dab. Kelmės raj.).  Mirė 1981 11 21 Telšiuose. Palaidota senosiose Telšių kapinėse.

  KOVO

  1 d. – 120 metų

  Pranas Genys, poetas, muziejininkas. Gimė 1902 m. kovo 1 d. Kalnėnuose (Telšių r.). Baigė Telšių gimnaziją, mokytojavo. Dirbo žurnalistu, vadovavo Žemaičių muziejui „Alka“. Išleido eilėraščių rinkinius „Džiugo varpai“ (1929), „Atnašavimai“ (1935), „Rūpintojėliai“ (1941). Mirė 1952 m. rugpjūčio 26 d. Šilutėje.

  2 d. – 95 metai

  Baltuonienė (Alminaitė) Justina, pedagogė, žurnalistė, visuomenininkė, meno saviveiklos dalyvė, rašė scenarijus, proginius eilėraščius. Kūrė žemaičių tarme. Gimė 1927 m. kovo 2 d. Paežerės Rūdaičių kaime Platelių vls. Nuo 1953 m. iki  1982 m. dirbo Telšių rajoninio laikraščio redakcijoje. Mirė 2013 10 mėn. Palaidota Telšių senosiose kapinėse.

  9 d. – 95 metai

  Jadvyga Vainorienė, poetė. Gimė 1927 m. kovo 9 d. Didvyčiuose (Plungės raj.). Mirė 2008 08 24 Stonaičiuose (Plungės raj.). Dirbo mokytoja Telšių rajono mokyklose. Kūryba publikuota Telšių rajono ir respublikinėje spaudoje. Išleido kūrybos knygeles: „Atmink ir nuramink“ (1997), „Smilgos žydi“ , „Saulėlydžio žaros: proza“ (2001).

  9 d. – 85 metai

  Emilija Turskytė, bibliotekininkė (1963-1985), Tryškių bibliotekos vedėja, viena geriausių septinto dešimtmečio bibliotekininkų Telšiuose ir Lietuvoje. Neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus universitetą 1972 m. Gimė 1937 m. kovo 9 d. Mirė 2000 02 18.

  11 d. – 110 metų

  Levas Vladimirovas, vienas žymiausių XX a. Lietuvos knygotyros  ir bibliotekininkystės specialistų, mokslininkas ir pedagogas, Jungtinių Tautų bibliotekos direktorius. Gimė 1912 m. kovo 11 d. Telšiuose bajoraitės Stefanijos Daujotaitės ir Telšių gydytojo Ivano Vladimirovo šeimoje.   Mirė 1999 02 20 Vilniuje. 

  26 d. – 135 metai

  Povilas Žadeikis, valstybės veikėjas, diplomatas. Gimė 1887 m. kovo 26 d. Varnių valsčiuje, mirė 1957 m. gegužės 11 d. Vašingtone. 1920 -1921 metais - Lietuvos misijos narys ir karinis įgaliotinis JAV, vėliau karinės misijos narys Prancūzijoje, pirmasis konsulas Čikagoje, generalinis konsulas Niujorke, Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotas ministras Vašingtone.

  29 d. – 60 metų

  Sakalauskas Arūnas, teatro ir kino aktorius, TV laidų vedėjas. Kauno valstybini akademinio dramos teatro, Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro aktorius  (nuo 1989 m.), Lietuvos teatro veikėjų sąjungos, Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys. Gimė 1962 m. kovo 29 d. Varniuose.  

  BALANDŽIO

  3 d. – 100 metų

  Vytautas Grybauskas, sportininkas, sporto veikėjas, treneris. Gimė 1922 m. balandžio 3 d. Telšiuose. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Rochesteryje įkūrė sporto klubą ,,Sakalas“. 1953 m. apsigyveno JAV. Rašė sporto klausimais.

  6 d. – 200 metų

  Juozapas Želvavičius Želvys, poetas, vertėjas. Gimė 1822 m. balandžio 6 d. Malkarstuose, Telšių raj. Rašė žemaičių tarme. Išleido giesmių knygą "Giesmės arba poezija" (1858) ir I. Krylovo pasakėčių vertimų rinkinį "Pasakos" (1863). Mirė 1866 04 07 d. Saratove.

  16 d. – 115 metų

  Pranas Serva , lietuvių liaudies instrumentų meistras, kontrabosininkas. Gimė 1907 m. balandžio 16 d. Kuliodauboje (Varnių valsč.). Mirė 1972 12 21.

  22 d.- 115 metų

  Lemežis, Leonas, tautodailininkas, skulptorius, medžio drožėjas. Gimė 1907 04 22 Stakminių k.,  Telšių raj., valstiečių šeimoje. 1921 m. baigė Tryškių pradinę mokyklą. Mirė 1976 12 13.  Palaidotas Tryškiuose.

  GEGUŽĖS

  4 d. – 70 metų

  Žukienė Regina, pedagogė, kalbinių mokymo priemonių autorė. Gimė 1952 m. gegužės 4 d. Telšių rajone. Paskelbė straipsnių kalbos kultūros, terminologijos ir kt. kalbos klausimais konferencijų medžiagų rinktinėse, mokslo darbų rinkiniuose.

  13 d. – 70 metų

   Arūnas Sakalauskas, dailininkas skulptorius. Gimė 1952 m. gegužės 13 d. Telšiuose. 1979-1982 m. dėstė Telšių taikomosios dailės technikume. Nuo 1985 metų dirba Vilniaus dailės akademijoje (nuo 2004 m. –profesorius). Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1994 m. ). Apdovanotas ordinu „Už meilę Klaipėdai“, garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

  22 d. – 80 metų

  Jurgis Algimantas Banevičius, violončelininkas. Gimė 1942 m. gegužės 22 d. Telšiuose.

  BIRŽELIO

  4 d. – 110 metų

  Apolinaras Petras Bagdonas, pedagogas, filologas, poetas, rašantis žemaičių tarme, pirmųjų žemaitiškos poezijos knygų, išleistų užsienyje, autorius.. Gimė 1912 m. birželio 4 d. Talainių k., Telšių raj. 1944 m. emigravo. Išleido vadovėlį „Lietuvių kalbos sintaksė“. Paskelbė straipsnių ir eilėraščių. Mirė 2008 m.

  4 d. – 65 metai

  Viačislavas Novikovas, Lietuvos futbolininkas, treneris, dėstytojas. Gimė 1957 06 04 Telšiuose.

  10 d. – 65 metai

  Gediminas Vagnorius,  Lietuvos ekonomistas, politinis bei visuomenės veikėjas, signataras.  Gimė 1957 m. birželio 10 d. Vilkaičių k.,  Plungės rajone. 1975 m. baigė Telšių 4–ąją vidurinę mokyklą. 1990–1992 m. – Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatas. 1991–1992 m. ir 1996–1999 m. – Lietuvos Vyriausybės vadovas. 1997 m. jam suteiktas Vilniaus Gedimino technikos universiteto garbės daktaro vardas. Išleido knygą „Valstybės kūrimas – misija (ne)įmanoma“.

  12 d. – 125 metai

  Vladas Butkus, mokytojas, Lietuvos esperantininkas, vienas iš Lietuvos esperantininkų judėjimo vadovų, spaudos bendradarbis. Gimė 1897 m. birželio 12 d. Žarėnų valsčiaus Smilgių k. Mirė 1963 08 05.

  14 d.- 160 metų

  Feliksas Galminas, žinomas Žemaitijos knygnešys. Gimė 1862 m. birželio 14 d. Tryškiuose. Mirė po 1935 m. gruodžio 26 d. Tryškiuose. 1898 m. organizavo Tryškiuose parašų rinkimą prašymui caro vardu dėl lietuviškos spaudos. Iki 1923 m. buvo Telšių apskrities valdybos pirmininku. Parengė lietuviškų kalendorių.

  20 d. – 80 metų

  Alfonsas Algimantas Venckus, biomedicinos m. dr, doc., LŽUA Miškų fak. Miškotvarkos

  katedros vedėjas. Gimė 1942 m. birželio 20 d.  Želvaičių k., Telšių raj. Parengė ir paskelbė mokslinių straipsnių, metodinių mokymo priemonių.

  27 d. – 85 metai

  Gražina Balandytė, aktorė.   Gimė 1937 m. birželio 27 d. Telšių rajono Tučių kaime. Kauno valstybinio akademinio dramos teatro aktorė, Lietuvos teatro sąjungos narė. Teatre suvaidino per 100 pagrindinių ir epizodinių vaidmenų, kino ir televizijos filmuose – apie 20 vaidmenų Nusipelniusi artistė (1967), Lietuvos liaudies artistė (1987), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius (1995), Vyriausybės kultūros ir meno premija (2006), „Auksinės gervės“ apdovanojimas (2014). Mirė 2020 07 27 Kaune.

  LIEPOS

  5 d. – 135 metai

  Steponas Rusteika, teisininkas, karininkas, valstybės veikėjas. Gimė 1887 m. liepos 5 d. Rygoje. Nužudytas 1941 m. birželio 24 d. Minske (Baltarusija). Lietuvoje jam suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. Be kitų pareigų buvo 1920-1930 m. Telšių miesto ir apskrities karo komendantas. Nuo 1930 m. dirbo Kaune įvairiose aukštose pareigose iki 1940 metų.

  7 d. – 135 metai

  Antanas Simaitis, kunigas, prelatas, teologijos magistras, profesorius, Telšių pirmosios lietuviškos gimnazijos kūrėjas ir pirmasis direktorius. Gimė 1887 07 07 Miežaičių k., Radviliškio vlsč. Studijos „Krikščionių senovė“, brošiūrų autorius, spaudos bendradarbis. Apdovanotas už žydų gelbėjimą, akademinio lietuvių kalbos žodyno kartotekos išsaugojimą. Mirė 1959 01 15  Salantuose.

  20 d. – 110 metų

  Jonas Paulauskas, medžio drožėjas, klumpadirbys. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. 2002 m. apdovanotas LR kultūros ministerijos premija. Gimė 1912 m. liepos 20 d.  Mirė 2008 m.

  22 d.  – 115 metų

  Anicetas Bučys, poetas, dramaturgas, publicistas. Gimė 1907 m. liepos 22 d. Šoniuose (Telšių r.). 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Nuo 1947 m. gyveno Didžiojoje Britanijoje. Išleido eilėraščių rinkinį (1979 Londone), pjesę (1972 Londone). Bendradarbiavo ,,Europos lietuvyje“, parengė metraštinį leidinį ,,Bratfurdo ir apylinkės lietuvių veikla“ ( 2 t.,1972, 1955). 1996 m. grįžo į Lietuvą. Mirė 1998 m. gegužės 12 d. Vilniuje.

  26 d. – 95 metai

  Genovaitė Midverienė, poetė. Gimė 1927 m. liepos 26 d. Daugirdavoje (Raseinių raj.). Mirė 2012 01 10 Varniuose. Nuo 1956 m. dirbo Varnių vaistinėje provizore. Kūrybą spausdino rajono ir respublikinėje spaudoje. Išleido eilėraščių knygeles „Žydinti obelis“ (2002), „Maumedis už lango“ (2007).

  27 d. – 120 metų

  Ona Purtokaitė, pirmoji  Lietuvoje moteris  otorinolaringologė, LOR ligų skyriaus Telšiuose įkūrėja. Rašytojos Ievos Simonaitytės draugė. Globojo keturis augintinius. Gimė 1902 m. liepos 27 dieną Varnių apylinkėje, Gomalių kaime. Mirė 1979 m. balandžio 3 d. Palaidota Telšių kapinėse.

  31 d. – 95 metai

  Stasys Uosis, lietuvių ekonomistas, finansininkas. Habilituotas daktaras. 1988 05 26 pirmasis iškėlė lito atkūrimo idėją.  Gimė 1927 m. liepos 31 d.  Žarėnuose. Mirė 2009 05 12 Vilniuje. 2014 03 28 Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete atidaryta Stasio Uosio auditorija.

  RUGPJŪČIO

   d. – 110 metų

  Elena Gineitienė, Lietuvos biochemikė, biomedicinos mokslų daktarė. Dėstė Kauno ir Vilniaus universitetuose. 1978 m. įvertinta LTSR valstybine premija. Gimė 1912 m. rugpjūčio 5 d. Telšiuose. Mirė 2007 02 28.

  25 d.- 90 metų

  Chmieliauskas, Jonas Algimantas, tremtinys, atsiminimų autorius, Žemaičių bajorų draugijos steigėjas (1995), draugijos vadas (1995-2000). Gimė 1932 m. rugpjūčio 25 d. Kaune. Mirė 2016 m. kovo 13 d.  Telšiuose. 2004 m. už didelius nuopelnus bajorų draugijai, Žemaitijos kraštui ir žmonėms suteiktas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Garbės bajoro vardas.

  12 d. – 110 metų

  Alfonsas Budginas, poetas, fotomenininkas. Gimė 1912 m. rugpjūčio 12 d. Laukuvoje (Šilalės raj.). Mirė 1985 m. lapkričio 25 d. Telšiuose. Nuo 1946 m. gyveno Telšiuose. Dirbo fotografu. Kūryba spausdinta vietos laikraštyje. 2004 m. išleista jo poezijos rinktinė „Saulės vėjas“.

  RUGSĖJO

  2 d. – 155 metai

  Stanislovas Narutavičius, 19 a. pabaigos-20 a. pirmos pusės Lietuvos visuomenės veikėjas, politikas, teisininkas. Didžiojo Vilniaus seimo (1905) dalyvis. Vienas Lietuvių konferencijos (1917) rengėjų, išrinktas į Lietuvos Tarybą. Vasario 16 Akto signataras.  Gimė 1862 m. rugsėjo  2 d. Telšiuose. Mirė 1932 12 31 Kaune. Palaidotas Alsėdžiuose. (VLE).   

  4 d.- 75 metai

  Leonas Dunauskas, futbolininkas, treneris, organizatorius. Gimė 1947 m rugpjūčio 4 d.  Kėdainiuose. 1972-1973 m. žaidė Telšių "Masčio", 1974-1983 m. Telšių "Impulso" komandose. 1972-1973 m. - "Masčio", 1974-1983 m.  - "Impulso" komandų vyr. treneris. 1972-1983 m. Telšių skaičiavimo mašinų gamyklos sporto medalininkas. 2007-2009 m. Telšių apskrities futbolo federacijos prezidentas. 1970 m. Lietuvos čempionas.

  14 d. – 115 metų

  Stasys Raila, kunigas, spaudos bendradarbis. Gimė 1907 m. rugsėjo 14 d. Luokėje (Telšių r.). Mirė 2008 m. JAV. Mokėsi Telšių mokytojų seminarijoje, nuo 1926 m. – Kauno kunigų seminarijose. 1939 m. atvyko į Ameriką. Bendradarbiavo išeivijos lietuviškoje spaudoje, buvo vienas iš radijo stoties „Bendruomenės balsas“ steigėjų.

  27 d. – 80 metų

  Doloresa Kazragytė, aktorė, rašytoja. Gimė 1942 m. rugsėjo 27 d. Gariuose (Jaroslavlio sr.). Vaikystė ir jaunystė prabėgo Telšiuose (1945-1960). Kauno valstybinio akademinio dramos teatro aktorė: Knygų: ,,Tiltas be turėklų” (esė) (1986) ,,,Gyvenimas prieš Gyvenimą” (išpažintis ir mintys apie teatrą, vaidmenis sutiktus žmones”, (1995), ,,Kasdienybės rožinis” (trumpos novelės apie kasdienybę, 1999), autorė . Parašė 10 knygų. Naujausia- „Kur skrendi, vienišas pukšti“. Valstybinės premijos laureatė.

  28 d. – 155 metai

  Lazdynų Pelėda (Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė), rašytoja. Gimė  1867 m. rugsėjo 28 d. Paragiuose (Akmenės rajonas), mirė 1926 m. kovo 14 d. ten pat. Palaidota Tryškiuose (kapinių šiaurinė dalis, 19,1 m. į vakarus nuo koplyčios, turi istorinę vertę). Pagarsėjo kūriniais „Klaida”, „Ir pražuvo kaip sapnas”, „Motulė paviliojo”.

  SPALIO

  3 d. – 105 metai.

  Juozas Bagdonas, Lietuvos kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas. Vadovavo mėgėjų chorams.  Gimė 1917 m. spalio 3 d. Barvydžiuose, Telšių raj. Mirė 2011 05 22 Panevėžyje.

  4 d. – 90 metų

  Julius Norkevičius, žurnalistas, publicistas, kraštotyrininkas. Dirbo laikraščio „Tarybinis mokytojas“, kitų laikraščių redakcijose, redagavo Gedimino technikos universiteto laikraštį „Inžinerija“. Gimė 1932m. spalio 4 d. Telšiuose. 1952 m. baigė Telšių mokytojų seminariją. Parašė ir išleido knygas „Muziejaus keturiasdešimtmečio sakmė“ (2017) „Telšių mokytojų seminarija“: istorija, žmonės, likimai. 1922-1957“ (2012), „Sutiktieji mano kelyje“ (2007) ir kitas“. Parašė straipsnių kraštotyros temomis.

  5 d. – 190 metų

  Vincentas Šliogeris, poetas. Gimė 1832 m. spalio 5 d. Miestališkiuose (Telšių raj.), mirė 1913 m. balandžio 12 d. Alsėdžiuose (Plungės r.).

  5 d. -60 metų

  Viktoras Stirpeika, prozininkas. Gimė 1962 m. spalio 5 d. Žemaitijoje. Baigė Telšių kultūros mokyklą, iki 1988 m. dirbo Telšių kultūros centre. Gyvena ir dirba Vilniuje. Išleido  knygas: „Petras ir Patras, arba kvailumo lobynas (1998), „Nuogi šaltyje“ (2000), „Skilęs medis“ (2005), „Luida“ (2008).

  7 d. – 70 metų

  Steponas Algirdas Dačkevičius, Lietuvos žurnalistas, poetas. Nuo 2006 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Gimė 1952 m. spalio 7 d. Pužų k., Raseinių raj. Nuo 1988 m. „Telšių laikraščio“, nuo 1991 m. balandžio - laikraščio "Kalvotoji Žemaitija" redaktorius. Poezijos rinkinių "Dienų pasiklausiu" (1997), „Staktos“ (2004), „Balanų vargonai“ (2010) autorius, poezijos rinkinių bendraautorius.

  8 d. – 115 metų

  Kazys Sideravičius, žurnalistas. Gimė 1907 m. spalio 8 d. Naumiestyje. 1940 metų birželio-lapkričio mėnesiais buvo Telšių apskrities viršininkas. 1957-1968 m. - "Mokslo ir gyvenimo" žurnalo redaktoriaus pavaduotojas. Knygos "Nuo Durbės iki Žalgirio" (1944) autorius.

  10 d.- 245 metai

  Stanislovas Čerskis, Lietuvos kunigas, grafikas, vertėjas, kultūrininkas. Gimė 1777 m spalio 10 d. Latgaloje. 1821-1825 m. Varnių kanauninkas. Didžiausias darbas - "Lotynų-lenkų kalbų žodynas" (1822-1825). Salantuose jo paties įkurtoje medžio raižykloje kartu su žinomu graveriu Biksu raižė iliustracijas. Svarbiausias lituanistinis darbas - 1830 m. išspausdintas pirmasis "Žemaičių vyskupijos aprašymas", prie kurio pridėjo Žemaičių vyskupijos, Salantų parapijos ir Skuodo dekanato žemėlapius. Mirė 1833  04 30 Varniuose.

  15 d. – 85 metai

  Laimutė Valatkienė, Lietuvos archeologė, muziejininkė, ilgametė Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotoja. Gimė 1937 m. spalio 15 d. Kuršėnuose, Mažeikių r. Paskelbė archeologinių tyrinėjimų darbų apžvalgų, kitokių istorinių straipsnių periodiniuose leidiniuose, knygose. Mirė 2018 10 15.

  19 d. – 85 metai

  Aleksas Stanislovas Girdenis,  Lietuvos kalbininkas, Lietuvos fonologijos mokyklos kūrėjas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas, Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiaus kavalierius, vienas iš žymiausių žemaičių kalbos tyrinėtojų ir žemaitiškos rašybos puoselėtojų. Monografijų, vadovėlių ir kitokių leidinių autorius ir bendraautorius, ilgametis žurnalo „Žemaičių žemė“ redkolegijos narys. Gimė 1937 m. spalio 19 d. Tryškiuose. Mirė 2011 m. rugsėjo 16 d. Vilniuje.

  19 d. – 150 metų

  Antanas Juozapavičius, kunigas, visuomenininkas, kraštotyrininkas, spaudos bendradarbis. Gimė 1872 spalio 19 d.  Poškėčių k., Pakruojo r. Nuo 1909 m. Varnių klebonas. Poškėčių Antano slapyvardžiu bendradarbiavo spaudoje. Parašė lenkų k. brošiūrą "Vivos vaco!" Užrašė varniškių prisiminimus apie vyskupą M. Valančių. Rankraščiu paliko svarbiausią savo darbą, pavadinęs „Žemaičių Medininkai-Varniai“. Mirė 1940 m. Varniuose.

  24 d. - 60 metų

  Algimantas Armonas, teatro režisierius, Lietuvos kultūros ir politinis veikėjas. Nuo 1992 m. Kelmės Mažojo teatro režisierius, įvairių festivalių dalyvis ir prizininkas. Gimė 1957 spalio 24 d. Varniuose.

  25 d. – 100 metų

  Jurgis Gaižauskas, kompozitorius, smuikininkas, dirigentas, Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas. Gimė 1922 m. spalio 25 d. Karūžalaukio k., Molėtų r. Telšiuose mokėsi pradžios mokykloje 1928-1931, gimnazijoje 1931–1940, 1938 - 1940 metais subūrė Telšių gimnazijos vyrų chorą ir jam vadovavo. Kaimo kapelų švenčių „Jurgelio valsas“ (Telšiai) ir panašių švenčių kitur dalyvis, dirigentas. Telšių miesto garbės pilietis (2000 m.). Yra parašęs kūrinių, skirtų Telšiams. Mirė 2009 gegužės 24 d. Vilniuje.

  27 d. – 70 metų

  Vytautas Stulpinas, poetas. Gimė 1952 m. spalio 27 d. Paežerės k.,, Telšių r. Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 2002 m. Išleido eil. rinkinius "Didysis kambarys" (1998), „Noktiurno grėsmė“ (2002), „Tykios utopijos“ (2003), „Pavėsiai“ (2007), „Tolymės“ (2013), „Vakarijos“ (2016). Bendraautorius keletos poezijos rinkinių. Apdovanotas respublikinėmis Salomėjos Nėries (2008), Dionizo Poškos (2014) premijomis. Eil. publikuoja "Metuose" ir kituose respublikiniuose leidiniuose. Gyvena Telšiuose.

  30 d. – 125 metai

  Mečys Mačernis, matematikas, didaktikos mokslo pirmeivis Lietuvoje. Pirmasis Vilniaus

  pedagoginio universiteto vadovas.  Gimė 1897  m. spalio 30 d. Gedrimų k., tuomet Alsėdžių parapijoje. 1941 m. ištremtas į Vorkutos lagerį. Mirė 1968 03 29 Plungėje.

  LAPKRIČIO

  3 d.- 100 metų

  Vaclovas Banevičius,  medžio drožėjas, tautodailininkas. Telšiuose baigė Dailiųjų amatų mokyklą. Telšiuose daug metų dirbo liaudies kūrybos dirbinių įmonėje „Minija“. Suteiktas meno žymūno vardas (1972 m.). Gimė 1922 11 03 Tveruose. Mirė 2013 m.

  12 d. – 75 metai

  Stasys Kasparavičius, pilotas-instruktorius, Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorius (1993-2009), Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas. Gimė 1947 m. lapkričio 12 d. Telšių rajone. 1967 m. baigė Luokės vidurinę mokyklą, 1972 m. – Maskvos pilotų-instruktorių mokyklą. 1972–1993 m. dirbo Telšių aviacijos sporto klube. Žemaičių kultūros draugijai vadovauja nuo 1987 m.  Išleido knygas apie Žemaitijos praeitį „Žemaitija – paslapčių žemė“ (2018) ir aviacijos istorijos tema „Žemaitija Īr“  (2021). Apdovanotas „Žemaičių šlovės žvaigžde“ (2013).

  15 d. – 145 metai

  Julijonas Lindė-Dobilas, rašytojas, kunigas, pedagogas, lietuvių psichologinio romano pradininkas. 1898 m. baigė Kauno kunigų seminariją. Gimė 1872 m. lapkričio 15 d. Dovyduose (Pasvalio r.), mirė  1934 m. gruodžio 2 d. Panevėžyje. Apie 1910-1914 metus gyveno ir dirbo Varniuose. Čia parašė romaną „Blūdas“.

  19 d. – 85 metai

  Pranas Dužinskas, tautodailininkas, drožėjas iš medžio. Gimė 1937 m. lapkričio 19 d. Karštenių k, Telšių r. Gyvena ir kuria Tryškiuose. 2013 m. pelnė „Aukso vainiką“. Parodose dalyvauja nuo 1968 m. LTS narys nuo 1968 m. LTKA narys nuo 2005 m. Liaudies dailės premijos laureatas (1978); Įteiktas LTSR liaudies meno žymūno ženklelis (1983); Prakartėlių konkurso Rokiškyje laureatas (2000); L. Šepkos premijos laureatas (2002).

  21 d. – 195 metai

  Antanas Juzumas,  kunigas, istorikas, religinis rašytojas. Mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. Baigė Petrapilio dvasinę akademiją. 1852-1855 m. – Varnių kunigų seminarijos moralinės teologijos ir homiletikos profesorius. Parengė spaudai ir išleido brolio Tado Juzumo katekizmą. Po  1863 m. sukilimo ištremtas. Paliko Bažnyčios istorijos Žemaičiuose ir homiletikos darbų rankraščius, kurie yra dingę. Gimė 1822 m. lapkričio  21 d. Rubikuose, Sedos vls. Mirė 1871 03.

  23 d. – 130 metų

  Vincentas Borisevičius, Lietuvos vyskupas, antrasis Telšių vyskupas. Gimė 1887 m. lapkričio 23 d. Vilkaviškio apskrityje. 1927 m. paskyrus jį į Telšius, įsitraukė į kunigų seminarijos kūrimo darbą, buvo jos profesorius, rektorius. Už dorą ir atsidavimą Bažnyčiai, paprastų žmonių reikalams, daugelio vadintas šventuoju. 1940 m. paskirtas Telšių vyskupo pavaduotoju. Vyskupu konsekruotas 1940 m. kovo 10 d. , o vyskupiją perėmė 1944 m. kovo 4 d. 1946 m. vyskupas apkaltintas „antitarybine veikla“, suimtas ir uždarytas į kalėjimą, iš kurio nebegrįžo.

  24 d. – 80 metų

  Aldona Visockienė-Krolytė, dailininkė keramikė, Šiaulių universiteto Menų fakulteto docentė. Gimė 1942 m. lapkričio 24 d.  Žarėnuose. 1961m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumą.
  1967 m. baigė Vilniaus Valstybinį Dailės Institutą, keramikos specialybę. Nuo 1974 m. Lietuvos Dailininkų Sąjungos narė. Dirba monumentaliosios dailės srityje. Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje.

  29 d. – 205 metai

  Petras Andriuškevičius, prozininkas, žodynų sudarytojas. Gimė 1817 m. lapkričio 29 d. Gintaluose, Telšių r.). Mirė po 1858 m., greičiausiai Žemaitijoje. Sudarė lietuvių-lenkų-lotynų kalbų žodyną, kuris neišlikęs. Rašė pasakėčias.

  GRUODŽIO

  3 d. – 75 metai

  Silvijus Rimvydas Tendziagolskis, tautodailininkas. Gimė 1947 m. gruodžio 3 d. Šiaudinės kaime, Akmenės rajone. 1971 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumo meninio apipavidalinimo skyrių, dirbo Nevarėnų vidurinės mokyklos dailės ir darbų mokytoju. Kuria nedidelius taikomosios ir dekoratyviosios dailės dirbinius, koplytstulpius, kryžius.

  6 d. – 105 metai

  Genovaitė Zelenytė, gydytoja stomatologė. Gimė 1917 m. gruodžio 6 d. Mirė 2013 08 01 Telšiuose. Suteiktas Telšių miesto Garbės pilietės vardas (1996 m.).

  15 d. – 115 metų

  Bronius Zdanavičius-Danis, kunigas, spaudos bendradarbis, knygų autorius. Gimė 1907 m. gruodžio 15 d. Telšiuose. Telšiuose baigė gimnaziją, kunigų seminariją. 1949 m. išvyko į JAV. 1946-1948 m. Vokietijoje išleido „Lotynų kalbos gramatiką“, „Lotynų-lietuvių kalbų žodyną“ ir kt. Išleido ir kitų knygų. JAV bendradarbiavo „Garse“.

  20 d.- 215 metų

  Tomas Jurgis Dobševičius, kunigas, istorikas, pedagogas. Gimė 1807 m. gruodžio  20 d. Juodeikėliuose, Tryškių vals. Mirė  1881 05 11  Žitomyre. Mokėsi 1825–1826 m. Varnių (Telšių r.) kunigų seminarijoje, nuo 1831 m. buvo Varnių katedros vikaras, nuo 1834 m. – vyskupo J. A. Giedraičio kapelionas, 1835– 1842 m. – Varnių kunigų seminarijos profesorius. Parašė 1848 m. M. Valančiaus knygos "Žemaičių vyskupystė" recenziją, 1857 m. Žemaičių kunigų seminarijos rektoriaus M. Kaminskio biografiją.

   

   

   

  Sukaktys, kurių datos nepilnos

  495 metai

  Mikalojus Daukša, kunigas, humanistas, kontrreformacijos veikėjas, vienas lietuvių raštijos kūrėjų. Švietėjas, humanistinių idėjų reiškėjas, didžiausias kovotojas dėl gimtosios kalbos teisių XVI a.. Gimė 1527 m. Babėnuose (prie Kėdainių). Mirė 1613 m. vasario 16 d. Varniuose. Svarbiausi darbai :  „Katekizmas, arba Mokslas, kiekvienam krikščioniui privalus“, 1595, Vilnius. (Išvertė į lietuvių kalbą); „Postilla Catholica“ (Postilė), 1599, Vilnius. (Išvertė į lietuvių kalbą).

  270 metų

  Bonaventūra Gailevičius, kunigas, religinių raštų kūrėjas. Gimė 1752 m. Raseinių apskr. Parengė katechetinių aiškinimų knygą „Mokslas krikščioniško įstatymo“, krikščionybės 1825 metų jubiliejaus leidinių „Metai šventi, arba Jubileušas didis“, „Atmintinė Jubileušo, arba pamokslas apie pakūtą“. Rūpinosi tikybinės lietuvių literatūros kėlimu, sukūrė keletą lietuviškų giesmių. Nuo 1784 m. Varniuose  užėmė įvairias pareigas (Varnių kanauninkas, konsistorijos sekretorius ir kitas). Mirė 1834 m. liepos 23 d. Varniuose.

  215 metų

  Mykolas Gadonas, 1830-1831 metų sukilimo Žemaitijoje iniciatorius, Telšių apskrities. bajorų va­das (1838-1839), teisėjas, Žemaitijos praeities tyrinėtojas. Gimė 1807 m. (Alsėdžių vls.?), mirė 1855 m. Mokėsi Telšių mokykloje. 1846 išsp. „Opisanie powiatu Telszewskiego“ (Telšių apskrities aprašymas). Atrodo, kad jis davė lėšų S. Daukantui jo „Dainoms“ 1846 išleisti.

  185 metai

  Povilas Beresnevičius, Varnių kunigų seminarijos profesorius, religinės literatūros rengėjas,   Varnių kunigų seminarijos profesorius. Gimė 1837 m., mirė 1888 m. 

  170 metų

  Augustinas Potockis, liaudies skulptorius, dievdirbys. Gimė 1852 m. (lapkričio 29 d. – iš M. Čilvinaitės str., 2008) Patumšių dvaro kumetinėje, Telšių r.  Kurį laiką gyveno Luokėje. Dirbo ne tik statulėles, bet ir kryžius. Savo darbais garsėjo Telšių, Luokės, Pavandenės, Janapolės, Upynos, Tryškių, Užvenčio apylinkėse. Mirė 1945 m. Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomos šios A. Potockio skulptūrėlės: trys Pietos, Šv. Agota, Švč. Marija Maloningoji.

  160 metų

  Maurikis Mikalojus Stankevičius, bibliografas. Gimė 1857 m. Telšiuose. Mirė 1892 m. balandžio 21 d. Krokuvoje. 

  155 metai

  Oskaras Geldneris (Goeldneris), chemikas, vaistininkas, vienas pirmųjų Telšių miesto burmistrų, aktyvus visuomenės veikėjas. Nuo 1897 m. vadovavo Telšių vaistinei. Gimė 1867 m. Telšiuose, mirė 1927 09 06 ., iškilmingai palaidotas Telšiuose. Po jo mirties vaistinę paveldėjo duktė  Vanda ir valdė ją iki 1940 m. 

  100 - metų

  Juozas Normantas, mokytojas, kraštotyrininkas. Telšiuose gyveno apie 1955-1967 metus. Gimė 1922 m. Užluobės k., Skuodo raj. Mirė 2012 Vilniuje.

  115 - metų                                        

  Pranas Vasiliauskas, kraštotyrininkas, gamtininkas, gamtosaugininkas. Parašė apie 200 tekstų istorinėmis, etnografinėmis, geografinėmis, kraštotyros bei gamtosaugos temomis apie Varnius ir jų apylinkes. Bendravo su prof. Č. Kudaba ir kitomis žymiomis asmenybėmis Gimė 1907  m. Karkliškių k., Varnių parapijoje. Gyveno Varniuose. Mirė 1984 m.

  100 - metų

  Elena Naumavičiūtė-Citavičienė, memuarų autorė. Gimė 1922 m. Rubežaičiuose, Telšių r. Mokėsi Ryškėnų (Telšių raj.) mokykloje, 1937-1938 m. Rietavo žemės ūkio mokykloje. Gyveno Telšiuose. Išleido atsiminimus „Kur prapuolė tas kelelis...“ (2010, 88 p., iliustr.).

    Svarbūs įvykiai  Telšių rajone 2022 metais

  1417 m. - Motiejus Trakiškis paskirtas pirmuoju Žemaičių (Medininkų) vyskupu, 1417–1422 m.

  1417 m.-  Luokėje  pastatyta pirmoji bažnyčia  Žemaitijoje.

  1527 m. išmatuota Telšių žemė, įvestas žagrės mokestis, istoriniuose šaltiniuose paminėtas Telšių valsčius. (ŽŽ, 2004, nr.3 Nuo 1527 metų minimas Telšių valsčius.).

  1602 m.  Nevarėnuose grafas Zabiela pastatė medinę Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią.

  1602 m. Telšiuose pastatyta pirmoji Romos katalikų bažnyčia mieste (žinoma bažnyčia).

  1612 m. Telšiuose įsteigta pirmoji parapijos mokykla (pradžios).

  1642–1655 m. Telšių laikytoja ir seniūne buvo Kotryna Doenhofienė – Ernesto Doenhofo žmona.

  1667 m. surašyto Telšių inventoriaus duomenimis Telšių miestas dirbo 24 valakus ir 1/6 rykštės žemės, be to, buvo 4 ir 2/3 valako neužimtos žemės. Mieste buvo 48 ir ¾ užimto sklypo. Bene įdomiausia šio inventoriaus dalis yra gyventojų surašymas. Dokumente surašytos 54 gyventojų pavardės (vadinasi, tiek būta ir sodybų, neskaitant vienuolyno ir bažnyčios valdų). Tarp visų gyventojų minimas ir vienas žydas.

  1677 m. Telšių seniūniją pradėjo valdyti pulkininkas Jurgis Firksas ir jo žmona Luiza Marija Ketleraitė (jie valdė iki 1690 m.). 1677 m. Telšiuose gyveno 55 šeimos.

  1702 m. gegužės 8 d. gaisras sunaikino vienuolių bernardinų bažnyčią, dalį vienuolyno pastatų, nemažai miestiečių namų.

  1702–1710 m. Telšiams daug žalos padarė mieste šeimininkavusi švedų kariuomenė, karo metu kilęs gaisras. Buvo sunaikintas Telšių dvaras, medinis vienuolių bernardinų namas, bažnyčia, daug kitų miestelio pastatų.

  1772 m. gegužės 2 d. po Stanislovo Odachovskio mirties Stanislovas Augustas seniūnijos valdytoju paskyrė Juozapą Zabielą (šias pareigas ėjo iki 1794 m.).

  1792 m. balandžio 1 d. Telšiuose įkurtas Rotušės teismas ir surašyti pirmieji jo aktai.

  1787 m. pradėta mūrinio vienuolyno statyba, toliau buvo statoma bažnyčia.

  1797 m. Edukacinės komisijos nutarimu Telšiuose atidaryta iš Kretingos atkelta 5 klasių mokykla. Tais pačiais metais Telšiai priskirti Lietuvos gubernijai; Telšių mieste buvo 105 kiemai, 7 gatvės.

  1797 09 08 Lietuvos gydytojų valdyba leido Fridrichui Wilhelmui von Zygleriui atidaryti Telšiuose pirmąją vaistinę. Atvykęs iš Rytprūsių į Lietuvą, jis čia apsigyveno ir 1798 03 28 nusipirko nuo Pranciškaus ir Barboros Šimkevičių sklypą su namu ir jame atidarė vaistinę.

  1802 m. Telšių miestas priskirtas Vilniaus gubernijai.

  1802 metais pastatyta Pavandenės šv. Onos bažnyčia.

  1812 m. Telšių apylinkės nukentėjo nuo besitraukiančios Napoleono armijos ir ją persekiojančios rusų kariuomenės.

  1812 m. (pakartotinai po 1808 m.) Telšių bajorų vadu tapo Vladimiras Gadonas.

  1832 m. naujai pastatytame mediniame name pradėjo veikti paštas.

  1862 m. pastatyta Lieplaukės kaimo šv. Jurgio bažnyčia.

  1847 m. – Telšiuose viso gyventojų buvo 6 000, iš jų žydų- 2 248

  1867 m. Leopoldas Geldneris gavo leidimą įkurti Telšiuose vaistinės skyrių antrą vaistinę mieste

  1867 m. ant buvusios Romos katalikų bažnyčios pamatų pastatyta neobizantinio stiliaus ortodoksų bažnyčia (ji katalikams priteista 1932 m.). Miesto centre (Turgaus aikštėje) pastatytas gėdos stulpas ir ešafotas.

  1872 m. pastatytas Telšių degtukų fabrikas.

  1887 m. Telšiuose pradėjo veikti Joselio Kaplano fotoateljė.

  1897 m. Telšiuose buvo 6205 gyventojai,  iš jų 3088 buvo žydai (51%),

  1907 m. rugpjūčio 2 d. Telšiuose, prie Masčio ežero stovėjusiose kareivinėse, įvyko lietuviškas vakaras, suvaidintos pjesės „Velnias spąstuose“ ir „Žilė galvon – velnias uodegon“.

  1907 m. įsteigta pirmoji stambesnė audimo dirbtuvė mieste

  1907 m. Joana Narutavičienė Telšiuose atidarė privačią mergaičių progimnaziją. Tai primoji mergaičių mokykla, kurioje greta rusų kalbos buvo mokoma lietuvių ir lenkų kalbomis. Veikė iki 1915 metų.

  1922 m. spalio 2 d. Telšiuose pradėjo veikti mokytojų seminarija.

   1922–1930 m. Telšiuose veikė mokytojų seminarija. 1944 m. jos veikla buvo atkurta.

  1922 m. Telšiuose buvo sukurta žydų Amatininkų sąjunga.

  1927 m. spalio 4 d. iškilmingai atidaryta Telšių vyskupijos kunigų seminarija.

  1927 m.- Varniuose pastatytas paminklas Žemaičių vyskupui Motiejui Valančiui.

  1927 m. – atidaryta pašto agentūra „Nevarėnai“

   1927 m. Nevarėnuose Juozapas Piekarskis įsigijo teisę Nevarėnuose atidaryti vaistinę.

  1932 m. vasario 16 d. Telšiuose veikianti Žemaičių senovės mėgėjų draugija „Alka“ įsteigė kraštotyros muziejų (dabar – Žemaičių muziejus „Alka“).

  1932 m. Telšių kunigų seminarijoje leistas šapirografuotas laikraštukas "Alma".     

  1932-1934 m. Telšiuose leistas katalikų laikraštis „Spauda ir gyvenimas“. Leido ir redagavo P. Ramanauskas, bendradarbiavo Telšių kunigų seminarijos auklėtiniai.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  1932 m. įkurtas linų audimo ir verpimo fabrikas „Mastis“.

  1932 m. Telšiuose atidaryta ligonių kasa, kuriai vadovavo Mečislovas Gedvilas.

  1932 10  29  Telšių-Kretingos ruožu pravažiavo pirmas traukinys. Atidarant šį geležinkelio ruožą Telšiuose buvo pakabintas plakatas "Per Žemaitiją į platųjį pasaulį".

  1937 m. pastatyti Varnių kultūros namai.

  1937-1938 metais ant Malūno kalvos pastatyta architekto V. Kopylovo suprojektuota vienintelė Lietuvoje kubizmo stiliaus Šv. Mikalojaus cerkvė.

  1937 m. šalia senosios apskrities ligoninės Telšių apskrities valdyba pradėjo statyti naują 140 vietų ligoninę.

  1937 m. rugsėjo 19 d. Telšiuose įvyko Aviacijos dienos šventė.

  1937 m.  pradėjo veikti Sveikatos centras Nevarėnuose.

  1952 m.  atidaryta 10 vietų ligoninė Nevarėnuose.

  1962 m. Telšiuose buvo 16000 gyventojų.

  1962 m. įkurta Skaičiavimo mašinų gamykla. Gamino duomenų išvedimo įrenginius, perforatorius.

  1967 m. pietvakarinėje Masčio ežero pakrantėje po atviru dangumi pradėtas kurti Žemaičių kaimo buities muziejus (Žemaičių muziejaus „Alka“ padalinys. Atidarytas 1982 m.).

  1997 m. Telšių rajono savivaldybės viešajai bibliotekai suteiktas pirmosios lietuvių poetės Karolinos Praniauskaitės vardas.

  Pagal įvairius šaltinius parengė Bibliografinio aptarnavimo skyriaus darbuotojos

  Julita Švėgždavičienė ir Vilma Jomantaitė,  Telšiai, 2021, spalis.

 • Datų kalendorius 2021

                            2021 metų datų kalendorius

                          Sausio

   

  1 d. – 95 metai

  Kazys Petkevičius. Lietuvos krepšininkas ir krepšinio treneris, LKKI dėstytojas. Gimė 1926 m. sausio 1 d. Steigviliuose, Pakruojo raj., mirė 2008 m. spalio 14 d. Kaune. Vaikystę praleido Telšiuose, mokėsi Telšių gimnazijoje, žaidė Telšių „Džiugo" krepšinio komandoje.

  5 d. – 90 metų

  Leonardas Sauka. Tautosakininkas, literatūrologas. Gimė 1931 m. sausio 5 d. Telšiuose. Yra paskelbęs nemažai mokslinių straipsnių, išleidęs knygų, kuriose tyrinėja lietuvių vestuvines dainas, folkloro eilėdaros istorijos ir teorijos klausimus bei kitas temas. L. Sauka kartu su kitais tautosakos tyrinėtojais sudarė ir redagavo 1962-1968 m. išėjusią „Lietuvių tautosaką” (5 tomai), parašė studijas „Lietuvių vestuvinės dainos”, „Lietuvių folkloro eilėtyros istorijos ir teorijos klausimai”, monografijas „Lietuvių liaudies dainų eilėdara”, „Tikra ir netikra liaudies kūryba” ir kt.

  11 d.100 metų

  Leonas Jovaiša. Vienas žymiausių Lietuvos ugdymo mokslo kūrėjų, edukologijos habilituotas daktaras,  profesorius. Gimė 1921 01 11 d. Lieplaukėje, tuometiniame Telšių valsčiuje. Mirė 2017 01 17 d.  Dėstė mokytojų seminarijoje ir gimnazijoje, kurią pats prieš keletą metų buvo baigęs.

  12 d. – 75 metai

  Irena Tumavičiūtė. Lietuvių germanistė, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėja ir propaguotoja, vertėja. Gimė 1946 01 12 Dirmeikiuose (Tryškių vlsč.). 1964–91 buvo Vilniaus universiteto Kiemo teatro aktorė (vaidino pastatytose Vydūno dramose, J. Bobrovskiui, K. Donelaičiui, Vydūnui skirtuose renginiuose). Nuo 1977 parašė >100 mokslinių ir publicistinių straipsnių apie lietuvių ir vokiečių literatūrinius ir kultūros ryšius, tarptautinėse mokslo konferencijose skaitė pranešimus apie žymius Mažosios Lietuvos veikėjus.

  12 d. – 195 metai

  Juozapas Silvestras Dovydaitis. Kunigas, mokytojas, prozininkas. Gimė 1826 m. sausio 12 d. Mantviliškiuose (Radviliškio raj.), mirė 1883 m. sausio 9 d. Ilūkstėje (Latvijos respublika). Vyskupo M.Valančiaus sekretorius, 1860-63 Varnių kunigų seminarijos rektorius. Turėjo didelės įtakos vyskupui M.Valančiui, ypač blaivybės akcijoje.

  15 d. – 135 metai

  Juozas Jagminas. Dailininkas. Gimė 1886 m. sausio 15 d. Luokės valsčiaus Girviškių k.

  21 d. – 100 metų

  Antanas Končius. Instrumentalistas (triūbininkas), nusipelnęs artistas. Gimė 1921 m. sausio 21 d.

  29 d. – 70 metų

  Sofija Daubaraitė. Žurnalistė. Gimė 1951 01 29 Telšiuose. 1958-1968 m. mokėsi Telšių Žemaitės vidurinėje mokykloje. 1991 – 1996 m. Vilniaus raj. laikr. "Vilnia" vyr. redaktorė. 1996 m. išrinkta LR Seimo nare (iki 2000 m.).

  29 d. – 100 metų

  Adolfas Sprindis. Prozininkas, literatūros tyrinėtojas. Gimė 1921 m. sausio 29 d. Varniuose. Išleido apsakymų rinkinius „Ateina šeštadienis” (1964), „Trylika zuikių” (1967), „Senelė nori mirti” (1970), „Atsisveikinimas su Varniais” (1980), „Mėlynas kalnas” (1981), romaną „Ne visiems lygiai” (1985), studiją „Lietuvių literatūrinė kritika 1861-1905” (1957), monografijas „Povilas Višinskis” (1978), „Žemaitė” (1986), parengė P. Višinskio, Aišbės ir keletos kitų rašytojų kūrybos leidinių, paskelbė kritikos straipsnių. Mirė 1986 m. gruodžio 21 d. Butrimonyse, palaidotas Varniuose.

  29 d. – 95 metai

  Nikolajus Artiomovas. Poetas. Gimė 1926 m.sausio 29 d. Vasiljevskoje (Tulos sr.), mirė 1982 m. spalio 29 d. Telšiuose. Rašė rusų kalba. Išleido tris poezijos rinkinius.

                                                  Vasario

  2 d. – 110 metų

  Kazimieras Olšauskas. Kunigas. Gimė 1911 02 02 d. Salantų valsčiaus (Kretingos raj.) Žeimių kaime. 1928 m. baigęs Plungės gimnaziją, toliau mokėsi Telšių kunigų seminarijoje. 1936 m. Telšių kunigų seminarijoje pradėjo dėstyti Šv. Raštą ir teodicėją bei lotynų ir vokiečių kalbas. 1941-1944 m. dirbo Telšių kunigų seminarijos profesoriumi, buvo šios seminarijos prefektas. 1937-1940 m. redagavo laikraštį "Žemaičių prietelius". Olšauskas žuvo 1954 06 18 d. Sverdlovsko srityje.

  3 d. – 105 metai

  Aleksandras Žadeikis. Lietuvių teatro ir kino aktorius bei režisierius. Gimė 1916 m. vasario 3 d. Telšių rajono Kalnėnų kaime, mirė 1993 m. kovo 15 d. Klaipėdoje. 1944–1949 m. buvo Žemaičių teatro aktorius. 

  14 d. – 125 metai

  Donatas Bubinas. Prozininkas, vertėjas. Gimė 1896 m. vasario 14 Tryškiuose (Telšių r.), mirė 1976 m. liepos 23 d. Vilniuje, palaidotas Užventyje (Kelmės r.).

  16 d. – 220 metų

  Motiejus Valančius. Žemaičių vyskupas, švietėjas, rašytojas. Gimė 1801 m. vasario 16 d. Nasrėnų k., Salantų vlsč. (Kretingos raj.), mirė 1875 m. gegužės 17 d. Kaune, palaidotas Arkikatedros bazilikos kriptoje. 1845–1850 m. Žemaičių kunigų seminarijos rektorius. 1850 m. įšventintas Žemaičių vyskupu. Iki 1864 m. gyveno vyskupijos centre Varniuose.

  19 d. – 145 metai

  Adolfas Konradas Gužauskis (Guževskis). Kompozitorius, pianistas, dirigentas, Varšuvos konservatorijos profesorius. Gimė 1876 m. vasario 19 d. Dirvonėnuose (Telšių r.), mirė 1920 m. kovo 21 d. Dirvonėnuose. Palaidotas Luokėje.

  22 d. – 90 metų

  Mečislovas Šilinskas. Fotografas. Gimė 1931 m. vasario 22 d. Skirpsčių kaime Plungės rajone). Nuo 1972 LFS narys.

  22 d. – 130 metų

  Juozas Mačernis. Pedagogas, vertėjas. Gimė 1891 m. sausio 22 d. Šarnelėje (Plungės raj.), mirė 1976 m. Argentinoje. 1925-1944 m. mokytojavo ir dėstė Telšių kunigų seminarijoje, redagavo "Žemaičių prietelių", suorganizavo vyskupo M. Valančiaus liaudies universitetą.

  28 d. – 135 metai

  Albinas Jasenauskas. Vargonininkas, chorvedys, pedagogas. Gimė 1886 m. vasario 28 d. Bergluvio k., Augustavo apskr.., Suvalkų gubernijoje, Lenkija. Mirė 1973 m. kovo 21 d. Telšiuose. Nuo 1933 m. su pertraukom iki  mirties 1973 m. kovo 21 d. gyveno Telšiuose. Vadovavo Telšių katedros chorui, grojo vargonais, rengė bažnytinio choro koncertus visuomenei

                                                   Kovo

   

  3 d. – 95 metai

  Kazimieras Gaščiūnas. Kunigas, monsinjoras. Gimė 1926 03 04 Klovainių k. ir parapijoje . 1947 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigė 1952 m. Studijuojant paskutiniame kurse 1951 09 23 buvo pašventintas kunigu. 1957-1958 m. m. licenciato darbo rašymui teko grįžti į Telšius, kur buvo Vyskupo paskirtas Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru. 1975 m. Telšių katedros altaristas. 1975-1978 m. m. Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų parapijos klebonas. 1989 m. Vyskupui A.Vaičiui atkūrus Telšių kunigų seminariją, paskirtas seminarijos rektoriumi. 1990 m. popiežius Jonas Paulius II suteikė jam monsinjoro titulą. Nuo 2007 m. nusilpus sveikatai, liko Telšių katedros rezidentu. 2009 02 22 Telšių ligoninėje kan. mons. jubil. Kazimieras Gaščiūnas mirė.

  10 d. – 135 metai

  Juozas Gedminas. Pedagogas, vertėjas. Gimė 1886 m. kovo 10 d. Geidučiuose (Skuodo raj.), mirė 1965 m. gruodžio 27 d. Telšiuose. Dirbo Telšių gimnazijos lietuvių kalbos ir geografijos mokytoju, 1922-1930 m. Telšių mokytojų seminarijos direktoriumi.

  14 d. – 95 metai

  Lazdynų Pelėda (Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė). Rašytoja. Gimė 1867 m. rugsėjo 28 d. Paragiuose (Akmenės rajonas), mirė 1926 m. kovo 14 d. ten pat. Palaidota Tryškiuose.

  18 d. – 115 metų

  Romualdas Juknevičius. Režisierius, aktorius. Gimė 1906 m. kovo 18 d. Peterburge. Mirė 1963 04 13 Vilniuje.  1946-1948 m. buvo Žemaičių dramos teatro vadovas.

  23 d. – 135 metai

  Juozas Piekarskas, provizorius. Gimė 1886 m. kovo 23 d. Virmėnų k., Nevarėnų vls., mirė 1949 m. spalio 10 d. 1927 m. Nevarėnuose atidarė vaistinę.

  25 d. – 95 metai

  Ona Venclovaitė. Vaistininkė (provizorė). Gimė 1926 03 25 Telšiuose, Jono Venclovos ir Stanislavos Jomantaitės šeimoje. Mokėsi Telšių gimnazijoje. 1936 m. ją baigusi, įstojo į Telšių Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimnaziją. 1940 m. tėvai apsigyveno Eigirdžiuose.

  26 d. – 100 metų

  Juozas Klimas. Violončelininkas, dirigentas, pedagogas. Gimė 1921 m. kovo 26 d. Miežeiniuose Varnių vlsč., Telšių aps.).

  31 d. – 90 metų

  Benjaminas Mindaugas Sebeckis. Futbolininkas, Lietuvos nusipelnęs treneris (1989). Gimė 1931 03 31 Krėpštų kaime, Telšių rajone. 1956-2000 m. Telšių r. kūno kultūros ir sporto komiteto pirmininkas. 1959-1964 m. Telšių kultūros namų direktorius. 1964-1973 m. Telšių sporto tarybos pirmininkas. 1973-1990 m. Telšių Žemaitės mokyklos mokytojas. 1990-1995 m. Telšių mero pavaduotojas. 1999-2000 m. Telšių apskrities futbolo federacijos prezidentas. Mirė 2000 04 13 Telšiuose.

  31 d. – 90 metų

  Genovaitė Milašauskaitė – Petrulienė. Poetė. Gimė 1931 m. kovo 31 d. Livoniškėse (Raseinių raj.). Gyvena Padvariuose (Telšių raj.). Išleistos dvi jos eilėraščių knygos.

                                                                  Balandžio

  5d. – 95 metai

  Antanas Vaičius. Lietuvos dvasininkas, Telšių vyskupas. Gimė 1926 m. balandžio 5 d. GeidučiuoseSkuodo raj. Mirė 2008 m. lapkričio 25 d. Telšiuose.

  6 d. – 65 metai

  Albertas Krajinskas. Dizaineris, tapytojas. Gimė 1956 04 06 Varniuose. 1964-1971 m. mokėsi Varnių vidurinėje mokykloje. 1972-1974 m. Telšių Žemaitės vidurinėje mokykloje. Jo tapytus paveikslus su Vilniaus ir Kuršių marių vaizdais LR vadovai dovanojo daugelio valstybių aukščiausiems pareigūnams: Jonui Pauliui II, Japonijos imperatoriui, Lenkijos prezidentui Kvasnievskiui ir kt.

  17 d. – 85 metai

  Stasys Kurmanskis. Poetas. Gimė 1936 m. balandžio 17 d. Padegimuose (Skuodo raj.), mirė 1968 m. liepos 19 d. Telšiuose, palaidotas Alsėdžiuose (Plungės raj.). Kurį laiką gyveno ir dirbo Telšiuose. Telšių literatai išleido jo eilėraščių rinkinį (2003 m.).

  21 d. – 145 metai

  Jurgis Narjauskas. Kunigas, vertėjas, literatas, spaudos bendradarbis. Gimė 1876 04 21 Parausių k., Vilkaviškio r. Nuo 1928 m. dirbo Telšių vyskupijoje, kunigų seminarijoje. Išvertė Dantės „Dieviškąją komediją” (Telšiai, 1938), parengė knygą apie Ovidijų- „Ovidijus. Biografija. Autobiografija". (Telšiai, 1928). Mirė Telšiuose 1943 01 27.

  25 d. – 65 metai

  Giedrė Kvieskienė–Pronckutė. Habilituota daktarė, profesorė.  Gimė 1956 04 25 Varniuose. Knygos „Lietuvos kultūros kongresas“ sudarytoja.

  27 d. – 215 metų

  Felicijonas Gedvilas (Felicjan Giedwillo). Daktaras, karo gydytojas, vertėjas. Gimė 1806 04 27. Varnių parapijoje, Polipkalnyje prie Beržės (dabar Šilalės rajonas). Mirė 1869 m

  29 d. – 125 metai

  Domas Andrulis. Kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas. Gimė 1896 m. balandžio 29 d. Juodlaukiuose (Kelmės r.). Mirė 1973 m. spalio 1 d. Šiauliuose, čia ir palaidotas. Dirbo Telšiuose (vadovavo šaulių chorui, 1932 m. birželio 5 d. mieste suorganizavo šaulių Dainų šventę, 1933 m. buvo vienas iš simfoninio orkestro atkūrimo Telšiuose iniciatorių), vadovavo Vilniaus dešimtmetei muzikos mokyklai. Išleido kelis dainų rinkinius. 1983 m. Šiauliuose, Draugystės pr., jam atidengta atminimo lenta. Karo metais mokytojo D. Andriulio iniciatyva buvo įsteigta Telšių vakarinė muzikos mokykla.

                                                  Gegužės

   

  1 d. – 105 metai

  Balys Stulpinas. Profesorius, habilituotas daktaras, Valstybinės premijos laureatas, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas. Gimė 1916 m. gegužės 1 d. Rešketėnuose (Telšių rajone), mirė 1999 m. sausio 22 d.

  1 d. – 125 metai

  Anelė Dulkytė. Mokytoja, visuomenininkė. Gimė 1896 05 01 Užpaliuose. Mirė 1987 m. 1943 m. atvyko į Upyną. Dirbo pradžios mokykloje. Palaidota Upynoje.

  15 d. – 75 metai

  Irena Matijošaitytė-Pivoriūnienė. Gydytoja. Gimė 1946 05 15 Telšiuose. Nuo 1980 m. Lietuvos televizijos vyresn. redaktorė. Rengia laidas sveiko gyvenimo būdo temomis, gvildena sveikatos apsaugos problemas.

  18 d. – 65 metai

  Liucija Citavičiūtė. Senosios lietuvių raštijos tyrėja, vertėja. Gimė 1956 m. gegužės 18 d. Telšiuose.

  22 d. – 95 metai

  Aldona Prižgintaitė-Spykers. Poetė. Gimė 1926 m. gegužės 22 d. Telšiuose, tarnautojo šeimoje. Mokėsi Telšių gimnazijoje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Gyveno Australijoje.

  25 d. – 95 metai

  Leonas Barauskas. Aktorius. Gimė 1926 m. gegužės 25 d. Želvaičiuose, Telšių vlsč., mirė 1975 m. kovo 21 d. Čikagoje, IL. 1941 m. baigė Telšių amatų mokyklą. Vaidino Telšių Žemaičių [Žemaitės] teatre. 1949 m. persikėlė į Kanadą. 1963 m. persikėlė į JAV.

                                                  Birželio

   

  5 d. – 100 metų

  Vytautas Mačernis. Poetas. Gimė 1921 m. birželio 5 d. Šarnelėje. Mirė 1944 m. spalio 7 d. Žemaičių Kalvarijoje. 1935-1939 m. mokėsi Telšių M. Valančiaus gimnazijoje. 1971 m. įvyko pirmasis poeto minėjimas (organizavo telšiškiai).

  10 d. – 65 metai

  Rolandas Paksas. Inžinierius pilotas, politikas, Prezidentas. Gimė 1956 06 10 Telšiuose. 1974 m. baigė Žemaitės vidurinę mokyklą Telšiuose. 2003-2004 m. LR prezidentas, nuo 2009 m. Europos Parlamento narys.

  24 d. -  140 metų

  Vladas Mažonas-Mažonavičius. Kunigas, marijonas, žurnalistas, pedagogas. Gimė 1881 06 24 Telšiuose. Mirė 1945 01 Sibire. 1927-1932 m. buvo "Šaltinio" redaktorius. Bendradarbiavo leidiniuose "Šaltinis", "Skautų aidas", "Lietuvos mokykla", "XX amžius".

   

  25 d. - 40 metų

  Monika Navickienė. Lietuvos politinė ir visuomenės veikėja. Gimė 1981 m. birželio 25 d. Telšiuose. 2020 m. gruodžio 7 d. LR Prezidentui Gitanui Nausėdai patvirtintus Ingridos Šimonytės ministrų kabineto sudėtį, M. Navickienė paskirta socialinės apsaugos ir darbo ministre.

  28 d. – 110 metų

  Miriam Todesaitė-Blatienė. Viena žymiausių gydytojų Telšiuose. Gimė 1911 m. birželio 28 d. Panevėžyje. Nuo 1939 m. iki pat mirties 1968 m. gegužės 22 d. dirbo Telšiuose. Dirbo Telšių žydų ligoninėje, po karo - Telšių centrinėje ligoninėje

                                                                   Liepos

  5 d. – 85 metai

  Steponas Šarapovas. Skulptorius. Gimė 1936 m. liepos 5 d. Kaunatavos k., Telšių vlsč, mirė 1981 m. lapkričio 23 d. Vilniuje.

  6 d. – 120 metų

  Adolfas Zabitis-Nezabitauskas. Kraštotyrininkas. Gimė 1901 07 06 Baidotų kaime, netoli Salantų. Baigęs Skuodo progimnaziją 1921 m. persikelia į Telšių gimnaziją. Ilgą laiką dirbo Šiaulių "Aušros" muziejuje fondų vedėju. Nuo 1968 07 01 persikelia į Telšių Kraštotyros muziejų, kur dirbo moksliniu bendradarbiu. Mirė 1968 12 15 Telšiuose.

  17 d. – 100 metų

  Kazys Knoras. Chorvedys, vargonininkas, kompozitorius. Gimė 1921 m. liepos 17 d. Stabinės k., Telšių raj., mirė 2004 m.

                                                                Rugpjūčio

   

  15 d. – 65 metai

  Bronislovas Banys. Telšių miškų urėdijos urėdas. Gimė 1951 m. rugpjūčio 15 d. Petraičių k., Nevarėnų sen., Telšių r.

  21 d. – 135 metai

  Romanas Bytautas. Laikomas modernistinės filosofijos pradininku Lietuvoje, publicistas.  Gimė 1886 08 22, Drobūkščiuose, Varnių valsčiuje (dabar Telšių rajonas). Mirė 1915 06 22, Leizene, Vo kantone (Alpių respublika). Nuo 1906 m. dalyvavo Maskvos lietuvių studentų draugijos ir Lietuvos mokslų draugijos veikloje, padėjo įkurti pirmą lietuvių moksleiviams skirtą žurnalą "Aušrinė".

  22 d. – 265 metai

  Antanas Jackus Feliksas Klementas. Lietuvos poetas, advokatas. Gimė 1756 m., krikštytas 1756 rugpjūčio 22 d. Sedoje, mirė 1823 m. birželio 16 d. Telšiuose. „ Žemaitiška giesmelė", išleista Vilniuje 1972 m.

  23 d. – 90 metų

  Jonas Andriusevičius. Muziejininkas, kraštotyrininkas, pedagogas. Gimė 1931 08 23 Gaidžių k., Utenos rajone, mirė 2000 m. Telšiuose. Įsteigė keletą visuomeninių muziejų Žemaitijoje (vienas iš jų – Gaulėnuose, netoli Šatrijos kalno).

  28 d. – 120 metų

  Feliksas Kudirka. Pedagogas. Gimė 1901 m. rugpjūčio 28 d. Ramoniškiuose (Šakių r.). Mirė 1967 m. gegužės 7 d. Los Andžele. Palaidotas Čikagoje (JAV). Mokytojavo Telšių gimnazijoje, kunigų seminarijoje, Raseinių gimnazijoje. 1949 m. išvyko į JAV. Taisė „Lietuvių dienų“, Br.Kviklio „Mūsų Lietuvos“ ir kt. knygų kalbą. Lietuvių kalbos mokytojas Feliksas Kudirka Telšiuose paskatino rašyti eilėraščius čia besimokiusį lietuvių poetą Vytautą Mačernį .

                                                                 Rugsėjo

   

  7 d. – 110 metų

  Antanas Jonušas. Kraštotyrininkas. Gimė 1911 09 07 d. Žylakių kaime (Telšių raj.). 1971 m. sukūrė eilėraštį "Telšiams". Už kraštotyrinę veiklą apdovanotas Lietuvos mokslų akademijos padėkomis, premijomis, 1965 m. - Lietuvos kultūros ministerijos garbės raštu. Mirė 1978 06 12 d.

  8 d. – 100 metų

  Simas Kvečas. Visuomenininkas. Gimė 1921 09 08 Telšiuose. Mirė 1992 07 05 Los Angelese, CA. Palaidotas Čikagoje. Mokėsi Telšių amatų mokykloje. 1950 m. persikėlė į JAV.

  10 d. – 70 metų

  Zita Budrienė. Poetė. Gimė 1951 m. rugsėjo 10 d. Eidinčiuose (Telšių raj.). Išleido 6 eilėraščių knygas. Rašo ir žemaičių dounininkų tarme.

  12 d. – 5 metai

  Aleksandras Vasiliauskas. Prof., habil. dr. (socialiniai mokslai, ekonomika), Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas, kraštietis. Mirė 2016 09 12 Vilniuje (gimė 1940 01 25 Žvirgždžių k., Telšių r.).

  24 d. – 80 metų

  Skaistutė Ona Idzelevičienė (Pajėdaitė). Lietuvos šokėja, trenerė, baletmeisterė, profesorė. Gimė 1941 09 24 Lieplaukėje, Telšių rajone.

                                                                 Spalio

   

  5d. – 70 metų

  Elena Borusevičiūtė-Šidlauskienė. Mokytoja, poetė. Gimė 1951 m. spalio 5 d. Bežecko mieste (Kalinino sritis).

  12 d. – 75 metai

  Arūnas Lukoševičius. Elektronikos inžinierius, profesorius, habilituotas daktaras (technologijos m.), Kauno technologijos universiteto Biomedicininės inžinerijos instituto mokslo vadovas. Gimė 1946 10 12 Telšiuose.

  17 d. – 70 metų

  Zita Inčirauskienė (Mackevičiūtė). Dailininkė. Gimė 1951 10 17 Gruzdžiuose. 1972 metais baigė Telšių taikomosios dailės technikumą (įstojo 1969 m.), 1983 m. Vilniaus dailės institutą. 2001 m. įstojo į LDS (Lietuvos dailininkų sąjungą).

  18 d. – 115 metų

  Romualdas Juknevičius, režisierius, aktorius. Gimė 1906 m. spalio 18 d. Sankt-Peterburge. Mirė 1963 m. balandžio 13 d. Vilniuje. Žemaičių teatrui vadovavo 1946–1948 m.

  18 d. – 80 metų

  Irena Nakienė-Kontautaitė. Choro dirigentė ir pedagogė. Gimė 1941 m. spalio 18 d. Pervainių k., Telšių raj.

  28 d. – 125 metai

  Konstantinas Daukontas. Kunigas, visuomenės veikėjas. Gimė 1896 m. spalio 28 d. Patumšalės k. Telšių raj., mirė apie 1942 m. Lenkijoje.

  29 d. – 45 metai

  Nerijus Juška. Baleto solistas, Nerijaus Juškos baleto ir šokių mokyklos direktorius. Gimė 1976 10 29 Telšiuose. 1982-1985 m. mokėsi Telšių 3-iojoje vidurinėje mokykloje.

   

                                                 Lapkričio

  2 d. – 65 metai

  Egidijus Aleksandravičius. Lietuvių istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, VDU profesorius, Lietuvių išeivijos instituto direktorius. Gimė 1956 m. lapkričio 2 d. Telšiuose.

  3 d. – 85 metai

  Vytautas Konstantinas Savickis. Tautodailininkas. Gimė 1936 11 03 Tauragės apskrities Šilalės rajono Kvėdarnos valsčiaus Šakėnų kaime (dabar Klaipėdos apskrities Klaipėdos rajono Judrėnų seniūnija). 1955-1957 m. mokėsi Telšių taikomosios dailės technikumo Medžio skyriuje. 1973 m. sukūrė stogastulpių triptiką Džiugo piliakalnio prieigoms. 2000 m. Savickiui suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas. 2006 11 02 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu suteiktas meno kūrėjo statusas.

  4 d. – 70 metų

  Danielius Mušinskas. Rašytojas, žurnalistas. Gimė 1951 11 04 Telšiuose. 1969 m. baigė Telšių 1-ąją vid. mokyklą. 1974-1975 m. mokytojavo Tryškiuose. 1988 m. apdovanotas literatūrine Žemaitės premija.

  11 d. – 55 metai

  Aidas Perminas. Psichologas, profesorius, daktaras, VDU Sveikatos psichologijos magistro programos vadovas. Gimė 1966 11 11 Telšiuose. 1974-1985 m. mokėsi Žemaitės vidurinėje mokykloje Telšiuose. Nuo 2015 m. VDU Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros profesorius.

  14 d. – 155 metai

  Justinas Staugaitis. Vyskupas, lietuvybės skleidėjas. Gimė 1866 11 14 Tupikuose, Šakių apkr. Telšių vyskupu paskirtas 1926 05 24, konsekruotas 1926 04 25, o vyskupo sostą užėmė 1926 05 24. Tapęs vyskupu, įkūrė Telšių seminariją ir jai pastatė trijų aukštų rūmus.

  15 d. – 95 metai

  Vlada Žymontaitė-Kliauzienė. Šiaurės Lietuvos literatų draugijos ir Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, Jehovos tikėjimo liudytoja. Gimė 1926 m. lapkričio 15. Mirė 2013 m. liepos 2 d. Išleido kelias poezijos knygas.

  18 d. –  65 metai

  Alfredas Bumblauskas. Istorikas. Gimė 1956 11 18 Telšiuose.

  18 d. – 70 metų

   Romualdas Kondrotas. Muzikos mokytojas, chorvedys, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos direktorius. Gimė 1951 11 18 Telšiuose. Mokėsi Telšių 4-ojoje vidurinėje mokykloje ir vaikų muzikos mokykloje.

  18 d. – 165 metai

  Domininkas Bubėnas. Knygnešys. Gimė 1856 11 18 Dūseikiuose (Telšių raj.). Mirė 1940 lapkričio mėn. Palaidotas Ubiškėje.

  21 d. – 65 metai

  Egidijus Aleksandravičius. Istorikas, prof., habil..dr., publicistas. Gimė 1956 11 21

  23 d. – 125 metai

  Juzefas Perkovskis. Grafikas, žemaičių liaudies meno tyrinėtojas. Gimė 1896 m. lapkričio 23 d. Varšuvoje. Mirė 1940 m. liepos 14 d. Džiuginėnų dvare. 1928 m. baigęs mokslus, apsigyveno Džiuginėnuose. Palaidotas Gorskių šeimos kape miškelyje netoli Džiuginėnų dvaro.

  29 d. – 65 metai

  Algirdas Kumža. Teisininkas, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo Akto signataras. Gimė 1956 11 29 Palūkščio kaime Telšių rajone. 1975 m. baigė Varnių vidurinę mokyklą aukso medaliu.

                                                                Gruodžio

  2 d. – 105 metai

  Juozas Kojelis. Žurnalistas, klasikinės filologijos specialistas, pedagogas, publicistas. Gimė 1916 12 02 Viekšnaliuose, Luokės valsč. Mirė 2010 11 11. 1949 m. atvyko į JAV. Bendradarbiavo leidiniuose „Žemaičių žemė“, „Aidai“, „Draugas“. 1953 m. kartu su J. Vitėnu suredagavo Amerikos lietuvių vardyną. Parašė publicistikos knygas „Iš nakties į rytą” (1996), „Tarp rūpesčių ir vilties” (2001).

  4 d. – 150 metų

  Liudvikas Stulpinas. Pirmasis nepriklausomos Lietuvos Klaipėdos uosto kapitonas.  Gimė 1871 m. gruodžio 4 d. Jomantuose, mirė 1934 m. liepos 15 d. Klaipėdoje. 1900–1903 m. mokėsi Liepojos navigacijos mokykloje, kurioje gavo tolimojo plaukiojimo šturmano diplomą. Jo vadovaujamas garlaivis "Birma", 1912 m. naktį iš balandžio 14-osios į 15-ąją skubėjo į pagalbą skęstančiam "Titanikui".1908 m. paskirtas laivo „Lithuanica“ kapitonu. 1909–1913 m. „Birmos“, vieno didžiausių ir geriausių to meto laivų, plaukiojusių tarp Rusijos ir Šiaurės Amerikos, kapitonas. 1918 m. L. Stulpinas tapo Lietuvos Respublikos konsulu Liepojoje. 1923 m. Lietuvai atgavus Klaipėdos kraštą, persikėlė į Klaipėdą, buvo pirmasis Klaipėdos uosto viršininkas.

  29 d. –  90 metų

  Stanislovas Stonkus. Krepšininkas, teisėjas, sporto mokslininkas, tarptautinės kategorijos teisėjas (1962), habilituotas daktaras. Gimė 1931 12 29 Telšiuose. Mirė 2012 02 19 Kaune. Žaidė futbolą Telšių "Džiugo" komandoje. Olimpinių žaidynių (1952, 1956) sidabro medalininkas.

                         Sukaktys, kurių tikslios datos nežinomos

  - 485 m.

  Merkelis Giedraitis. LDK didikas, kunigaikštis, Žemaičių vyskupas, lietuviškų knygų pradininkas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Gimė 1536 m., mirė 1609 m. balandžio 6 d. Alsėdžiuose (Plungės raj.), palaidotas Varniuose (Telšių raj.).

  - 200 metų

  Ambroziejus Pranciškus Kašarauskis. Kunigas, gamtos tyrinėtojas, rašytojas. Gimė 1821 m. Kolainiuose, mirė 1882 m. gruodžio 14 d. Tomske. 1841 – 1844 m. mokėsi Varnių kunigų seminarijoje, mokytojavo Telšių dvarininkų mokykloje, vadovavo kunigų – emeritų Pataisos namams Varniuose.

  - 200 metų

  Kajetonas Rupeika. Kunigas, švietėjas. Gimė 1821 m. Telšių apskrityje.

  - 185 metai

  Dominykas Bociarskis. Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, teisininkas. Gimė 1836 m. Pavirvyčio dvare, Tryšlių vlsč., mirė 1914 m. Varšuvoje. Dėstė rusų kalbą ir istoriją Varnių kunigų seminarijoje.

  - 125 metai

  Niaura Ciprijonas. Luokės valsų ir polkų karalius, Telšių apylinkėse garsėjo kaip vienas geriausių muzikantų, smuikininkas. Gimė 1896 m. Rokiškio apsk., Svėdasų valsč. Gyveno Telšių raj. Luokės apyl. Kinčiulių kaime. Mirė 1983 m. Palaidotas greta žmonos Ubiškės kapinėse.

  - 95 metai

  Julius Dambrauskas–Dama. Režisierius. Gimė 1926 m. Luokėje, mirė 1961 m. kovo 12 d. 1948 m. išvyko į Australiją. 1955 m. įkūrė Sidnėjaus lietuvių teatrą „Atžala".

  -  65 metai

  Salomėja Burneikaitė. Teatrologė, projektų iniciatorė, aktorė. Gimė 1956 m. Telšiuose.

                           Kiti miestui ir rajonui svarbūs įvykiai

   

  1421 09 01 popiežius Martynas V bule „Mirabilis Deus“ patvirtino savarankišką Žemaičių vyskupiją.

  1536 m. Telšiai buvo Žemaičių valstiečių sukilimo centras.

  1536 m. Telšiuose pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia ir įkurta parapija, parapinė mokykla.

  1691 m. pastatyta Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia (buvusi Varnių katedra).  Pastato statyba rūpinosi ir lėšas skyrė garsios Lietuvos Didžiosios kunigaikštystė (LDK) didikų dinastijos atstovas Žemaičių vyskupas Kazimieras Pacas.

  1721 m. Augustas II leido Telšiuose rengti turgus. 1721 m. karalius Augustas II leido Telšiuose rengti turgus (kiekvieną sekmadienį) ir keturis prekymečius kasmet.

  1721 m. Nevarėnams suteikta turgaus teisė.

  1761 09 24 pradėtas statyti dabartinis katedros pastatas (Telšių mūrinė Šv. Marijos Loretietės ir Šv. Antano bažnyčia). Žemaičių kanauninkas ir oficiolas kun. Antanas Juškevičius pašventino kertinį akmenį. Nuo 1836 m. ši bažnyčia – parapinė. 1926 m. įsteigus Telšių vyskupiją, ji tapo Telšių katedra.

  1781 09 mėn.  LDK iždo komisija trejiems metams atleido telšiškius nuo gėralų ir pagalvės mokesčių.

  1786  07 16 Luokės miestelyje vyko gaisras.

  1791 12 06 Stanislovas Augustas Telšiams suteikė privilegiją „Locationis et Renovationis“, pagal kurią miestas, ligi tol buvęs seniūnijos valdytojų jurisdikcijoje, tapo laisvu miestu, nepriklausančiu nuo jokios pašalinės valdžios ir priklausęs tik savo magistratui. Tuo pačiu Telšiai gavo ir savo herbą, vaizduojantį šv. Stanislovą Ščepanovskį, vyskupą, prisikeliantį Petraviną.

  1796–1850 m. Telšių seniūniją valdė Marija Sabaliauskaitė-Zabiela ir Henrikas Zabiela (paskutinieji Telšių seniūnijos savininkai).

  1826 m. Telšių miestą niokojo gaisras.

  1831 m. kovo 26 d. sukilėliai užėmė Telšius. Kovo 28 d. sudaryta revoliucinė Telšių apskrities valdžia, kuriai vadovavo V. Gudonis.

  1836 m.  bernardinų bažnyčiai suteiktos parapijos teisės.

  1846 m. Telšiuose pradėjo veikti žydų mokykla.

  1846 m. Vilniuje išleista M. Gadono „ Opis powiatu Telszewskiego".

  1861 m. Telšiuose atidaryta 25 lovų karo ligoninė. Čia buvo gydomi ir Telšių miesto gyventojai.

  1866 m.  mieste įkurta mergaičių mokykla. Pasaulietinės žydų mokyklos Telšiuose atsirado po 1831 m. sukilimo.

  1871–1874 m. pro Telšių miestą nutiesta geležinkelio Šiauliai–Liepoja atšaka.

  1876 m. jau buvo įsisteigusi skolinamoji - taupomojo kasa.

  1881 m. Telšiuose įkurta vaistinė - Goldnerio vaistinė.

  1886 m. pradeda veikti Juozo Varkalio spaustuvė Telšiuose. Veikė iki 1889 m.

  1906 m. Šatrijos kalnas buvo pakrikštytas, suteikiant jam naują – Šv. Juozapato vardą, tačiau jis neprigijo.

  1916 m. Felikso Milevičiaus iniciatyva įsikūrė scenos ir dailės draugija "Kanklės" (įteisinta 1918 m.).

  1916 m. Telšiuose sužibo pirmosios elektros lemputės iš vokiečių okupacinės valdžios įrengtos elektrinės.

  1921 m. įsteigtas Centrinės valstybinės bibliotekos skyrius. Bibliotekos vedėju paskirtas Mykolas Barkus (Bartkus), kuris dirbo iki 1923 01 01 d.

  1926 įkurta Telšių vyskupija, o Telšiai tapo jos sostine. Jos teritoriją sudarė buvusios Žemaičių vyskupijos dalis - Žemaičių kraštas.

  1926 m. įsteigus Telšių vyskupiją, mūrinė bažnyčia tapo Telšių katedra.

  1926 04 01 popiežius Pijus XI įsteigė Lietuvos bažnytinę provinciją. Po to buvo suformuota beveik visą etninę Žemaitiją apimanti Telšių vyskupija, kurios centru tapo Telšiai.

  1926 m. laikraštį "Žemaičių prietelius" pradėjo leisti Telšių vyskupija. Nuo 1925 03 18 d. buvo leidžiamas Kaune.

  1926 m. pro Telšius nutiesta Telšių-Amalių geležinkelio linija, kuri Telšius sujungė su Kaunu ir kitais artimiausiais pramonės, kultūros ir švietimo centrais.

  1926 m. prie Telšių apskrities ligoninės atidaryta ambulatorija.

  1926 05 07 d., 11 val. pirmą kartą Telšiuose sustojo traukinys, kuriuo atvažiavo šalies prezidentas Antanas Smetona. Apie tai pranešė „Žemaičių priedelius“.

  1931 m. Telšiams suteiktos pirmaeilio miesto teisės.

  1931 m. pastatytas "Masčio" fabrikas.

  1931 m.  įsteigta Žemaičių senovės mėgėjų draugija „Alka".

  1931 m. įsteigta vidurinė amatų mokykla (direktoriumi paskirtas Prahos aukštųjų amatų mokyklos absolventas Karolis Šimonis).

  1931 m.  prie Telšių apskrities ligoninės atidaryta ambulatorija.

  1931-1932 m. Šiauliuose leistas Provincijos visuomenės savaitraštis „Naujienos“. Spausdino "Perkūno" spaustuvė Telšiuose. Išėjo 38 numeriai.

  1936 10 06  pašventintas muziejaus „Alka“ kertinis akmuo.

  1936  10 04  pašventinti nauji modernūs Telšių M.Valančiaus gimnazijos rūmai. Juos projektavo architektas Steponas Stulginskis.

  1941 m. naktį iš birželio 24 į 25 d. netoli Telšių, Rainių miškelyje, nužudyti 74 Telšių kalėjimo politiniai kaliniai.

  1941 m. balandžio mėn. Telšiuose pradėjo eiti laikraštis "Tarybų Žemaitija".

  1941 m.  Telšiuose įsteigtas Žemaičių meno ir mokslo centras (steigėjas – Kazys Mockus, veikė iki 1944 m.).

  1941-1944 (Vokiečių okupacijos metais) Telšiuose ėjo savaitraštis "Žemaičių žemė".

  1941 m. Telšių apskrities Dūseikių kaime, buvusio dvarininko Budzerskio dvare, buvo įkurti Dūseikių invalidų namai.

  1941–1949 m. - Telšiuose veikė valstybinis Žemaičių teatras.

  1946 08 03  Telšiai tapo apskrities pavaldumo miestu.

  1946 09 12 Žemaitijoje įkurta Jungtinė Kęstučio partizanų apygardą.

  1946 m. - 1953 m. Žemaitijoje ėjo Lietuvos partizanų laikraštis. Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos vardu leido Žemaičių apygardos štabas.

  1951 m. Telšiuose pradėjo veikti Vaisių ir daržovių perdirbimo kombinatas.

  1951 04 14-1962 03 mėn. leistas Varnių rajono laikraštis „Komunizmo pergalė“. Tai Lietuvos KP Varnių raj. k-to ir DŽDT ( Darbo žmonių deputatų tarybos) leidinys, ėjęs du kartus per savaitę.

  1951 05 30 įkurtas Telšių rajono liaudies teismas. Veikė iki 1990 09 27.

  1961 m.  Telšiuose pastatyta 3-oji vidurinė mokykla (dabar „Germanto").

  1986-1993 m. Telšių akcinės bendrovės „Mastis“ leido laikraštį „Mastiečių žodis“. Iki 1990 m. buvo savaitraštis, vėliau – dvisavaitinis leidinys.

  1991 12 21 LR AT nutarimu patvirtintas dabartinis Telšių herbas.

  2016 m. Telšiuose – Lietuvos kultūros sostinėje, balandžio 21 d. atidarytas Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto (VDA TF) Taikomųjų kultūros paveldo tyrimų ir konservavimo centras.

  Parengė Vilma Jomantaitė,

  papildė Gintarė Kačinskienė

  2020, gruodis

 • Datų kalendorius 2020

  TELŠIŲ RAJONO ŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS'2020

  2020 METAIS SUKANKA

  SAUSIO

  1 d. – 85 metai

  Donatas Stasys Lukoševičius, skulptorius, gimė 1935 01 01 Varniuose.

  4 d. – 90 metų

  Stasys Štikelis, žurnalistas, gimė 1930 01 04  Milvidiškių k., Telšių r. Mirė 1999 m. Vilniuje.

  5 d. – 65 metai

  Algirdas Žebrauskas, architektas, gimė 1955 01 05 Plungės r.  Nuo 1982 m. – Telšių rajono vyr. architektas.

  9 d. – 65 metai

  Alfridas Bulkauskas, choro dirigentas, vyrų choro „Žemaičiai“ ilgametis dirigentas, gimė 1955 01 09 Lygumuose, Pakruojo raj. Mirė 2009 06 06.

  10 d. – 95 metai

  Zenta Tenisonaite–Hellemans, poetė, vertėja, dailininkė, gimė 1925 01 10. Stalgo k., Plungės r. Mirė 2000 04 28 Edegame (Belgija).

  11 d. – 80 metų

  Antanas Jonušas, birbynininkas, gimė 1940 01 11 Dumytrų k., Viešvėnų sen., Telšių r..

  13 d. – 90 metų

  Algimantas Lukošiūnas, bibliografas, bibliotekininkas, gimė 1930  01 13 Tyškiuose. Mirė  1990 m.

  25 d. – 80 metų

  Aleksandras Vasiliauskas, Lietuvos matematikas, ekonomistas, habil..dr., LMA akademikas, gimė 1940  01 25  Žvirgždžių kaime, Varnių valsčiuje. Mirė 2016 m. rugsėjo 12 d.  Vilniuje.

  VASARIO

  5 d. – 135 metai

  Julius Gravrogkas (Graurogkas), mechanikas–inžinierius, profesorius, spaudos bendradarbis, gimė 1885 02 05  Telšiuose. Mirė 1968 vasario 11 Clevlende, OH.

  11 d. – 95 metai

   Ona Galdikienė, mokslininkė chemikė, gimė 1925 02 11 Telšiuose. Mirė 1995 m. gegužės 25 d.

  13 d. – 60 metų

  Gintaras Gailius, skulptorius, gimė 1960  02 13 Telšių r.

  15 d. – 165 metai

  Bronislovas Grombčevskis, lenkų keliautojas ir Centrinės Azijos tyrinėtojas, gimė 1855 02 15   Kaunatavos k. (Telšių r.) .

  20 d. – 105 metai

  Alfonsas Paukštys, smuikininkas, gimė 1915 02 20  Varniuose.

  26 d. – 130 metų

  Aleksas Kaveckas, karininkas, aviacijos kapitonas, gimė 1890 02 26 Laukstėnų k., Eigirdžių vls., Telšių aps. Mirė 1961.

  KOVO

  1 d. – 95

  Bulauskienė Jadvyga, tautodailininkė, gimė 1925 03 01 Varnių vls., Pagirgždūtės km.

  6 d. – 85 metai

  Adolfas Gedvilas, tautodailininkas (medis), Romuvos bendrijos narys, gimė 1935 03 06 Ruišėnų k., Viešvėnų parap. Telšių vlsč. Mirė 2017 m. rugsėjo 10 d. 

  8 d. – 60 metų

  Vygandas Paulauskas, stiklo dailininkas, skulptorius, gimė 1960 03 08  Telšiuose. 

  10 d. – 85 metai

   Jonas Pleškys (Jonas Plaskus, žemaitis jūrininkas, ) gimė 1935 m. kovo 10 d. Giliogiryje, Plungės rajone ( palaidotas Žarėnų kapinėse). Mirė 1993 m. balandžio 14 d., Kalifornijoje,  JAV.

  14 d – 95 metai

  Marija Mineikaitė-Gorskienė, Džiuginėnų dvaro valdytoja nuo 1868 m. lapkričio 2 d. ( po vyro Zigmanto Kazimiero Gorskio mirties), gimė . Mirė 1925 m. kovo 14 d. Džiuginėnuose (Telšių r.).

  14 d. – 60 metų

  Eugenijus Gentvilas, Seimo narys, gimė 1960 03 14 Želvaičių kaime (Telšių raj.)

  17 d. – 155 metai

  Gabrielius Narutavičius, pirmasis Lenkijos prezidentas, gimė 1865 03 17. Telšiuose. Mirė 1922 12 16 Varšuvoje

  27 d. – 95 metai

  Petras Mitkus, kunigas, tapytojas, gimė 1925 03 27 Jokšų k, Luokės parap. Mirė 1983 11 19

  BALANDŽIO

  3 d. – 135 metai

  Jonas Mikulskis, gydytojas, visuomenės veikėjas, gimė 1885  04 03  Telšiuose. Mirė 1959 m. sausio 8 d. Prancūzijoje.

  14 d. – 65 metai

  Alfonsas Šaulys, restauratorius, skulptorius, gimė 1955 m. balandžio 14 d. Telšių r.

  16 d. – 75 metai

  Vladas Žulkus, istorikas archeologas, gimė 1945 04 16 Telšiuose.

  17 d. – 65 metai

  Vytautas Tamoliūnas, dailininkas, fotomenininkas, gimė 1955 04 17 Telšiuose. Mirė 2009 Kaune.

  23 d. – 75 metų

  Petras Gintalas, Lietuvos skulptorius, medalininkas, g. 1945 m. balandžio 23 d. Telšiuose.

  GEGUŽĖS

  8 d. – 70 metų

  Stasys Radžius, poetas, gimė 1950 05 08 Pavandenėje (Telšių r.).  Išleido eilėraščių rinkinį „Nerimas“ (1991) .

  9 d. – 65 metai

  Kęstutis Švėgždavičius, muziejininkas, lektorius, „Alkos“ muziejaus direktorius 1986-1993, gimė 1955 05 09 Telšiuose. Mirė 2013 09 08.

  14 d. – 70 metų

  Kęstutis Motiejūnas, programavimo inžinierius, doc. dr., gimė 1950 05 14 Telšiuose.

  22 d.- 125 metai

  Juozapas Pletkus, Telšių vyskupas 1968-1975 m., gimė 1895 05 22. Mirė 1975 m.

   

  BIRŽELIO

  7 d. – 110 metų

  Vytautas Paulauskas, matematikas, gimė 1910 m. birželio 7 d.  Žarėnuose (Telšių r.). Mirė 1991 m. gegužės 7 d. Vilniuje.

  8 d. –  205 metai

  Jonas Juška, kalbininkas, tautosakininkas, pedagogas, gimė 1815 06 08  Žarėnuose (Telšių r.) . Mirė 1886 05 11 Kazanėje.

  9 d. – 85 metai

  Liuda Lėverienė, pedagogė, Žemaitės dramos teatro aktorė, gimė 1935 06 09 Mažeikiuose, nuo 1938 metų gyveno Telšiuose.

  11 d. – 95 metai

  Jadvyga Medžiaušienė, bibliotekininkė, atsiminimų autorė, gimė 1925 06 11 Narvydžių k. Skuodo raj. Mirė 2016.

  14 d. – 85 metai

  Emilija Žarytė-Milevičienė, poetė, g. 1930 06 14 netoli Užvenčio, Želvių kaime. Mirė 2004 08.

  23 d. – 80 metų

  Alfredas Algirdas Jonušas, juvelyras, Telšių apskr. Žemaičių–Japonų draugijos pirmininkas, gimė 1940 06 23  Telšiuose.

  27 d. – 75 metai

  Remigijus Baltramėjūnas, mokslininkas fizikas, gimė 1945 m. birželio 27 d. Telšiuose. 

  LIEPOS

  11 d. – 100 metų

  Stanislava Kochanauskaitė, pedagogė, poliglotė, eruditė, atsiminimų autorė, gimė 1920 07 11 Beržore.

  13 d. – 85 metai

  Zigmas Pranciškus Jukna, irkluotojas, nusipelnęs sporto meistras , gimė 1935 07 13 Palūkštyje, Telšių raj.

  16 d. – 75 metai

  Vaclovas Bartkus, pedagogas, visuomenininkas, gimė 1945 07 16 Telšiuose.

  17 d. – 90 metų

  Leonida Prialgauskaitė–Novickienė, biomedicinos m. ir botanikos habil. dr., gimė 1930 07 17  Nerimdaičių k., Telšių r.

  27 d. – 75 metai

  Remigijus Baltramiejūnas, fizikas, habil. dr., gimė 1945 06 27 Telšiuose. Mirė 2008 m. vasario 17 d. Vilniuje.

  RUGPJŪČIO

  1 d. – 100 metų

   

  Estera Alšėnienė, prozininkė, g. 1920 08 01  Telšiuose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.

  4 d. – 110 metų

  Alfonsas Gedgaudas–Prialgauskas, dirigentas, saksofonistas, gimė 1910 08 04  Telšiuose.

  16 d. – 65 metai

  Adomas Butrimas, Lietuvos meno istorikas, archeologas, humanitarinių mokslų daktaras, gimė Telšiuose 1955 m. rugpjūčio 16 d.

  24 d. – 90 metų

  Vytautas Valius, Lietuvos dailininkas tapytojas, grafikas, knygų iliustratorius, gimė 1930 08 24 Telšiuose. Mirė 2004 m.

  25 d. – 85 metai

  Jonutis Zeferinas, žurnalistas, gimė 1935 08 25  Janapolės k., Telšių r. Mirė 2015 m. vasario 11 d.

  27 d. – 85 metai

  Liudvikas Simutis, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signataras, Lietuvos rezistentas, visuomenės bei politinis veikėjas, gimė 1935 08 27 Kaunatavoje. Mirė 2014 m. lapkričio 4 d.

  28 d. – 70 metų

  Romualdas Inčirauskas, dailininkas metalo plastikos kūrėjas, gimė 1950 08 28  Anykščiuose. Gyvena ir kuria Telšiuose.

  RUGSĖJO

  6 d. - 75 metai

  Augustinas Jonušas, žurnalistas, Lietuvos radijo ir televizijos korespondentas, TV laidų kūrėjas, gimė 1945 09 06  Dumytrų k., Viešvėnų sen.

  9 d. – 95 metai

  Adolfas Tautavičius, archeologas, istorikas, gimė 1925 09 09  Judrėnų k., Telšių r. Mirė Mirė 2006 rugpjūčio 10 d.

  15 d. – 115 metų

  Antanas Kalinauskas, Lietuvos nusipelnęs mokytojas, matematikas, gimė 1905 09 15 JAV, mirė 1983 12 20 Telšiuose

  29 d. – 110 metų

  Irena Jasenauskaitė-Dylevičienė, ilgametė Telšių vaikų muzikos mokyklos pedagogė, gimė 1910 m. rugsėjo 29 d. (Kijeve?).

   

  SPALIO

  1 d. – 75 metai

  Viktorija Daujotytė–Pakerienė, literatūrologė, profesorė, gimė 1945 10 01  Keiniškės k. , Telšių raj.

  3d. – 135 metai

  Jadvyga Prancūzevičiūtė, gydytoja, gimė 1885 10 03 Lauriškėse, netoli Varnių. Mirė 1960 07 13 Telšiuose. Palaidota Pavandenėje.

  3 d. – 90 metų

  Vytautas Adolfas Puplauskas, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signataras, gimė 1930 10 03  Rubežaičių k., Telšių r.

  9 d. – 245 metai

  Vladimiras Gadonas, poetas, publicistas, istorikas, gimė 1775 10 09 Sedoje. 1831m. kovo 29 d. išrinktas Telšių apskr. laikinosios vyriausybės pirmininku ir juo buvo iki sukilimo pabaigos. Mirė 1842 08 09 Nansi, Prancūzijoje.

  15 d. – 55  metai

  Albinas Rekašius, tautosakininkas, gimė 1965 10 15 Varniuose?. Mirė 2000 .

  23 d. – 95 metai

  Steponas Grybauskas, Žemaičių legiono štabo partizanas, tautodailininkas, gimė 1925 10 23

   

  LAPKRIČIO

  3 d. – 85 metai

  Adolfina Kerpauskaitė-Varnelienė, poetė, gimė  1935 11 03 Tveruose. Išleido dvi poezijos rinktines, meninę apybraižą apie kunigą J. Gasiūną, virš 10 leidinių bendraautorė, redaktorė, sudarytoja.

   

  12 d. – 155 metai

  Michailas Vilfridas Voiničius, revoliucionierius, bibliofilas, antikvaras, išgarsėjęs atrastu paslaptingu Voiničiaus rankraščiu, gimė 1865 m. spalio 31 d. Telšiuose. Mirė 1930 03 19 Niujorke.

  27 d. – 55 metai

  Edvinas Kalėda (tikrasis jo vardas ir pavardė – Giedrius Rekašius), Lietuvos prozininkas, gyvenantis ir kuriantis Kaune, gimė  1965 11 27  Telšiuose.

  GRUODŽIO

  5 d. – 100 metų

  Jonas Usačiovas, prozininkas, gimė 1920 12 05  Juozapave (Telšių r.). Mirė 2013 11 24

  13 d. – 115 metų

  Povilas Gaidamavičius, ekonomistas, žurnalistas, gimė 1905 12 13 Šiaulių apskr. Meškuičių vlsč. Nuo 1931 m. dirbo Telšių apygardos kultūrtechniku.

  16 d. – 55 metai

  Dainoras Bradauskas,  Lietuvos ekonomistas, gimė 1965 12 16  Telšiuose.

  18 d. – 90 metų

  Bronius Dobrovolskis, pedagogas, kalbininkas, gimė 1930 12 18 Butkuose, Žarėnų vls.

  24 d. – 140 metų

  Jonas Jagaudas, pedagogas, nuo 1926 m. gimnazijos direktorius. Gimė 1880 12 24 Simbirske. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.

  Sukaktys, kurių tikslios datos nežinomos:

  - 500 metų

  Mikalojus Radvila III (Trąby herbo), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas ir Lietuvos Katalikų bažnyčios vyskupas, Žemaičių vyskupas, šias pareigas ėjęs 1515 m. liepos 6 d. –1529. Mirė 1530 11 03 Varniuose. Valančius užsimena apie šio vyskupo statytą Varniuose Katedrą (1519)

  - 470 metų

  Simonas Vaišnoras, raštijos darbuotojas, g. apie 1545 m. prie Varnių. Mirė 1600 m. lapkričio 16 d. Ragainėje. Baigė Karaliaučiaus universitetą. Išleido veikalą „Žemčiūga Teologiška", rašė ir leido giesmes.

  - 230 metų

  Juozapas Križanauskas, poetas, rašė žemaičių kalba, liko rankraščiai. Gimė apie 1790 m. Žemaitijoje. Mirė 1848  11 07  Sank Peterburge (Rusija).

  - 210 metų

  Petronėlė Valančiūtė–Beresnevičienė. Vyskupo Motiejaus Valančiaus sesuo. Gimė 1805 m., mirė 1867 m. Palaidota Varnių senosiose kapinėse.

  - 190 metų

  Vladimiras Andrijauskas, Varnių kunigų seminarijos ir vyskupo M. Valančiaus namų gydytojas, g. 1825 (mirė 1891). Dėl medicininės pagalbos teikimo sukilėliams 1864 m. ištremtas į Rusiją.

  -180 metų

  Juozapas Stankus. Liaudies skulptorius. Gimė 1840 m. Upynoje. Mirė 1922 m. sausio 21 d

  - 180 metų

  Klemensas Kairys, kunigas, poetas, g. 1835–1864 05 16/28. Įstojęs į Varnių kunigų seminariją, savo gabumais atkreipė vadovybės dėmesį, buvo išsiųstas toliau mokytis į Petrapilio dvasinę akademiją. Išliko Varniuose pradėtas kurti K. Kairio lenkiškų eilėraščių rinkinys „Zbiorek rymow i poezyj" ir poezijos rinkinėlis. Jame yra eilėraščiai, skirti draugams: „Geražodis A. B. denoj Warduwiu" (A. Baranauskui) ir „Mielas Brolau Lietuwi Pranciszkej" (P. Viksvai) . Išliko ir kitas eilėraštis, skirtas A. Baranausko varduvėms –„Tawo szindiena gražiausia diena".

  - 175 metai

  Marija Mineikaitė- Gorskienė, Džiuginėnų dvaro valdytoja ( po vyro Zigmanto Gorskio mirties), Kęstaičių bažnyčios rėmėja, g. 1840, mirė 1925.

  - 170 metų

  Domas Jakavičius , Biržuvėnų apylinkių knygnešys, g. 1845 (?) m. apie Varnius ar Janapolę.

  - 160 metų, kai mirė

  Mykolas Gadonas, Telšių apskrities bajorų vadas, kurį laiką buvęs ir teisėju, g. 1807 m., mirė

  1855 m. Ilgą laiką rinko medžiagą apie Žemaitijos praeitį ir ją skelbė įvairiuose leidiniuose, dažniausiai po jais pasirašydamas M. G.

  - 150 metų

  Kazys Domkus, knygnešys, g. 1865 m. Vainočių k. (mirė 1935 m. Abarsių k. (Šiaulių raj.), valstietis).

  -150 metų

  Mikalojus A. Ignotas, knygnešys, spaudos darbuotojas. Gimė apie 1870 m. Luokėje. Mirė 1934 m. Ošen Geitse (JAV).

  - 140 metų

  Mykolas Augustinavičius, "Masčio" fabriko įkūrėjas, gimė 1875 m. Žemaičių Kalvarijoje

  - 145 metai

  Mockus Kazimieras (Kazys), skulptorius, vienas iš garsiausių XIX a. pab.-XX a. I p. Žemaitijos liaudies meistrų, gimė 1870 m. Kinčiulių km., Telšių raj. (netoli Ubiškės).

  - 155 metai

  Juozapas Paulauskas, dievdirbys, g. 1860 m. Telšių apylinkėse. Mirė po 1940 m.

  -115 metų

  Azrielis Rabinovičius, Rabinas, Telšių ješivos vadovas. Gimė 1905 m. Telšiuose. Mirė 1941 07 16 Telšiuose.

  - 95 metai

  Elena Kabailaitė – Jonaitienė, rašytoja, g. 1920 Tryškiuose. Parašė autobiografinį romaną "Žmonės be pastovaus adreso". Nuo 1949 m. gyvena(-o?) Australijoje.

  -          70 metų

  Romaldas P. Stasiulis, dailininkas tapytojas, gimė 1950 m.Telšiuose. Gyvena Telšiuose

  Kiti miestui ir rajonui svarbūs įvykiai

  1260m. – Durbės mūšis

  1450 m. Telšiai pirmą kartą paminėti istoriniuose šaltiniuose. 1450 m. Telšius aprašė žemaičių  seniūnas Jonas Kęsgailaitis.

  1620 m. – pastatyta primoji Pavandenės bažnyčia. Fundatorius dvarininkas Florijonas Bohužas Okmianskis.

  1635 m.- Varniams suteiktos Magdeburgo teisės.

  1650 m. vyskupas Petras Parčevskis vienuoliams bernardinams pastatė bažnyčią  – antrąją žinomą  katalikų bažnyčią Telšiuose.  Ji buvo medinė, sudegė 1702 m.

  1665 m. Telšiuose gyveno apie 280– 320 žmonių.

  1700 m. Telšiuose pastatyta (perstatyta)  medinė katalikų bažnyčia (stovėjo iki 1828 m).

  1710 m. Telšiai smarkiai nukentėjo nuo švedų: gyventojai apiplėšti, dvaras sudegintas, išgrobtos vertybės.

  1720 m. vienuoliams bernardinams pastatyta nauja medinė bažnyčia.

  1720 m. – suteikta turgaus privilegija Biržuvėnams.

  1740 m. į Varnius iš Kražių buvo atkelta Žemaičių vyskupijos kunigų seminarija.

  1765 m. pavasarį Telšiuose pradėjo veikti žemės teismo raštinė (1775 m. Telšių žemės ir pilies teismų reparticija buvo panaikinta ir perkelta į Šiaulius).

  1770 m.- pastatytas Žemaičių kunigų seminarijos pastatas (vėlyvasis barokas)

  1775 m. - žemės ir pilies teismai buvo perkelti iš Telšių į Šiaulius.

  1785 m. – pastatyta dabartinė  medinė Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia.

  1785 m.  pastatyta medinė Ubiškės bažnyčia filialisto Antano Šleževičiaus rūpesčiu.

  1760 m. gaisras vėl nuniokojo Telšių bažnyčią ir vienuolyną.

  1780 m. birželio 14, 18 dienomis Telšių miestą stipriai nuniokojo du gaisrai, sunaikinę apie pusę miestelio.

  1780 - bernardinų vienuolyne pradėjo veikti teologijos kursai. Juos lankė vienuoliai ir kandidatai į juos.

  1790 m. Telšiuose buvo apie 620 nuolatinių gyventojų.

  1790 metais gegužės 26 d. įsteigta trečioji teisminė Žemaičių kunigaikštystės reparticija Telšiuose. (istorijos archyvas).  

  1790 m. Luokei suteikta prekybos privilegija.

  1795 m., po Lietuvos-Lenkijos valstybės žlugimo (trečiojo valstybės padalijimo), Telšiai atiteko Rusijai ir tapo apskrities centru.

  1795 m. – pastatyta Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia ( dabartinė), Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčios vargonai pastatyti 1835 m. Autorius M. Paurilavičius.

  1800-1801 m. vengrų kilmės bajoras ir žemaičių poetas A. Klementas, kaip Telšių atstovas, buvo Vyriausiojo Lietuvos teismo teisėjas.

  1815 m. per žemaičių kašteliono, Rietavo tijūno Liudviko Gorskio laidotuves po pamaldų ir laidotuvių naujai pastatytame teatre parodytas spektaklis.

  1815 m. – perstatyta Janapolės bažnyčia J. A. Giedraičio rūpesčiu.

  1835  m.  Telšiuose  gyvenęs  vienuolis S. Grosas parašė žemaitišką gramatiką.

  1840 m. Telšiuose įkurta stačiatikių parapija.

  1845 m. Telšiuose  atidaryta 20 lovų  ligoninė.

  1845 m.- prie Varnių knygyno Ivinskis Laurynas įsteigė skaityklą.

  1860 m. Žemaitijos sostinėje laikrodininkas Chaimas Arensonas įkūrė fotoateljė — antrąją Lietuvoje (1867 dar veikė).

  1860 m. Nerimdaičių bažnyčia pastatyta kunigo Baltramiejaus Kristučio rūpesčiu.

  1865  m.  Telšiuose  atidaryta  penkių  klasių  bajorų  mokykla.

  1850-1864 m. Žemaičių vyskupas, rašytojas Motiejus Valančius, gyveno vadinamame Motiejaus Valančiaus name (S. Daukanto 10 a.)

  1865 m- Poetas Yehuda-Leib Gordonas įsteigė mokyklą, kurioje buvo dėstoma ir rusiškai (1865-1872).

  1870 m. Telšių vaizdas su bažnyčia  žinoma kaip seniausia Telšių nuotrauka.

  1875 m. vietoje senosios Telšių evangelikų liuteronų bažnyčios pastatyta nauja bažnytėlė.

  1880- 1889 m. – veikė Rotenbergo Jankelio spaustuvė .

  1890 m. Telšiuose, Plungės gatvėje, įkurtas savišvietos teatras. Telšiuose įvyko pirmasis lietuviškas vakaras.

  1890 m.  – leidimą steigti fotoateljė gavo Juozapas Romaškevičius.

  1905 m.– pastatytas (pradėta statyti 1898)   Telšių spirito fabriko pastatų kompleksas.

  1905 m. Telšiuose įvyko streikų ir demonstracijų.

  1878 m. Telšiuose įkurta priešgaisrinė tarnyba.

  1910 m. Telšiuose (Kalno g. 382 – dabartinės ligoninės vietoje) atidaryta nauja apskrities ligoninė.

  1915  m.  Telšiuose  įsteigta  lietuvių  progimnazija.

  1920 m. pastatyti Vyskupų rūmai (V. Dubeneckio projektas).

  1920 m. kovo 16 d. Telšių komendantūros komendantu paskirtas Steponas Rusteika.

   1920  Telšių šaulių skyrius įkurtas 1920 m. spalio 31 d., sušaukus visuotinį kuopų ir būrių delegatų suvažiavimą

  1920 m. - Telšiuose įsteigta Gemaros (Talmudo dalis) studijų mokykla berniukams.

  1920 m. Telšiuose įsteigta žydų Javnės mergaičių gimnazija.

  1920 m. Telšiuose įsteigta žemaičių švietimo draugija „Minija“.

  1920 m. Telðiuose veiklà pradëjo moksleiviams remti draugija „Ateitis“.

  1920 m. įsteigta Telšių parapijos spaustuvė ( nuo 1926 m. vyskupijos spaustuvė).

  1925 m. išrinktas Telšių miesto burmistru bei perrinktas dar dvi kadencijas, vieną kadenciją buvo burmistro padėjėju.  Feliksas Milevičius.

  1925-1940 - Čia  buvo  leidžiamas  „Žemaičių  prietelius“,

  1925–1933  m.  Telšiuose  buvo  leidžiamas „Žemaitis“,

   „Telšių  naujienos“,  „Spauda  ir  gyvenimas“,  „Ligonių kasų  narys“,  „Telšių  žinios“,  „Žibintas“, Mūsų filatelistas“, „Žemaičių žemė“, „Darbo  žemaitis“ ir kiti.

  1930-1940 m. – veikė Gurvičiaus Jakobo spaustuvė;

  1930 m. Telšiuose buvo surengti šaulių – ugniagesių kursai ir įsteigtas ugniagesių būrys.

  1930–32 – Telšių–Kretingos geležinkelis.

  1935 m. Telšiams suteiktas Lietuvos pirmaeilio miesto vardas, jis buvo Telšių apskrities administracinis centras.

  1935 m. Telšiuose įvyko didysis ateitininkų kongresas.

  1940 m. pastatytas (pradėtas 1935 m. arch. S Stulginskis ) Žemaičių muziejaus „Alka“ pastatas (muziejaus rinkiniai čia perkelti jau 1939 m.)

  1940 m. pastatyti konstruktyvistiniai miesto teatro rūmai (arch. S Stulginskis).

   1935 m.  įkurta Telšių sklandymo stotis.

  1940 m. – Jono Mikulskio iniciatyva 1940 05 05,,Alkos" muziejuje atidaryta pirmoji pašto ženklų paroda.

  1940 m. Telšiuose buvo 6 000 gyventojų.

  1940 m. liepos 12 d. pirmieji politiniai kaliniai atvežti į Telšių kalėjimą.

  1945-1952 – veikė slapta Žemaičių apygardos spaustuvė. Pagrindinis jos leidinys – „Laisvės balas“;

  1945 m. - minint Žemaitės 100 metų sukaktį Telšių gimnazijai suteikiamas Žemaitės vardas ( 1925 m. buvo suteiktas Motiejaus Valančiaus vardas.

  1950 m. - Telšių apskritis buvo panaikinta, kai kurie buvę apskrities valsčiai – Telšių, Varnių, Rietavo tapo rajonais

  1950 m. „Mastis" pakeitė profilį. Audimo įmonė tapo trikotažo fabriku

  1955 m. pradėjo veikti Telšių vaikų muzikos ir dailės mokykla.

  1955 m. pradėjo veikti Telšių duonos kombinatas.

  1960 m. pradėjo veikti Gelžbetoninių konstrukcijų gamykla.

  1960 m. - Germanto valstybinis kraštovaizdžio draustinis, įsteigtas vienas iš pirmųjų Lietuvoje.

  1965 m. - suvaidinus Žemaitės "Petrą Kurmelį" liaudies teatrui suteiktas Žemaitės vardas.

  1970 m. – prie „Masčio" fabriko pastatytas Pirštinių cecho pastatas.

  1975 m. pradėjo veikti Telšių kultūros mokykla, vėliau reorganizuota į aukštesniąją taikomosios dailės mokyklą.

  1980 m. rugsėjo 29 d. įkurta Telšių 6-oji vidurinė mokykla (dabar Telšių „Kranto“ progimnazija).

  1990 m. Telšiuose nuolat gyveno 34,1 tūkst. žmonių.

  Ruošė bibliografės, redagavo J. Švėgždavičienė, 2019 m. ruodžio 9 d.

 • Datų kalendorius 2018

  TELŠIŲ RAJONO ŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS'2018

  2018 METAIS SUKANKA:

  SAUSIO

  1 d. - 210 metų
  Tadas Dobševičius. Rašytojas, kultūros tyrinėtojas, kritikas. Gimė 1808 m. sausio 1 d. Juodeikiuose (Telšių r.), mirė 1881 m. birželio 16 d. ar 23 d. Žitomire (Ukraina).
  6 d. – 85 metai
  Aurelija Genovaitė Zinkevičiūtė. Gimė 1933 01 06 Biržuose. Menotyrininkė, metalistė. Nuo 1962 m. dirbo dabartinėje Vilniaus dailės akademijoje.

  6 d. – 80 metų

  Eugenija Pleškytė. Gimė 1938 m. sausio 6 d. Giliogiryje, Rietavo valsčius, mirė 2012 m. lapkričio 3 d. Vilniuje. Kraštietė aktorė sukūrusi vaidmenis daugiau nei 30-yje filmų. Mokėsi tuometinėje Telšių Žemaitės vid. mokykloje.
  18 d. – 190 metų
  Karolina Praniauskaitė. Pirmoji lietuvių poetė, rašiusi lietuviškai. Gimė 1828 m. sausio 18 d. netoli Telšių, mirė džiova 1859 m. gegužės 26 d. Utenoje.
  18 d. – 100 metų
  Jonas Vasys Vasiliauskas. Gimė 1918 sausio 18 d. Pavirvytyje (Telšių raj.) Memuaristas

  20 d. – 95 metai
  Stasė Niūniavaitė. Gimė 1923 m. sausio 20 d. tuometinės Šiaulių apskrities, Tryškių valsčiaus, Maldenių kaime (dabar – Telšių rajono savivaldybės teritorija). Mirė 2002 m. liepos 2 d. Telšiuose, palaidota Tryškių kapinėse (Telšių r.) Pedagogė, poetė, režisierė.

  28 d. – 85 metai

  Nijolė Misiūnienė. Gimė 1933 01 28 Telšiuose. Mokslininkė, gydytoja kardiologė

  VASARIO

  10 d. – 60 metų

  V. Kišonaitė-Bagdonienė. Gimė 1958 vasario 10 d. Tėvas - žinomas tautodailininkas tapytojas Adolfas Kišonas. 1981 m. baigė medicinos institutą. 1983 m. sugrįžo į Telšius kur gyvena bei dirba gydytoja odontologe.
  12 d. – 110 metų
  Petras Gintalas. Rašytojas, aktorius. Gimė 1908 m. vasario 12 d. Telšių r. Rubežaičių kaime, mirė 1971 m. gegužės 5 d. Vilniuje. Mokėsi Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Valstybės teatro dramos studijoje. Kauno „Žvaigždikio” teatro aktorius, redagavo Klaipėdoje leistą „Darbininkų balso” laikraštį, rūpinosi Žemaičių teatro įsteigimu 1941 m., po karo dirbo Telšių ir Klaipėdos laikraščių redakcijose.
  5 d. – 115 metų
  1903 02 05 Telšių raj. gimė chorvedys Antanas Kojelis. Mirė Prienuose 1976 07 04

  19 d. – 75 metai
  Petras Glodenis. Gimė 1943 02 19 Telšiuose, mirė 2003 07 29 Rietave. Geriausias Lietuvos futbolininkas (1965, 1973), SSRS sporto meistras (1966). Karjerą pradėjo Telšių "Džiugo" (1958-1959), "Masčio" (1960-1961) ekipose.
  KOVO
  10 d. – 140 metų
  Juozas Dabužis (Dabužinskis, Dobužinskis, 1878 m. kovo 10 d., Šeduvos valsčius, Panevėžio apskritis, Rusijos imperija – 1934 m. birželio 22 d. Pašvitinys, Šiaulių apskritis) – Lietuvos kunigas, diplomatas, politinis bei visuomenės veikėjas. Klebonavo Mažeikiuose, Telšiuose, nuo 1927 m. –Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros kapitulos kanauninkas

  20 d. – 70 metų
  Petras Kimbrys. Publicistas, vertėjas, tekstologas. Gimė 1948 m. kovo 20d. Telšiuose. Vertė O. Milašiaus kūrybą. Išleido 2 savo kūrybos knygas (1994,1996).
  21 d. – 150 metų
  Joana Narutavičienė Bilevičiūtė. Gimė 1868 m. kovo 21 d. Klyšiuose, Rusijos imperija, mirė 1948 m. vasario 19 d. Varšuvoje, Lenkijos Liaudies Respublika. Mokytoja, visuomenės veikėja, pirmoji Lietuvos moteris įgijusi aukštąjį išsilavinimą Vakaruose – Ciuriche (Šveicarija), nepriklausomybės akto signataro Stanislovo Narutavičiaus žmona. 1907 m. išvyko į Telšius, kur savo įsteigtoje privačioje mergaičių progimnazijoje mokė aritmetikos ir lenkų kalbos

  21 d. – 120 metų
  Aleksandras Tenisonas. Gimė 1898 03 21 Lampėžos vienkiemyje (Latvijoje). Miškininkas, prisiminimų ir rašinėlių autorius, vertėjas. Nuo 1922 m. Telšių miškų urėdijos, vėliau Plungės girininkas
  22 d. – 150 metų
  Vilhelmas Storosta (slapyvardis Vydūnas, vok. Wilhelm Storost). Gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičiuose Šilutės apskritis, Prūsijos karalystė. Mirė 1953 m. vasario 20 d. Detmolde, Vokietijoje. Filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas. Dirbo Telšių „Saulės“ gimnazijoje

  BALANDŽIO
  25 d. – 145 metai
  Jonas Šimkus. Gimė 1873 04 25 Dūseikiuose. Visuomenės ir politikos veikėjas, farmacininkas, chemikas

  28 d. – 90 metų

  Algirdas Kazragis. Gimė 1928 04 28 Darbėnuose, Kretingos r. Prozininkas, poetas, žurnalistas. Paskelbė apsakymų bei vaizdelių rinkinius „Žemaitijos kalneliai","Ką slepia gelmė". Mirė Telšiuose 1969 04 24
  28 d. – 90 metų

  Paulius Beresnevičius. Gimė 1928 m. balandžio 28 d. Virmėnuose, Nevarėnų valsčius, mirė 1996 m. gruodžio 18 d. Vilniuje. Lietuvos istorikas, pedagogas, partinis veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras.

  GEGUŽĖS
  7 d. – 60 metų
  Osvaldas Neniškis. Gimė 1958-05-07 Svėdasuose Anykščių raj. Nuo 1982 m. iki šiol O. Neniškis gyvena ir dirba Telšiuose Vilniaus dailės akademijoje dėstytoju. Kuria portretus, dekoratyvines skulptūras, mažąją plastiką, medalius, memorialinius objektus.
  23 d. – 135 metai
  Feliksas Milevičius. Gimė 1883 m. gegužės 23 d. Telšiuose, mirė 1965 m. kovo 3 d. Telšiuose. Knygnešys, Lietuvos mėgėjų teatro ir Telšių politinis veikėjas. Jo iniciatyva Telšiuose buvo parodytas pirmasis lietuviškas spektaklis. Vadovavo "Kanklių" draugijai.

  24 d. – 90 metų
  Birutė Ona Boreišienė. Gimė 1928 m. gegužės 24 d. Aleniškyje, Stačiūnų valsčius, Šiaulių apskritis. Lietuvos pedagogė, žurnalistė, redaktorė. Telšių vidurinės mokyklos mokytoja ir mokymo dalies vedėja. 1955–1960 m. Telšių rajono laikraščio „Komunizmo aušra“ redaktorė
  30 d. – 100 metų
  Vincas Jonikas. Poetas. Gimė 1918 m. gegužės 30 d. Mantvyduose (Telšių r.). 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno JAV. Išleido keletą poezijos rinkinių: „Trys margi laiškeliai” (1947), „Pakeleiviai” (1949), „Sielvarto raudos” (1951), „Lydėjau viešnią vėtroje” (1968).
  BIRŽELIO
  6 d. – 80 metų
  Jonas Kauneckas. Gimė 1938 m. birželio 6 d. Trajoniškio kaime (Pasvalio r.), valstiečių šeimoje. 1977-1983 m. - Telšių katedros vikaras. 1990 m. paskirtas atkurtos Telšių kunigų seminarijos vicerektoriumi ir seminarijos dėstytoju. Nuo 1993 m. - Telšių seminarijos dvasios vadas, nuo 1990 m. - Telšių vyskupijos kunigų tarybos narys. 1993 m. popiežiaus paskirtas monsinjoru. Nuo 1994 m. - Telšių ateitininkų dvasios vadas. 2000 05 13 d. nominuotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupu augziliaru. Vyskupu konsekruotas 2000 08 05 d.

  8 d. – 90 metų

  Regina Stonkutė Žukienė. Gimė 1928-06-08 Luokėje (Telšių r.). Mokslininkė ekonomistė, vaistininkė, kraštotyrininkė

  16 d. – 195 metai

  Aleksandras Beresnevičius. Gimė 1823 06 16 Švelniuose, Pašušvio vls. Mokėsi Varnių kunigų seminarijoje. Artimas Motiejaus Valančiaus giminaitis. Buvo paskirtas Varnių seminarijos rektoriumi

  25 d. – 95 metai

  Joana Vaigauskaitė-Misiūnienė. Gimė 1923 06 25 d. Luokėje. Buvo Luokės etnografinio ansamblio "Šatrija" vadovė iki 2001 m.

  LIEPOS

  21 d. – 125 metai

  Butkų Juzė (tikroji pavardė Juozas Butkus; 1893 m. liepos 21 d., senuoju stiliumi liepos 9 d. Pažvelsyje, Kulių valsčius, Telšių apskritis – 1947 m. balandžio 22 d. Klaipėdoje) – Lietuvos pedagogas, poetas, dramaturgas, žurnalistas.

  24 d. – 90 metų
  Antanas Rekašius. Gimė 1928 m. liepos 24 d. Pavandenėje, mirė 2003 m. spalio 4 d. Vilniuje. Lietuvos kompozitorius, pedagogas.
  RUGPJŪČIO

  9 d. – 85 metai

  Irena Aleksaitė. Gimė 1933 m. rugpjūčio 9 d. Telšiuose. Lietuvos teatrologė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė. Daugiau, kaip 450 straipsnių teatro, dramaturgijos klausimais lietuvių ir užsienio spaudoje autorė

  26 d.- 95 metai

  Vaclova Narvydaitė (Mirga Rudzinskienė). Gimė 1923 08 26 Telšiuose. Dailininkė

  RUGSĖJO

  6 d. – 135 metai

  Glodenis Adolfas . Gimė 1883 09 06 Patausalėje, Telšių vls. ir aps. Mirė 1968 06 30 Santa Barbaroje, CA.Kaune įkūrė degto gipso įmonę. 1953 m. apsigyveno JAV.
  12 d. - 95 metai
  Valerijonas Galdikas. Gimė 1923 m. rugsėjo 12 d. Šiluose, Žarėnų valsčius, mirė 2012 m. spalio 18 d. Vilniuje. Lietuvos dailininkas, grafikas.

  18 d. – 150 metų

  Pranciškus Motiejus Urbonavičius (Pranas Urbanavičius). Gimė 1868 m. rugsėjo 18 d., Baublių dvare, Kartenos vls., Telšių aps., Kauno gub., Rusijos imperija, mirė 1941 m. gegužės 27 d., Salantuose, Salantų vls., Kretingos aps., Lietuvos TSR, Tarybų Sąjunga. Lietuvos kunigas, prelatas, knygnešys, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, spaudos darbuotojas, religinių raštų rengėjas, Telšių vyskupijos generalvikaras

  SPALIO
  1 d. – 140 metų
  Antanas Jasūdis. Gimė 1878 m. spalio 1 d. Puodžiai, Utenos valsčius, mirė 1963 m. rugpjūčio 14 d. Užupė, Telšių raj. Lietuvos mėgėjų klojimo teatro organizatorius, aktorius.
  LAPKRIČIO
  3 d. – 70 metų
  Hubertas Smilgys. Gimė 1948 m. lapkričio 3 d. Leilėnuose, Tryškių valsčius, dab. Telšių raj. Lietuvos kultūros veikėjas, Lietuvos kultūros fondo valdybos pirmininkas.

  17 d. – 90 metų

  Benediktas Gaižauskas. Gimė 1928 m. lapkričio 17 d. Leilėnuose, Tryškių valsčius. Lietuvos biologijos mokytojas, ekologas

  21 d. – 125 metai

  Pranciškus Ramanauskas. Gimė 1893 m. lapkričio 21 d. Kudoniuose, Betygalos valsčius, mirė 1959 m. spalio 15 d. Telšiuose. Telšių vyskupas, teologijos mokslų daktaras, profesorius, kankinys, spaudos darbuotojas.

  26 d. – 150 metų
  Leopoldas Petras Andrijauskas. Gimė 1868 m. lapkričio 26 d. Kentralių dvaras, Telšių apskr., mirė 1947 m. spalio 10 d. Telšiuose. Lietuvos tapytojas, visuomenės veikėjas.
  29 d. – 60 metų

  Vacys Vaivada. Gimė 1958 m. lapkričio 29 d. Telšiuose. Istorikas, humanitarinių mokslų daktaras

  GRUODŽIO
  30 d. – 65 metai
  Antanas Kontrimas. Gimė 1953 m. gruodžio 30 d. Stipriausios barzdos planetoje savininkas. Barzda kilnoja svorius (alaus statines, maišus su grūdais, televizijos žvaigždes). Degaičių seniūnas.

  Tiksli gimimo data nežinoma
  E.Urniežius. Gimė 1908 metais Ožtakių kaime, Varnių valsčiuje. Bibliotekininkas, poliglotas. Baigė Telšių vyskupo M.Valančiaus gimnaziją. Mokėjo devynias kalbas.
  Petras Liukpetris. Gimė 1928 m. Alytuje. Mirė 2007 m. Telšiuose. Dailininkas, dėstytojas. 1952 m. P.Liukpetris pradėjo dėstyti tuometiniame Telšių dailės technikume — dabartiniame Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete.
  Kiti miestui ir rajonui svarbūs įvykiai
  1623 m. savo veiklą pradėjo Varnių kunigų seminarija
  1818 m. buvo pastatyta evangelikų liuteronų bažnyčia Telšiuose
  1853-1866 m. Varniuose veikė Adamo Zawadzkio knygynas
  Telšių ješibotas – garsi visame pasaulyje rabinų ir žemesnių žydų dvasininkų mokykla, įkurta 1873 m. Ją įkūrė rabinas Gaonas Leizeris Gordonas
  Oficialiai "Saulės" gimnazija įkurta 1918 m. sausio 18 d. Ją įkūrė „Saulės“ draugija. Mokykla kelis kartus keitė pavadinimą - "Saulės" gimnazija 1925 m. tapo vyskupo Motiejaus Valančiaus gimnazija, nuo 1940 m. rašytojos Julijos Beniuševičiūtės-Žymantienės - Žemaitės vidurine mokykla, atkūrus nepriklausomybę mokyklai vėl sugrįžo Žemaitės gimnazijos statusas.
  1918 m. gruodžio 30 d. įkurtas pirmasis teismas Telšiuose bei pavadintas Telšių taikos teisėjo nuovada, o 1933 m. — Telšių apylinkės teismu
  1923 m. pradėjo veikti žydų mokytojų seminarija ,,Javne“ Telšiuose
  1928 m. pastatytas Nepriklausomybės paminklas Varniuose
  1933m. spalio 1d. Telšių elektros stotis pradėjo veikti. Elektrinės pastatą suprojektavo inž. Jonas Sidabras

  1938 m. rugsėjo pradžioje muziejus iškilmingai atidarytas muziejus "Alka" įkurtas pagal architekto Stepono Stulginskio projektą.

  1988 10 30 Telšių Sąjūdžio iniciatyva Telšiuose virš muziejaus stogo suplevėsavo trispalvė. Tą dieną muziejui grąžintas senasis Žemaičių muziejaus "Alka" pavadinimas

  Parengė Gintarė Kačinskienė,
  2017 11 09

  Parisiųsti dokumento elektroninę versiją: pdfdatu_kalendorius_2018.pdf

 • Datų kalendorius 2019

  TELŠIŲ RAJONO ŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS'2019

  2019 METAIS SUKANKA:

  SAUSIO


  4 d. – 230 metų
  Juozapas Rupeika. Kunigas, vertėjas. Gimė 1789 m. sausio 4 d. Siraičiuose (Telšių raj.).
  22 d. – 120 metų
  Justas Paleckis. Žurnalistas ir politikas. Gimė 1899 m. sausio 22 d. Telšiuose.
  13 d. – 100 metų
  Juozas Bolonas. Tautodailininkas, pynėjas iš vytelių. Gimė 1919 m.


  VASARIO


  13 d.- 135 metai
  Blažiejus Čėsnys. Kunigas, teologas, vertėjas. Gimė 1884 m. vasario 13 d. Paluklaukyje (Telšių raj.)
  20 d. – 90 metų
  Leonas Zaleckis. Prozininkas. Gimė 1929 m. vasario 20 d. Pamarkijoje (Telšių r.).
  23 d. – 80 metų
  Jonas Dainius Aleksa. Dirigentas. Gimė 1939 m. vasario 23 d. Telšiuose.
  26 d. – 100 metų
  Vincentas Juzumas. Kunigas, religinis rašytojas, švietėjas, istorikas, vertėjas. Gimė 1819 m.


  KOVO


  1 d. – 70 metų
  Vladimiras Sušilovas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1949 m. Telšiuose.
  4 d. – 115 metų
  Kazimieras Steponis (Steponavičius). Kanauninkas, kultūros ir visuomenės veikėjas. Gimė 1904 m.
  7 d. – 150 metų
  Dovas Beras Menašė Abramavičius. Advokatas, visuomenės veikėjas. Gimė 1869 m. Telšiuose.
  8 d. – 80 metų
  Romualdas Neimantas. Lietuvos Mokslininkų sąjungos tikrasis narys, kultūros istorikas orientalistas, istorijos mokslų daktaras. Gimė 1939 m. Naujikuose (Telšių raj.)
  19 d. – 110 metų
  Klemensas Dulkė. Poetas, prozininkas. Tikroji pavardė Baltutis. Gimė 1909 m
  23 d. – 75 metai
  Audronė Varpiotienė. Poetė. Gimė 1944 m. Pavandenėje.
  24 d. – 95 metai
  Rūta Irena Valeckienė. Poetė. Gimė 1949 m. Duseikių k. (Telšių r.)
  25 d. – 90 metų
  Stefa Vainauskienė. Memuaristė. Gimė 1929 m. Užgiriuose (Telšių raj.)


  BALANDŽIO


  3 d. – 85 metai
  Alfonsas Tekorius. Vertėjas, kalbininkas. Gimė 1934 m
  12 d. – 60 metų
  Nijolė Narmontaitė. Teatro, kino, televizijos aktorė bei rašytoja. Gimė 1959 m. Telšiuose.
  15 d. -115 metų

  Jonas Ruzgys. Žurnalistas, rašytojas, vertėjas. Gimė 1904 m. Tryškiuose.
  19 d. – 95 metai
  Vytautas Tarvainis. Poetas. Gimė 1924 m. Nevarėnuose (Telšių r.).

  20 d. – 95 metai
  Eduardas Cinzas. Prozininkas. Gimė 1924 m.
  22 d. -110 metų
  Zalman Levinberg. Lietuvos žydų kilmės politikas, žurnalistas. Gimė 1909 m. Telšiuose.


  GEGUŽĖS


  2 d. – 85 metai
  Aloyzas Jonutis. Poetas. Gimė 1934 m. Janapolėje (Telšių raj.).
  7 d. – 60 metų
  Osvaldas Neniškis. Skulptorius. Gimė 1959 m.
  9 d. – 85 metai
  Stanislava Keraitė-Kryžauskienė. Poetė. Gimė 1934 m
  11 d. – 105 metai
  Juozas Milvydas. Inžinierius, visuomenės veikėjas. Gimė 1914 m. gegužės 11 d. Telšiuose
  22 d. – 90 metų
  Aldona Prižgintaitė. Poetė. Gimė 1929 m. gegužės 22 d. Telšiuose.
  26 d. – 160 metų
  Karolina Praniauskaitė. Žemaičių poetė ir vertėja. Mirė 1859 05 26 d.


  BIRŽELIO


  1 d. – 95 metai
  Alfonsas Gricius. Poetas, Žemaičių rašytojų sambūrio dalyvis. Gimė 1924 m. Paežerio k. ( Telšių raj.)
  12 d. – 105 metai
  Napoleonas Bernotas. Aktorius, režisierius. Gimė 1914 m.
  24 d. – 125 metai

  Jonas Smilgevičius. Inžinierius. Lietuvos hidroelektrinių prie Nemuno, Ežerėlio šiluminės elektrinės projektuotojas. Gimė 1894 m. Brazdeikių k. ( Telšių raj.).
  28 d. – 100 metų
  Jurgis Tornau. Literatūros tyrinėtojas, prozininkas. Gimė 1919 m. Telšiuose.


  LIEPOS


  2 d. – 75 metai
  Jablonskis Osvaldas. Akvarelininkas. Gimė 1944 07 02 Telšiuose.
  4 d. – 65 metai
  Juozas Šiurys – prelatas, bažnytinės teisės daktaras, Telšių miesto Garbės pilietis (2013 m.)
  10 d. – 105 metai
  Telesforas Valius – grafikas. Gimė 1914 m. liepos 10 d. Rygoje.


  RUGPJŪČIO


  9 d. – 95 metai
  Janina Liustikaitė-Saurazas. Operos dainininkė. Gimė 1924 m. Tryškiuose (Telšių raj.).
  11 d. – 230 metų
  Sivestras Teofilis Valiūnas. Poetas. Gimė 1789 m.
  12 d. – 135 metai
  Michael Noyk. Lietuvos žydų kilmės Airijos politikas, advokatas. Gimė 1884 m. Telšiuose.
  14 d. – 85 metai
  Elena Nijolė Bukelienė–Lapinskaitė. Literatūros tyrinėtoja, kritikė. Gimė 1934 m. rugpjūčio 14 d. Kungiuose (Telšių r.)
  20 d. – 90 metų
  Egidijus Radžius. Režisierius. Gimė 1929 m.
  24 d. – 75 metai

  Petras Gintalas. Skulptorius, medalininkas. Poetas. Gimė 1944 m. Telšiuose.


  RUGSĖJO


  2 d. – 110 metų
  Paulius Augius (Augustinavičius) . Dailininkas grafikas. Gimė 1909 m.
  6 d. – 90 metų
  Apolonija Narmontaitė-Girdžiūnienė. Kraštotyrininkė. Gimė 1929 m. rugsėjo 6 d. Lieplaukėje.
  20 d. – 115 metų
  Jonas Gasiūnas. Kunigas, visuomenės veikėjas. Gimė 1904 m.
  21 d. - 125 metai
  Petras Maželis. Kunigas, prozininkas. Gimė 1894 m.
  23 d. – 70 metų
  Algirdas Girininkas. Archeologas, akmens amžiaus žinovas, habilituotas hum. m. dr. Gimė 1949 m. Telšiuose.
  28 d. – 140 metų
  Liuda Sipavičiūtė-Fedotova. Dainininkė . Gimė 1879 m.


  SPALIO


  2 d. – 145 metai
  Mykolas Eustachijus Brenšteinas. Kultūros istorikas, bibliografas. Gimė 1874 m. Telšiuose.
  4 d. – 135 metai
  Pranas Antanas Virmauskas. Prelatas. Gimė 1884 m. Sauslaukio k.,Luokės vlsč.
  8 d. – 70 metų
  Zalmenas Šapiro. Gydytojas, politinis veikėjas. Gimė 1949 10 08 Telšiuose
  10 d. - 85 metai
  Raimondas Kašauskas. Rašytojas. Gimė 1934 m. Birikų k. (Telšių raj.)
  10 d. – 110 metų
  Juozas Maniukas. Mokslininkas zoologas, ichtiologas. Gimė 1909 m. Telšiuose.
  10 d. – 70 metų
  Vytautas Dirmeikis. Futbolininkas, sporto funkcionierius. Gimė 1949 m. Telšiuose.
  11 d. – 75 metai
  Jonas Boruta. Telšių vyskupas (2002-2017). Gimė 1944 m.
  13 d. - 90 metų
  Donatas Sauka. Tautosakininkas, literatūrologas, hab. fil. m. dr., prof., nacionalinės premijos laureatas. Gimė 1929 m.
  23 d. -150 metų
  Pranciškus Žadeikis. Kunigas, rašytojas, vertėjas, Povilo Žadeikio brolis. Gimė 1869 m. spalio 23 d. Parešketyje (Varnių vlsč.)
  25 d. – 80 metų
  Vladislovas Blinstrubas. Rašytojas, pedagogas, kino ir teatro režisierius. Gimė 1939 m. Telšiuose.
  30 d. – 255 metai
  Simonas Mykolas Giedraitis. Žemaičių vyskupijos sufraganas, religinių raštų leidėjas. Gimė 1764 m.


  Lapkričio


  2 d. – 120 metų
  Justinas Juodaitis. Kunigas, profesorius. Gimė 1899 m.
  3 d. – 115 metų
  Rapolas Serapinas. Vertėjas, filosofas, pedagogas. Gimė 1904 m.
  6 d. – 100 metų

  Zenonas Norvaišas. Fotografas, filmininkas, Telšių kultūrinio gyvenimo metraštininkas. Gimė 1919 m.

  25 d. – 110 metų
  Kiprijonas Šaulys. Grafikas. Gimė 1909 m.
  26 d. – 110 metų
  Bronius DUNDULIS. Istorikas. Gimė 1909 m.
  27 d. – 135 metai
  Vlada Folinaitė. Poetė. Gimė 1884 m. Lieplaukėje ( Telšių raj.).

  GRUODŽIO

  24 d. – 115 metų
  Vladas Sipaitis (iki 1940 m. – Fedotas Sipavičius). Lietuvos aktorius, režisierius, baleto šokėjas. Gimė 1904 m. gruodžio 24 d. Jaušyčiuose (Varnių vls., Telšių r.)
  24 d. – 160 metų
  Aleksandras Jurašaitis. Fotografas. Gimė 1859 m. gruodžio 24 d. Balskių km. (Telšių r.).
  24 d. – 60 metų
  Sigita Ieva NAGLIENĖ. Poetė. Gimė 1959 m. gruodžio 24 d. Siraičiuose (Telšių raj.).
  Kiti miestui ir rajonui svarbūs įvykiai
  1469 m. Varniuose prie Katedros įsteigta pirmoji mokykla.
  1529 m. nustatyta, kad Telšių valsčius buvo vienas iš 17 grynai karališkų valsčių Žemaitijoje.
  1569 m. gegužės 8 d. Telšių miestas paminėtas Žemaitijos matininko Jokūbo Laskausko sudarytame žemės matavimo.

  1579 m. į Žemaitiją atvyko apaštališkojo nuncijaus paskirtas vizitatorius Tarkvinijus Pekulas.

  1579 m. jau minima Žarėnų katalikų bažnyčia.

  1599 m. Mikalojus Daukša Varniuose, globojamas vyskupo Merkelio Giedraičio išleidžia vieną pirmųjų lietuviškų knygų – „Postilę“.

  1619 m. Telšių, dabar švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo, bažnyčiai Povilas Sapiega ir vietiniai bajorai padovanojo varpą.

  1619 m. jau minimas Mitkaičių kaimas.

  1624 m. LDK kanclerio ir Telšių seniūno Povilo Sapiegos šeimos pastangomis Telšiuose buvo įkurtas Šv. Pranciškaus ordino mažųjų brolių (bernardinų) vienuolynas.

  1639 10 20 – LDK ir Lenkijos karaliaus Vladislovo Vazos privilegija, kuria patvirtina Zigmanto Vazos 1624 m. kovo 31 d. fundacinę privilegiją, duotą Telšių bernardinų vienuolynui. Varšuva.

  1649 m. Luokė jau turėjo prekybos privilegijų.

  1659 m. rugsėjo 16 d,. Alsėdžiuose palaidotas Petras Parčevskis (g. apie 1598 m. Mstislavo vaivadija) 1650 m. pastatė medinę bažnyčią Telšių bernardinams
  1709 m. spalio 4 d. gautas leidimas Telšių seniūniją perleisti kilmingajam Stanislovui Korvinui Kalinauskui (Kalinowski) ir jo žmonai Teresei.

  1719 m. pastatyta Šv. Aleksandro bažnyčia Varniuose, turinti architektūrinę vertę.
  1749 m. Džiuginėnų dvarą pradėjo valdyti Aleksandras Gorskis. Valdė iki 1855 m.

  1764 m. Telšiai tampa Žemaitijos kunigaikštystės šiaurinės dalies repatricijos centru, čia įsteigti dvejopi – žemės ir pilies – teismai.

  1789 m. duomenimis, Telšiuose žydams priklausė 7 siuvėjų, 3 skardininkų namai, 3 žydų knygų knygynai, 5 krautuvės, bravoras, 17 karčiamų.

  1794 m. Telšių miesto gyventojai buvo aktyvūs sukilimo dalyviai.

  1794 m. skulptorius Jurgis Mažeika Telšių bernardinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje sukūrė Jėzaus Nazariečio, Šv. Barboros altorius, įrengė ir 8 skulptūromis papuošė medinę sakyklą.

  1794 m. Podhaiskis Tomas, Podhaijski Tomasz iki 1794 sukūrė Telšių bernardinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios 4 altorius.

  1794 m. Kaunatavoje pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia.

  1799 m. Telšių seniūniją, arba valsčių, amžinam naudojimui Rusijos caras Pavelas atidavė paskutiniajam Telšių laikytojui Henrikui Zabielai. Tačiau Telšių miestą vis dėlto paėmė iždo žinion.

  1799 m. Tryškius valdė Mykolas Oginskis.

  1799 m. Telšiuose buvo 85 kiemai.

  1804 birželio 10 d. sudarytas Telšių miesto planas.

  1824 m. įkurta civilinė Telšių miesto ligoninė.

  1834 m. Vainočių kaime veikė parapinė mokykla

  1849 m. Motiejus Valančius paskiriamas Žemaičių vyskupu.

  1849 m. įsteigta pirmoji valdinė žydų mokykla Žemaitijoje buvo Telšiuose (kitur teigiama, jog ši mokykla įkurta 1859 m. )

  1854 m. išleistas Adamo Zawadzkio knygyno Varniuose katalogas “Uwiadomienie o dzielach polskich...“ (Pranešimai apie lenkiškus leidinius).

  1859 m. pristatytas šv. Antano Paduviečio katedros bokštas. Architektas F. Rimgaila.

  1864 m. švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vietoje pradėta statyti mūrinė cerkvė.

  1864 m. – iki 1866 m. Džiuginėnų dvare gyveno rašytoja Žemaitė.

  1864 m. Tryškiuose įsteigta valdinė pradinė mokykla

  1864 m. Žemaičių vyskupijos centras iš Varnių buvo perkeltas į Kauną.

  1869 m. Telšių miesto gatvės pradėtos apšviešti „Liuks“ tipo šviestuvais.

  1879 m. Telšiuose buvo įsteigtos žydų rėmėjų išlaikomos amatų mokykla merginoms ir internatas neturtingoms mergaitėms.

  1884 m. įsteigta Tryškų vaistinė.

  1889m. Lauko sodoje pastatyta Šv. Joakimo bažnyčia.

  1889 m. Telšiuose jau buvo įsikūrusi „Khoveivei Zion“ organizacija.

  1899 m. kun. Vincentas Juzumas užbaigė savo veikalą – Žemaičių vyskupijos aprašymą, kuris išleistas 2013 m.

  1909 metais Telšiuose pastatyti pastatai, turintys architektūrinę vertę (Respublikos g. 10; Respublikos g. 13; Turgaus a. 16).

  1909 m. S. Narutavičius, B. Budrikis, P. Šimkevičius su bendraminčiais įsteigė draugiją berniukų gimnazijai pastatyti (draugija įgyvendino pagrindinį savo tikslą – berniukų gimnazija Telšiuose buvo pastatyta).

  1914 m. Telšių mieste atidaryti žemės ūkio kursai.

  1919 m. spalio 5 d.. Telšių apskrities gyventojai pasirašė raštą LR Ministrui Pirmininkui M. Šleževičiui apie paramą Lietuvos valdžiai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.

  1919 m. gegužės 28 d. Telšiuose atidaryta žydų ligoninė (inicijavo žydų draugija „Ozė“).

  1919 m. Telšiuose įkurta „Saulės“ berniukų gimnazija.

  1919 m. sausio–vasario mėn. Telšiuose dirbo Žemaitijos karinis revoliucinis komitetas.

  1919 m. lapkričio 23 d. Telšių automobilių draugijos steigėjai kreiptasi paramos į prekybos ir pramonės ministrą E. Galvanauską.

  1919 m. plačiajai visuomenei pritariant ir pirmojo Telšių karo komendanto paragintas F. Milevičius įsteigė Telšių šaulių būrį, kuriam ilgesnį laiką ir vadovavo.

  1919 m. Pavandenėje pastatytas kaime siautusios vaikų ligų epidemijos aukoms atminti ąžuolinis kryžius. Nugriautas 1952 m.

  1919-1920 metais Telšių burmistras buvo Liudvikas Abromavičius (1888- 1966).

  1924-1926 m. nutiestas Telšių-Kužių geležinkelis

  1924 m. ,,Kanklių‘‘ draugijos choras dalyvavo Pavasarininkų Dainų šventėje Šiauliuose liepos 5–6 d. ir Kauno Dainų šventėje rugpjūčio 23 –2 4 d.

  1924 m. įkurtas „F. Milevičiaus knygynas“, veikė iki 1941 m.

  1929 m. rugpjūčio 10 d. jaunieji žemaičių literatai pakvietė į pirmąjį literatūros vakarą.

  1929 m. išleistas F. Milevičiaus knygyno knygų katalogas Telšiuose, (Kaunas, 1929–1930 m.).

  1929 m. pastatyti Vyskupų rūmai, turi architektūrinę vertę (architektas V. Dubeneckis, inžinierius P. Taračkovas.

  1934 m. gruodžio 29 d. Telšių miesto burmistru paskiriamas Paulius Gudzinskas.

  1934-1937 m. Kauno inžinierius P. Butrimas ir Kočeguras sudarė Telšių miesto topografinę-geodezinę nuotrauką.

  1934 m. vasario mėn. Gedimino g. atidaryta moderni žydų ligoninė

  1934 m. statyta kvadratinio plano mūrinė 2 aukštų buvusi amatininkų sinagoga (Telšės g. 5)

  1934 m. Lauko Sodos apylinkėse, Dargiškių kaimelyje rastas Romos monetų ir papuošalų lobis.

  1934 m. 08 26 Telšių miesto gyventojai kreipėsi į vidaus reikalų ministrą dėl turgavietės iškėlimo į miesto centrą.

  1934 m. rugsėjo mėn. Luokėje įvyko didžiulis gaisras, kurio metu sudegė visas miestelio centras ir artimiausios gatvės.

  1934 m. Telšiuose įvyko žemės ūkio paroda

  1934 m. Telšių šauliai surengė knygų rinkimo Klaipėdos krašto šauliams vajų

  1939 m. mieste įvyko didysis katalikų vyrų kongresas.

  1939 m. vasarį Telšių moterų šaulių būrys (III) nusprendė organizuoti knygų rinkimo vajų ir steigti biblioteką.

  1939 m. pastatytas pastatas, turintis architektūrinę vertę Telšių senamiestyje (Kalno g. 16).

  1949 m. rugsėjo 29 d. nustojo veikti profesionalus Žemaičių dramos teatras (veikė nuo 1940 m.).

  1959 m. Telšiuose buvo 13 460 gyventojų.

  1959 m. įkurtas saviveiklinis Telšių teatras, dabar – Žemaitės dramos teatras.

  1959 m. buvusios Amatų mokyklos patalpose įkurta Telšių taikomosios dailės mokykla.

  1959 m. Telšiuose pradėjo veikti Kelių statybos valdyba Nr. 3.

  1959 m. pastatytas kino teatras „Džiugas“.

  1964 m. E. Radžius inscenizavo Žemaitės „Petrą Kurmelį“. Už šį spektaklį Telšių mėgėjiškam teatrui buvo suteiktas Žemaitės vardas.

  1969 m. arch. A. Miškinio atliktų architektūrinių-urbanistinių tyrimų pagrindu atrinkti ir patvirtinti 62 vietinės reikšmės urbanistikos paminklai, kurių tarpe ir Telšių senamiestis- nubrėžtos vietinės reikšmės urbanistikos paminklo ribos ir išskirti 5 saugotini pastatai

  - 1969 kovo 20 d. "Šatrijos" kolūkyje atidarytas Gaulėnų muziejus. 1973 m. muziejus perkeltas į Gaulėnų mokyklos patalpas.

  1974 m. pastatytas kultūros rūmų priestatas

  1984 metais įrengta vandens nugeležinimo bei antro pakėlimo stotis Telšiuose, pajėgumas - 20 tūkst. m3/parą.

  1984 m. Telšiuose suorganizuota pirmoji Lietuvos medalininkų kūrybinė stovykla.

  1984 m. Telšiuose pradėjo veikti Sūrių gamykla, vėliau reorganizuota į AB „Žemaitijos pienas“.

  1989 m. atkurta Telšių kunigų seminarija Telšių vyskupo Antano Vaičiau dekretu.

  1989 m. kovo 10 d. LTSR Ministrų Tarybos nutarimu Nr. 53 Telšių senamiesčiui suteiktas respublikinės reikšmės urbanistikos paminklo statusas.

  1989 m. rugpjūčio 23 d. Telšių rajono žmonės prie Žemaitės vidurinės mokyklos minėjo Ribentropo-Molotovo pakto 50 m. sukaktį.

  1989 m. rugsėjo 1 d. Telšių taikomosios dailės technikumas buvo reorganizuotas į Telšių aukštesniąją taikomosios dailės mokyklą.

  1989 m. Telšių rajone gyveno 16 275 įvairaus dydžio šeimos ir 4 799 vieniši žmonės.

  1989 m. rajone buvo 12 kolūkių, 9 tarybiniai ir 3 kitos paskirties ūkiai

  1994 m. gegužės 31 d. Telšių senamiestis įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą. Saugomas valstybės kaip nacionalinio reikšmingumo objektas.

  1999 m. Telšiuose gyveno 34,9 tūkst. žmonių.
  1999 m. pastatytas paminklas Žemaičių vyskupui Merkeliui Giedraičiui ir kanauninkui, vienam iš lietuviškos raštijos pradininkų Mikalojui Daukšai, skulpt. Arūnas Sakalauskas.
  1999 m. Telšiuose pradėtas eksploatuoti natūralaus mineralinio vandens „Tichė“ gręžinys ( 689 m. gylis).
  1999 metais Varniuose gyveno 1761 žmogus ir sudarė tik 2,9 rajono gyventojų
  1999 m. Telšiuose pirmą kartą buvo surengtas kompozitoriaus Albino Jasenausko sakralinės muzikos festivalis.

  Paruošė: Vilma Jomantaitė, Julita Švėgždavičienė, 2018 gruodžio 3 d.

  Parisiųsti dokumento elektroninę versiją: pdfdatu_kalendorius_2019.pdf

 • Datų kalendorius 2015

  TELŠIŲ RAJONO ŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS'2015

  2015 METAIS SUKANKA

  SAUSIO

  1 d. – 80 metų

  Donatas Lukoševičius, Lietuvos dailininkas skulptorius. Gimė 1935 m. sausio 1 d. Varniuose. Nuo 1961 m. dalyvavo per 70 respublikinių ir tarptautinių parodų, kuriose demonstravo monumentaliosios dekoratyvinės dailės darbus, skulptūrinius portretus iš marmuro, granito, bronzos, keramikos, medžio. Tarp kitų darbų yra sukūręs ir M. Valančiaus skulptūrą.

  4 d. – 85 metai

  Stasys Štikelis, Lietuvos radijo ir televizijos žurnalistas, redaktorius, g. 1930 m. sausio 4 d. Milvydiškiuose, Varnių valsčius, Telšių apskritis (Mirė 1999 m. Vilniuje).

  10 d. - 90 metų

  Tenisonaitė-Hellemans, Zenta Irena, poetė, vertėja, 1925 01 10 Stalge (Plungės r.), †2000 IV 28 Edegame (Belgija). 1942 baigusi Telšių gimnaziją, įstojo į VDU studijuoti medicinos. 1944 pasitraukė į Vakarus. Gyveno Belgijoje. Išleido kelis eilėraščių rinkinius, poezijos vertimų į flamandų ir iš flamandų kalbų antologijas Een steen heeft geen hart (Akmenėlis turi šaltą širdį, 1971) ir XX-jo amžiaus nederlandų poezijos rinktinę (London, 1973), išvertė Felixo Timmermanso (1886–1947) eilėraščių rinkinį Adagio (London, 1979).

  11 d. – 75 metai

  Antanas Jonušas, birbynininkas, kūrėjo statusas suteiktas 2005 11 11, gimė 1940 01 11 Telšių rajone.

  17 d. – 180 metų

  Antanas Baranauskas (1835 01 17 Anykščiuose-1902 11 26) . Vyskupas, poetas, romantinės lyrinės poezijos pradininkas, kalbininkas. Anykščių šilelio" autorius . 1855 m. raštininkavo Sedoje. Tuo metu susipažino su Žemaičių poete Karolina Praniauskaite, jos broliu Otonu Praniausku. Mokėsi Varnių kunigų seminarijoje.

  25 d. – 75 metai

  Aleksandras Vasiliauskas, Lietuvos matematikas, ekonomistas, LMA narys korespondentas, g. 1940 01 25 Žvirgžduose, Telšių raj. 1958 m. baigė Pavandenės vidurinę mokyklą.

  VASARIO

  5 d. – 130 metų

  Julius Gravrogkas (Graurogkas), mechanikas–inžinierius, profesorius, spaudos bendradarbis, g. 1885 m. vasario 5 d. Telšiuose–1968 vasario 11 Clevlende, OH.

  11 d. – 90 metų

  Ona Galdikienė, mokslininkė chemikė, prof., habil. gamtos m. dr., g. 1925 m. vasario 11 d. Telšiuose. Nuo 1953 dirbo Chemijos ir chemijos technologijos in–te. Padarė 5 išradimus (iki 1984) . Sukūrė blizgiųjų dangų gavimo technologijas. 1975 paskirta valstybinė premija.

  15 d. – 160 metų

  Bronislovas Grombčevskis, žinomas lenkų keliautojas ir Centrinės Azijos tyrinėtojas, g. 1855 02 15 Kaunatavos k. (Telšių r.). Jo tėvas Liudvikas turtingas dvarininkas buvo ištremtas į Sibirą. Motina, netekus dvaro, apleido Lietuvą ir apsigyveno Varšuvoje. Paskutinius gyvenimo metus pašventė savo kelionių aprašymams, kurie buvo išleisti 1924–1925 m. 3 tomais. Mirė Varšuvoje 1926 02 27.

  20 d. – 100 metų

  Alfonsas Paukštys, smuikininkas, g. 1915 m. vasario 20 d. Varniuose

  KOVO

  1 d. – 90 m.

  Bulauskienė Jadvyga, tautodailininkė ( margučių marginimas, mezgimas, paveikslų siuvinėjimas, atvirukai), g. 1925 03 01 Varnių vls., Pagirgždūtės km.

  2 d. – 85 metai

  Zenonas Jaška, inžinierius hidrotechnikas, tremtinys, visuomenės veikėjas, Laisvės kovų dalyvis, Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Bendrijos (LPKTB) Telšių filialo energingasis Atminties grupės pirmininkas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos apdovanotas „Vilties žvaigžde", g. 1930 03 02 Kretingos apskr. Platelių vls. Šateikių dvaro sodininko šeimoje.

  6 d. – 80 metų

  Adolfas Gedvilas, tautodailininkas, suprojektavo Žemaičių karaliaus Ringaudo dvarą, g. 1935 03 06 Viešvėnų sen., Rykšėnų km. Senojo baltų tikėjimo tradicijų tęsėjas, išleido knygą „Toks gyvenimas..."

  10 d. – 80 metų

  Jonas Pleškys (Jonas Plaskus, žemaitis jūrininkas, ) gimė 1935 m. kovo 10 d. Giliogiryje, Plungės rajone ( palaidotas Žarėnų kapinėse) 1961 m. sovietų karinį laivą nuvairavęs į Gotlando salą Švedijoje. Manoma, kad jis - rašytojo Tomo Klensio (Tom Clancy) bestselerio "Raudonojo Spalio medžioklė" (The Hunt for Red October; 2003 m. į lietuvių kalbą išvertė Romualdas Grigaliūnas) ir to paties pavadinimo garsaus Holivudo filmo herojaus prototipas. Jo sesuo – garsi aktorė Eugenija Pleškytė.

  17 d. – 150 metų

  Gabrielius Narutavičius (Gabriel Narutowicz) , pirmasis Lenkijos prezidentas, g. 1865 metų kovo 17 dieną Telšiuose.

  BALANDŽIO

  3 d. – 130 metų

  Jonas Mikulskis, gydytojas, visuomenės veikėjas, filatelistas, g. 1885 m. balandžio 3 d. Telšiuose, mirė 1959 m. sausio 8 d. Prancūzijoje. Mokėsi Palangoje, Šiauliuose, Vienoje, Ciuriche, kur 1909 m. gavo medicinos daktaro laipsnį. Grįžęs į Lietuvą, dirbo Kuliuose, Šateikiuose, Plungėje, Varniuose ir Telšiuose. Dalyvavo Tautų Sąjungos gydytojų veikloje. Nuo 1918 m. Telšių apskr. gydytojas .

  16 d. –70 metų

  Vladas Žulkus, akademikas, prof. habil. dr., Lietuvos archeologas, nuo 2002 iki 2011 m. Klaipėdos universiteto rektorius, g. 1945 04 16 Telšiuose.

  17 d. – 60 metų

  Vytautas Tamoliūnas, dailininkas, fotomenininkas, g. 1955 04 17 Telšiuose (mirė 2009 Kaune)

  23 d. – 70 metų

  Petras Gintalas, Lietuvos skulptorius, medalininkas, g. 1945 m. balandžio 23 d. Telšiuose. Sukūrė apie 100 medalių, proginių monetų projektų, kompozicijų iš metalo. Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis Čiurlionio dailės muziejus, Žemaičių muziejus Alka, K. Donelaičio memorialinis muziejus, Britų muziejus. Nuo 1985 kuravo Respublikines medalininkų stovyklas Telšiuose.

  GEGUŽĖS

  10 d. – 110 metų

  Antanas Krausas, pedagogas, vegetarizmo propaguotojas, g. 1905 05 10 Sedoje, Mažeikių raj. 1925 baigė Telšių gimnaziją. Gimnazistu būdamas įsteigė Sielos kultūros ratelį ir leido neperiodinį laikraštį ,,Šaltinis" (1923–1925) , priklausė dr. V. Kudirkos literatūros būreliui bei Vegetarų dr–jai (nuo 1920) . Leido vegetaro laikraštį ,,Širdies liepsna" (1923–1925). Savo tėviškėje (Sedoje) 1923 įsteigė viešą biblioteką. Emigravo į užsienį. Mirė 1970 m. Australijoje. Buvo Lietuvių enciklopedijos generalinis atstovas Australijoje. Bendradarbiavo išeivių spaudoje. Mirė 1970 m. Melburne.

  BIRŽELIO

  4 d. – 170 metų

  Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė–Žymantienė) (1845–1921), rašytoja, g. 1845 m. birželio 4 d. Plungės vlsč. Bukantės k., mirė 1921 m. gruodžio 7 d. Marijampolėje. 1863–1864 m. tarnavo Džiuginėnų dvare, prie Telšių, čia susipažino su būsimu vyru L. Žymantu. Savamokslė. Kūrybai paskatino Povilas Višinskis. Pirmąjį apsakymą „Piršlybos" parašė būdama apie 50–ies metų. Iš viso parašė apie 150 apsakymų ir apysakų. Rašytojos Žemaitės tėvas, seserys Juzefa ir Emilija palaidotos Varnių kapinėse.

  7 d. ¬– 105 metai

  Vytautas Paulauskas, matematikas, (1910 m. gegužės 25 d./birželio 7 d. Žarėnuose, Telšių aps. – 1991 m. gegužės 7 d. Vilniuje). Gimė mokytojo šeimoje.

  8 d. – 200 metų

  Jonas Juška, kalbininkas, g. 1815 06 08 Dilbėje (Žarėnų vls., dab. Telšių r.). Veikale „Kalbos lietuviško liežuvio ir lietuviškas statrašimas, arba ortograpija" (1861) pateikė pirmą išsamesnę lietuvių kalbos tarmių klasifikaciją. Parašė lietuvių kalbos gramatiką. Pirmasis lietuvių kalbininkas, domėjęsis lietuvių kalbos ir sanskrito santykiais, sudarė rankraštinį lietuvių-sanskrito kalbų žodynėlį. Prisidėjo prie brolio Antano Juškos leksikografijos ir tautosakos veikalų rengimo. Mirė 1886 05 11 Kazanėje (Rusija), palaikai perlaidoti Veliuonoje.

  9 d. – 80 metų

  Liuda Lėverienė, pedagogė, Žemaitės dramos teatro aktorė, g. 1935 06 09 Mažeikiuose, nuo 1938 metų gyveno Telšiuose.

  14 d. – 85 metai

  Emilija Žarytė-Milevičienė, poetė, g. 1930 06 14 netoli Užvenčio, Želvių kaime. Gyvendama Varniuose Emilija įstojo į Lietuvos kaimo rašytojų sąjungą. 2000-aisiais išėjo eilėraščių rinkinėlis „Čiobrelių šlaitas" ( „Dobilo" leidykla Jonavoje). Mirė 2004 08 17. Tolima Žemaitės giminaitė iš tėvo pusės.

  23 d. – 75 metai

  Alfredas Algirdas Jonušas, juvelyras, g. 1940 06 23 Telšiuose. 2005 m. išrinktas Telšių miesto Garbės piliečiu. Yra įkūręs žemaitišką-japonišką sodybą-muziejų. A.Jonušas – diplomuotas juvelyras (turi tarptautinį juvelyro sertifikatą), Lietuvos tautodailininkų ir tautodailės kūrėjų asociacijos narys, aktyvus respublikinių ir tarptautinių parodų dalyvis, surengęs virš 17 autorinių kūrybos parodų Lietuvoje ir užsienyje.

  27 d. – 70 metų

  Remigijus Baltramėjūnas, mokslininkas fizikas. Gimė 1945 m. birželio 27 d. Telšiuose.

  LIEPOS

  11 d. – 95 metai

  Stanislava Kochanauskaitė, mokytoja, poliglotė gimė 1920 07 11 Beržore, netoli Platelių, ilgametė Žemaitės vidurinės mokyklos mokytoja, vertėja.

  13 d. – 80 metų

  Pranciškus Zigmas Jukna, irkluotojas, nusipelnęs sporto meistras, olimpinių žaidynių Romoje antrosios ir Meksikos trečiosios vietos laimėtojas, dukart Pasaulio pirmenybių vicečempionas, g. 1935 07 13 Palūkštyje, Telšių r. Baigė Varnių vid. mokyklą.

  14 d. – 205 metai

  Juzumas Tadas, kunigas, religinis rašytojas, švietėjas, g. 1810 VII 14 - 1851 VI 14 . Baigė Varnių kunigų seminariją, Vilniaus dvasinę akademiją. Vikaravo Varnių katedroje, o nuo 1843 Varnių kunigų seminarijoje lotynų kalbos dėstytojas, nuo 1844 seminarijos prokuratorius ir lotynų kalbos profesorius, 1845 seminarijos inspektorius ir moralinės teologijos profesorius. Palaidotas senosiose Varnių kapinėse.

  17 d. – 85 metai

  Leonida Prialgauskaitė-Novickienė, biomedicinos m. ir botanikos habil. dr. botanikos instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyr. mokslinė bendradarbė, Lietuvos augalų fiziologų ir Lietuvos biochemikų dr-jos narė, g. 1930 07 17 Nerimdaičių k., Telšių raj. 7 išradimų, 160 moksl. publikacijų autorė, tarptautinių ir respublikinių konferencijų dalyvė. Suteikti bajorystės dokumentai. Dėl socialinės kilmės 1951 buvo pašalinta iš VU, studijuoti grįžo po kelerių metų.

  RUGPJŪČIO

  4 d. – 105 metai

  Alfonsas Gedgaudas–Prialgauskas, dirigentas, saksofonistas, g. 1910 m. rugpjūčio 4 d. Telšiuose.

  15 d.- 205 metai

  Laurynas Ivinskis, pirmųjų lietuviškų kalendorių leidėjas, liaudies švietėjas, literatas, g. 1810 m. rugpjūčio 15 d. Šilalės apylinkėse, mirė 1881 m. liepos 29 d. Palaidotas Kuršėnuose. Nuo 1841 m. įvairiose Lietuvos mokyklose dirbo mokytoju, 1845 m. prie Varnių knygyno įsteigė skaityklą. 1859 m. kalendoriuje išspausdino Karolinos Praniauskaitės pasakos vertimą į lietuvių kalbą „Žalčio motė" ( pagal J. I. Kraševskio „Vytuolio rauda" ).

  24 d. – 85 metai

  Vytautas Valius, Lietuvos dailininkas (grafikas, tapytojas), g. 1930 m. rugpjūčio 24 d. Telšiuose, (mirė 2004), mokėsi Telšių Žemaitės gimnazijoje. Vytauto Valiaus kūryba ne kartą buvo įvertinta premijomis, diplomais.

  25 d. – 80 metų

  Jonutis Zeferinas, žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, g. 1935 08 25 Janapolės k., Telšių raj. 1958 baigė vid. m–klą Palangoje, 1963 VU. Dirbo įvairių laikraščių ir žurnalų redakcijose. Nuo 1993 m. dirbo ,,Lietuvos ryto" vyr. redaktoriaus pavaduotoju.

  27 d. – 100 metų

  Juozas Jurkus, kalbininkas, g. 1915 m. rugpjūčio 27 d. Sedos vlsč. (Mažeikių r.). Mokėsi Sedoje, Telšiuose, Vilniuje. Dirbo Telšių suaugusiųjų gimnazijos direktoriumi, Vilniaus pedagoginio instituto vyr. dėstytoju, aktyviai bendradarbiavo spaudoje. Pokario metais išvežtas į Sibirą, kur 1954 m. gruodžio 23 d. mirė.

  RUGSĖJO

  5 d.- 110 metų

  Jonas Virakas, architektas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (po mirties), g. 1905 m. rugsėjo 5 d. Seredžiuje (Jurbarko raj.). Pagal jo projektus sukurta vertingų interjerų Kaune, Vilniuje ir kitur (deja neišlikę). 1942 m. laimėjo konkursą Rainių kankinių įamžinimui Telšiuose. Pagal jo sukurtus ir žmonos išsaugotus eskizus 1990 m. buvo parengtas koplyčios projektas (arch. A. Žebrauskas) ir 1991 m. pastatyta koplyčia Rainiuose.

  9 d. – 90 metų

  Adolfas Tautavičius, archeologas, istorikas, mokslo populiarintojas, habil. dr., g. 1925 09 09 Judrėnų k., Telšių r. 1944 baigė Telšių gimnaziją. 1997 m. liepos 16 d. jis gavo habilituoto daktaro mokslo laipsnį už paskelbtos knygos apie vidurinįjį geležies amžių Lietuvoje pagrindu parengtą habilitacinį darbą. Paskutinis darbas –,,Lietuvos archeologijos bibliografija. 1782–1998" (V., 2000) . 1988-2001 m. dirbo Pilių tyrimo centre. Mirė 2006 08 10.

  15 d. – 110 metų

  Antanas Kalinauskas, Lietuvos TSR nusipelnęs mokytojas, matematikas, nuo 1944 m. mokytojavo Telšių Žemaitės gimnazijoje, nuo 1947 m. Mokytojų seminarijoje, Trečiojoje vidurinėje mokykloje (buv. Ketvirtojoje), nuo 1958 m. šios mokyklos direktorius. Antanas Kalinauskas gimė 1905 metų rugsėjo 15 dieną JAV, Bajone (dabar Bostonas), mirė 1983 metų gruodžio 22 dieną Telšiuose.

  29 d.- 105 metai

  Irena Dylevičienė, ilgametė Telšių vaikų muzikos mokyklos pedagogė, Lietuvos Respublikos nusipelniusi mokytoja, Telšių miesto Garbės pilietė, profesionalios instrumentinės bei vokalinės muzikos puoselėtoja, g. 1910 09 29.

  SPALIO

  1 d.- 70 metų

  Viktorija Daujotytė-Pakerienė, literatūrologė, profesorė, daugelio knygų ir vadovėlių mokykloms autorė, Lietuvos nacionalinės ir „Santarvės" premijų laureatė, g. 1945 m. spalio 1 d. Telšių rajono Keiniškės kaime. Baigė Vilniaus Universitetą, kuriame dirba nuo 1972 m.

  3 d. – 85 metai

  Vytautas Adolfas Puplauskas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras, g. 1930 10 03 Telšių valsčiaus Rubežaičių kaime.

  9 d. – 240 metų

  Vladimiras Gadonas, poetas, publicistas, istorikas, g. 1775-10-09 Sedoje - 1842-08-09 Nancy mieste, Prancūzija, ten ir palaidotas. 1831-03-29 išrinktas Telšių apskr. laikinosios vyriausybės pirmininku ir juo buvo iki sukilimo pabaigos. 1839 m. išleido veikalą „Statystyka Księstwa Žmudzkiego" (Žemaitijos kunigaikštystės statistika).

  13 d. – 130 metų

  Jadvyga Prancūzevičiūtė, daktarė, g. 1885 10 03 Lauriškėse, netoli Varnių, mirė 1960 07 13 Telšiuose. Palaidota Pavandenėje. Baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją aukso medaliu, Šveicarijos Ciuricho un–to medicinos fakultetą (1914). Daugiau kaip 40 m. dirbo gydytoja Žemaitijoje, paskutinius 18 m. –Telšiuose, odos ir venerinių ligų kabinete, kurį pati suorganizavo. 1952 m. pirmajai mūsų respublikoje moteriai suteiktas nusipelniusios gydytojos garbės vardas.

  21 d. – 145 metai

  Matas Juozapas Veitas, veterinaras, visuomenininkas, g. (1870 10 21-1937). Telšiuose gyveno 1906-1914 metais

  31 d. – 150 metų

  Michailas Vilfridas Voiničius (Wilfried Michael Voynich), revoliucionierius, bibliofilas, antikvaras, išgarsėjęs atrastu paslaptingu Voiničiaus rankraščiu, g. 1865 m. spalio 31 d. Telšiuose –1930 m. kovo 19 d.Niujorke).

  LAPKRIČIO

  3 d. – 80 metų

  Adolfina Kerpauskaitė-Varnelienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos (LNRS), Šiaurės Lietuvos literatų draugijos (ŠLLD) narė, Telšių raj. literatų klubo „Šatrija" vadovė, g. 1935 11 03 Tveruose. Išleido dvi poezijos rinktines, meninę apybraižą apie kunigą J. Gasiūną, virš 10 leidinių bendraautorė, redaktorė, sudarytoja.

  GRUODŽIO

  13 d.- 110 metų

  Povilas Gaidamavičius, ekonomistas, žurnalistas, g. 1905 m. gruodžio 13 d. Šiaulių apskr. Meškuičių vlsč. Nuo 1931 m. dirbo Telšių apygardos kultūrtechniku. Nuolat domėjosi Žemaitijos krašto gamta, išmatavo Žemaitijos ežerus ir parašė apie juos nemažai straipsnių, kuriuos išspausdino periodiniuose leidiniuose.

  18 d. – 85 metai

  Bronius Dobrovolskis, Lietuvos pedagogas, kalbininkas, lietuvių kalbos vadovėlių autorius, g. 1930 12 18 Butkuose, Žarėnų vls. 1951 m. baigė Telšių mokytojų seminariją.

  21 d. – 190 metų

  Jeronimas Kiprijonas Račkauskas, vienas iš žymiausių XIX amžiaus lietuvių asketinės teologijos specialistų, g. 1825 m. gruodžio 21 d. Kaltinėnų valsčiuje, mirė 1889 m. gruodžio 22 d. Kaune. Varnių kunigų seminarijos profesorius, o 1864 – 1884 metais ir šios seminarijos rektorius. Didelis lietuvybės šalininkas. Jį labai vertino vysk. M. Valančius. Paskelbė M. Valančiaus biografiją, pranešimų iš Lietuvos bažnyčių gyvenimo, kunigų nekrologų, parašė straipsnių lenkų leistai bažnytinei enciklopedijai.

  23 d. – 110 metų

  Stasys Anglickis, poetas, vertėjas, pedagogas, g. 1905 m. gruodžio 23 d. Bernotavo k. (Plungės raj.). Mokėsi Telšiuose. Eilėraščius pradėjo spausdinti 1923 m. Vienas iš Žemaičių rašytojų sambūrio organizatorių, parengęs spaudai žemaičių poezijos ir prozos antologiją „Žemaičiai" (1938) . Išleido poezijos rinkinių, autobiografinį romaną „Čiupikai".

  Sukaktys, kurių tikslios datos nežinomos:

  - 500 metų

  Mikalojus Radvila III (Trąby herbo), Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas ir Lietuvos Katalikų bažnyčios vyskupas, Žemaičių vyskupas, šias pareigas ėjęs 1515 m. liepos 6 d. –1529. Mirė 1530 11 03 Varniuose. Valančius užsimena apie šio vyskupo statytą Varniuose Katedrą (1519) .

  - 470 metų

  Simonas Vaišnoras, raštijos darbuotojas, g. apie 1545 m. prie Varnių. Mirė 1600 m. lapkričio 16 d. Ragainėje. Baigė Karaliaučiaus universitetą. Išleido veikalą „Žemčiūga Teologiška", rašė ir leido giesmes.

  - 210 metų

  Petronėlė Valančiūtė–Beresnevičienė. Vyskupo Motiejaus Valančiaus sesuo. Gimė 1805 m., mirė 1867 m. Palaidota Varnių senosiose kapinėse.

  - 190 metų

  Vladimiras Andrijauskas, Varnių kunigų seminarijos ir vyskupo M. Valančiaus namų gydytojas, g. 1825 (mirė 1891). Dėl medicininės pagalbos teikimo sukilėliams 1864 m. ištremtas į Rusiją.

  - 180 metų

  Klemensas Kairys, kunigas, poetas, g. 1835–1864 05 16/28. Įstojęs į Varnių kunigų seminariją, savo gabumais atkreipė vadovybės dėmesį, buvo išsiųstas toliau mokytis į Petrapilio dvasinę akademiją. Išliko Varniuose pradėtas kurti K. Kairio lenkiškų eilėraščių rinkinys „Zbiorek rymow i poezyj" ir poezijos rinkinėlis. Jame yra eilėraščiai, skirti draugams: „Geražodis A. B. denoj Warduwiu" (A. Baranauskui) ir „Mielas Brolau Lietuwi Pranciszkej" (P. Viksvai) . Išliko ir kitas eilėraštis, skirtas A. Baranausko varduvėms –„Tawo szindiena gražiausia diena".

  - 175 metai

  Marija Mineikaitė- Gorskienė, Džiuginėnų dvaro valdytoja ( po vyro Zigmanto Gorskio mirties), Kęstaičių bažnyčios rėmėja, g. 1840, mirė 1925.

  - 170 metų

  Domas Jakavičius , Biržuvėnų apylinkių knygnešys, g. 1845 (?) m. apie Varnius ar Janapolę.

  - 160 metų, kai mirė

  Mykolas Gadonas, Telšių apskrities bajorų vadas, kurį laiką buvęs ir teisėju, g. 1807 m., mirė

  1855 m. Ilgą laiką rinko medžiagą apie Žemaitijos praeitį ir ją skelbė įvairiuose leidiniuose, dažniausiai po jais pasirašydamas M. G.

  - 150 metų

  Kazys Domkus, knygnešys, g. 1865 m. Vainočių k. (mirė 1935 m. Abarsių k. (Šiaulių raj.), valstietis).

  - 140 metų

  Mykolas Augustinavičius, "Masčio" fabriko įkūrėjas, gimė 1875 m. Žemaičių Kalvarijoje

  - 145 metai

  Mockus Kazimieras (Kazys), skulptorius, vienas iš garsiausių XIX a. pab.-XX a. I p. Žemaitijos liaudies meistrų, gimė 1870 m. Kinčiulių km., Telšių raj. (netoli Ubiškės).

  - 155 metai

  Juozapas Paulauskas, dievdirbys, g. 1860 m. Telšių apylinkėse. Mirė po 1940 m.

  - 95 metai

  Estera Alšėnienė, prozininkė, g. 1920 m. Telšiuose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Gyvena (?)

  Klyvlende (JAV). Išleido romaną „Įšalusi valtis" (1999). Knygoje veiksmas vyksta Žemaitijoje.

  - 95 metai

  Elena Kabailaitė – Jonaitienė, rašytoja, g. 1920 Tryškiuose. Parašė autobiografinį romaną "Žmonės be pastovaus adreso". Nuo 1949 m. gyvena(-o?) Australijoje.

  Kiti miestui ir rajonui svarbūs įvykiai:

  1260m. – Durbės mūšis

  1450 m. - Telšių vardas paminėtas rašytiniuose šaltiniuose

  1620 m. - Pavandenės pirmąją bažnyčią pastatė dvarininkas Florijonas Bogužas Akmenskis

  1635 m.- Varniams suteiktos Magdeburgo teisės

  1720 m. – suteikta turgaus privilegija Biržuvėnams

  1765 m. sausio 31 d. - Stanislovas Augustas pasirašė privilegiją, atiduodančią Telšių seniūniją iki gyvos galvos Stanislovui Odachovskiui, Mažųjų Dirvėnų tijūnui

  1770 m.- pastatytas Žemaičių kunigų seminarijos pastatas (vėlyvasis barokas)

  1775 m. - žemės ir pilies teismai buvo perkelti iš Telšių į Šiaulius

  1785 m. - pastatyta medinė Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia, medinė

  1790 m. - steigiant trečiąją Žemaičių kunigaikštystės repatriciją, t. y. būsimą Telšių pavietą, Telšiuose ir vėl ėmė veikti tiek žemės, tiek pilies teismas.

  1795 m. – Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčia ( dabartinė), Eigirdžių Dievo Apvaizdos bažnyčios vargonai pastatyti 1835 m. Autorius M. Paurilavičius

  1795m. - Telšiai buvo paskelbti apskrities miestu.

  1815 m. – pastatyta Janapolės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia

  1840 m. - Telšiuose įkurta stačiatikių parapija

  1845 m. - Telšiuose atidaryta 20 vietų ligoninė, kuri po dviejų metų perorganizuota į apskrities

  1845 m.- prie Varnių knygyno Ivinskis Laurynas įsteigė skaityklą

  1850 03 20 - Motiejus Valančius įšventintas Žemaičių vyskupu

  1850-1864 m. Žemaičių vyskupas, rašytojas Motiejus Valančius, gyveno vadinamame Motiejaus Valančiaus name (S. Daukanto 10 a.)

  1860 m. - Telšiuose fotoateljė atidarė vietos laikrodininkas Chaimas Arensonas

  1865 m- Poetas Yehuda-Leib Gordonas įsteigė mokyklą, kurioje buvo dėstoma ir rusiškai (1865-1872),

  1875 m. - įkurta Telšių ješiva . Rabinų mokyklą 1875 m./1880 m. (skiriasi datos šaltiniuose) įkūrė Ichakas Jakovas Openheimas, Meiras Atlasas, Zalmanas Abelis ir finansiškai prisidėjęs Vokietijos žydas Ovadyah Lakhmanas

  1880 m. - veikė spaustuvė

  1890 m. - Telšiuose veiklą pradėjo pirmasis teatras. (Pats pirmasis lietuviškas vakarėlis Telšiuose, užvažiuojamųjų namų daržinėje, buvo suorganizuotas 1890 metais)

  1898-1905 m. – pastatytas Telšių spirito fabriko pastatų kompleksas

  1915 m.- nuo 1915 iki 1918 m. Telšių miestas buvo okupuotas vokiečių kariuomenės

  1915 m.- pradėjo veikti lietuvių progimnazija (?)

  1910 m.- F. Milevičiaus iniciatyva Telšiuose buvo įkurtas „skrajojantis knygynėlis".

  1920 05 05 - Šaulių sąjungos Centro valdyba nutarimu patvirtino 22-ojo Telšių būrio įkūrimą ( Aleksandras Tornau pirmininkas)

  1920 m. - suorganizuota moksleiviams remti draugija "Ateitis"

  1920 m.- (kitur 1921 m.) buvo atidaryta mergaičių gimnazija, įėjusi į „Javneh" mokyklų tinklą

  1920 m. - Telšiuose įsteigta Gemaros (Talmudo dalis) studijų mokykla berniukams

  1925 m.- pasirodė kairiosios krypties savaitraščiui „Žemaitis", ėjo iki 1931 m.

  1925 m. – pradėtas leisti „Žemaičių priedelius, ėjęs iki 1940 m. Telšiuose. Įsteigė Jurgis Dagilis. Išėjo 758 numeriai. Leido priedus „Jaunimas", „Šeimyna", „Svirplys" ir kt.

  1930 m.- užbaigta Telšių vyskupų rūmų statyba

  1930 m. – minint Vytauto Didžiojo mirties 500-ąsias metines vietos fotografas Stasys Petrauskas išleido 12 atvirukų rinkinį „Žemaičių krašto vaizdai" (1930), Telšių kunigų seminarijos ir katalikiškų pažiūrų jaunimo iniciatyva pasirodė „Žemaičių kalendorius 1930 metams", J. Stasiulis publikavo „Žemaitijos žiedus" (1930)

  1935 m. - Telšiai įteisinti kaip pirmaeilis Lietuvos miestas. Jie tapo apskrities administraciniu centru

  1940 m.- 1940-1949 m. Telšiuose veikė profesionalus Žemaičių dramos teatras

  1940 m. – Jono Mikulskio iniciatyva 1940 05 05,,Alkos" muziejuje atidaryta pirmoji pašto ženklų paroda

  1945 m. - minint Žemaitės 100 metų sukaktį Telšių gimnazijai suteikiamas Žemaitės vardas ( 1925 m. buvo suteiktas Motiejaus Valančiaus vardas)

  1950 m. - Telšių apskritis buvo panaikinta, kai kurie buvę apskrities valsčiai – Telšių, Varnių, Rietavo tapo rajonais

  1950 m. - „Mastis" pakeitė profilį. Audimo įmonė tapo trikotažo fabriku

  1955 m. – Telšių mieste įkuriama vaikų muzikos mokykla

  1965 m. - suvaidinus Žemaitės "Petrą Kurmelį" liaudies teatrui suteiktas Žemaitės vardas.

  1970 m. – prie „Masčio" fabriko pastatytas Pirštinių cecho pastatas

  Iš įvairių šaltinių parinko ir sudarė J Švėgždavičienė, Bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėja, 2015.

  Patikslinimų laukiame elektroniniu paštu: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


  Parisiųsti dokumento elektroninę versiją: pdfdatu_kalendorius_2015.pdf498.99 KB

 • Datų kalendorius 2016

  Datų kalendorius 2016

  TELŠIŲ RAJONO ŽYMIŲ DATŲ KALENDORIUS'2016

  2016 METAIS SUKANKA:

  SAUSIO

  1 d. – 90 metų

  Kazys Petkevičius, Lietuvos krepšininkas ir krepšinio treneris, LKKI dėstytojas. Gimė 1926 m. sausio 1 d. Steigviliuose, Pakruojo raj., mirė 2008 m. spalio 14 d. Kaune. Vaikystę praleido Telšiuose, mokėsi Telšių gimnazijoje, žaidė Telšių „Džiugo" krepšinio komandoje.

  5 d. – 85 metai

  Leonardas Sauka, tautosakininkas, literatūrologas, vertėjas. Humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, akademikas. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vyr. mokslo darbuotojas. Gimė 1931 m. sausio 5 d. Telšiuose. Apdovanotas Jono Basanavičiaus ir Lietuvos mokslo premijomis. Gyvena Vilniuje.

  11 d.- 95 metai

  Leonas Jovaiša , Lietuvos edukologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras. Gimė 1921 m. sausio 11 d. Lieplaukėje (Telšių raj.). 1937-1941 m.- Telšių gimnazijoje mokėsi kartu su V. Mačerniu. 2001 m. apdovanotas Gedimino 5 laipsnio ordinu.

  12 d. – 190 metų

  Juozapas Silvestras Dovydaitis, kunigas, mokytojas, prozininkas. Gimė 1826 m. sausio 12 d. Mantviliškiuose (Radviliškio raj.), mirė 1883 m. sausio 9 d. Ilūkstėje (Latvijos respublika). Vyskupo M.Valančiaus sekretorius, 1860-63 Varnių kunigų seminarijos rektorius. Turėjo didelės įtakos vyskupui M.Valančiui, ypač blaivybės akcijoje.

  15 d. – 130 metų

  Juozas Jagminas, dailininkas. Gimė 1886 m. sausio 15 d. Luokės valsčiaus Girviškių k.

  21 d. –95 metai

  Antanas Končius, instrumentalistas (triūbininkas), nusipelnęs artistas. Gimė 1921 m. sausio 21 d.

  29 d. – 90 metų

  Nikolajus Artiomovas, poetas. Gimė 1926 m.sausio 29 d. Vasiljevskoje (Tulos sr.), mirė 1982 m. spalio 29 d. Telšiuose. Rašė rusų kalba. Išleido tris poezijos rinkinius.

  29 d. – 95 metai

  Adolfas Sprindis, prozininkas, literatūros tyrinėtojas. Gimė 1921 m. sausio 29 d. Varniuose, mirė 1986 gruodžio 21. Palaidotas senosiose Varnių kapinėse.

  ? d. - 70 metų

  Irena Tumavičiūtė, germanistė, vertėja, publicistė, filologė. Gimė 1946 m. sausio mėn. Dirmeikiuose, netoli Tryškių.

  VASARIO

  3 d.- 100 metų

  Aleksandras Žadeikis, lietuvių teatro ir kino aktorius bei režisierius. Gimė 1916 m. vasario 3 d. Telšių rajono Kalnėnų kaime, mirė 1993 m. kovo 15 d. Klaipėdoje. 1944–1949 m. buvo Žemaičių teatro aktorius.

  14 d. – 120 metų

  Donatas Bubinas, prozininkas, vertėjas. Gimė 1896 m. vasario 14 d. Tryškiuose (Telšių raj.), mirė 1976 m. liepos 23 d. Vilniuje, palaidotas Užventyje (Kelmės raj.).

  16 d. – 115 metų

  Motiejus Valančius, Žemaičių vyskupas, švietėjas, rašytojas. Gimė 1801 m. vasario 16 d. Nasrėnų k., Salantų vlsč. (Kretingos raj.), mirė 1875 m. gegužės 17 d. Kaune, palaidotas Arkikatedros bazilikos kriptoje. 1845–1850 m. Žemaičių kunigų seminarijos rektorius. 1850 m. įšventintas Žemaičių vyskupu. Iki 1864 m. gyveno vyskupijos centre Varniuose.

  22 d. – 85 metai

  Mečislovas Šilinskas, fotografas. Gimė 1931 m. vasario 22 d. Skirpsčių kaime Plungės rajone). Nuo 1972 LFS narys.

  22 d.- 125 metai

  Juozas Mačernis, pedagogas, vertėjas. Gimė 1891 m. sausio 22 d. Šarnelėje (Plungės raj.), mirė 1976 m. Argentinoje. 1925-1944 m. mokytojavo ir dėstė Telšių kunigų seminarijoje, redagavo "Žemaičių prietelių", suorganizavo vyskupo M. Valančiaus liaudies universitetą.

  19 d.- 140 metų

  Adolfas Konradas Gužauskis (Guževskis), kompozitorius, pianistas, dirigentas, Varšuvos konservatorijos profesorius. Gimė 1876 m. vasario 19 d. Dirvonėnuose (Telšių r.), mirė 1920 m. kovo 21 d. Dirvonėnuose. Palaidotas Luokėje.

  28 d. – 130 metų

  Albinas Jasenauskas, profesionalus muzikas, vargonininkas, chorvedys, dirigentas, kompozitorius. Gimė 1886 m. vasario 28 d. Suvalkuose, mirė 1973 03 21 Telšiuose, palaidotas Telšiuose. 1933 m. atvyksta į Telšius, čia išvysto plačią muzikinę veiklą.

  KOVO

  10 d.- 130 metų

  Juozas Gedminas, pedagogas, vertėjas. Gimė 1886 m. kovo 10 d. Geidučiuose (Skuodo raj.), mirė 1965 m. gruodžio 27 d. Telšiuose. Dirbo Telšių gimnazijos lietuvių kalbos ir geografijos mokytoju, 1922-1930 m. Telšių mokytojų seminarijos direktoriumi.

  14 d.- 90 metų

  Lazdynų Pelėda (Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė), rašytoja. Gimė 1867 m. rugsėjo 28 d. Paragiuose (Akmenės rajonas), mirė 1926 m. kovo 14 d. ten pat. Palaidota Tryškiuose.

  23 d.- 130 metų

  Juozas Piekarskas, provizorius. Gimė 1886 m. kovo 23 d. Virmėnų k., Nevarėnų vls., mirė 1949 m. spalio 10 d. 1927 m. Nevarėnuose atidarė vaistinę.

  26 d. – 95 metai

  Juozas Klimas, violončelininkas, dirigentas, pedagogas. Gimė 1921 m. kovo 26 d. Miežeiniuose Varnių vlsč., Telšių aps.).

  31 d.- 85 metai

  Genovaitė Milašauskaitė – Petrulienė, poetė. Gimė 1931 m. kovo 31 d. Livoniškėse (Raseinių raj.). Gyvena Padvariuose (Telšių raj.). Išleistos dvi jos eilėraščių knygos.

  BALANDŽIO

  5 d. – 90 metų

  Antanas Vaičius, Telšių vyskupas. Gimė 1926 m. balandžio 5 d. Skuodo rajono Geidučių kaime, mirė 2008 m. lapkričio 25 d. Palaidotas Katedros šventoriuje. 1982 m. liepą konsekruotas vyskupu.

  6 d. – 60 metų

  Albertas Krajinskas, dailininkas dizaineris, tapytojas akvarelistas, Kuršių marių laivų modelių kūrėjas. Gimė 1956 m. balandžio 6 d. Varniuose. Gyvena Vilniuje.

  17 d. – 80 metų

  Stasys Kurmanskis, poetas. Gimė 1936 m. balandžio 17 d. Padegimuose (Skuodo raj.), mirė 1968 m. liepos 19 d. Telšiuose, palaidotas Alsėdžiuose (Plungės raj.). Kurį laiką gyveno ir dirbo Telšiuose. Telšių literatai išleido jo eilėraščių rinkinį (2003 m.).

  21 d. – 140 metų

  Jurgis Narjauskas, kunigas, vertėjas, literatas, spaudos bendradarbis. Gimė 1876 m. balandžio 21 d. Parausių k. (Vilkaviškio r.), mirė Telšiuose 1943 m. sausio 27 d. Nuo 1928 m. dirbo Telšių vyskupijoje, kunigų seminarijoje.

  25 d. – 60 metų

  Giedrė Kvieskienė (Pronckutė), Lietuvos pedagogė, socialinių mokslų daktarė, profesorė. Gimė 1956 m. balandžio 25 d. Varniuose. Monografijų autorė.

  29 d. –120 metų

  Domas Andrulis, kompozitorius, choro dirigentas. Gimė 1896 m. balandžio 28 d. Juodlaukyje (Kelmės raj.), mirė 1973 m. Šiauliuose. Nuo 1930 m. Telšių gimnazijos muzikos mokytojas ir choro vadovas. Moksleivių ir suaugusiųjų jėgomis statė savo ir kitų autorių muzikinius veikalus, organizavo dainų šventes.

  GEGUŽĖS

  1 d. – 100 metų

  Balys Stulpinas, profesorius, habilituotas daktaras, Valstybinės premijos laureatas, nusipelnęs mokslo ir technikos veikėjas. Gimė 1916 m. gegužės 1 d. Rešketėnuose (Telšių rajone), mirė 1999 m. sausio 22 d.

  18 d. – 60 metų

  Liucija Citavičiūtė, senosios lietuvių raštijos tyrėja, vertėja. Gimė 1956 m. gegužės 18 d. Telšiuose.

  22 d. – 90 metų

  Aldona Prižgintaitė-Spykers, poetė. Gimė 1926 m. gegužės 22 d. Telšiuose, tarnautojo šeimoje. Mokėsi Telšių gimnazijoje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Gyveno Australijoje.

  25 d. – 90 metų

  Leonas Barauskas, aktorius. Gimė 1926 m. gegužės 25 d. Želvaičiuose, Telšių vlsč., mirė 1975 m. kovo 21 d. Čikagoje, IL. 1941 m. baigė Telšių amatų mokyklą. Vaidino Telšių Žemaičių [Žemaitės] teatre. 1949 m. persikėlė į Kanadą. 1963 m. persikėlė į JAV.

  BIRŽELIO

  5 d. – 95 metai

  Vytautas Mačernis, poetas. Gimė 1921 m. birželio 5 d. Šarnelėje, mirė 1944 m. spalio 7 d. Žemaičių Kalvarijoje. 1935-1939 m. mokėsi Telšių M. Valančiaus gimnazijoje. 1971 m. įvyko pirmasis poeto minėjimas (organizavo telšiškiai).

  10 d. – 60 metų

  Rolandas Paksas, visuomenės ir politikos veikėjas. Gimė 1956 m. birželio 10 d. Telšiuose.

  24 d. – 135 metai

  Vladas Mažonas (Mažonavičius), kunigas marijonas, žurnalistas, pedagogas. Gimė 1881 m. birželio 24 d. Telšiuose, mirė 1945 m. sausio mėn. Maskvoje.

  LIEPOS

  5 d.- 80 metų

  Steponas Šarapovas, skulptorius. Gimė 1936 m. liepos 5 d. Kaunatavos k., Telšių vlsč, mirė 1981 m. lapkričio 23 d. Vilniuje.

  6 d. – 115 metų

  Adolfas Nezabitauskis (Zabitis), kraštotyrininkas. Gimė 1901 m. liepos 6 d. Baidotų k., Skuodo raj., mirė 1968 m. gruodžio 15 d. Telšiuose. Palaidotas Kretingos raj. 1919 m. baigė Telšių gimnaziją. Parašė straipsnių iš Telšių rajono istorijos.

  17 d.- 95 metai

  Kazys Knoras, chorvedys, vargonininkas, kompozitorius. Gimė 1921 m. liepos 17 d. Stabinės k., Telšių raj., mirė 2004 m.

  RUGPJŪČIO

  21 d. – 130 metų

  Ramūnas (Romanas) Bytautas, filosofas, psichologas, publicistas. Gimė 1886 m. rugpjūčio 21 d. Drobiūkščiuose (Telšių raj.), mirė 1915 m. gegužės 22 d. Leizine (Šveicarija).

  22 d. – 260 metų

  Antanas Jackus Feliksas Klementas, Lietuvos poetas, advokatas. Gimė 1756 m., krikštytas 1756 rugpjūčio 22 d. Sedoje, mirė 1823 m. birželio 16 d. Telšiuose. „ Žemaitiška giesmelė", išleista Vilniuje 1972 m.

  23 d. – 85 metai

  Jonas Andriusevičius, muziejininkas, kraštotyrininkas, pedagogas. Gimė 1931 08 23 Gaidžių k., Utenos rajone, mirė 2000 m. Telšiuose. Įsteigė keletą visuomeninių muziejų Žemaitijoje (vienas iš jų – Gaulėnuose, netoli Šatrijos kalno).

  RUGSĖJO

  8 d. – 95 metai

  Simas Kvečas, visuomenininkas. Gimė 1921 09 08 Telšiuose, mirė 1992 07 05 Los Angelese, CA. Palaidotas Čikagoje. Mokėsi Telšių amatų mokykloje. 1950 m. persikėlė į JAV.

  10 d. – 65 metai

  Zita Budrienė, poetė. Gimė 1951 m. rugsėjo 10 d. Eidinčiuose (Telšių raj.). Išleido 6 eilėraščių knygas. Rašo ir žemaičių dounininkų tarme.

  17 d.- 105 metai

  Antanas Jonušas, Šatrijos apylinkių kraštotyrininkas. Gimė 1911 m. rugsėjo 7 d. Žylakių k., Telšių raj., mirė 1978 m. birželio 12 d.

  24 d. – 75 metai

  Ona, Skaistutė Idzelevičienė, tarptautinės klasės šokėja, baletmeisterė, Sportinių šokių kolektyvo "Žuvėdra" vadovė Klaipėdoje Gimė 1941 m. rugsėjo 9 d. Lieplaukėje.

  SPALIO

  5 d. – 65 metai

  Elena Borusevičiūtė-Šidlauskienė, mokytoja, poetė. Gimė 1951 m. spalio 5 d. Bežecko mieste (Kalinino sritis).

  12 d. – 70 metų

  Arūnas Lukoševičius, Lietuvos elektronikos inžinierius, habilituotas technologijos mokslų daktaras. Gimė g. 1946 m. spalio 12 d. Telšiuose. 1999 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas.

  18 d. – 110 metų

  Romualdas Juknevičius, režisierius, aktorius. Gimė 1906 m. spalio 18 d. Sankt-Peterburge, mirė 1963 m. balandžio 13 d. Vilniuje. Žemaičių teatrui vadovavo 1946–1948 m.

  18 d. – 75 metai

  Irena Nakienė-Kontautaitė, choro dirigentė ir pedagogė. Gimė 1941 m. spalio 18 d. Pervainių k., Telšių raj.

  28 d. – 120 metų

  Konstantinas Daukontas, kunigas, visuomenės veikėjas. Gimė 1896 m. spalio 28 d. Patumšalės k Telšių raj., mirė apie 1942 m. Lenkijoje.

  LAPKRIČIO

  2 d. – 60 metų

  Egidijus Aleksandravičius, lietuvių istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, VDU profesorius, Lietuvių išeivijos instituto direktorius. Gimė 1956 m. lapkričio 2 d. Telšiuose.

  4 d. – 65 metai

  Danielius Mušinskas, rašytojas, žurnalo „Metai" vyr. redaktorius (nuo 1994 m.). Gimė 1951 m. lapkričio 4 d. Telšiuose.

  14 d. – 150 metų

  Justinas Staugaitis, vyskupas, prozininkas. Gimė 1866 m. lapkričio 14 d. Tupikuose (Šakių raj.), mirė 1943 m. liepos 8 d. Telšiuose Nuo 1926 m. –Telšių vyskupas. Palaidotas Telšių katedros rūsyje esančioje kriptoje.

  15 d. – 90 metų

  Vlada Žymontaitei-Kliauzienei, Šiaurės Lietuvos literatų draugijos ir Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, Jehovos tikėjimo liudytoja. Gimė 1926 m. lapkričio 15, mirė 2013 m. liepos 2 d. Išleido kelias poezijos knygas.

  18 d. – 60 metų

  Alfredas Bumblauskas, istorikas, VU profesorius dr., knygų autorius ir bendraautorius, televizijos laidų kūrėjas ir vedėjas. Gimė 1956 m. lapkričio 18 d. Telšiuose. Lietuvos, Belgijos, Nyderlandų, Lenkijos šalių ordinų kavalierius.

  18 d. - 160 metų

  Domininkas Bubėnas, knygnešys. Gimė 1856 m. lapkričio 18 d. Dūseikiuose (Telšių raj.), mirė 1940 lapkričio mėn. Palaidotas Ubiškėje.

  23 d. – 120 metų

  Juzefas Perkovskis, grafikas, žemaičių liaudies meno tyrinėtojas. Gimė 1896 m. lapkričio 23 d. Varšuvoje, mirė 1940 m. liepos 14 d. Džiuginėnų dvare. 1928 m. baigęs mokslus, apsigyveno Džiuginėnuose. Palaidotas Gorskių šeimos kape miškelyje netoli Džiuginėnų dvaro.

  29 d. – 60 metų

  Algirdas Kumža, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signataras, teisininkas, ambasadorius. Gimė 1956 m. lapkričio 29 d. Palūksčio k., Telšių raj.

  GRUODŽIO

  2 d.- 100 metų

  Juozas Kojelis, žurnalistas, išeivijos visuomenės veikėjas, rezistentas, knygų autorius. Gimė 1916 m. gruodžio 2 d. Viekšnalių k. (Telšių raj.). Emigravo į Vokietiją, 1949 į JAV. Parašė publicistikos knygas.

  4 d.- 145 metai

  Liudvikas Stulpinas, pirmasis Lietuvos jūrų kapitonas. Gimė 1871 gruodžio 4 d. Jomantų kaime (Telšių raj.), mirė 1934 m. liepos 15 d. Klaipėdoje. Palaidotas Smiltynės kapinaitėse Klaipėdoje.

  29 d. – 85 metai

  Stanislovas Stonkus, krepšininkas, habil. dr. (socialiniai mokslai) , profesorius, knygų autorius. Gimė 1931 m. gruodžio 29 d. Telšiuose, mirė 2012 m. vasario 19 d. Kaune. Daugiau negu 10 knygų autorius ir bendraautorius.

  Tiksli gimimo data nežinoma

  - 480 m.

  Merkelis Giedraitis, LDK didikas, kunigaikštis, Žemaičių vyskupas, lietuviškų knygų pradininkas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Gimė 1536 m., mirė 1609 m. balandžio 6 d. Alsėdžiuose (Plungės raj.), palaidotas Varniuose (Telšių raj.).

  - 195 m.

  Kašarauskis Ambroziejus Pranciškus, kunigas, gamtos tyrinėtojas, rašytojas. Gimė 1821 m. Kolainiuose, mirė 1882 m. gruodžio 14 d. Tomske. 1841 – 1844 m. mokėsi Varnių kunigų seminarijoje, mokytojavo Telšių dvarininkų mokykloje, vadovavo kunigų – emeritų Pataisos namams Varniuose

  - 195 m.

  Kajetonas Rupeika, kunigas, švietėjas. Gimė 1821 m. Telšių apskrityje.

  - 180 m.

  Dominykas Bociarskis, Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, teisininkas. Gimė 1836 m. Pavirvyčio dvare, Tryšlių vlsč., mirė 1914 m. Varšuvoje. Dėstė rusų kalbą ir istoriją Varnių kunigų seminarijoje.

  - 90 m.

  Julius Dambrauskas–Dama, režisierius. Gimė 1926 m. Luokėje, mirė 1961 m. kovo 12 d. 1948 m. išvyko į Australiją. 1955 m. įkūrė Sidnėjaus lietuvių teatrą „Atžala".

  .

  Kiti miestui ir rajonui svarbūs įvykiai

  - 1536 m. - įsteigta Telšių parapija

  - 1536 m. - galėjo būti įkurta pirmoji mokykla

  - 1536 m. - padėti pagrindai pirmajai (medinei) Romos katalikų bažnyčiai Telšiuose

  - 1536 m. - Telšiai buvo Žemaičių valstiečių sukilimo centru

  - 1721 m. - Telšiams, Nevarėnams suteikta turgų teisė.

  - 1736 m. - mirus Telšių seniūnui Antanui Andriui Gorskiui, Telšių seniūniją pradėjo valdyti jo antroji žmona Konstancija Gadonaitė-Gorskienė.

  - 1761–1791 m. - ant aukščiausios Telšių kalvos – Insulos – pastatyta puošni Telšių mūrinė Šv. Marijos Loretietės ir Šv. Antano bažnyčia, Antano Paduviečio barokinė katedra

  - 1781 m.- rugsėjo mėn. LDK iždo komisija trejiems metams atleido telšiškius nuo gėralų ir pagalvės mokesčių

  - 1796–1850 m. - Telšių seniūniją valdė Marija Sabaliauskaitė-Zabiela ir Henrikas Zabiela (paskutinieji Telšių seniūnijos savininkai)

  - 1791 m. - gruodžio 6 d. karalius Stanislovas Augustas Telšiams suteikė miesto (Magdeburgo) teises, herbą).

  - 1791 m. - Džiuginėnų dvarą įsigijo Liudvikas Bartolomėjus Gorskis (1749-1815)

  - 1796 m. - vienuoliai bernardinai pastatė mokyklai dviejų aukštų mūrinius namus

  - 1796–1850 m. - Telšių seniūniją valdė Marija Sabaliauskaitė-Zabiela ir Henrikas Zabiela (paskutinieji Telšių seniūnijos savininkai)

  - 1826 m. - Telšių miestą niokojo gaisras

  - 1831 m. – miestiečiai ir Telšių apskrities gyventojai dalyvavo sukilimuose prieš carinę priespaudą. Vladimiras Gadonas vadovavo Telšių apskrities sukilėliams

  - 1836 m. - bernardinų bažnyčiai suteiktos parapijos teisės

  - 1846 m.- Vilniuje išleista M. Gadono „ Opis powiatu Telszewskiego"

  - 1861 m. - Telšiuose atidaryta 25 lovų karo ligoninė. Čia buvo gydomi ir Telšių miesto gyventojai

  - 1866 m. - mieste įkurta mergaičių mokykla. Pasaulietinės žydų mokyklos Telšiuose atsirado po 1831 m. sukilimo.

  - 1881 m. - Telšiuose įkurta vaistinė - Goldnerio vaistinė.

  - 1886 m. – pradeda veikti Juozo Varkalio spaustuvė Telšiuose. Veikė iki 1889 m.

  - 1916 m. - Telšiuose pradėjo veikti „Kanklių" draugija. Veikė iki 1935 (1940) m.

  - 1916 - Telšiuose sužibo pirmosios elektros lemputės iš vokiečių okupacinės valdžios įrengtos elektrinės

  - 1921 m. - Telšiuose įsteigtas Centrinės valstybinės bibliotekos skyrius.

  - 1926 m. - įkurta Telšių vyskupystė. Balandžio 1 d. popiežius Pijus XI įsteigė Lietuvos bažnytinę provinciją ir Telšių vyskupiją su centru ir šv. Antano Paduviečio katedra Telšiuose

  - 1926 m.- Laikraštį "Žemaičių prietelius" pradėjo leisti Telšių vyskupija. Nuo 1925 03 18 d. buvo leidžiamas Kaune

  - 1926 m.- gegužės 7 d. buvo nutiesta 56 km ilgio geležinkelio dalis Telšiai-Kužiai

  - 1931 m. - Telšiams suteiktos pirmaeilio miesto teisės,

  - 1931m. - rugpjūčio 5 d. Lietuvos švietimo ministro įsakymu įkurta Telšių medžio apdirbimo vidurinė mokykla (vėliau – valstybinė Amatų mokykla). Jos direktorius- Karolis Šimonis

  - 1931 m.- prie Telšių apskrities ligoninės atidaryta ambulatorija.

  - 1931 m. - įsteigta Žemaičių senovės mėgėjų draugija „Alka"

  - 1936 m. - spalio 4 d. pašventinti nauji modernus Telšių M.Valančiaus gimnazijos rūmai, juos projektavo arch. Steponas Stulginskis

  - 1936 m. - pastatyti Telšių amatų mokyklos rūmai

  - 1941 m. - Telšiuose įsteigtas Žemaičių meno ir mokslo centras (steigėjas – Kazys Mockus, veikė iki 1944 m.)

  - 1941 m.- Telšiuose įsteigtas savaitraštis „Žemaičių žemė" ( iki 1944 m. redagavo Kazys Mockus)

  - 1941 m.- birželio 25 d. vokiečių kariuomenė užėmė Telšius. Liepos mėnesį prasidėjo masinės žydų žudynės

  - 1941 m. - birželio 24-25 d. Rainiuose nužudyti Telšių kalėjimo politiniai kaliniai.

  - 1941–1949 m. - Telšiuose veikė valstybinis Žemaičių teatras

  - 1946 m.- rugpjūčio 3 d. Telšiai tapo apskrities pavaldumo miestu.

  - 1951 m.- Telšiuose pradėjo veikti Vaisių ir daržovių perdirbimo kombinatas.

  - 1961 m. - Telšiuose pastatyta 3-oji vidurinė mokykla (dabar „Germanto")

  - 1991 m.- patvirtintas naujasis Telšių herbas.

  Sudarė Julita Švėgždavičienė, Telšiai, 2015 11 11

  (Jei galite patiksinti ir papildyti, maloniai prašome rašyti: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. )


  Parisiųsti dokumento elektroninę versiją: pdfdatu_kalendorius_2016.pdf551.53 KB

 • Naudingos nuorodos

  SAVIVALDA

  Telšių rajono savivaldybė

  EUROPOS SĄJUNGA

  Lietuva Europos sąjungoje (naudinga informacija plačiajai visuomenei, studentijai, moksleivijai, verslininkams).

  Struktūriniai ir kiti Europos Sąjungos fondai.

  Telšių Europos informacijos centras - Eupore Direct

  BIBLIOTEKOS, INFORMACIJOS CENTRAI

  Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka.

  Lietuvos bibliotekininkų draugija.

  Šiaulių apskrities P.Višinskio viešoji biblioteka.

  Klaipėdos apskrities I.Simonaitytės viešoji biblioteka.

  Lietuvos viešosios bibliotekos.

  Lietuvos elektroninė periodika.

  Interaktyvi biblioteka.

  Vilniaus universiteto biblioteka (nuorodų skyriuje daug elektroninių rodyklių, žinynų, enciklopedijų ir daug kitos įvairios informacijos)

  ŽINIASKLAIDA

  Laikraštis ,,Kalvotoji Žemaitija".

  Laikraštis ,,Telšių žinios".

  Radijo stotis XXL FM.

  • Žemaičių žemė

  MOKYMO ĮSTAIGOS

  Vilniaus Dailės akademija Telšių fakultetas.

  Telšių Vyskupo Vinco Borisevičiaus kunigų seminarija.

  TEISĖ

  LR Teisingumo ministerija.

  LR Seimas.

  LITERATŪROS, MENŲ IR MUZIKOS GERBĖJAMS

  Lietuvos rašytojų sąjunga.

  Lietuvos fotomenininkų sąjunga.

  Classicalmuzic.lt (lietuviška klasikinės muzikos svetainė, geros nuorodos).

  POILSIS IR REKREACIJA

  Telšių turizmo informacijos centras.

  Kaimo turizmas.

  Varnių regioninis parkas.

  Žemaitijos kaimo muziejus.

 • Informacija ruošiama

  Atsiprašome, bet informacija bus patalpinta netrukus.

 • Inovacijų ir mokymo centras

  Inovacijų ir mokymo centre:

  • organizuojami Medijų ir informacinio raštingumo mokymai

  • vedami dailės raiškos užsiėmimai, teminės edukacijos

  • vykdomi Kultūros paso finansuojami užsiėmimai

  • skatinama savarankiškai mokytis užsienio kalbų su programa „EuroTalk language learning“

  • supažindinama su centre esančia įranga, „Daiktų bibliotekos“ paslauga 


  MEDIJŲ IR INFORMACINIS RAŠTINGUMAS

  MIRKT mokymai Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje

   

   

   

   

   

   

   

   

  Niežti rankos spausti nuorodą, viliojančią laimėti milijoną? Sunku atsispirti Arabijos princo palikimui? Nepasiduoti propagandai? Įdomu, kaip saugiai nardyti informacijos vandenyne? Nepasiklysti ir nesuklysti padės bibliotekininkas.

  Lietuvos bibliotekose organizuojami nemokami medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų tobulinimo (MIRKT) mokymai suaugusiesiems. Mokymų metu išmoksite kritiškai vertinti žiniasklaidos, socialinių tinklų turinį, pasirinkti patikimus informacijos šaltinius, saugiai naršyti internete. Įgysite praktinių naudingų įgūdžių. Taip pat teikiamos individualios skaitmeninio raštingumo konsultacijos.

  Daugiau informacijos apie mokymus tel. (+370 444) 41716 arba el. p.  Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


  UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAI PROGRAMA EUROTALK LANGUAGE LEARNING

   

   

   

   

  Mokymai skirti įvairaus amžiaus gyventojams

  Savarankiškai galima mokytis pirmadieniais ir antradieniais nuo 14 val.

   Daugiau informacijos apie mokymus tel. (+370 444) 41716 arba el. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


  DAILĖS RAIŠKOS UŽSIĖMIMAI SUAUGUSIESIEMS

  Akvarelės pradmenys

  Pažintis su įvairiomis grafikos technikomis

  Tapyba minkšta pastele

  Atvirukų kūrimas

  Ex libris

  Dirbiniai iš polimerinio molio

  Pokalbiai apie kūrybą ir atradimo džiaugsmą

  Daugiau informacijos apie mokymus tel. +370 615 28428 arba el. p. edukacija@kpbiblioteka.lt


  PAŽINTIS SU GRAFINIO DIZAINO PROGRAMA CANVA

   

   

   

   

  Mokymai skirti suaugusiesiems

  Užsiėmimo kaina – 1 euras

  Daugiau informacijos apie mokymus tel. (+370 444) 41716 arba el. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.  


  3D SPAUSDINTUVO GALIMYBĖS

  Kultūros paso finansuojama edukacija moksleiviams „3D – originaliai, kūrybiškai, praktiškai“

  Edukacija skirta 1–10 klasės moksleiviams

  Trukmė – 90 min.

  Galimas 10–18 mokinių skaičius

  Užsiėmimo kaina – 3 eurai moksleiviui

  Registracija svetainėje: https://www.kulturospasas.lt/kulturines-edukacijos/2171 

  Daugiau informacijos apie edukaciją tel.: (+370 444) 41716, +370 621 62374 arba el. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


  KNYGOS SKIRTUKO GIMIMAS

  Kultūros paso finansuojama edukacija moksleiviams „Knygos skirtuko gimimas“

  Edukacija skirta 7–10 klasės moksleiviams

  Trukmė – 90 min.

  Galimas 6–12 mokinių skaičius

  Užsiėmimo kaina – 3 eurai moksleiviui

  Registracija svetainėje: https://www.kulturospasas.lt/kulturines-edukacijos/5078  

  Daugiau informacijos apie mokymus tel. +370 615 28428 arba el. p. edukacija@kpbiblioteka.lt 

 • Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius

   Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius jungia abonemento, skaityklos ir einamųjų metų periodikos fondus, bei interneto skaityklą.
    Abonemente - leidiniai išduodami į namus vienam mėnesiui ( leidinių grąžinimo terminas gali būti pratęstas dar 15 dienų), išduodami vieningi skaitytojų pažymėjimai, teikiama informacija  apie leidinius, priimami skaitytojų užsakymai internetu, atliekamas leidinių rezervavimas. Skaitytojų aptarnavimo tvarka, spaudinių išdavimo sąlygos numatytos Naudojimosi biblioteka taisyklėse. Abonemento fonde yra per 58 tūkst. dokumentų. Komplektuojami universalaus pobūdžio dokumentai, prioritetą teikiant socialinių, humanitarinių mokslų bei grožinei literatūrai. Spaudiniai komplektuojami lietuvių, anglų, rusų ir kt. kalbomis. Per metus apsilanko apie 26 tūkst. lankytojų, išduodama 50 tūkst. dokumentų.
  Skyriuje įdiegta automatizuota skaitytojų aptarnavimo sistema. 
     Periodikos skaityklos fonde yra 62 pavadinimai užprenumeruotų ir dovanotų periodinių leidinių.
   
  Periodikos skaityklos prenumeruojamų leidinių sąrašas:

   

  Periodiniai leidiniai 2021

  Laikraščiai

  Gintaro gimtinė
  Kalvotoji Žemaitija
  Karštas komentaras
  Laisvas laikraštis
  Lietuvos aidas
  Lietuvos rytas
  Mokslo Lietuva
  Respublika
  7 meno dienos
  Savivaldybių žinios
  Šiaurės Atėnai
  Telšių žinios
  Verslo žinios
  Valstiečių laikraštis
  Voruta
  Žemaičių saulutė

  Žurnalai

  Burda moden
  Būdas
  Darbštuolė
  Gimtasai kraštas
  Iliustruotasis mokslas
  Iliustruotoji istorija
  IQ
  Ji
  Kelionės ir pramogos
  Ko gydytojai tau nepasako
  Krantai
  Kultūros barai
  Kur stoti 2020
  Kuo būti 2020
  Laimė
  Liaudies kultūra
  Literatūra ir menas
  Mano ūkis
  Metai
  Moteris
  Muzikos barai
  National Geographik
  Naujasis židinys-aidai
  Naujoji romuva
  Nemunas
  Psichologija tau
  Rankdarbiai
  Rasos
  Sodo spalvos
  Tarp knygų
  Tavo vaikas
  Valstybė
  Voruta
  Verena
  Žvejys ir žuvis
  Žmonės

  Paslaugos
  • Konsultuoja, atsako į užklausas
  • Išduoda dokumentus iš abonemento ir skaityklos fondų
  • Suteikia galimybę naudotis naujausiais periodiniais leidiniais
  • Skolina dokumentus į namus. 
  • Teikia TBA paslaugas
  • Organizuoja naujai gautų dokumentų ir temines knygų parodas
 • Biblioteka spaudoje

  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka 

  PERIODINĖJE SPAUDOJE 2023 metais

  Telšiškės – Šiaulių knygų mugėje / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 28, p. 8.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojos dalyvavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos surengtoje Šiaulių knygų mugėje, kur demonstravo savo organizuojamas edukacijas.

  „Kazio Binkio kūrybą prisimenant…“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 28, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią popietę, skirtą Kazio Binkio 130-osioms gimimo metinėms.

  Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi tinklai“ sutiktuvių konferencija / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 28, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojų dalyvavimą suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi tinklai“ sutiktuvių konferencijoje Klaipėdos valstybinėje kolegijoje.

  Bibliotekoje – akcija „Senjorų dienos internete 2023“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 28, p. 4, 7.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią asociacijos „Langas į ateitį“ organizuotą akciją „Senjorų dienos internete“.

  Pasiskolink naują pomėgį! / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 25, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį „Daiktų bibliotekos“ paslaugos pristatymą. Šią paslaugą organizuoja Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka kartu su Telšių, Akmenės ir Pakruojo rajonų savivaldybių viešosiomis bibliotekomis.

  Vengrienė, Vlada

  Grožio ir jausmo sklidinos akimirkos / Vlada Vengrienė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 18, p. 10, 12.

  Apie Varnių bibliotekoje atidarytą buvusios varniškės Vaidos Blistrubytės fotografijų parodą.

  Svečiai iš Gargždų / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 18, p. 4.

  Apie moksleivių iš Gargždų apsilankymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, kur dalyvavo Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymuose.

  Auginkime „Knygų starto“ pupelę kartu! / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 14, p. 11.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkių apsilankymą miesto lopšelyje-darželyje „Berželis“, kur pristatė projektą „Knygų startas“.

  Psichotropinių medžiagų vartojimas tarp jaunimo – opi problema / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 14, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią prevencinę paskaitą, skirtą psichotropinių medžiagų vartojimo tarp jaunuolių problemai. Paskaitą moksleiviams skaitė Telšių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro atstovės Ženeta Paškauskė ir Dovilė Saukaitė.

  Bibliotekininkų seminare susitikta su įdomia viešnia / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 7, p. 8.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį darbuotojų seminarą, kuriame bibliotekos vadovė Vida Urnikienė pasidalino įspūdžiais iš Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotinio susirinkimo. Buvo aptarti skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ rezultatai. Rajono bibliotekininkai susitiko su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstovėmis ir kartu dalyvavo knygų iliustruotojos Aušros Kiudulaitės paskaitoje bei praktiniame užsiėmime.

  Svečiavosi žurnalistė, rašytoja, jogos ir emocinio rašymo mokytoja / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, gruod. 23, p. 10, 12.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje knygą „Popietės laikas: mitai ir tiesa apie senatvę“ pristatė žurnalistė, rašytoja Eva Tombak.

  Paminėjo sukilėlių vado gimimo jubiliejų / „Kalvotosios Žemaitijos“ ir Kaunatavos bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, gruod. 23, p. 5, 10.

  Apie tai, kad 2023-12-16 Kaunatavos bibliotekos iniciatyva paminėtas vieno 1863 m. sukilimo Žemaitijos vadų Jono Stanevičiaus 200-osios gimimo metinės. Susitikime dalyvavo Mindaugas Stakutis ir Rita Masiulienė.

  Pristatyta žemaitiška knygelė vaikams / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, gruod. 19, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą žemaitišką knygelę „Skaitīmelē vakām“, kurią parengė bibliotekos darbuotojų komanda: vadovė Vida Urnikienė, Aušra Sirutienė, Erika Bytautienė, Loreta Gedeikienė, Monika Lukoševičienė.

  Vaikai domėjosi miesto istorija / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, gruod. 16, p. 5.

  Apie Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos penktokų netradicinę istorijos pamoką Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, kur šiuo metu eksponuojama paroda „(Ne)pamiršti Telšiai: nematytos XX a. fotografijos“.

  Ugdant vaikų meilę knygai / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, gruod. 16, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią skaitymo skatinimo akciją „Tėčiai skaito vaikams“.

  Tiesos sakymas, žmogiškumas ir diplomatiškumas kūrė politikui įdomų gyvenimą / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, gruod. 9, p. 1, 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su žurnalistu, politiku, Nepriklausomybės Akto signataru Česlovu Juršėnu, kuris pristatė savo prisiminimų knygą „Nenuobodaus gyvenimo mozaika“. Renginį moderavo bibliotekos vadovė Vida Urnikienė.

  Paroda „Jonas Stanevičius-Pisarskis. 1863-iųjų metų sukilimo vadas Tryškių apylinkėse“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, gruod. 2, p. 10.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje parengta paroda 1863 metų sukilimo dalyviui Jonui Stanevičiui, slapyvardžiu Pisarskis.

  Piešinių konkurso „Išdrįskite svajoti“ padėkos popietė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, gruod. 2, p. 2.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą Telšių moterų klubo Lions tarptautinio taikos plakato piešinių konkurso „Išdrįsk svajoti“ autorinių darbų parodą.

  Bibliotekos svečias – BIX būgnininkas / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 28, p. 10.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su grupės BIX būgnininku Gintautu Gascevičiumi, kuris pristatė savo išleistą knygą „Ginc ir išminties pedalas, arba kaip mokytis groti lengvai ir išradingai“. Susitikimo metu buvo pristatyti neseniai startavusios akcijos „Daiktų biblioteka“ pasididžiavimas studijiniai būgnai.

  „Kur gyvena knygos“. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 7, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį edukacinį užsiėmimą ir ekskursiją vaikams.

  Lukošienė, Justina

  Almos Jankauskienės kūryba – subtilus minimalizmas iš gamtos / Justina Lukošienė. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 7, p. 1, 7.

  Apie charizmatiškąją Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialo vedėją Almą Jankauskienę ir jos kūrybą. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikia kūrėjos atviručių ir paveikslėlių paroda. Darbai atliekami naudojant gamtinę medžiagą.

  Medijų ir informacinis raštingumas bibliotekoje. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 4, p. 9–10.

  Apie tai, kad pasaulinės medijų ir informacinio raštingumo savaitės metu Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje lankėsi iFuture Investments finansų konsultantė Asta Kliobienė.

  Lankėsi moksleiviai. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 4, p. 8.

  Apie moksleivių apsilankymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  Gyvastinga žaluma sklinda iš autorės darbų. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 31, p. 6.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje eksponuojamą Almos Jankauskienės atvirukų bei paveikslų iš augalų parodą.

  Orientacinis žygis „Taigi viską žinau!“ / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 28, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią pasaulinę medijų ir informacinio raštingumo savaitę, kuri startavo su orientaciniu žygiu „Taigi viską žinau!“, kuris vyko daugelyje Lietuvos bibliotekų.

  Kodėl verta skaityti? / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 24, p. 10.

  Apie skaitymo skatinimo popietę Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų skyriuje.

  Bibliotekos Jonas atkeliavo į rajoną! / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 24, p. 9.

  Apie Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos projekto „JOnas ir raJOnas“ pristatymą Telšių bibliotekoje. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka yra šio projekto partneriai. Renginio metu pristatytas interaktyvus edukacinis žaidimas, demonstruojamas ant grindų.

  „Kelionė vidun. Galutiniai savirealizacijos žingsniai“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 24, p. 9.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį jogos mokytojos Šri Matadži Nirmala Devi knygos „Kelionė vidun. Galutiniai savirealizacijos žingsniai“ pristatymą. Apie knygą pasakojo viena iš jos vertėjų Agnė Skučaitė-Leonavičienė.

  Trumpam įsijautė į neregio pasaulį / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 24, p. 8.

  Apie renginį Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų skyriuje, kuriame mokiniai buvo supažindinti su regėjimo negalią turinčių žmonių problemomis.

  Bibliotekos svečias – aktorius, rašytojas Juozas Gaižauskas / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 24, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį aktoriaus Juozo Gaižausko naujosios knygos „Antarktidos indėnai“ pristatymą.

  Vokiečių kalbos dienos bibliotekoje / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 24, p. 3.

  Apie vokiečių kalbos dienų minėjimą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inovacijų ir mokymo centre.

  Jegorovas, Povilas

  Bibliotekoje – paroda, skirta esperanto kalbos kūrėjui Liudvikui Zamenhofui / parengė Povilas Jegorovas ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 10, p. 6.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikiančią parodą esperantininkui Liudvikui Lazariui Zamenhofui.

  Kūryba – nepaprastas žodis, tai kelias… / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 10, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį dailininkės Ritos Vaičiulienės tapybos darbų parodos atidarymą.

  Edukacinis užsiėmimas apie emocijų pasaulį / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 3, p. 12.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį edukacinį užsiėmimą vaikams, kuriame jie mokėsi pažinti savo emocijas.

  Jaunimui – popietė apie poetę Karoliną Praniauskaitę / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 26, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią popietę moksleiviams, skirtą pirmajai lietuvių poetei Karolinai Praniauskaitei.

  Lietuvos bibliotekininkų draugijos suvažiavimas / Šakių viešosios bibliotekos ir Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 23, p. 4.

  Apie tai, kad Šakių viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyrių pirmininkų ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narių susirinkimas. Telšių skyriui atstovavo Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vadovė Vida Urnikienė.

  „Tuo gražūs, kad skirtingi“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 19, p. 7.

  Apie Bitėnų kaime, Pagėgių savivaldybėje, vykusį 22-ąjį Žemaitijos ir Vakarų Lietuvos bibliotekininkų sąskrydį, kuriame dalyvavo Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkai su vadove Vida Urnikiene.

  Susitikimas su Geštalto psichoterapeute / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 19, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su Geštalto psichoterapeute, bibliodramos rengėja Inga Motuzaite.

  Lankomos kultūros įstaigos. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 19, p. 3.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės vicemerė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė kartu su Telšių savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Monika Domarkiene ketina aplankyti visas Telšių rajono kultūros įstaigas. Neseniai jos lankėsi Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Rainių, Vembutų bei Viešvėnų filialuose.

  Atidaryta alternatyvios fotografijos paroda „Rakursai“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotraukos. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 16, p. 5.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidaryta šiauliškio menininko Vilijaus Žagrakalio alternatyvios fotografijos paroda.

  Turiningas bibliotekininkų susitikimas / Telšių e. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 12, p. 7.

  Apie 2023-08-30 vykusį Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojų susitikimą. Kolektyvas svečiavosi Žemaičių muziejaus „Alka“ Žemaičių kaimo muziejuje.

  Žavėjo magiškas rašytojos žodis. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 9, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Ryškėnų ir Lauko Sodos filialuose vykusį susitikimą su rašytoja Lavisa Spell (Aukse Šiugždiniene).

  Knygų skirtukai – iškalbūs leidinių draugai / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 5, p. 7.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikiančią bibliotekininkės, kolekcionierės Vilijos Jocienės skirtukų kolekcijos parodą. Šioje kolekcijoje yra per 2000 skirtukų ir daugiau kaip 500 – rankų darbo. Tarptautinis knygų skirtukų kolekcionierių klubas 2023 m. Vilijai Jocienei skyrė tarptautinę ASIM MANER premiją.

  Šventė mažiesiems Vembūtuose. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 2, p. 9.

  Apie Vembūtuose vykusią „Vembūtų laisvalaikio zonos atidarymo“ šventę. Renginio metu Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojos vedė edukacijas vaikams.

  Rašytinis paminklas Telšių mažajai bažnyčiai / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 26, p. 1, 3.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį knygos „Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Telšių mažoji bažnyčia“ pristatymą su knygos sudarytoja, istorike Elvyra Spudyte, knygos sumanytoju prelatu Juozu Šiuriu ir aktore Virginija Kochanskyte.

  Lukošienė, Justina

  Kelias link knygos – kupinas kūrybiškumo ir literatūrinių atradimų / Justina Lukošienė. – Iliustr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 26, p. 1, 5, 9.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vadovę Vidą Urnikienę. Jos pirmoji darbovietė buvo miesto biblioteka, dirbo vaikų literatūros skyriuje, vėliau metodikos skyriaus metodininke bei skyriaus vedėja ir daugiau nei 30 metų eina direktoriaus pavaduotojos, o šiuo metu – ir vadovės pareigas viešojoje bibliotekoje. Vida Urnikienė mokėsi Žemaitės gimnazijoje, jos mokytojais buvo Stanislava Kochanauskaitė, Regina Tumavičienė. Bibliotekos vadovė daugiau nei 20 metų rengia projektus. Nuo 2005 m. buvo rengiamas jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas „Septynios kalvos“, bendradarbiaujant su „Rašytojų klubu“ kasmet organizuojamas tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris“.

  „Turizmo naktis“ Telšiuose: naktinis pasibuvimas bibliotekoje / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 22, p. 2–3.

  Apie turizmo nakties renginius Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Vyko „Spalvotų kopų“ edukacija, atvirukų gaminimo užsiėmimas, naktiniai poezijos skaitymai.

  Mėgautis Telšiais galima ir naktį. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 19, p. 6, 9.

  Apie renginių ciklą „Turizmo naktis Telšiuose“. Vilniaus dailės akademijos Telšių galerijoje vyko kretingiškės Liudos Liaudanskaitės akvarelės darbų parodos atidarymas, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje buvo surengtos kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vyko poezijos skaitymai. Telšių sporto ir rekreacijos centras surengė tinklinio, šachmatų bei smiginio varžybas gyventojams ir miesto svečiams. Telšių gidai vedė naktines ekskursijas. Su Telšių meru Tomu Katkumi ir turizmo informacijos centro direktoriumi Egidijumi Vaškelevičiumi vyko diskusija apie Telšių lyderystę Vakarų Lietuvoje. Turizmo nakties Telšiuose metu organizuotas cibulynės valgymo turnyras.

  Jocienė, Vilija

  Tarptautinės „Asim Maner“ premijos laureatė – kaunataviškė Vilija Jocienė : [pokalbis su Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo bibliotekininke Vilija Jociene]. – Iliustr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 12, p. 1, 6.

  Apie tai, kad bibliotekininkė Vilija Jocienė ne vienerius metus priklauso tarptautiniam knygų skirtukų draugų klubui IFOB. 2023 metais ji tapo tarptautinės „Asim Maner“ premijos laureate. Spausdinamas tarptautinio knygų skirtukų draugų klubo parengtas interviu su Vilija Jociene. Bibliotekininkės knygų skirtukų kolekcijoje yra 2705 knygų skirtukai, iš jų 168 – rankų darbo.

  Bibliotekai – mėnraščio „Aušra“ komplektai. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 8, p. 7.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai Lietuvos Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva, remiant Lietuvos kultūros mecenatui Pranui Kizniui, buvo padovanota keturiolika pirmojo lietuviško mėnraščio „Aušra“ (1883–1886) naujojo leidimo komplektų.

  Turizmo naktis Telšiuose. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 5, p. 6.

  Apie Žemaitijos turizmo informacijos centro organizuojamą „Turizmo naktį“ Telšiuose. Renginio metu vyks ekskursijos, įvairūs užsiėmimai Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, cibulynės valgymo turnyras, elektroninės muzikos koncertas.

  [Norite pajusti tarpukario Lietuvos dvasią?] : [žinutė] / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 5, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikiančią tarpukario Lietuvos spaudos parodą. Parodos eksponatai priklauso kolekcininkui, bibliotekininkui Gediminui Petruliui.

  Stovyklautojai aplankė biblioteką / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 5, p. 5.

  Apie stovyklos „Vasaros atostogos Žemaičių kaimo muziejuje“ vaikų apsilankymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, kur vyko smėlio edukacija.

  „Vasara su knyga“ / akcijos „Vasara su knyga“ organizatorių ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 29, p. 5, 10.

  Apie skaitymo skatinimo akciją, kuri vyksta ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  „Švėkšnos grafai Pliateriai: Melior mors macula“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 22, p. 5.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidaryta Šilutės krašto tautodailininkės, literatės, knygų autorės ir iliustruotojos Violetos Astrauskienės fotokoliažų paroda, kuri skirta Švėkšnos miestelyje 200 metų gyvenusiems Pliateriams.

  Baigti kompiuterinio raštingumo kursai / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 22, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje inovacijų ir mokymo centre Užimtumo tarnybos lankytojams vykusius kompiuterinio raštingumo pradedantiesiems kursus.

  Spalvotos kopos / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 22, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vykusią piešimo su smėliu edukaciją.

  Bibliotekoje pakvipo vandens lelijų žiedais / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 18, p. 8, 12.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį augalų augintojo iš Viešvėnų Viliaus Kairio vandens lelijų parodos atidarymą. Renginio metu vyko Aušros Sirutienės akvarelės liejimo edukacija.

  Galimybė mokytis užsienio kalbų bibliotekoje / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 18, p. 7.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykstančius užsienio kalbų mokymus suaugusiems. Bibliotekos inovacijų ir mokymo centre įdiegta kalbų programa „EuroTalk language learning“, o birželio 2–30 d. vyko šnekamosios anglų kalbos kursai keliaujantiems su lektore Daiva Diržininkaite.

  Patobulintos knygų populiarinimo ir skaitymo skatinimo strategijos / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 15, p. 6, 10.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos informacinių išteklių formavimo skyriaus vedėja Edita Jonušienė dalyvavo edukacinėje išvykoje-seminare „Įkvepiančios skaitymo skatinimo patirtys Čekijoje ir Lenkijoje keliaujantiems mokyklų bibliotekininkams“.

  Dovanos bibliotekai – knygos / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 8, p. 5, 10.

  Apie tai, kad dailininkas, fotografas, leidėjas Vladislovas Rimantas Dichavičius Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai padovanojo knygą „Giminės istorija. Dichavičių, Gruzdžių, Semenavičių prisiminimai ir atradimai“. Be to Birutė Pakėnaitė bibliotekai padovanojo savo knygų „Buvo taip“, „Seni naujieji laikai“, o Lietuvos kurčiųjų draugija padovanojo keturis leidinius „12 skrydžių per gyvenimą“.

  Svečiavosi bibliodramos lyderė / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 1, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su Geštalto psichoterapeute, viešosios įstaigos „Aukim“ direktore, bibliodramos lydere Inga Motuzaite, kuri teksto nagrinėjimo per skirtingas metodikas mokėsi Švedijoje.

  Paroda senelių globos namų 30-mečiui / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 1, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą Telšių senelių globos namų gyventojų rankdarbių parodą.

  Kursai keliaujantiems / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 27, p. 8.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyksta šnekamosios anglų kalbos kursai keliaujantiems su lektore Daiva Diržininkaite.

  Įteikti pažymėjimai / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 23, p. 9.

  Apie Telšių neįgaliųjų centro „Viltis“ lankytojų ir auklėtojų apsilankymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inovacijų ir mokymo centre. Šiemet „Vilties“ lankytojai išklausė ispanų kalbos kursą.

  Lukošienė, Justina

  Neurografinės linijos peripetijose – kur tik mintys neša / Justina Lukošienė. – Iliustr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 23, p. 7.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą Rasos Metrikytės-Lukošienės kūrybinių darbų, atliktų neurografikos metodu, parodą „Sielos virpesiai“. Neurografikos Rasa Metrikytė-Lukošienė mokėsi pas psichologę iš Ukrainos Anna Keller. Susirinkusiuosius ir menininkę sveikino bibliotekos pavaduotoja Vida Urnikienė, tekstilininkė Zita Inčirauskienė. Straipsnyje spausdinamas Aušros Sirutienės-Oreigės sveikinimas menininkei.

  Fotografijų paroda „Mano švytintis pasaulis“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 23, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą Akmenės ir Mažeikių fotoklubo „Lokys“ fotografijų parodą „Mano švytintis pasaulis“. Klubo įkūrėjas ir vadovas Sigitas Kazlauskas. Parodos iniciatorė – bibliotekininkė Vilija Jocienė, kuri yra ir šio fotoklubo aktyvi narė. Susirinkusiuosius sveikino bibliotekos pavaduotoja Vida Urnikienė.

  Bibliotekas lanko net 17 procentų rajono gyventojų / pagal Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos veiklos ataskaitą. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 13, p. 2–3.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2022 m. veiklos ataskaitą. Telšių rajone bibliotekų paslaugomis naudojasi 17 procentų rajono gyventojų. 2022 m. Telšių rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 6572 registruoti vartotojai, iš jų 1299 vaikai iki 14 metų.

  Skaitymo iššūkis „Vasara su knyga 2023“ / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 6, p. 6.

  Apie visoje Lietuvoje prasidėjusį vasaros skaitymo iššūkį, kuris tęsis iki rugpjūčio 31 dienos.

  Lukošienė, Justina

  „Galimybių diena“ – pagalba neįgaliesiems integruojantis į darbo rinką / Justina Lukošienė. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 6, p. 1–2.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių skyriaus „Galimybių dienos“ renginys. Renginys buvo skirtas žmonių su negalia įsidarbinimo galimybėms Telšių rajone, sėkmės istorijų pristatymui.

  Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ Telšiuose / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotraukos. – Iliustr.. – Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 3, p. 8–9.

  Apie 2023-05-27 Telšiuose vykusį tarptautinį poezijos festivalį „Poezijos pavasaris“. 2023 m. festivalis vyko 59-ąjį kartą. Festivalį Telšiuose organizavo Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, kurioje renginys prasidėjo diskusija, ar poezija turi būti panaši į gyvenimą. Festivalio svečiai Telšiuose: poetas Tomas Petrulis, poetės Alina Borzenkaitė ir Uršulė Toleikytė, poetas, vertėjas Miłoszas Waligórskis, vertėjas Rimvydas Strielkūnas, žurnalistas, laidų vedėjas, skaitovas Paulius Šironas. Savo poeziją skaitė kraštietės poetės Irena Daubarienė, Elena Šidlauskienė, Daiva Živatkauskienė. Šventės metu tęsiant tradiciją aplankytas paminklas Vytautui Mačerniui prie Telšių Žemaitės gimnazijos ir eilėraščių ant metalinių plokštelių ekspozicija Telšių autobusų stotyje, kur įamžinta kraštiečių kūryba. Poezijos skaitymai vyko Ryškėnų bibliotekoje ir prie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos. Susirinkusiuosius sveikino bibliotekos direktorė Jolanta Kaubrienė ir pavaduotoja, projekto koordinatorė Vida Urnikienė. Šventinį koncertą atliko dainininkė Renata Varnagirytė, muzikos virtuozas Saulius Petreikis ir gitaristas, kompozitorius Chriso Ruebenso.

  „Ar toli yra Sibiras“ / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotraukos. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 3, p. 6.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos edukatore, knygos „Karta nuo Sibiro“ autore Egle Gudonyte. Renginys skirtas tremtinių ir politinių kalinių metams paminėti.

  Dovana bibliotekai / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 30, p. 6.

  Apie tai, kad Stasys Kasparavičius padovanojo savo knygos „Žemaitē īr“ 18 egzempliorių Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai.

  Kvepiančių istorijų vakaras / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 30, p. 6.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su parfumerijos edukatore, „FUMparFUM/created by Aistis Mickevičius“ plėtros vadybininke Edita Vigelyte.

  „Poezija sodų žydėjime“ / Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotraukos. – Iliustr.. – Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 27, p. 8.

  Apie 2023-05-20 Kaunatavos soduose, Telšių rajone, 23-iąjį kartą vykusią tradicinę šventę „Poezija sodų žydėjime“. Renginio organizatorė Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo bibliotekininkė Vilija Jocienė. Savo eiles skaitė Irena Daubarienė, Elena Šidlauskienė, Juozas Šileika, Daiva Živatkauskienė, Sofija Blažienė, Rasa Petravičienė, Aldona Bacevičienė, Jūratė Norvaišienė. Dainuojamąją poeziją atliko Jonas Baltokas. Šventinį koncertą su skrabalais dovanojo atlikėjas Regimantas Šilinskas. Renginio metu veikė radijo diktoriaus Juozas Šalkauskas proginių kaklaraiščių paroda. Susirinkusiuosius sveikino Telšių rajono meras Tomas Katkus, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pavaduotoja Vida Urnikienė, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Gusarovas.

  Atidaryta projekto „Raudona lieka“ paroda / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 23, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą projekto „Raudona lieka“ parodą. Projektas vykdomas nuo 2015 m. šiaurės Lietuvoje. Jo tikslas – atkreipti dėmesį į nykstantį nekilnojamąjį kultūros paveldą, skatinti jo išsaugojimą ir atkūrimą. Projekto idėjos autorė ir vadovė Izolda Žagrakalienė. Tapybos darbus kūrė: Birutė Kuicienė-Bitė, Nijolė Sitonytė, Vaiva Kovieraitė-Trumpė, Kazys Bimba, Ramūnas Dagys, Vaidotas Janulis. Parodos dalyvius sveikino architektas Algirdas Žebraukas, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pavaduotoja Vida Urnikienė.

  Vengrienė, Vlada

  Kai širdys sklidinos pavasario ir poezijos / Vlada Vengrienė ; Loretos Gedeikienės nuotraukos. – Iliustr., portr.. – Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 20, p. 8.

  Apie Varnių kultūros centre vykusį Varnių literatų sambūrio „Lyra“ dvidešimtmečio minėjimą. Literatų sambūris „Lyra“ gimė Varnių bibliotekoje 2003 m. Idėjos autorė ir tuometė būrelio vadovė – Irena Nevidonskienė. Pavadinimą sugalvojo ilgametė bibliotekos darbuotoja Elytė Dauskurtienė. Nuo 2010 m. būreliui vadovavo Stanislovas Genutis, o nuo 2015 m. iki dabar vadovauja Gendvika Čiužienė. Varnių literatus sveikino kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ atstovės Adelė Daukantaitė ir Daiva Rudelytė, Šilalės literatų klubo „Versmė“ atstovės Stefa Minutaitė ir Dalia Petkevičienė, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pavaduotoja Vida Urnikienė ir Varnių bibliotekininkė Vida Krenciuvienė.

  Ekskursijų diena / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 20, p. 5.

  Apie Telšių „Ateities“ ir „Germanto“ progimnazijų moksleivių apsilankymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, kur susipažino su bibliotekoje vykstančiomis veiklomis ir bibliotekininko profesija.

  Susitikimas su ELVIS bibliotekos specialistais / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 16, p. 6, 12.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su virtualios bibliotekos ELVIS bibliotekininke, atstove regionams Henrika Nedzveckiene, Lietuvos audiosensorinės bibliotekos darbuotoju Mariumi Dičkumi ir regos specialiste Simona Šilinskiene. Susitikimo metu supažindinta su nemokama ELVIS biblioteka, naujomis skaitymo galimybėmis.

  „Debesų žuvys“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 13, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Klaipėdos dramos teatro aktoriaus, režisieriaus Kęstučio Macijausko knygos „Debesų žuvys“ pristatymą. Susitikime kartu dalyvavo Jurbarko Konstantino Glinskio teatro aktorius Vytautas Bacevičius.

  Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 13, p. 4, 10.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Jolanta Kaubrienė ir Telšių rajono senelių globos namų direktorė Ernesta Jokšienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

  Susitikimas su Juozu Šalkausku / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotraukos. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 9, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį radijo diktoriaus, spaudos apžvalgininko, kolekcininko Juozo Šalkausko kaklaraiščių parodos pristatymą. Kolekcija pradėta kaupti prieš 50 metų, šiuo metu joje yra daugiau kaip 2000 kaklaraiščių. J. Šalkausko kaklaraiščių kolekcijai priklauso du rekordai: 2015 m. „Sunkiausio kaklaraiščio rekordas“ (1,36 kg) ir 2016 m. „Gausiausios proginių kaklaraiščių kolekcijos“.

  Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Net ravėdama daržą, vagoje į priekį stumdavo knygą / Algirdas Dačkevičius. – Iliustr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų. – Turinyje: „Justina… Atsakingoji“ [rašinys] / Janina Zvonkuvienė // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 6, p. 5, 7.

  Apie nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Justinai Baltuonienei skirtos knygos „Pabūkit su mumis“ pristatymą ir šios kraštietės atminimo vakarą. Knygos sudarytojos Irena Radzienė ir Genutė Bičkuvienė.

  Bibliotekų savaitė baigėsi susitikimu su kolegomis / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 6, p. 4.

  Apie Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų ir direktorės Astutės Noreikienės apsilankymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Viešnias pasitiko Telšių bibliotekos direktorė Jolanta Kaubrienė ir pavaduotoja Vida Urnikienė.

  Augame su knyga / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr, // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 29, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginį vaikams „Augu su knyga“.

  Bibliotekininkų suvažiavimas / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 29, p. 3.

  Apie tai, kad 2023-04-25 Vilniuje vykusiame XII Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių suvažiavime ir tarptautinėje konferencijoje „Kartu įveikiant krizes“ dalyvavo Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pavaduotoja Vida Urnikienė, darbuotojai Janina Milašienė, Loreta Gedeikienė, Gediminas Petrulis. Susirinkimo metu išrinkta nauja draugijos taryba, kurios vadove tapo Laura Juchnevič.

  Skeneriais kūrė velykinius atvirukus / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 8, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį atvirukų kūrimo edukacinį užsiėmimą suaugusiems.

  Įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Ilonos Šileikovos nuotrauka. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 8, p. 1–2.

  Apie tai, kad Danutei Mukienei Panevėžio miesto dailės galerijoje įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis. D. Mukienę apdovanojimui teikė Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Telšių Žemaitės dramos teatras ir Rietavo savivaldybė.

  Tarptautinės vaikų knygos dienos proga – svečiai bibliotekoje / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 15, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią knygos viršelio piešimo edukaciją.

  Pristatyta knyga „Žmogus – beribis kaip pasaulis“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 15, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį kraštietės Jadvygos Sabaliauskaitės-Savickienės sveikinimų ir linkėjimų knygos „Žmogus – beribis kaip pasaulis“ pristatymą.

  Rinko geriausią metų knygą vaikams / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 18, p. 10.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį renginį skirtą „Metų knygos rinkimams 2022“. Metų knygos rinkimai organizuojami nuo 2005 m. Geriausios 2022 metų vaikų knygos rinkimuose dalyvauja: E. Daciūtės „Pasakojimas apie katiną ir tulpę“, I. Ežerinytės „Tetulė Liu“, K. Kasparavičiaus „Žvaigždžių paukštis“, I. Šalčiūtė „Lelijos nuodija miestą“, K. Zylės „Geriausia diena“.

  Akcija „Skaitmeninės savaitės 2023“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 22, p. 8.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykstančią „Skaitmeninės savaitės 2023“ akciją, kurios metu bibliotekoje gyventojai gali tobulinti savo kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Pateikiama akcijos programa.

  Kviečia nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Kartu įveikiant krizes“ // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 22, p. 8.

  Apie 23-ąją nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę ir jos koncepciją. Pateikiama Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos šventinės savaitės programa.

  Knygos lavina sielą / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 22, p. 8.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį „Metų knygos rinkimų 2022“ geriausių knygų paaugliams trejetuko pristatymą. Geriausių metų knygų rinkimai vyksta nuo 2005 m. Į geriausių knygų paaugliams trejetuką 2022 m. pateko: J. Žilinsko „Bėgliai. Jūrų kelias į Ameriką“, I. Ežerinytės „Dabar Marselis“ ir V. Jasaičio „Priklausomas be galimybės mesti“.

  Knygos – kaip ir moterys – mėgsta puoštis! / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 22, p. 6.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikiančią bibliotekininkės Vilijos Jocienės kūrybinių darbų parodą, kurioje eksponuojami siuvinėti knygų viršeliai ir skirtukai.

  Lukošienė, Justina

  Kultūros darbuotojai minėjo savo profesinę šventę / Justina Lukošienė. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 22, p. 5.

  Apie pasaulinės kultūros dienos minėjimą 2023-04-14 Telšių kultūros centre. Telšių meras Kęstutis Gusarovas įteikė padėkos raštus Viešvėnų kultūros centro darbuotojai Dovilei Steponavičienei, Nevarėnų kultūros centro darbuotojai Monikai Žilienei, Telšių kultūros centro darbuotojui Vitalijui Praspaliauskui, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pavaduotojai Vidai Urnikienei ir bibliotekos darbuotojai Loretai Gedeikienei.

  Projekto „Už saugią ir tvarią bendruomenę“ pristatymas / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 22, p. 3–4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos projekto „Už saugią ir tvarią bendruomenę“ pristatymą. Renginio metu paskaitas skaitė Leonarda Daujutė Šarakauskienė, Jūratė Vaitiekūnienė. Bibliotekai padovanota laikmena su 9 dokumentiniais filmais apie partizanus ir 10 Stanislovo Abromavičiaus knygų „Vaikystė Sibiro toliuose“ lietuvių ir anglų kalba. Renginio metu eksponuoti Stasės Pučkorienės tremtyje kryželiu išsiuvinėti paveikslai.

  Pažintis su poete Karolina Praniauskaite / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Turinyje: Atsisveikinant su gimtąja trobele : [eilėraštis] / Karolina Praniauskaitė // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 4, p. 8.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusias netradicines pamokas vaikams skirtas pažinčiai su žemaičių krašto poete Karolina Praniauskaite. Pamokas organizavo bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus darbuotojos.

  Biblioteka visiems! / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 28, p. 5.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su virtualios bibliotekos ELVIS vyriausiąja bibliotekininke, atstove regionams Henrika Nedzveckiene. Virtualią biblioteką ELVIS sukūrė ir administruoja Lietuvos audiosensorinė biblioteka, aptarnaujanti ne tik neregius, bet ir kitus asmenis, negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto.

  Terapiniai skaitymai seneliams. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 25, p. 9.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojų surengtą terapinį skaitymą Telšių senelių globos namuose. Skaitymuose dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Telšių filialo atstovai. Susitikimas skirtas teatro dienos progai.

  Knygnešio dienai. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 25, p. 9.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį literatūrinį protmūšį moksleiviams, skirtą knygnešio dienai.

  Telkiant turistus ir miesto svečius / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 21, p. 9.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, atstovaujama direktorės Jolantos Kaubrienės pasirašė dvi bendradarbiavimo sutartis su asociacija „Telšių turizmo klasteris“, atstovaujama vadovo Romualdo Kačerausko, ir su mažąja bendrija „Tikslius“, atstovaujama direktorės komercijai Aušros Pakalnienės.

  Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 21, p. 9.

  Apie tai, kad tarp Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento atstovės Telšių skyriaus vedėjos Dianos Abelkienės ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos atstovaujamos direktorės Jolantos Kaubrienės pasirašyta bendradarbiavimo susitarimas.

  Vengrienė, Vlada

  Minint Lietuvos istoriko Simono Daukanto jubiliejų / Vlada Vengrienė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 21, p. 5.

  Apie Simono Daukanto 230 metų jubiliejaus minėjimą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių filiale. Renginio metu muziejininkė, pedagogė Jurgita Gustytė-Ivinskienė skaitė paskaitą „Mažo žmogaus didumas“, kurioje pristatė Varnių laikotarpį S. Daukanto gyvenime.

  Gidas – apie „Velniškąją superprofesiją“ / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 21, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Simono Jurkevičiaus knygos „Velniškoji superprofesija“ pristatymą.

  Poezijos ir tapybos paroda apie emocines būsenas / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 14, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Margaritos Kneitaitės poezijos ir tapybos parodos „Dešimt“ pristatymą, kurio metu vyko performansas pagal autorės sukurtas eiles.

   Susitikimo tikslas – drauge spręsti jaunų žmonių problemas / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 10, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį įstaigų ir organizacijų, dirbančių su jaunimu, bendradarbiavimo tinklo susitikimą. Jo tikslas – kurti efektyvų tarpžinybinį bendradarbiavimą Telšių rajono savivaldybėje, siekiant spręsti jaunų žmonių (14-29 m.) problemas. Mokymų vadovas – Nerijus Miginis. Susitikimą organizavo Telšių savivaldybė vykdydama bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį su asociacija Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras.

  In memoriam Adolfina Sabeckytė-Matulevičienė (1928-10-13 – 2023-02-16) : [ilgametė Telšių rajoninės bibliotekos vedėja ir centrinės bibliotekos direktorė] : [nekrologas] / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos kolektyvas. – Portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, vas. 21, p. 11.

  Nepraradusi tikėjimo laisva Tėvyne / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, vas. 25, p. 9–10.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį filmo „Daktarė Dalia Grinkevičiūtė“ pristatymą.

  Kalbos dieną – pas kūrybingus vaikus. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, vas. 25, p. 7.

  Apie tai, kad tarptautinės gimtosios kalbos dienos proga Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus darbuotojos Telšių „Ateities“ progimnazijos mokiniams suorganizavo literatūrinį protmūšį.

  „Buvimo žymės“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, vas. 14, p. 7.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidaryta menininkės Zitos Inčirauskienės kūrybos darbų paroda „Buvimo žymės“. Autorę sveikino Telšių meras Kęstutis Gusarovas, architektas Algirdas Žebrauskas, menininkės vyras Romualdas Inčirauskas, kolega Petras Gintalas.

  Augame su knyga / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, vas. 7, p. 12.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį knygų pristatymo konkurso finalą.

  „Augu su knyga“ / Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 31, p. 8.

  Apie Telšių „Germanto“ progimnazijoje vykusį knygų pristatymo konkursą, į kurį buvo pakviesti Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos atstovai.

  Kelionė į spalvingą jausmų ir emocijų pasaulį / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 31, p. 4.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų skyriaus darbuotojų apsilankymą Telšių socialinių paslaugų centro įstaigoje „Viltis“, kur surengė skaitymo skatinimo edukacinį užsiėmimą.

  Poetės Karolinos Praniauskaitės 195-ųjų gimimo metinių minėjimas / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 31, p. 4.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyko pirmosios Lietuvoje moters poetės ir vertėjos Karolinos Praniauskaitės 195-ųjų gimimo metinių minėjimas. Renginyje paskaitą dėstė Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokytoja Kristina Ežerskienė. Pristatyta Telšių Žemaitės gimnazijos moksleivių sukurta Karolinos Praniauskaitės portreto improvizacijų paroda.

  Bibliotekai padovanota nauja poezijos knyga „Šviesos saujelė sau“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 28, p. 12.

  Apie Telšių meno mokyklos fortepijono mokytojos Daivos Kaubrytės-Živatkauskienės eilėraščių knygos „Šviesos saujelė sau“ pristatymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  Paminėtos 1863-1864 m. sukilimo metinės / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 28, p. 10.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda skirta 1863 metų sukilimui atminti.

  Antanaitis, Kostas

  Gimnazistai bibliotekoje mokėsi suvokti šiuolaikinį meną / Kostas Antanaitis. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 28, p. 9.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos meno edukacijoje dalyvavo Telšių Žemaitės gimnazijos moksleiviai ir mokytoja Elė Kakanauskienė. Edukaciją vedė Aušra Sirutienė.

  Vengrienė, Vlada

  Popietė, sušildžiusi širdis poezijos žodžiu / Vlada Vengrienė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 28, p. 9.

  Apie literatūrinę popietę Varnių bibliotekoje, skirtą Vinco Mykolaičio-Putino kūrybai. Minėjimą vedė literatė Ieva Sigita Naglienė.

  Renginys Laisvės gynėjų dienai / Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 21, p. 7.

  Apie Laisvės gynėjų dienai skirtą pilietinę akciją-renginį Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, kuriame dalyvavo Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos II a klasės moksleiviai su mokytoju Sauliumi Damanskiu.

  Tarp literatūros ir vizualiojo meno: tarp poeto ir studentų / VDA Telšių fakulteto inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 14, p. 6.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto studentų tarpdisciplininės kūrybos parodą „Užkalbėjimai“. Projekto iniciatorius ir kuratorius doc. Mindaugas Šimkevičius. Paroda parengta bendradarbiaujant su poetu, medalininku Gvidu Lataku.

  Vengrienė, Vlada

  Grožio ir jausmo sklidinos akimirkos / Vlada Vengrienė. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, lapkr. 14, p. 4.

  Apie Varnių bibliotekoje atidarytą buvusios varniškės Vaidos Blistrubytės fotografijų parodą.

  Susitikimas su serialo „Giminės“ scenarijaus autoriumi B. Bušma / Varnių miesto bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, spal. 31, p. 4.

  Apie Varnių miesto bibliotekoje vykusį susitikimą su Broniumi Bušma, serialo „Giminės“ scenaristu, knygos „Giminės. Taip jie jas kūrė“ autoriumi.

  Audronė knygas prikelia antram gyvenimui / Aurelija Servienė. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, spal. 27, p. 8.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Eigirdžių filiale atidarytą mokytojos Audronės Bagužienės darbų iš senų knygų parodą.

  R. Vaičiulienės tapybos darbų paroda / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, spal. 13, p. 10.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį dailininkės Ritos Vaičiulienės tapybos darbų parodos atidarymą.

  Vembūtuose – knygos pristatymas / pagal Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, spal. 13, p. 7.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vembūtų filiale vykusį poetės Jadvygos Sabaliauskaitės-Savickienės knygos „Žmogus – beribis kaip pasaulis“ pristatymą.

  Bibliotekininkų sąskrydis / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, rugs. 19, p. 8.

  Apie Bitėnų kaime, Pagėgių savivaldybėje, vykusį 22 Žemaitijos ir Vakarų Lietuvos bibliotekininkų sąskrydį, kuriame dalyvavo Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkai su vadove Vida Urnikiene.

  Vilijos Jocienės sukauptų knygų skirtukų paroda / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, rugs. 15, p. 8.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikiančią bibliotekininkės, kolekcionierės Vilijos Jocienės skirtukų kolekcijos parodą. Šioje kolekcijoje yra per 2000 skirtukų ir daugiau kaip 500 – rankų darbo. Tarptautinis knygų skirtukų kolekcionierių klubas 2023 m. Vilijai Jocienei skyrė tarptautinę ASIM MANER premiją.

  Knyga apie Telšių Mažąją bažnytėlę / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, rugpj. 25, p. 3.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį knygos „Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Telšių mažoji bažnyčia“ pristatymą su knygos sudarytoja, istorike Elvyra Spudyte, knygos sumanytoju prelatu Juozu Šiuriu ir aktore Virginija Kochanskyte.

  Kur sklando tarpukario Lietuvos dvasia. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, rugpj. 8, p. 1, 6.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikiančią tarpukario Lietuvos spaudos parodą. Parodos eksponatai priklauso kolekcininkui, bibliotekininkui Gediminui Petruliui.

  Bibliotekoje pakvipo vandens lelijų žiedais / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr., portr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, liep. 18, p. 8.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį augalų augintojo iš Viešvėnų Viliaus Kairio vandens lelijų parodos atidarymą. Renginio metu vyko Aušros Sirutienės akvarelės liejimo edukacija.

  Mendeika, Aistas

  Biblioteka nuolatinio vadovo dar neturi / Aistas Mendeika // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, liep. 14, p. 3.

  Apie tai, kad 2023-07-11 vykusiame konkurse į Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas dalyvavo trys kandidatai.

  Rasų šventė bibliotekoje / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, birž. 27, p. 8.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyko informacinis renginys-popietė, skirtas Joninių, Rasų šventei. Susitikimo iniciatorius Telšių pagyvenusių žmonių bendrija „Rudens vakaras“, vadovaujama Birutės Andrijauskienės.

  „Vilties“ lankytojams įteikti pažymėjimai / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, birž. 27, p. 7.

  Apie Telšių neįgaliųjų centro „Viltis“ lankytojų ir auklėtojų apsilankymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inovacijų ir mokymo centre. Šiemet „Vilties“ lankytojai išklausė ispanų kalbos kursą.

  Servienė, Aurelija

  Paminėtas Gadūnavo jubiliejus / Aurelija Servienė. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, birž. 23, p. 11.

  Apie 2023 metų birželio 17–18 dienomis vykusį Gadūnavo 770 metų jubiliejaus minėjimą. Minėjimo metu vyko pedagogės Kristinos Ežerskienės paskaita, skirta Karolinos Praniauskaitės 195-osios gimimo metinėms, kurią organizavo Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Gadūnavo, Gedrimų ir Buožėnų filialų darbuotojos. Atidengta Romualdo Vaičekausko sukurta atminimo lenta, skirta 770-ies metų Gadūnavo jubiliejui. 2023-06-18 Gadūnavo krašto garbės piliete paskelbta „pročkelė“ Zofija Opulskienė. Vyko šventinės mišios, kurias laikė Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.

  Eksponuojami neurografikos metodu atlikti darbai / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, birž. 23, p. 10.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą Rasos Metrikytės-Lukošienės kūrybinių darbų, atliktų neurografikos metodu, parodą „Sielos virpesiai“. Neurografikos Rasa Metrikytė-Lukošienė mokėsi pas psichologę iš Ukrainos Anna Keller. Susirinkusiuosius ir menininkę sveikino bibliotekos pavaduotoja Vida Urnikienė, tekstilininkė Zita Inčirauskienė.

  Varniškiams pristatyta S. Kasparavičiaus knyga / Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių miesto filialo inf.. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, birž. 20, p. 3.

  Apie 2023-06-14 Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių miesto filiale vykusį Stasio Kasparavičiaus knygos „Žemaitē īr“ pristatymą.

  „Poezijos pavasaris“ Telšiuose / pagal Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, birž. 6, p. 4.

  Apie 2023-05-27 Telšiuose vykusį tarptautinį poezijos festivalį „Poezijos pavasaris“. 2023 m. festivalis vyko 59-ąjį kartą. Festivalį Telšiuose organizavo Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, kurioje renginys prasidėjo diskusija, ar poezija turi būti panaši į gyvenimą. Festivalio svečiai Telšiuose: poetas Tomas Petrulis, poetės Alina Borzenkaitė ir Uršulė Toleikytė, poetas, vertėjas Miłoszas Waligórskis, vertėjas Rimvydas Strielkūnas, žurnalistas, laidų vedėjas, skaitovas Paulius Šironas. Savo poeziją skaitė kraštietės poetės Irena Daubarienė, Elena Šidlauskienė, Daiva Živatkauskienė. Šventės metu tęsiant tradiciją aplankytas paminklas Vytautui Mačerniui prie Telšių Žemaitės gimnazijos ir eilėraščių ant metalinių plokštelių ekspozicija Telšių autobusų stotyje, kur įamžinta kraštiečių kūryba. Poezijos skaitymai vyko Ryškėnų bibliotekoje ir prie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos. Susirinkusiuosius sveikino bibliotekos direktorė Jolanta Kaubrienė ir pavaduotoja, projekto koordinatorė Vida Urnikienė. Šventinį koncertą atliko dainininkė Renata Varnagirytė, muzikos virtuozas Saulius Petreikis ir gitaristas, kompozitorius Chriso Ruebenso.

  Kvepiančių istorijų vakaras / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, geg. 30, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su parfumerijos edukatore, „FUMparFUM/created by Aistis Mickevičius“ plėtros vadybininke Edita Vigelyte.

  Jakienė, Jadvyga

  Dovana mamai / Jadvyga Jakienė. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, geg. 16, p. 2.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kuršų filialo ir Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Baltininkų skyriaus organizuotą motinos dienos šventę Baltininkų bendruomenės namuose.

  Susitikimas su Juozu Šalkausku / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, geg. 5, p. 8.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį radijo diktoriaus, spaudos apžvalgininko, kolekcininko Juozo Šalkausko kaklaraiščių parodos pristatymą. Kolekcija pradėta kaupti prieš 50 metų, šiuo metu joje yra daugiau kaip 2000 kaklaraiščių. J. Šalkausko kaklaraiščių kolekcijai priklauso du rekordai: 2015 m. „Sunkiausio kaklaraiščio rekordas“ (1,36 kg) ir 2016 m. „Gausiausios proginių kaklaraiščių kolekcijos“.

  Kaubrienė, Jolanta

  Bibliotekų savaitės šūkis – „Kartu įveikiant krizes“ / Jolanta Kaubrienė. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, bal. 18, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos veiklą, teikiamą tarpbibliotekinio abonemento (TBA) ir kitas paslaugas, artėjančią Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę, kurios atidarymas bibliotekoje numatomas balandžio 21 d.

  Apdovanota veikli žemaitė / pagal Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr., portr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, bal. 14, p. 12.

  Apie tai, kad Danutei Mukienei Panevėžio miesto dailės galerijoje įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis. D. Mukienę apdovanojimui teikė Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Telšių Žemaitės dramos teatras ir Rietavo savivaldybė.

  Susitikimas su poete Jadvyga Sabaliauskaite-Savickiene / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, bal. 14, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį kraštietės Jadvygos Sabaliauskaitės-Savickienės sveikinimų ir linkėjimų knygos „Žmogus – beribis kaip pasaulis“ pristatymą.

  Servienė, Aurelija

  Bibliotekos lankytojai: spausdintas laikraštis ir knyga – arčiau širdies / Aurelija Servienė. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, bal. 28, p. 3.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos skaitytojus: devyniasdešimtmetį Algirdą Vizgaudą ir aštuoniasdešimt trijų Zitą Steigvilaitę.

  Servienė, Aurelija

  Bibliotekoje šiandien gausu labai gerų knygų, arba kaip gyvena vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyrius / Aurelija Servienė. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, bal. 4, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyrių, kuris neseniai buvo perkeltas į didesnes erdves, įrengta atskira vieta jaunimui.

  Vengrienė, Vlada

  Minint Lietuvos istoriko Simono Daukanto jubiliejų / Vlada Vengrienė. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, kovo 21, p. 4.

  Apie Simono Daukanto 230 metų jubiliejaus minėjimą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių filiale. Renginio metu muziejininkė, pedagogė Jurgita Gustytė-Ivinskienė skaitė paskaitą „Mažo žmogaus didumas“, kurioje pristatė Varnių laikotarpį S. Daukanto gyvenime.

  Poezijos ir tapybos paroda / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, kovo 17, p. 8.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Margaritos Kneitaitės poezijos ir tapybos parodos „Dešimt“ pristatymą, kurio metu vyko performansas pagal autorės sukurtas eiles.

  Augame su knyga / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, vas. 3, p. 6.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį knygų pristatymo konkurso finalą.

  Knyga „Šviesos saujelė sau“ – dovana sau ir skaitytojams / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr., portr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje. – Turinyje: Širdies keliu ; Aš leidžiu sau / Daiva Kaubrytė-Živatkauskienė // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, saus. 27, p. 6.

  Apie Telšių meno mokyklos fortepijono mokytojos Daivos Kaubrytės-Živatkauskienės eilėraščių knygos „Šviesos saujelė sau“ pristatymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  Antanaitis, Kostas

  Gimnazistai bibliotekoje mokėsi suvokti šiuolaikinį meną / Kostas Antanaitis. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, saus. 27, p. 4.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos meno edukacijoje dalyvavo Telšių Žemaitės gimnazijos moksleiviai ir mokytoja Elė Kakanauskienė. Edukaciją vedė Aušra Sirutienė.

  Vengrienė, Vlada

  Popietė, sušildžiusi širdis poezijos žodžiu / Vlada Vengrienė. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, saus. 24, p. 4.

  Apie literatūrinę popietę Varnių bibliotekoje, skirtą Vinco Mykolaičio-Putino kūrybai. Renginį vedė literatė Ieva Sigita Naglienė.

  Tarp literatūros ir vizualiojo meno: tarp poeto ir studentų / VDA Telšių fakulteto inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2023, saus. 17, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto studentų tarpdisciplininės kūrybos parodą „Užkalbėjimai“. Projekto iniciatorius ir kuratorius doc. Mindaugas Šimkevičius. Paroda parengta bendradarbiaujant su poetu, medalininku Gvidu Lataku.

  Žemaitėškoma puoseliejėms Telšiū bibliotekosė / „Telšių žinių“ informacija. – Iliustr.. – Tekstas žemaičių tarme. – Rubrika: Būkem žemaitē // Vakarų Lietuva. – ISSN 1648-455X. – 2023, rugs.12/18 (Nr. 35), p. 3.

  Apie tai, jog Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka su savo visais filialais stengiasi puoselėti žemaitiškumą. Svarbiausius su žemaitiškumu susijusius projektus pristato šios bibliotekos vadovė Vida Urnikienė.

  „Telšiai. Karolinos Praniauskaitės viešosios…“ / informaciją pateikė Telšių K. Praniauskaitės viešoji biblioteka. – Rubrika: Trumpai // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2023, Nr. 4 (balandis), p. 42.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus edukaciją „Nupiešk knygai viršelį“ Tarptautinės vaikų knygos dienos proga. Ją vedė Telšių meno mokyklos Dailės skyriaus mokytoja Vaida Žernienė.

  Bibliografinį sąrašą parengė:

  Vyr. bibliografė Kristina Momkienė, el. paštas: Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


   

  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka periodinėje spaudoje 2022 metais

  1. Užaugusi tarp knygų, pasuko į biblioteką. – Iliustr., portr. – Rubrika: Ukrainiečiai Telšių krašte // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, gruod. 13, p. 6.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje dirbančią ukrainietę Veroniką.

  2. Atraskime Nevarėnų kraštą iš naujo / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, gruod. 10, p. 2.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyko knygos apie Nevarėnų kraštą „Bočių žeme, prakalbėki“ pristatymas. Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros centras įgyvendino projektą „Knygos leidyba apie Nevarėnų kraštą „Bočių žeme, prakalbėki“. Knygą parengė istorijos mokytoja, Nerimdaičių filialo bibliotekininkė Neringa Račkauskienė ir Nevarėnų filialo bibliotekininkė Erika Žiulpienė.

  3. Naglienė, Sigita Ieva

  Sutiktuvės: Stepono Algirdo Dačkevičiaus knyga „Skruzdėlynas po šaukštu“ / Ieva Sigita Naglienė. – Iliustr., portr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, gruod. 6, p. 7.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį poeto, redaktoriaus Stepono Algirdo Dačkevičiaus kūrybos vakarą, skirtą jo 70-ečiui. Renginio metu pristatyta poezijos knyga „Skruzdėlynas po šaukštu“.

  4. Pamoka apie fotografijos meną / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, gruod. 3, p. 7.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su profesionale fotografe Lina Kavaliauskyte.

  5. Vaikai susitiko su rašytoja Rebeka Una / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, lapkr. 29, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje ir Nevarėnų pagrindinėje mokykloje vykusį susitikimą su vaikų knygų rašytoja Jurga Šalaševičiūte, pasivadinusia Rebekos Unos slapyvardžiu.

  6. Vengrienė, Vlada

  Didžiojo Lietuvos dainiaus gimtadienį minint / Vlada Vengrienė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, lapkr. 29, p. 3–4.

  Apie Varnių bibliotekoje vykusį Maironio 160-ųjų gimimo ir 90-ųjų mirties metinių minėjimo renginį, kurį organizavo bibliotekininkė Vida Krenciuvienė ir Varnių literatų būrelis „Lyra“.

  7. Vaikai susitiko su komiksų kūrėja / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, lapkr. 26, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su knygų iliustruotoja Greta Alice (Greta Liekyte).

  8. Šiaurės šalių literatūros savaitė kvietė skaityti apie gamtą / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, lapkr. 22, p. 7.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią šiaurės šalių literatūros savaitę. Šiaurės šalių literatūros savaitė pirmą kartą surengta 1997 m.

  9. „…Ar patinka, ar ne, gal prieš jūsų valią, bet mes – giminės“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, lapkr. 18, p. 10.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su rašytoju, serialo „Giminės“ scenarijaus autoriumi Broniumi Bušma. Serialas pradėtas rodyti 1993 m.

  10. Knygos „Septynios esatys“ pristatymas / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, lapkr. 18, p. 7.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su režisiere, aktore, poete Genovaite Gustyte ir jos knygos pristatymą.

  11. Naglienė, Sigita Ieva

  Poeto Vytauto Stulpino kūrybos vakaras. Susitinkam: „Lėtosios“ ir „Rėžių“ priimtuvės / Ieva Sigita Naglienė. – Iliustr.. – Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, lapkr. 18, p. 1, 8.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį renginį, skirtą poeto Vytauto Stulpino 70-mečiui. Pristatytos naujos knygos „Lėtoji“ ir „Rėžiai“. Kūrėją ir susirinkusiuosius sveikino bibliotekos pavaduotoja Vida Urnikienė, poetas Gvidas Latkas, literatūrologė Dalia Tamošauskaitė-Zabitienė.

  12. Jau ir mūsų bibliotekoje – kritinio mąstymo žaidimas „Populistas“! / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, lapkr. 15, p. 9.

  Apie tai, kad Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos sukurtas stalo žaidimas „Populistas“ atkeliavo į Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešąją biblioteką. „Populistas“ – tai kritinio mąstymo žaidimas, ugdantis visuomenės medijų ir informacinį raštingumą, sąmoningumą ir atsparumą informacinei manipuliacijai.

  13. Popietė su Mariumi Čepuliu / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, lapkr. 8, p. 6.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje ir jos Varnių filiale vykusį susitikimą su fotografu, rašytoju, aplinkos ministro patarėju Mariumi Čepuliu.

  14. „Knyga sparnus augina“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės . – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, lapkr. 5, p. 2.

  Apie Telšių rajono pradinukų skaitovų konkursą, kuris vyko Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  15. Telšių TAU konferencija bibliotekoje / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, spal. 29, p. 6.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią Telšių trečiojo amžiaus universiteto ir bibliotekos organizuotą konferenciją „Ėškeravuokēm žemaitiu kalba“, skirtą žemaičių kalbos metams paminėti. Susirinkusiuosius sveikino Seimo nariai Valentinas Bukauskas ir Rimantė Šalaševičiūtė, Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Algirdas Žebrauskas, Telšių meras Kęstutis Gusarovas, Telšių TAU direktorė Danutė Juškienė. Pranešimus skaitė profesorius Juozas Pabrėža, etnografė Aldona Kuprelytė, Žemaičių muziejaus „Alka“ istorikė Janina Bucevičė.

  16. Lukošienė, Justina

  Telšiuose per vokiečių kalbos dienas prabilta vokiškai / Justina Lukošienė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, spal. 25, p. 1, 4.

  Apie Lietuvoje spalio 17-23 dienomis vykusias vokiečių kalbos dienas, kuriose dalyvavo Telšių rajono ugdymo įstaigų mokiniai. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inovacijų ir mokymo centre vyko vokiečių kalbos pamokos. Renginius iniciavo Vokietijos Federacijos Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe's institutas, Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba, Vokietijos akademinių mainų tarnyba, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai. Vokiečių kalbos dienos Lietuvoje rengiamos nuo 2016 metų.

  17. Koncertavo vaikų rašytojų muzikos grupė „Knygų vaikai“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, spal. 18, p. 5.

  Apie Telšiuose vykusį vaikų rašytojų muzikos grupės „Knygų vaikai“ koncertą. Grupės nariai vaikų rašytojas Tomas Dirgėla ir muzikantas Justinas Žilinskas. Tai vienas iš Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos projekto „Biblioteka: išlaisvink kūrybiškumą ir tapk kūrėju“ renginių. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Telšių rajono savivaldybė.

  18. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, spal. 15, p. 4, 10.

  Apie 2022-10-06 pasirašytą bendradarbiavimo sutartį tarp Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorės Ingos Davidonienės ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pavaduotojos, laikinai einančios direktorės pareigas, Vidos Urnikienė. Viešosios bibliotekos darbuotojai buvo apmokyti, kaip naudotis įgarsintų knygų bibliotekos ELVIS paslaugomis.

  19. Lukošienė, Justina

  „Metų istorijos“ – kūrybinė dviejų pedagogių metų refleksija / Justina Lukoševičienė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, spal. 15, p. 1, 6.

  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytas Telšių „Kranto“ progimnazijos pedagogių Jolantos Bieliauskienės ir Irenos Daubarienės kūrybinis projektas „Metų istorijos“ ir kalendoriaus „2023 metai“.

  20. Ivoncius, Alvydas

  Savivaldybės statybos: ar bus pasiekta naujų „rekordų“? / Alvydas Ivoncius. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, spal. 11, p. 1–2.

  Apie Telšių kultūros centro, Žemaitės dramos teatro ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos rekonstrukciją, kuri buvo pradėta 2007 metais. Telšių kultūros centro rekonstrukcija baigta 2022 metais, nors planuota ją baigti 2018 metais. Telšių rajono savivaldybės administracija 2015 metais pradėjo Telšių menų mokyklos statybas, kurios dar nebaigtos. 2017 metais Telšių rajono savivaldybė nupirko apleistą daugiabutį, kurio dauguma butų priklausė tuomečiam tarybos nariui Danieliui Rupšiui. Butai buvo nupirkti už 100 tūkstančių eurų, nors antstolių areštuoti butai buvo parduodami už 34 tūkstančius eurų. Vykdant Telšių civilinės metrikacijos skyriaus stogo remontą 2015 metai paaiškėjo, kad remonto sąmatoje buvo įrašytas didesnis stogo plotas nei yra iš tikrųjų.

  21. Bibliotekoje – knygų leidėja, redaktorė Danutė Mukienė / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, spal. 4, p. 11–12.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su žurnaliste, žurnalo „Žemaičių žemė“ redaktore, poete, muziejininke Danute Mukiene. Renginio metu buvo pristatytos Regionų kultūrinių iniciatyvų centro išleistos knygos.

  22. „Kepė“ siaubo istoriją / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, rugs. 27, p. 6.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su rašytoja, grafikos dizainere, iliustruotoja Kotryna Zyle.

  23. Kūrė „Akmenėlio“ herojams namus / Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, rugs. 24, p. 7.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su knygų iliustruotoja Inga Dagile.

  24. Naglienė, Sigita Ieva

  Su Gvido Latako poezija Biržuvėnuose / Ieva Sigita Naglienė. – Iliustr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, rugs. 6, p. 7.

  Apie poeto, dailininko Gvido Latako poezijos ir piešinių knygos „Salos“ pristatymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Biržuvėnų filiale. Susitikime dalyvavo leidyklos „Slinktys“ vadovas ir poetas Juozas Žitkauskas, poetas Vytautas Stulpinas.

  25. Renė Gudauskienė: „Kiekvieno likimą lemia dvasiniai siekimai“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, rugs. 6, p. 6.

  Apie buvusios gydytojos Renės Gudauskienės tapybos darbų parodos uždarymo renginį Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  26. Gureckytė, Greta

  Vembūtai „rokavosi“ žemaitiškai / Greta Gureckytė. – Iliustr.. – Rubrika: 2022-ieji – Žemaičių kalbos metai // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, rugpj. 30, p. 7.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vembūtų filiale vykusį žemaitiškos poezijos skaitymo renginį, skirtą žemaičių kalbos metams paminėti. Renginyje savo eiles skaitė poetė Irena Daubarienė.

  27. Vengrienė, Vlada

  Dviejų menininkų kūrybos pristatymas Varnių bibliotekoje / Vlada Vengrienė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, rugpj. 23, p. 9.

  Apie Varnių bibliotekoje pristatytą Nijolės Baškytės-Katelynienės poezijos knygą „Baltas ilgesio aidas“ ir atidarytą Alberto Mitkevičiaus fotografijų parodą. Renginį vedė poetė Adelė Daukantaitė.

  28. Naglienė, Sigita Ieva

  Gvido Latako „Salos“: „eini ieškoti eini/ nebūtinai rasti“ / Ieva Sigita Naglienė. – Iliustr., portr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, rugpj. 23, p. 5.

  Apie poeto Gvido Latako naujos poezijos ir piešinių knygos „Salos“ pristatymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Susitikime dalyvavo poetas Vytautas Stulpinas, medalininkas Petras Gintalas ir leidyklos „Slinktys“ vadovas bei poetas Juozas Žitkauskas.

  29. Spalvotos kopos / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, rugpj. 20, p. 7.

  Apie Telšių viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vykusius edukacinius užsiėmimus su smėliu. Užsiėmimai yra Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos projekto „Biblioteka: išlaisvink kūrybiškumą ir tapk kūrėju“ dalis.

  30. Gudauskienė, Renė

  Renė Gudauskienė: „Paveikslai yra mano vaikai, o motina – visus vaikus myli vienodai“ : [pokalbis su buvusia gydytoja Rene Gudauskiene] / [kalbino] Greta Gureckytė. – Iliustr., portr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, rugpj. 13, p. 7.

  Apie buvusios gydytojos Renės Gudauskienės pomėgį tapyti. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidaryta moters paveikslų paroda.

  31. Don Bosko vasara / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, rugpj. 13, p. 5.

  Apie vasaros stovyklos dalyvių apsilankymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Bibliotekos inovacijų ir mokymo centre vaikai išbandė 3D spausdintuvo galimybes.

  32. Gvido Latako eilėraščių knygos „Salos“ pristatymas. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, rugpj. 9, p. 4.

  Apie poeto Gvido Latako eilėraščių ir piešinių knygos „Salos“ pristatymą vyksiantį 2022-08-17 Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje ir Biržuvėnų filiale.

  33. Kūrybiniai užsiėmimai „Pažintis per dailę“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, rugpj. 9, p. 3, 5.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vaikų ir jaunimo skyriuje vykusius dailės užsiėmimus su dailininke Asta Šimkevičiene.

  34. Bibliotekos svečiai – tarptautinio projekto „Švietimas + skaitmeninės technologijos?!“ partneriai / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, liep. 23, p. 12.

  Apie Telšių švietimo centro kartu su kolegomis iš Austrijos, Belgijos, Čekijos, Italijos, Lenkijos, Vengrijos ir Vokietijos įgyvendinamo „Erasmus+“ programos strateginių partnerysčių projekto partnerių susitikimą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Svečiai buvo supažindinti su bibliotekos veikla, vykstančiais edukaciniais užsiėmimais, pristatytas bibliotekos įgyvendinamas projektas „Prisijungusi Lietuva“. Svečius lydėjo Telšių švietimo centro direktorius Simonas Baliutavičius ir metodininkė Nijolė Vaičekauskienė.

  35. Pažinti per dailę / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, liep. 19, p. 8.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje prasidėjusius dailės užsiėmimus „Pažinti per dailę“. Užsiėmimus veda dailininkė Asta Šimkevičienė.

  36. Paroda „Tiltas į visatą“ / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, liep. 9, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nario Gedimino Bytauto grafikos darbų parodą.

  37. Zvonkuvienė, Janina

  Nevarėnų biblioteka: „Sava kalbuo – kap sava truobuo“ / Janina Zvonkuvienė. – Iliustr., portr.. – Rubrika: 2022-ieji – Žemaičių kalbos metai. – Pabaiga. Pradžia: Nr. 50 // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, liep. 2, p. 6.

  Apie Nevarėnų bibliotekoje vykusį renginį žemaičių kalbos metams paminėti. Straipsnyje minimi kraštiečiai, vienas iš jų netoli Nevarėnų, Užlieknėje, gimęs ir augęs Aleksas Girdenis.

  38. „Vilties“ auklėtiniai – bibliotekos svečiai / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, birž. 28, p. 8.

  Apie Telšių neįgalių asmenų centro „Viltis“ lankytojų užsiėmimus Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inovacijų ir mokymo centre.

  39. Armalytė, Samanta

  Menininkas vs. pasaulis : [pokalbis su Telšių Žemaitės gimnazijos gimnaziste Samanta Armalyte] / [kalbino] Gabrielė Jonušaitė. – Iliustr., portr.. – Rubrika: Mes – tokie! // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, birž. 28, p. 7.

  Apie kūrybą ir planuojamą atidaryti menininkės personalinę parodą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  40. Zvonkuvienė, Janina

  Nevarėnų biblioteka: „Sava kalbuo – kap sava truobuo“ / Janina Zvonkuvienė. – Iliustr., portr.. – Rubrika: 2022-ieji – Žemaičių kalbos metai // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, birž. 28, p. 6.

  Apie Nevarėnų bibliotekoje vykusį renginį žemaičių kalbos metams paminėti, kuriame buvo aptariami apylinkių vietovardžiai. Renginyje svečiavosi iš Klaipėdos atvykusios gydytoja Regina Narutavičiūtė ir žurnalistė Janina Zvonkuvienė.

  41. Žemaitiški skaitymai „Žuodis po žuode…“. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, birž. 14, p. 4.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusius žemaitiškus skaitymus.

  42. Naglienė, Sigita Ieva

  Iš „Poezijos skaitymų po Vydūno kaštonais“ / Ieva Sigita Naglienė. – Iliustr.. – Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, birž. 11, p. 8.

  Apie 2022-06-06 Telšių miesto šventės metu Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią jaunimo šventę „Poezijos skaitymai po Vydūno kaštonais“. Šventės iniciatorės bibliotekos vadovė Vida Urnikienė ir pedagogė Kristina Ežerskienė.

  43. Iniciatyva „DUOday“ bibliotekoje / Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, birž. 11, p. 5.

  Apie „DUOday“ iniciatyvą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Lietuvoje „DUOday“ akcija vyksta trečią kartą, jos metu žmonės su negalia gali išbandyti įvairias darbo pozicijas įvairiose įmonėse ir organizacijose.

  44. Vaikų susitikimas su Agne Nananai / Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, birž. 7, p. 8.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje Telšiuose ir Ryškėnuose vykusį vaikų susitikimą su vaikų knygų iliustratore Agne Kananaitiene, slapyvardžiu Agnė Nananai.

  45. Pats gyvenimas ir yra prasmė / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, birž. 4, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Ubiškės ir Janapolės filialuose vykusius susitikimus su aktore Virginija Kochanskyte.

  46. Lankėsi standartizacijos departamento vadovai / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, birž. 4, p. 4.

  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje lankėsi Lietuvos standartizacijos departamento, veikiančio prie LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos, direktorius Sigitas Šiupšinskas, jo pavaduotojas Mindaugas Aleksandras Balčiauskas, kurie supažindino su institucijos veikla ir teikiama abonementine standartų skaitymo paslauga.

  47. Poetų žodis septynių kalvų mieste ir Tryškiuose / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, geg. 31, p. 3, 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje ir jos filiale Tryškiuose vykusį 58-ąjį tarptautinį poezijos festivalį „Poezijos pavasaris“. Renginyje dalyvavo poetai Mindaugas Valiukas, Simonas Bernotas, Tomas Petrulis, skaitovas, žurnalistas Juozas Šalkauskas bei poetas iš Moldovos Dumitru Crudu.

  48. Ypatinga viešnia bibliotekoje / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, geg. 24, p. 4.

  Apie susitikimą su knygų vaikams autore Egle Baliutavičiūte Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  49. Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Nauji takai sielai pasižmonėti Varniuose / Algirdas Dačkevičius. – Iliustr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, geg. 17, p. 7.

  Apie Varnių kultūros centre ir miestelio bibliotekoje atidarytas Zitos Kairytės-Volkvičienės paveikslų ir tapybos ant šilko darbų bei Algirdo Volkvičiaus medžio dirbinių parodas.

  50. Naglienė, Sigita Ieva

  Lemtingi poetų susitikimai / Ieva Sigita Naglienė. – Iliustr.. – Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, geg. 17, p. 1, 6.

  Apie Varnių miesto bibliotekoje ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį literatūrinį susitikimą ir knygų pristatymą, kuriame dalyvavo poetai Vytautas Stulpinas, Valdas Daškevičius ir Algirdas Steponas Dačkevičius.

  51. „Konstitucijos 100-metis: karštos problemos“ / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, geg. 14, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Vytenio Andriukaičio susitikimą. Pranešimus skaitė Telšių „Kranto“ progimnazijos direktorė Irena Daubarienė, Vytenis Andriukaitis. Renginio moderatorius – politologas docentas Liutauras Gudžinskas.

  52. Tvari biblioteka / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, geg. 10, p. 7.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią Nacionalinę bibliotekų savaitę, kurios tema šiemet buvo tvari biblioteka. Bibliotekos darbuotojus sveikino Telšių meras Kęstutis Gusarovas.

  53. Naglienė, Sigita Ieva

  Susitikimas su rašytoju: Danielius Mušinskas ir jo „Vainiko pynimas“ / Ieva Sigita Naglienė. – Iliustr.. – Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, geg. 7, p. 8.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį rašytojo Danieliaus Mušinsko knygos „Vainiko pynimas“ pristatymą. Rašytojo kūrybą aptarinėjo poetas Vytautas Stulpinas.

  54. Susitikimas su poetais ir poezija: netikėtos jungtys / leidyklos „Slinktis“ inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, geg. 7, p. 6.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje ir Varnių bibliotekoje vyksiantį poetų Valdo Daškevičiaus, Stepono Algirdo Dačkevičiaus, Vytauto Stulpino susitikimą bei knygų pristatymą. Steponas Algirdas Dačkevičius dirba Telšių laikraščio „Kalvotoji Žemaitija“ redaktoriumi.

  55. Laikas su akvarele ir meniškų kūrinių autore / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, bal. 30, p. 7.

  Apie dailininkės Vaidos Šepikaitės tapybos darbų parodos atidarymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  56. Pristatyta paroda „Skausmo ir vilties laiškai iš šalčio žemės“ / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, bal. 30, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą parodą „Skausmo ir vilties laiškai iš šalčio žemės“, kurioje eksponuoti 72 laiškų, siųstų iš tremties Mažylių šeimai į Kauną, kopijos. Parodos atidaryme dalyvavo ekspozicijos autorius europarlamentaras prof. Liudas Mažylis.

  57. Lankysis rašytojas Danielius Mušinskas. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, bal. 26, p. 12.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyksiantį prozininko Danieliaus Mušinsko knygos „Vainiko pynimas“ pristatymą.

  58. Telšiuose pristatytos idėjos, skirtos įveiklinti Telšių Parko g. 15A esančią teritoriją, kurią nuspręsta vadinti „Telšių Park's“ / Telšių rajono savivaldybės inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, bal. 16, p. 3.

  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje Telšių savivaldybė pristato visuomenei Parko gatvės pritaikymo viešiesiems poreikiams projektus, už kuriuos gyventojai gali balsuoti.

  59. Telšiuose – Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, bal. 2, p. 1, 3.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su Jungtinės Karalystės ambasadoriumi Lietuvoje Brian Olley, kurio metu buvo parodytas filmas apie klimato kaitą. Susirinkusiuosius sveikino ir saugoti gamtą kvietė Telšių meras Kęstutis Gusarovas.

  60. Pristatyta knyga „Nulipdytas gyvenimas“ / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, kovo 22, p. 7.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį menininko Romualdo Inčirausko knygos „Nulipdytas gyvenimas“ pristatymą. Menininką sveikino bibliotekos vadovė Vida Urnikienė, Telšių meras Kęstutis Gusarovas, architektas Algirdas Žebrauskas, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dėstytojas Tomas Vaičaitis, „Telšių menų inkubatoriaus“ direktorė Palma Urbanavičienė.

  61. Vakaras su Ievos Simonaitytės kūryba / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, kovo 19, p. 7.

  Apie literatūrinę popietę Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje skirtą Ievos Simonaitytės kūrybai. Renginyje autorės kūrybą skaitė aktorė Liuda Lėverienė, bibliotekininkė Ieva Sigita Naglienė, Telšių trečiojo amžiaus universiteto vadovė Danutė Juškienė.

  62. Atidaryta Vilijaus Žagrakalio fotografijų paroda / Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, kovo 10, p. 6.

  Apie menininko Vilijaus Žagrakalio fotografijų parodos atidarymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Susirinkusiuosius sveikino bibliotekos pavaduotoja Vida Urnikienė, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto docentas Tomas Vaičaitis, Žemaitės gimnazijos mokytojas Audrius Skukauskas.

  63. Sakienė, Lina

  Paroda-iniciatyva „Gerumo delnai“ / Lina Sakienė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, kovo 1, p. 5.

  Apie Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ ir Šiaulių rajono Dubysos aukštupio mokyklos organizuotą respublikinę kūrybinių darbų parodą-iniciatyvą „Gerumo delnai“, kuri eksponuota Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  64. Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Knygos gyvena ir kitiems kuria gyvenimą / Algirdas Dačkevičius. – Iliustr., portr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, saus. 29, p. 1, 6.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus darbuotoją Zitą Čioladienę. Moteris bibliotekininke dirba 39 metus.

  65. Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Parodoje „Apie eilėraštį“ – dailės ir poezijos sintezė / Justina Lukošienė, Algirdas Dačkevičius. – Iliustr., portr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, saus. 22, p. 6.

  Apie 2022 metų sausio 15 dieną Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto studentų tarpdisciplininės kūrybos parodą „Apie eilėraštį“, sukurtą bendradarbiaujant su poetu Gvidu Lataku. Parodos autorius sveikino bibliotekos vadovė Vida Urnikienė, parodos kuratorius dėstytojas Mindaugas Šimkevičius, menininkai Zita Inčirauskienė, Romualdas Inčirauskas, Petras Gintalas, Gvidas Latakas.

  66. Spalvinga grafų de Šuazel-Gufjė giminės istorija / Žemaičių muziejaus „Alka“ inf.. – Iliustr., portr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2022, saus. 4, p. 7.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Žemaičių muziejaus „Alka“ partnerių Biržų krašto muziejaus „Sėla“ naujo leidinio-albumo „Grafai de Šuazel-Gufjė: Plateliai-Papilys“ pristatymą. Pranešimus skaitė Biržų krašto muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė, Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkės Regina Bartkienė ir Daiva Lukšienė.

  67. Knygos „Bočių žeme, prakalbėki“ sutiktuvės / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, gruod. 16, p. 11.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyko knygos apie Nevarėnų kraštą „Bočių žeme, prakalbėki“ pristatymą. Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų kultūros centras įgyvendino projektą „Knygos leidyba apie Nevarėnų kraštą „Bočių žeme, prakalbėki“. Knygą parengė istorijos mokytoja, Nerimdaičių filialo bibliotekininkė Neringa Račkauskienė ir Nevarėnų filialo bibliotekininkė Erika Žiulpienė.

  68. Vengrienė, Vlada

  Didžiojo Lietuvos dainiaus gimtadienį minint / Vlada Vengrienė. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, gruod. 6, p. 4.

  Apie Varnių bibliotekoje vykusį Maironio 160-ųjų gimimo ir 90-ųjų mirties metinių minėjimo renginį, kurį organizavo bibliotekininkė Vida Krenciuvienė ir Varnių literatų būrelis „Lyra“. Renginyje dalyvavo kunigas Andriejus Sabaliauskas.

  69. Bibliotekoje – fotografė Lina Kavaliauskytė / pagal Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, gruod. 2, p. 8.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su profesionale fotografe Lina Kavaliauskyte.

  70. Jubiliejinis Vytauto Stulpino kūrybos vakaras / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, lapkr. 18, p. 10.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį renginį, skirtą poeto Vytauto Stulpino 70-mečiui. Kūrėją ir susirinkusiuosius sveikino bibliotekos pavaduotoja Vida Urnikienė.

  71. Susitikimas su poete kraštiete G. Gustyte / pagal Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, lapkr. 18, p. 9.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su režisiere, aktore, poete Genovaite Gustyte ir jos knygos pristatymą.

  72. Vaikų meninio skaitymo konkurso finalas / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, lapk. 8, p. 6.

  Apie Telšių rajono pradinukų skaitovų konkursą, kuris vyko Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  73. Juškienė, Danutė

  Žemaičių kalbos metams – Telšių TAU konferencija „Ėškeravuokēm žemaitiu kalba“ / Danutė Juškienė. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, lapkr. 4, p. 6.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią Telšių trečiojo amžiaus universiteto ir bibliotekos organizuotą konferenciją „Ėškeravuokēm žemaitiu kalba“, skirtą žemaičių kalbos metams paminėti. Susirinkusiuosius sveikino Seimo nariai Valentinas Bukauskas ir Rimantė Šalaševičiūtė, Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Algirdas Žebrauskas, Telšių meras Kęstutis Gusarovas, Telšių TAU direktorė Danutė Juškienė. Pranešimus skaitė profesorius Juozas Pabrėža, etnografė Aldona Kuprelytė, Žemaičių muziejaus „Alka“ istorikė Janina Bucevičė.

  74. Kriščiūnaitė, Monika

  Per vokiečių kalbos dienas – specialistų mintys apie užsienio kalbos svarbą karjeroje / Monika Girdvainė. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, lapkr. 4, p. 5.

  Apie vokiečių kalbos dienų minėjimą Telšiuose, kurį organizavo asociacija „Vokiečių kalbos ir kultūros draugų klubas“, įkūrėja Telšių švietimo centro metodininkė Nijolė Vaičekauskienė, kartu su projekto partneriais Žemaitijos verslo centru, Telšių švietimo centru, Telšių regioniniu profesinio rengimo centru. Vokiečių kalbos dienų minėjimas vyko ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  75. Prasmingas „Bočių“ gyvenimas / Baltininkų „Bočių“ inf.. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, lapkr. 4, p. 2.

  Apie Baltininkuose, Telšių rajone, vykusį renginį skirtą pagyvenusių žmonių dienai bei žemaičių kalbos metams paminėti. Renginį organizavo Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Baltininkų skyrius ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kuršų filialo darbuotoja. Susirinkusiuosius sveikino Seimo narys Valentinas Bukauskas.

  76. Susitikimas su knygų leidėja Danute Mukiene / pagal Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, spal. 7, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su žurnaliste, žurnalo „Žemaičių žemė“ redaktore, poete, muziejininke Danute Mukiene. Renginio metu buvo pristatytos Regionų kultūrinių iniciatyvų centro išleistos knygos.

  77. Tapybos darbai – į viešą gyvenimą paleisti vaikai. – Portr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, rugs. 6, p. 8.

  Apie buvusios gydytojos Renės Gudauskienės tapybos darbų parodos uždarymo renginį Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Susirinkusiuosius sveikino bibliotekos vadovė Vida Urnikienė.

  78. Žemaičių kalbos metams skirtas renginys Vembūtuose / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, rugs. 6, p. 3.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vembūtų filiale vykusį žemaitiškos poezijos skaitymo renginį, skirtą žemaičių kalbos metams paminėti. Renginyje savo eiles skaitė poetė Irena Daubarienė.

  79. Pristatyta Gvido Latako eilėraščių ir piešinių knyga „Salos“ / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, rugs. 2, p. 8.

  Apie poeto Gvido Latako naujos poezijos ir piešinių knygos „Salos“ pristatymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje ir Biržuvėnų filiale. Susitikime dalyvavo poetas Vytautas Stulpinas, medalininkas Petras Gintalas ir leidyklos „Slinktis“ vadovas bei poetas Juozas Žitkauskas.

  80. Vengrienė, Vlada

  „Nepavėluokim būti gerumu…“ – dviejų menininkų kūrybos pristatymas Varnių bibliotekoje / Vlada Vengrienė. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, rugpj. 26, p. 8.

  Apie Varnių bibliotekoje pristatytą Nijolės Baškytės-Katelynienės poezijos knygą „Baltas ilgesio aidas“ ir atidarytą Alberto Mitkevičiaus fotografijų parodą. Renginį vedė poetė Adelė Daukantaitė.

  81. Bibliotekoje – „Don Bosko vasaros“ stovyklautojai / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, rugpj. 19, p. 8.

  Apie vasaros stovyklos dalyvių apsilankymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Bibliotekos inovacijų ir mokymo centre vaikai išbandė 3D spausdintuvo galimybes.

  82. Laiptus iš savo lėšų remontavo gyventojai / Telšių žinių inf.. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, liep. 19, p. 3.

  Apie laiptų vedančių į Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos miesto filialo ir daugiabučio laiptinę remontą. Remonto darbai atlikti daugiabučio gyventojų lėšomis.

  83. „Vilties“ centro lankytojai mokėsi kalbų / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, liep. 1, p. 6.

  Apie Telšių neįgalių asmenų centro „Viltis“ lankytojų užsiėmimus Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inovacijų ir mokymo centre.

  84. Žemaitiški skaitymai / Telšių žinių inf.. – Iliustr., portr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, birž. 10, p. 6.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusius žemaitiškus skaitymus.

  85. Susitikimai su aktore Virginija Kochanskyte / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, birž. 3, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Ubiškės ir Janapolės filialuose vykusius susitikimus su aktore Virginija Kochanskyte.

  86. Poetus subūrė raidės / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, geg. 24, p. 4.

  Apie Varnių miesto bibliotekoje ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį literatūrinį susitikimą ir knygų pristatymą, kuriame dalyvavo poetai Vytautas Stulpinas, Valdas Daškevičius ir Algirdas Steponas Dačkevičius.

  87. Servienė, Aurelija

  Bendras darbas – knyga iš skirtukų / Aurelija Servienė. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, geg. 17, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos skyriaus bibliotekininkės Vilijos Jocienės knygų skirtukų kolekciją ir knygą iš 183 skirtukų. Bendrame kūrybos darbe dalyvavo 130 dalyvių iš 19 bibliotekų – Telšių, Kelmės, Šiaulių, Jurbarko, Plungės, Joniškio rajonų.

  88. „Tvari biblioteka“ – Nacionalinė bibliotekų savaitė Telšiuose / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, geg. 10, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią Nacionalinę bibliotekų savaitę, kurios tema šiemet buvo tvari biblioteka. Bibliotekos darbuotojus sveikino Telšių meras Kęstutis Gusarovas, bibliotekos vadovė Vida Urnikienė.

  89. Profesorius Liudas Mažylis: „Neturime pamiršti savo tautos patirčių“. – Iliustr., portr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, bal. 29, p. 8.

  Apie europarlamentaro profesoriaus Liudo Mažylio apsilankymą Telšiuose, kur Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidaryta jo paroda „Skausmo ir vilties laiškai iš šalčio žemės“. Parodoje pristatomi 72 laiškų, siųstų iš tremties Mažylių šeimai į Kauną, kopijos. Profesorius Liudas Mažylis pasidalino mintimis apie sovietmečiu vykdytus trėmimus iš Lietuvos bei dabartinėmis politinėmis aktualijomis: Rusijos agresija Ukrainoje, ES pagalba Ukrainai, naujos sankcijos Rusijai, pabėgėlių iš Ukrainos problema. Europarlamentaras mano, kad Ukrainos karas yra ne lokalus, bet globalus konfliktas.

  90. Vaidos Šepikaitės tapybos darbų paroda / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, bal. 26, p. 4.

  Apie dailininkės Vaidos Šepikaitės tapybos darbų parodos atidarymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  91. Telšiuose prof. Liudas Mažylis pristatys tremtinių laiškų parodą ir pakvies diskutuoti apie praeities ir dabarties paraleles. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, bal. 22, p. 2.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyks profesoriaus Liudo Mažylio parodos atidarymas. Ekspozicijoje – 72 laiškų, siųstų iš tremties Mažylių šeimai į Kauną, kopijos. Pateikiamas Liudo Mažylio komentaras.

  92. Servienė, Aurelija

  Šimtas namo bėdų, arba sunkus kelias į biblioteką / Aurelija Servienė. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, bal. 22, p. 1, 3.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos filialo, esančio Masčio gatvės daugiabutyje, nesutvarkytą įėjimą, griūvančius laiptus. Filialas įkurtas 1984 metais. Bibliotekos vadovai ir daugiabučio gyventojai yra pateikę Telšių savivaldybei prašymus dėl laiptų remonto.

  93. Telšiuose pristatytos idėjos, skirtos įveiklinti Telšių Parko g. 15A esančią teritoriją, kurią nuspręsta vadinti „Telšių Park's“ / Telšių rajono savivaldybės inf.. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, bal. 15, p. 3.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje Telšių savivaldybė pristato visuomenei Parko gatvės pritaikymo viešiesiems poreikiams projektus, už kuriuos gyventojai gali balsuoti.

  94. Žemaitijos sostinėje lankėsi Jungtinės Karalystės ambasadorius / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, bal. 5, p. 3.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su Jungtinės Karalystės ambasadoriumi Lietuvoje Brian Olley, kurio metu buvo parodytas filmas apie klimato kaitą. Susirinkusiuosius sveikino ir saugoti gamtą kvietė Telšių meras Kęstutis Gusarovas, bibliotekos direktorė Vida Urnikienė.

  95. Jankauskienė, Janina

  Pamatėme daug… / Janina Jankauskienė. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, bal. 1, p. 8.

  Apie Telšių „Masčio“ lopšelio-darželio ugdytinių ekskursiją į Telšių Karolinos Praniauskaitės viešąją biblioteką.

  96. Pristatyta R. Inčirausko knyga „Nulipdytas gyvenimas“ / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr., portr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, kovo 29, p. 8.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį menininko Romualdo Inčirausko knygos „Nulipdytas gyvenimas“ pristatymą. Menininką sveikino bibliotekos vadovė Vida Urnikienė, Telšių meras Kęstutis Gusarovas, architektas Algirdas Žebrauskas, Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dėstytojas Tomas Vaičaitis, „Telšių menų inkubatoriaus“ direktorė Palma Urbanavičienė.

  97. Irena Šarkuvienė: „Kūryba – mano gyvenimo variklis“. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, kovo 18, p. 7.

  Apie Varnių bibliotekoje atidarytą Irenos Šarkuvienės kūrybos darbų parodą „Senieji geležiniai kryžiai Telšių ir Klaipėdos apskrityse“. Varnių bibliotekoje eksponuojami 63 paveikslai, kuriuose vaizduojami Varnių, Janapolės, Pavandenės, Viekšnalių, Luokės kapinių ir kitų Telšių ir Klaipėdos apskrityse esantys geležiniai kryžiai.

  98. Vakaras su Ievos Simonaitytės kūryba / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, kovo 15, p. 6.

  Apie literatūrinę popietę Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje skirtą Ievos Simonaitytės kūrybai. Renginyje autorės kūrybą skaitė aktorė Liuda Lėverienė, bibliotekininkė Ieva Sigita Naglienė, Telšių trečiojo amžiaus universiteto vadovė Danutė Juškienė.

  99. Vengrienė, Vlada

  Ievos Simonaitytės gyvenimo ir kūrybos keliais / Vlada Vengrienė. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, kovo 15, p. 4.

  Apie literatų būrelio „Lyra“ popietę skirtą Ievos Simonaitytės kūrybai Varnių bibliotekoje. Renginį organizavo bibliotekininkės Aurika Stupelienė ir Vida Krenciuvienė.

  100. Studentų paroda, sukurta bendradarbiaujant su poetu Gvidu Lataku / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Tvarios kultūros ženklai Žemaitijoje // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2022, saus. 21, p. 5.

  Apie 2022 metų sausio 15 dieną Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto studentų tarpdisciplininės kūrybos parodą „Apie eilėraštį“, sukurtą bendradarbiaujant su poetu Gvidu Lataku. Parodos autorius sveikino bibliotekos vadovė Vida Urnikienė, parodos kuratorius, dėstytojas Mindaugas Šimkevičius, menininkai Zita Inčirauskienė, Romualdas Inčirauskas, Petras Gintalas, Gvidas Latakas.

  101. Prisimename, kodėl esame laisvi. – Iliustr.. – Aut.: Vaidenė Grybauskaitė, Monika Straupytė, Jūratė Anankienė, Olga Mažeiko, Eglė Kazimieraitienė, Loreta Gedeikienė, Irena Jocienė, Rasa Griškevičienė, Beatričė Navarskaitė // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2022, Nr. 1 (sausis), p. 30–33.

  Lietuvoje minint Laisvės gynėjų dieną, kasmet sausio 13-ąją valstybės institucijos, švietimo ir kultūros įstaigos dalyvauja simbolinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ ir 8 valandą ryto savo languose uždega vienybės bei atminimo žvakutes. Ir šiemet šalies miestų bei rajonų bibliotekų ir jų filialų languose suspindusi žvakių šviesa kvietė prisiminti laisvės gynėjus, susimąstyti, kokią kainą sumokėjome gindami savo nepriklausomybę. Minėdamos šią dieną, bibliotekos organizavo ir daugiau renginių: kvietė gyventojus į 1991-ųjų sausio įvykiams skirtas spaudinių, fotografijų parodas, rengė diskusijas, prisiminimų vakarus, rodė istorinę atmintį gaivinančią vaizdinę medžiagą.

  102. „DUOday“ iniciatyva – visas spektras galimybių išbandyti įvairias profesijas / Aldona Milieškienė. – Iliustr., portr. // Bičiulystė. – ISSN 1392-4494. – 2022, birželio 23-liepos 13 (Nr. 12), p. 1, 3.

  Apie „DUOday“ iniciatyvą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Lietuvoje „DUOday“ akcija vyksta trečią kartą, jos metu žmonės su negalia gali išbandyti įvairias darbo pozicijas įvairiose įmonėse ir organizacijose.

   

  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka periodinėje spaudoje 2021 metais

  1. Bibliotekoje – masinis darbuotojų atleidimas / Kalvotoji Žemaitija inf. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, gruod. 14, p. 2.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykdomą reorganizaciją. Pertvarka pradėta vykdyti, vadovaujantis 2019 m. veiklos audito ataskaitos rekomendacijomis tobulinti bibliotekos valdymą, keičiant organizacinę struktūrą.

  2. Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Šimtmečio namai su tūkstančiais išmintingų draugų / Algirdas Dačkevičius. – Iliustr., portr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, gruod. 11, p. 1, 7.

  Apie 2021 m. gruodžio 1 dieną vykusį Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 100-ąjį gimtadienį. Bibliotekininkus su jubiliejine švente sveikino vadovė Vida Urnikienė, Telšių meras Kęstutis Gusarovas ir jo pavaduotojas Mantas Serva. Padėkos raštai už ilgametį darbą įteikti vaikų literatūros skyriaus vedėjai Rūtai Savickienei, bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėjai Julitai Švėgždavičienei, dokumentų komplektavimo skyriaus vedėjai Rimai Mineikienei, Kaunatavos filialo bibliotekininkei Vilijai Jocienei, Varnių miesto bibliotekininkei Vidai Krenciuvienei. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Katkaus padėkos raštai įteikti bibliotekos mokymo centro darbuotojai Erikai Bytautienei, bibliotekininkams – Gediminui Petruliui, Neringai Račkauskienei, Janinai Norvaišienei, Daliai Milašauskienei, Vitalijai Dzieverš, Zitai Kikilienei.

  3. Kūrybinė vaikų vasaros veikla bibliotekoje : Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai – 100 metų / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, lapkr. 23, p. 7.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje parengtą ir įgyvendintą projektą „Vasaros lūkesčiai: kūrybinė veikla vaikų bibliotekoje“, kurio metu vykdytos veiklos supažindino su šiuolaikiniais vaikų knygų kūrėjais, geriausiomis lietuvių autorių knygomis, prisidėjo prie vaikų užimtumo problemos vasaros metu sprendimo. Projekto vadovė – vaikų literatūros skyriaus vedėja Rūta Savickienė.

  4. Naglienė, Sigita Ieva

  Po dokumentinio filmo „Iškvietimo kodas – 93 Queen“ peržiūros / Ieva Sigita Naglienė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, spal. 30, p. 8.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią dokumentinio filmo „Iškvietimo kodas – 93 Queen“ peržiūrą. Po peržiūros vykusiose diskusijose dalyvavo amerikietis Jason Nagourney, tiesiogiai matęs filme parodytos Amerikoje gyvenančios chasidų bendruomenės gyvenimą, dirbęs bendruomenės greitosios medicininės pagalbos padalinyje.

  5. Lukošienė, Justina

  Vaikystės svajonė atgimė gyvenimo brandoje / Justina Lukošienė. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, spal. 26, p. 6.

  Apie 84 metų amžiau buvusios bibliotekininkės, telšiškės Elvyros Klimienės gyvenimą, darbą Kuršėnų, Telšių bibliotekose, pomėgį piešti.

  6. Pažink piliakalnius su knyga „Ceklio žemės pilių lobiai“ / Žemaičių muziejaus „Alka“ inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, spal. 26, p. 4.

  Apie Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkės Irmos Kontautienės knygą „Ceklio žemės pilių lobiai“ pristatytą Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  7. Rudens šypsenos piešiniuose / Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, spal. 19, p. 10.

  Apie tai, kad Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vaikų literatūros skyriuje baigėsi kūrybinio ugdymo dailės užsiėmimai su dailininke Asta Šimkevičiene. Bibliotekoje eksponuojama vaikų darbelių paroda.

  8. JAV kino diplomatijos turas Telšiuose pristato dokumentinę juostą „Iškvietimo kodas – 93 Queen“. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, spal. 16, p. 9.

  Apie 2021 metų spalio 21 dieną Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyksiantį JAV kino diplomatijos programos „American Film Showcase“ kino seansą, kurio metu žiūrovai išvys amerikiečių režisierės Paulos Eiselt dokumentinę juostą „Iškvietimo kodas – 93 Queen“. Po filmo vyksiančioje diskusijoje dalyvaus niujorkietis Jason Nagourney, kuris bendravo su kino juostoje vaizduojama bendruomene, yra sutikęs pagrindinę filmo heroję Rachel Freier ir iki šiol palaiko ryšius su chasidų medicinos tarnyboje dirbančiais gydytojais. Jason Nagourney šiuo metu dirba anglų kalbos mokytojo padėjėju Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje.

  9. „Knygas skaitančiųjų veidai šviečia ir per kaukes“ / „Kalvotosios Žemaitijos“ ir Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, spal. 9, p. 6–7.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos organizuotą tradicinę penktąją knygų mugę. Susirinkusiuosius sveikino bibliotekos vadovė Vida Urnikienė, Telšių savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Eglė Tarvainytė. Renginyje savo leidinius pristatė Vytautas Račickas, Stasys Kasparavičius, Irena Radzienė, Žemaičių muziejus „Alka“. Dalyvavo leidyklų „Raidynėlis“, „Gelmės“, „Charibdė“ atstovai. Vyko vaikų susitikimai su rašytoju Vytautu Račicku ir poete Zita Gaižauskaite. Knygą „Ceklio žemės pilių lobiai“ pristatė jos sudarytoja Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkė Irma Kontautienė.

  10. Lukošienė, Justina

  „Žemaičių kalbos telšiškių tarmės žodyne“ – žemaitiškos etnokultūros tapatybės dvasia / Justina Lukošienė. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, spal. 2, p. 2, 5.

  Apie pedagogės Irenos Radzienės knygos „Žemaičių kalbos telšiškių tarmės žodynas“ pristatymą Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Renginyje kalbėjo buvusi jos mokinė Irena Daubarienė, vienas iš žodyno sudarytojų Darius Stulpinas, Telšių mero pavaduotojas Mantas Serva, kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Satsys Kasparavičius, Telšių Trečiojo amžiaus universiteto direktorė Regina Chmieliauskienė.

  11. „Zuikos padūkėlio“ autorius atsisveikino su šlepetėmis ir įsispyrė į batus. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, rugs. 28, p. 7.

  Apie tai, kad 2021-09-30 Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyks tradicinė Knygų mugė, kurioje dalyvaus vaikų rašytojas Vytautas Račickas. Straipsnyje pristatomos dvi naujos rašytojo knygos „Juzulio istorijos“ ir „Tikras vyras“.

  12. Naglienė, Sigita Ieva

  Juk visada kažkas pasiliks iš mokyklos? / Ieva Sigita Naglienė. – Iliustr.. – Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė žemaičiuose // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, spal. 9, p. 8–9.

  Literatūrinis rašinys, apie mokytojų dieną, mokytojus. Cituojamas arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Aptariama Telšių miesto bibliotekoje veikianti paroda „Rašytojai – Mokytojai“, kurioje eksponuojama bibliotekininko Gedimino Petrulio 1928-1939 metų leidinių kolekcija. Spausdinama Stepono Algirdo Dačkevičiaus eilėraščio ištrauka.

  13. Stančienė, Ajida

  Projekto „[NE] matoma architektūra“ pristatymas Telšiuose / Ajida Stančienė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, rugs. 28, p. 5.

  Apie projekto „[NE] matoma architektūra“, skirto supažindinti aklųjų ir silpnaregių bendruomenę su architektūros raida Lietuvoje, pristatymą Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Projekto iniciatoriai architektė Rasa Chmieliauskaitė ir menotyrininkas Justinas Kalinauskas.

  14. Naglienė, Sigita Ieva

  Bibliotekos vaikų literatūros skyrius – skaitymas, laisvalaikis, kūryba / Ieva Sigita Naglienė. – Iliustr. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, rugs. 28, p. 1, 6–7.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus kolektyvo veiklą, įgyvendinamus projektus, edukacinius užsiėmimus, susitikimus su vaikų literatūros rašytojais, organizuojamus renginius. Straipsnis skirtas Telšių viešosios bibliotekos 100 metų jubiliejui.

  15. Lukošienė, Justina

  Redos Vėlos knygoje „Sindromas“ – visatos siunčiami ženklai, atrakinę sąmonės klodus / Justina Lukošienė. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, rugs. 14, p. 5, 8.

  Apie rašytojos Redos Vėlos knygos „Sindromas“ pristatymą Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  16. Gedeikienė, Loreta

  Edukacinis užsiėmimas „Siuvame žaislus“ / Loreta Gedeikienė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, rugs. 7, p. 4.

  Apie Telšių bibliotekoje vaikų literatūros skyriuje vykusius edukacinius užsiėmimus „Siuvame žaislus“.

  17. Naglienė, Sigita Ieva

  Dokumentų ir komplektavimo skyrius – simboliniai bibliotekos vartai : Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai – 100 metų / Ieva Sigita Naglienė. – Iliustr., portr. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, rugpj. 17, p. 1, 6.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos dokumentų ir komplektavimo skyriaus kolektyvą, jų darbo svarbą visos bibliotekos veiklai. Straipsnis skirtas Telšių viešosios bibliotekos 100 metų jubiliejui.

  18. Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Garbios viešnios vizitas po 70 metų į Žemaitijos sostinę / Algirdas Dačkevičius. – Portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, rugpj. 14, p. 5, 7.

  Apie teatrologės Audronės Girdzijauskaitės vizitą Telšiuose, Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Straipsnyje pateikiama profesorės biografija.

  19. Servienė, Aurelija

  Telšių Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai – 100 / Aurelija Servienė. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2021, gruod. 7, p. 1, 8.

  Apie 2021-12-01 paminėtą Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 100 metų sukaktį. Telšių rajono bibliotekininkus sveikino bibliotekos vadovė Vida Urnikienė, meras Kęstutis Gusarovas, jo pavaduotojas Mantas Serva, savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus, kultūros ir švietimo darbuotojai, seniūnai, tautodailininkai, dvasininkai, medikai, muziejininkai. Miesto mero padėkos raštai buvo įteikti ilgametėms darbuotojoms: vaikų literatūros skyriaus vedėjai Rūtai Savickienei, bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėjai Julitai Švėgždavičienei, dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėjai Rimai Mineikienei, Kaunatavos bibliotekininkei Vilijai Jocienei, Varnių bibliotekininkei Vidai Krenciuvienei.

  20. Vaičekauskė, Nijolė

  22-osios suaugusiųjų mokymosi savaitės Telšiuose atgarsiai / Telšių švietimo centro metodininkė Nijolė Vaičekauskė. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2021, lapkr. 30, p. 7.

  Apie suaugusiųjų mokymosi savaitę vykusią 2021 m. lapkričio 12 d. Šventės metu vyko „Epale“ metų andragogų apdovanojimai, koncertas, praktiniai-kūrybiniai užsiėmimai žemaitiškose kertelėse, kurias organizavo VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centras ir UAB „Kontena“, Telšių socialinių paslaugų centro Globos centras, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Žemaičių muziejus „Alka“, Žemaitės gimnazijos mokytojos, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos atstovai. Renginį Telšiuose organizavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija ir Telšių švietimo centras. Renginį vedė Nijolė Vaičekauskė.

  21. Kriščiūnaitė, Monika

  Ambasadorius R. S. Gilchristas: Telšių ješiva turėtų tapti traukos centru / Moniks Girdvainė. – Iliustr., portr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2021, spal. 26, p. 1, 2.

  Apie 2021 metų spalio 21 dieną Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadoriaus Lietuvoje Roberto Stuarto Gilchristo apsilankymą Telšiuose. Diplomatas susitiko su Telšių miesto meru Kęstučiu Gusarovu, savivaldybės administracijos direktoriumi Tomu Katku, aplankė renovuotą Telšių ješivą, dalyvavo pagal JAV kino diplomatijos programą parengto dokumentinio filmo „Iškvietimo kodas – 93 Queen“ peržiūroje Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  22. Dailės užsiėmimai. – Portr.. – Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2021, spal. 22, p. 6.

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės  Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vaikų literatūros skyriuje baigėsi kūrybinio ugdymo dailės užsiėmimai su dailininke Asta Šimkevičiene. Bibliotekoje eksponuojama vaikų darbelių paroda.

  23. Pažink piliakalnius su knyga „Ceklio žemės pilių lobiai“ / Žemaičių muziejaus „Alka“ inf.. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2021, spal. 12, p. 4.

  Apie tai, kad Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyko muziejininkės Irmos Kontautienės knygos, apie Žemaitijos piliakalnius „Ceklio žemės pilių lobiai“, pristatymas. Pristatyme dalyvavo Kultūros paveldo departamento Telšių skyriaus vedėja Aurelija Ričkuvienė ir specialistas Julius Tamošauskas.

  24. JAV kino diplomatijos turas Telšiuose pristato dokumentinę juostą „Iškvietimo kodas – 93 Queen“. – Iliustr.. – Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2021, spal. 12, p. 4.

  Apie 2021 metų spalio 21 dieną Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyksiantį JAV kino diplomatijos programos „American Film Showcase“ kino seansą, kurio metu žiūrovai išvys amerikiečių režisierės Paulos Eiselt dokumentinę juostą „Iškvietimo kodas – 93 Queen“. Po filmo vyksiančioje diskusijoje dalyvaus niujorkietis Jasonas Nagourney, kuris bendravo su kino juostoje vaizduojama bendruomene, yra sutikęs pagrindinę filmo heroję Rachel Freier ir iki šiol palaiko ryšius su chasidų medicinos tarnyboje dirbančiais gydytojais.

  25. „Žemaičių kalbos telšiškių tarmės žodyno“ pristatymas / Telšių žinių inf.. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2021, spal. 1, p. 4.

  Apie pedagogės Irenos Radzienės knygos „Žemaičių kalbos telšiškių tarme žodyno“ pristatymą Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  26. Edukaciniai užsiėmimai „Siuvame žaislus“ / Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2021, rugs. 10, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vykusius edukacinius užsiėmimus „Siuvame žaislus“.

  27. „Poezijos pavasaris“ Telšiuose / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2021, liep. 16, p. 5.

  Apie 2021-07-10 Telšiuose ir Nevarėnuose vykusią „Poezijos pavasario“ šventę, kurią organizavo Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka. Renginyje dalyvavo poetai Giedrius Alkauskas, Aušra Kaziliūtė, Ingrida Viluckytė, Kristina Tamulevičiūtė, Vidas Morkūnas, bardai Romualdas Miškinis ir Povilas Girdenis.

  28. Kriščiūnaitė, Monika

  29. Žarikovos tapybos darbuose dominuoja išraiškingos detalės / Monika Girdvainė. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2021, birž. 15, p. 8.

  Apie Telšių K. Praniauskaitė viešojoje bibliotekoje eksponuojamą telšiškės abiturientės Milanos Žarikovos paveikslų parodą.

  30. Gedeikienė, Loreta

  Jauno žmogaus šimtmetis. Poezijos ir muzikos renginys „Po ūkanotu nežinios dangum“, skirtas Vytauto Mačernio šimtmečiui / Loreta Gedeikienė. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2021, birž. 11, p. 5.

  Apie Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos suorganizuotą renginį „Po ūkanotu nežinios dangum“, skirtą poeto Vytauto Mačernio šimtmečiui paminėti.

  31. Černiauskienė, Virginija

  Virginija Černiauskienė kasdien į rankas paima knygą : [pokalbis su ilgamete buvusia Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktore Virginija Černiauskiene] / [kalbėjosi] Aurelija Serviene. – Portr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2021, kovo 30, p. 1, 4.

  32. Biblioteka – erdvė susitikimams, pažinimui ir kūrybai. – Iliustr. // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2021, saus. 5, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos parengtą projektą „Biblioteka – erdvė susitikimams, pažinimui ir kūrybai“, sulaukęs didžiulio susidomėjimo. Projekto vadovė – Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rūta Savickienė.

  33. „Poezijos pavasaris“ Telšiuose : : / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2021, liep. 16, p. 5.

  Apie 2021 metų liepos 10 dieną Telšiuose ir Nevarėnuose vykusią „Poezijos pavasario“ šventę. Šventę organizavo Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka. Renginyje dalyvavo poetai Giedrius Alkauskas, Aušra Kaziliūtė, Ingrida Viluckytė, Kristina Tamulevičiūtė, Vidas Morkūnas, bardai Romualdas Miškinis ir Povilas Girdenis.

  34. Servienė, Aurelija

  Visą savaitgalį iš trūkusio vamzdžio kliokęs vanduo skandino tris įstaigas  : / Aurelija Servienė. – Iliustr.. – // Telšių žinios. – ISSN 1392-8260. – 2021, liep. 9, p. 1, 2.

  Apie Tryškiuose birželio 19-20 dienomis trūkus vamzdžiui užlietą didžiąją dalį pastato, kuriame įsikūręs vaikų darželis, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės bibliotekos filialas ir kultūros centras.

  35. Zvonkuvienė, Janina

  Po Nevarėnų dangumi vasnojo Poezijos pavasario paukštė / Janina Zvonkuvienė. – Iliustr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, liep. 27, p. 7.

  Apie 2021 metų liepos 10 dieną Nevarėnuose Telšių rajone vykusią „Poezijos pavasario“ šventę, kurioje dalyvavo poetai Aušra Kaziliūnaitė, Ingrida Viluckytė, Vidas Morkūnas, vertėja Kristina Tamulevičiūtė. Dalyvius pasveikino Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pavaduotoja Vida Urnikienė su kolegėm.

  36. Naglienė, Sigita Ieva

  Akimirkos iš Poezijos pavasario šventės / Ieva Sigita Naglienė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, liep. 13, p. 1, 6.

  Apie Telšiuose ir Telšių rajone vykusią Poezijos pavasario šventę. Eilėraščius skaitė poetai Aušra Kaziliūnaitė, Vidas Morkūnas, Giedrius Alkauskas, Ingrida Viluckytė, Kristina Tamulevičiūtė. Muziką atliko bardas Povilas Girdenis, bardas Romualdas Miškinis, smuikininkė Rima Tamošiūnaitė, pianistė Audronė Juozauskaitė.

  37. Naglienė, Sigita Ieva

  Patirties patvirtinimas ir džiaugsmai – įžanga į bibliotekinės veiklos apmąstymus / Ieva Sigita Naglienė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, birž. 15, p. 7–8.

  Apie poetę Karoliną Praniauskaitę (1828-1859) bei Telšių Karolinos Praniauskaitės viešąją biblioteką, mininčią 100-metį: 1921 metais buvo įkurta Telšių rajono viešoji biblioteka.

  38. Poezija sodų žydėjime. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, birž. 1, p. 7–8.

  Apie Kaunatavos soduose Degučių kaime vykusį tradicinį renginį "Poezija sodų žydėjime". Renginio organizatorė – Kaunatavos bibliotekininkė Vilija Jocienė.

  39. Naglienė, Sigita Ieva

  Jausti žodžio gyvybę: „Gyvybė yra jėga, išsireiškianti įvairiausiais atributais: paprastu gyvenimu, sudėtingesniu, galių susikaupimu, kūryba“, – Vytautas Mačernis / Ieva Sigita Naglienė. – Iliustr.. – Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2021, geg. 22, p. 8, 10.

  Apie poeto V. Mačernio kūrybą bei vyr. bibliotekininko ir kolekcininko Gedimino Petrulio surinktų laikraščių ir žurnalų, leistų maždaug 1905–1944 metais, parodą.

  40. Dačkevičius, Algirdas

  Knygos ugdo savąjį aš - išskirtinį ir nuostabų / Algirdas Dačkevičius. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija (Telšių apskr.). – 2021, bal. 3, p. 6.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešąją biblioteką, šiemet mininčią 100 metų bei šios bibliotekos Bibliografinio aptarnavimo skyriaus, kuriam vadovauja ilgametė bibliotekininkė Julitą Švėgždavičienė, veiklą.

   

  Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka periodinėje spaudoje 2020 metais

   1. Vengrienė, Vlada

  Literatūrinė popietė, vedusi į dabartinę lietuvių poeziją / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, saus. 7, p. 8.

  Apie Telšių rajono Varnių miesto bibliotekoje įvykusią popietę „Mus jungia knyga“.

  2. Servienė, Aurelija

  Narindātiūs – truopnės Žemaitėjės metū pabėngtovės / Aurelija Servienė. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, saus. 10, p. 2.

  Apie Telšių rajono Nerimdaičių kaimo bedruomenės vykusį padėkos vakarą „Gyvenkime gerumu ir viltimi“.

  3. Vengrienė, Vlada

  Literatūrinė popietė, vedusi į dabartinę lietuvių poeziją / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, saus. 10, p. 5.

  4. Jaukios Kalėdos su natūralumo ženklu. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, saus. 10, p. 6–7.

  Apie „Telšių žinių“ nuotraukų konkurso „Jaukios Kalėdos“ išrinktas gražiausias nuotraukas. 

  5. Naglienė, Sigita Ieva

  Įspudžiai, praleidus Vaižganto jubiliejinius metus / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, saus. 18, p. 8.

  Apie 2019 metais, paminėtas rašytojo, kunigo Juozo Tumo-Vaižganto 150-ąsias gimimo metines. 

  6. Dijokienė, Lina

  Vaižgantas: „Aš esu ir jūs žinokitės…“ / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, saus. 21, p. 8.

  Apie 2019 m. paminėtas žymaus lietuvių rašytojo, publicisto Juozo Tumo–Vaižganto, 150-ąsias gimimo metines. Šios sukakties proga buvo pristatytas bendras Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos ir Telšių Žemaitės dramos teatro projektas, spektaklis „Vaižgantas“ pagal K. Ostrausko pjesę.

  7. Nekrašius, Antanas

  Projekto partnerei bibliotekoje pritrūko vietos / Antanas Nekrašius. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, saus. 24, p. 3–4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykstančią struktūros pertvarką. Iškeltas klausimas dėl projekto „Europe Direct“ informacijos centro – Telšiai“ vadovės Auksės Valackonienės iškeldinimo iš pagrindinio bibliotekos pastato (Respublikos g. 18) į Masčio gatvėje esančias patalpas. 

  8. Jankauskienė, Janina

  Knygelės džiugina / Janina Jankauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, saus. 28, p. 3, 5.

  Apie Telšių lopšelio–darželio „Mastis“ „Bitučių“ grupės vykdomą projektą „Knygelės džiugina mus“.

  9. LR kultūros ministro vizitas Telšiuose / Telšių rajono savivaldybės inf.. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, vas. 11, p. 3.

  Apie vasario 7 dieną LR Kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko apsilankymą Telšiuose. Vizito metu aptarti aktualūs regionui klausimai, apžiūrėti reikšmingiausi kultūros paveldo objektai, vyko susitikimas su Telšių rajono kultūros įstaigų vadovais.

  10. LR kultūros ministro vizitas Telšiuose / Telšių rajono savivaldybės inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, vas. 11, p. 1, 4.

  Apie vasario 7 dieną LR kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko apsilankymą Telšiuose. Vizito metu aptarti aktualūs regionui klausimai, apžiūrėti reikšmingiausi kultūros paveldo objektai, vyko susitikimas su Telšių rajono kultūros įstaigų vadovais. 

  11. Švėgždavičienė, Julita

  Lietuvos Prezidento A. Smetonos veiklos metai, pasitraukus iš Lietuvos / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, vas. 15, p. 6.

  Apie Lietuvos Prezidentą Antaną Smetoną. Istorinė Prezidentūra Kaune 2014 m. rūgpjūčio 7 d. atidarė parodą „Gyvename viltimi: Prezidentas Antanas Smetona egzilyje“. Paroda eksponuojama Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Paroda veiks iki kovo 25 d. 

  12. Naglienė, Sigita Ieva

  „Laimės magnetai“ – arba vakaras Rūdaičiuose, bendrinant kūrybos džiaugsmą / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, vas. 15, p. 7.

  Apie Kretingos rajono kultūros centre Rūdaičiuose įvykusią laimės arbatvakarį „Laimės magnetai“. 

  13. Biegėms „Mes už Žemaitėjė“. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, vas. 18, p. 8.

  Apie Telšių rajone Degaičiuose vasario 16-ąją vykusį bėgimą „Mes už Žemaitėjė“. 

  14. Ivoncius, Alvydas

  Paskui Algirdą Žebrauską vėl nutįso pareigūnų įtarimai? / Alvydas Ivoncius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, vas. 22, p. 2, 4.

  Apie Marijampolės vyriausiojo policijos komisariato atliekamą ikiteisminį tyrimą, susijusį su Telšių kultūros centro ir Karolinos Praniauskaitės pastato rekonstrukcijos projektavimu. 

  15. Račkauskienė, Neringa

  Paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena / Neringa Račkauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, vas. 22, p. 4.

  Apie Telšių rajono Nerimdaičių miestelyje įvykusį Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimą. 

  16. Zibartienė, Asta

  Pilietinė akcija „Mes Lietuvos vaikai“ / Asta Zibartienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, vas. 25, p. 2.

  Apie Telšių lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ surengtą pilietinę akciją „Mes Lietuvos vaikai“. Akcijos metu vaikai ir bendruomenės nariai sveikino praeivius su Lietuvos valstybės atkūrimo diena, asilankė Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, Telšių rajono savivaldybėje ir Telšių rajono senelių globos namuose. 

  17. Ivoncius, Alvydas

  Bibliotekoje tvyro įtampa. Valdžia nemato, negirdi, neužuodžia. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, vas.29, p. 1–2.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje įsivyravusią priešpriešą tarp bibliotekos darbuotojų ir jos direktorės Jolantos Sutkutės. „Kalvotosios Žemaitijos“ redakcijoje lankėsi bibliotekos Bibliografinio skyriaus vedėja Julita Švėgždavičienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Jovita Servienė ir bibliotekos profesinės sąjungos įgaliotinė Daiva Pociuvienė.   

  18. Naglienė, Sigita Ieva

  Nuo pasiskaitymų apie kalnus, kalvas, pilis – iki pamokų, kuriose atminties spalvos, žmonės, istorijos / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, kovo 3, p. 7.

  Apie Telšių „Ateities“ progimnazijoje vykusią pamoką „Pilys“.

  19. Norvaišienė, Janina

  Nacionalinis diktantas Tryškių bibliotekoje / Janina Norvaišienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, kovo 7, p. 5.

  Apie įvykusį Nacionalinio diktanto rašymą Telšių rajono Tryškių bibliotekoje. 

  20. Šimkuvienė, Diana

  Kita bibliotekininkų nuomonė / Diana Šimkuvienė // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, kovo 10, p. 4.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje įkurtą naują profsąjungą – Lietuvos paslaugų sferos darbuotojų profesinės sąjungos profesinės sąjungos Telšių pirminį skyrių.

  21. Protmūšis „Laisvėjam“ Viešvėnuose / Viešvėnų kultūros centro inf.. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, kovo 14, p. 5. 

  22. Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Vydūno kaštonai: mistika ir realybė / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, kovo 31, p. 1, 7.

  Apie Telšiuose esančius istorinius Vydūno kaštonus. Kovo 22-ąją per Vydūno gimtadienį šį pasauliį paliko Vaclovas Bagdonavičius – filosofas, literatūrologas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas, Vydūno kūrybos tyrinėtojas bei propaguotojas.

  23. Servienė, Aurelija

  Rankų darbo knygų skirtukai patys mieliausi – jų nebūna vienodų / Aurelija Servienė. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, kovo 31, p. 4.

  Apie Telšių rajono Upynos seniūnijoje Kaunatavoje, dirbančią bibliotekininkę, rankdarbių mėgėją, keliautoją Viliją Jocienę, kolekcionuojančią knygų skirtukus. Jos kolekcijoje yra per 2000 skirtukų: dovanotų, pirktinių, atvežtinių, rankų darbo ir kt. 

  24. Servienė, Aurelija

  Bibliotekininkės – į pagalbą medikams / Aurelija Servienė. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, bal. 17, p. 8.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Mokymo centre 3D spausdintuvu spausdinamus apsauginių veido skydų rėmelius. Dirba keturių darbuotojų komanda: bibliotekos direktorė Jolanta Sutkutė, jos pavaduotoja Vida Urnikienė, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius Gedas Girdvainis, mokymų lektorė Erika Bytautienė.

  25. Suaugusiųjų švietėjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi: įgytos žinios, sustiprinta motyvacija. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, geg. 8, p. 5.

  Apie Telšių švietimo centro kartu su kitomis neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančiomis institucijomis vienerius metus Telšių ir Raseinių rajonuose įgyvendintą mobilumo projektą „Suaugusiųjų švietėjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“. Konsorciumo nariai: Telšių rajono savivaldybės administracija, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės biblioteka, Žemaičių muziejus „Alka“, Telšių suaugiusiųjų mokykla, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Telšių socialinių paslaugų centras, Telšių dailės mokykla, asociacija „Vokiečių kalbos ir kultūros draugų klubas“, asociacija „Telšių bičiulių ratas“. 

  26. Švėgždavičienė, Julita

  Tradicinė knyga ir skaitymas skaitmeninėje eroje / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, geg. 12, p. 8.

  Apie tradicinių knygų skaitymą ir elektroninių knygų skaitymą. 

  27. Servienė, Aurelija

  Virtualūs poezijos skaitymai / Aurelija Servienė. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, geg. 29, p. 2.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo bibliotekininkės Vilijos Jocienės surengtus virtualius poezijos skaitymus „Poezija sodų žydėjime“. 

  28. Jocienė, Vilija

  Tradiciniai poezijos skaitymai – netradiciškai / Vilija Jocienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, geg. 30, p. 7.

  Apie įvykusius virtualius poezijos skaitymus „Poezija sodų žydėjime 2020“.

  29. Viešojoje bibliotekoje – du būsimieji e. skautai / „KŽ“ inf.. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, birž. 2, p. 7.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos prisidėjimą prie iniciatyvos „Prisijungusi Lietuva“. Dviem bibliotekos skaitytojams – Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos moksleiviui Gabrieliui Jurkui ir Telšių „Kranto“ progimnazijos moksleiviui Tomui Ilekiui – perduoti planšetiniai kompiuteriai.

  30. Du būsimi e. skautai / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, birž. 2, p. 8.

  Apie Telšių rajono Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos prisidėjimą prie iniciatyvos–projekto „Prisijungusi Lietuva“. Dviem bibliotekos skaitytojams – Telšų Vincento Borisevičiaus gimnazijos moksleiviui Gabrieliui Jurkui ir Telšių „Kranto“ progimnazijos moksleiviui Tomui Ilekiui – gegužės 4 dieną buvo perduoti planšetiniai kompiuteriai. 

  31. Naglienė, Sigita Ieva

  „Pasilenkiu prie žemės ir stebiu“ (Vytautas Mačernis) / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, birž. 9, p. 1, 3.

  Apie birželio 5-ąją poeto Vytauto Mačernio 99-ųjų gimimo metinių proga suorganizuotus tradicinius poezijos skaitymus. Tradicinius Vytauto Mačernio poezijos skaitymus vedė poetas Vytautas Stulpinas.

  32. Atidaryta Vlado Žiliaus iliustracijų paroda / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, birž. 20, p. 7.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą ir pristatytą unikalaus dailininko Vlado Žiliaus (1939-2012) iliustracijų parodą. 

  33. Lukošienė, Justina

  Signatarės parodoje valstybės kelias, persipynęs su žmogaus keliu / Justina Lukošienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, birž. 23, p. 4.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą parodą „Signatarė Laima Andrikienė: Kelias“. Paroda skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui. 

  34. Sabaliauskas, Andriejus

  Telšių vyskupija atsisveikino su aštuntuoju savo ganytoju / Andriejus Sabaliauskas. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, birž. 23, p. 5.

  Apie birželio 18 dieną Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje aukotas padėkos šv. Mišias, kurioms vadovavo iki šiol Telšių vyskupiją valdęs, dabar jau arkivyskupas, Kęstutis Kėvalas. Vyskupas K. Kėvalas paskirtas Kauno arkivyskupu.

  35. Bibliotekoje – iliustracijų paroda / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, birž. 30, p. 2.

  Apie birželio 11 dieną Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą unikalaus dailininko Vlado Žiliaus (1939–2012) iliustracijų parodą.

  36. Bibliotekoje vaikams – dailės užsiėmimai / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, liep. 4, p. 9.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje prasidėjusius projekto „Biblioteka – erdvė susitikimams, pažinimui ir kūrybai“ terapinius ir kurybinio ugdymo dailės užsiėmimus, kuriuos veda dailininkė Asta Šimkevičienė.

  37. „Tulpmedžio žydėjimo“ šventė Degaičiuose. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, liep. 7, p. 2. 

  38. Katiliūtė-Bačiulienė, Rasa

  Vlado Žiliaus iliustracijų paroda gimtojoje Žemaitijoje / Rasa Bačiulienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, liep. 11, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje eksponuojamą žemaičio, kūrusio Niujorke, unikalaus dailininko Vlado Žiliaus (1939-2012) iliustracijų parodą. 

  39. Karantino metu žmonės suprato, kad reikia eiti į skaitmeninę erdvę. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, liep. 21, p. 10.

  Apie pelniusią  „Skaitmeninio konsultanto-bibliotekininko 2019“ apdovanojimą Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bibliotekininkę Violetą Mikalauskienę.

  40. Lukošienė, Justina

  Gediminas Petrulis – kolekcininkas, bendraujantis su knygomis nuo mokyklos laikų / Justina Lukošienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, liep. 28, p. 10.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos miesto filialo vyriausiąjį bibliotekininką bei kolekcininką Gediminą Petrulį.

  41. Tautodailės metai - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, liep. 28, p. 2.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikiančią spaudinių parodą, skirtą Tautodailės metams.

  42. Naglienė, Sigita Ieva

  Susitikti pakvietė medalių ir fotografijos parodos / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, rugpj. 1, p. 8.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytas fotomenininko Petro Vaičiulio fotografijų parodą ir poeto, dailininko Gvido Latako medalių parodą.

  43. Stanevičienė, Birutė

  Užimtumo tarnyba: 62,6 proc. Telšių apskrities bedarbių neturi skaitmeninių įgūdžių / Birutė Stanevičienė // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, rugpj. 4, p. 3.

  Apie skaitmeninį raštingumą Telšių apskrityje.

  44. Servienė, Aurelija

  Medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovyklos uždarymas / Aurelija Servienė. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją: kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, rugpj. 4, p. 2.

  Apie liepos 27 dieną Žemaičių muziejuje „Alka“ vykusį 36-ojoje tarptautinėje medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovykloje sukurtų darbų pristatymą bei stovyklos uždarymą.

  45. Lukošienė, Justina

  Medalininkų stovykla atsisveikino iki kitų metų / Justina Lukošienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, rugpj. 8, p. 1, 6.

  Apie įvykusį 36-ojoje tarptautinėje medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovykloje sukurtų medalių ir skulptūros parodos pristatymą bei stovyklos uždarymą Žemaičių muziejuje „Alka“.

  46. Naglienė, Sigita Ieva

  Poetės Ievos Sigitos Naglienės pasaulis – iš gamtos, iš knygos, iš praradimų : [pokalbis su poete, literatūros žinove I. S. Nagliene] / [kalbino] Aurelija Servienė. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, rugpj. 7, p. 2.

  47. Poezija metų laikams nepaklūsta : [eilėraščiai]. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, rugpj. 8, p. 4.

  Turinys: Be sniego; Šaltinis; Mažuliuk; Kol tampa tylu; Anot pasivijusio aido; Perone; Marginys; Diena ten, diena atgal; Apsnigo kapčių; Įkaušęs motyvas; Aliejinis paveikslas; Keliautojai; Eilėrašti.

  Apie poeto Vytauto Stulpino dalyvavimą rugpjūčio 8 dieną Poezijos pavasario renginyje.

  48. Servienė, Aurelija

  Dviejų žemaičių parodos / Aurelija Servienė. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, rugpj. 11, p. 2.

  Apie liepos 23 dieną atidarytas parodas fotomenininko Petro Vaičiulio fotografijų parodą ir telšiškio poeto, tapytojo, medalių kūrėjo Gvido Latako parodą.

  49. Naglienė, Sigita Ieva

  „Poezijos pavasaris“ - ir susikalbėjimai, įveikus visus atstumus / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, rugpj. 14, p. 1, 7.

  Apie renginį „Poezijos pavasaris“ - tai projektinis renginys, numatytas Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos, įgyvendinant projektą „Poezijos pavasaris 2020“. Tradiciškai jį paruošė pavaduotoja Vida Urnikienė, o rėmimą skyrė Telšių rajono savivaldybė. Su skaitytojais susitiko poetai Marius Burokas, Laima Kreivytė, Dainius Dirgėla, aktorė Jūratė Vilūnaitė ir svečias iš Latvijos, poetas Henriks Eliass Zegners.

  50. Jocienė, Vilija

  Fotografija be fotoaparato / Vilija Jocienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, rugpj. 14, p. 7.

  Apie Kaunatavos bibliotekoje vykusius užsiėmimus. Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba ir Telšių rajono savivaldybė.

  51. Terapiniai emocinio ugdymo užsiėmimai vaikams. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, rugpj. 14, p. 3.

  Apie Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojos Giedrė Čarienė ir Agnė Areliūnaitė vaikams vestus terapinius emocinio ugdymo užsiėmimus.

  52. Lukošienė, Justina

  Miglotas Viekšnalių kultūros židinių likimas / Justina Lukošienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, rugpj. 14, p. 3.

  Apie Viekšnalių etnografinio muziejaus įkūrėjos bei bibliotekininkės Zosės Stasiulienės nerimą dėl jos muziejaus iškraustymo į kitas patalpas bei Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos filialo Viekšnaliuose uždarymo.

  53. Vaikai susitiko su rašytoju Dariumi Rekiu. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, rugpj. 18, p. 3.

  Apie Vaikų literatūros skyriuje vykusį susitikimą su poetu, visuomenininku mokslininku Dariumi Rekiu.

  54. Nuo šiol „Poezijos pavasarį“ Telšiuose skelbs nauja „Poezijos paukštė“. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, rugpj. 18, p. 4.

  Apie renginį „Poezijos pavasaris“ - tai projektinis renginys, numatytas Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos, įgyvendinant projektą „Poezijos pavasaris 2020“. Tradiciškai jį paruošė pavaduotoja Vida Urnikienė, o rėmimą skyrė Telšių rajono savivaldybė. Su skaitytojais susitiko poetai Marius Burokas, Laima Kreivytė, Dainius Dirgėla, aktorė Jūratė Vilūnaitė ir svečias iš Latvijos, poetas Henriks Eliass Zegners. Pereinamasis simbolis „Poezijos paukštė“ sukurtas telšiškio menininko Vyganto Paulausko.

  55. Bibiliotekoje – emocinio ugdymo užsiėmimai vaikams. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, rugpj. 18, p. 4.

  Apie Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojos Giedrė Čarienė ir Agnė Areliūnaitė vaikams vestus terapinius emocinio ugdymo užsiėmimus.

  56. Pomėgis sekti pasakas peraugo į norą rašyti. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, rugpj. 25, p. 7.

  Apie Vaikų literatūros skyriuje vykusį susitikimą su poetu, visuomenininku mokslininku Dariumi Rekiu.

  57. Vaikų rašytojo viešnagė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, rugpj. 29, p. 7.

  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje viešėjo šiauliškis vaikiškų knygų autorius ir iliustratorius Dainius Šukys.

  58. Naglienė, Sigita Ieva

  Liutauras Degėsys ir jo susitikimas su Telšių skaitytojais: naujas romanas „Lengva nebus“, mintys, po truputį artėjant / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, rugpj. 29, p. 8.

  59. Vengrienė, Vlada

  Justino Marcinkevičiaus jubiliejui skirta popietė / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, rugs. 1, p. 8.

  Apie Varnių bibliotekos darbuotojų bei literatų būrelio „Lyra“ renginį.

  60. Vaikų fotografijų skeneriu paroda // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, rugs. 5, p. 6.

  Apie Telšių r. savivalybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje eksponuojamą parodą.

  61. Vengrienė, Vlada

  Justino Marcinkevičiaus jubiliejui skirta popietė / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, rugs. 8, p. 4.

  Apie Varnių bibliotekos darbuotojų bei literatų būrelio „Lyra“ renginį.

  62. Naglienė, Sigita Ieva

  Senieji mokyklos vadovėliai: knygos-eksponatai, su likimo ženklu, nuo žmogaus - žmogui / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, rugs. 12, p. 8.

  Apie parodą „Senieji Lietuvos mokyklos vadovėliai“ Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Miesto bibliotekos skyriuje. Vadovėlius per daugelį metų surinko ir iš asmeninės kolekcijos pasidalijo vyr. bibliotekininkas Gediminas Petrulis.

  63. Vaikai susitiko su rašytoju Tomu Dirgėla. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, rugs. 19, p. 8-9.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų skyriuje vykusį rašytojo Tomo Dirgėlos susitikimą su Telšių „Ateities“ progimnazijos ketvirtokais.

   64. Žemaitijos sostinėje – konferencija „Žemaičių kalba ir istorija“. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, rugs. 25, p. 6.

  Apie 2020 m. rugsėjo 21d. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vykusį Telšių rajono savivaldybės organizuotą žemaičių istoriniam ir etnokultūriniam identitetui stiprinti, kalbos etninio savitumo pažinimui ugdyti skirtą konferenciją „Žemaičių kalba ir istorija“. Renginio partneris buvo ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka.

  65. Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Nuo dienoraščio - iki solidžių knygų autoriaus / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, rugs. 26, p. 6.

  Apie Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą žurnalisto, Skuodo laikraščio „Mūsų žodis“ buvusio redaktoriaus ir kraštotyrininko Juozo Vyšniausko knygą „Telšių taikomosios dailės technikumas/septintasis XX a. dešimtmetis“.

  66. Vaikų svečias – Ponas Kampas. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, rugs. 29, p. 12.

  Apie Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje Vaikų literatūros skyriuje viešėjusius knygos „Ponas Kampas“ kūrėjus – rašytoją Beną Bėrantą ir iliustratorę Tania Rex.

  67. Mokėsi žemaitiškų šokių, žaidimų, dainų. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, spal. 3, p. 5.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje viešėjusius Telšių „Germanto“ progimnazijos antrokus ir jų mokytoją Ingridą Kavaliūnienę.

  68. Žemaitiški šokiai, žaidimai. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, spal. 6, p. 8.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje viešėjusius Telšių „Germanto“ progimnazijos antrokus ir jų mokytoją Ingridą Kavaliūnienę.

  69. Šurmuliavo Knygų mugė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, spal. 8, p. 6.

  Apie 2020 09 30 Telšių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykusią tradicinę – jau ketvirtąją – Knygų mugę. Dalyvao rašytojai Liuda Petkevičiūtė, Danutė Januškienė, Vilius Mačiliūnas, Vytautas Račickas.

  70. Naglienė, Sigita Ieva

  Atspindžiai iš Knygų mugės - tiesiog skaitytojo jutimai / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, spal. 8, p. 8.

  Apie Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Knygų mugėje viešėjusius poetę Liudą Petkevičiūtę - gerai žinomo rašytojo Vytauto Petkevičiaus dukrą bei Liutavaro L.Algmino knygos „Statome kapitalizmą: Generatorius, dar vienas generatorius“, 2020, redaktorių Juozą Braidoką.

  71. Švėgždavičienė, Julita

  Paroda „Žemaičių kalba seniau ir dabar“ / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, spal. 13, p. 6.

  Apie 2020 m. rugsėjo 21 d. vykusios konferencijos „Žemaičių kalba ir istorija“ dalyviams, Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos parengtą 6 stendų parodą, skirtą žemaičių kalbai, kuri susilaukė dėmesio.

  72. Romaldo Stasiulio tapybos paroda. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, spal. 13, p. 6.

  Apie R. Stasiulio tapybos darbų skaitmeninių kopijų parodą Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos „Virtualių parodų“ rubrikoje, skirtą tapytojo 70-ajam jubiliejui paminėti.

  73. Susitikimas su gamtos fotografu Mariumi Čepuliu. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, spal. 13, p. 10.

  Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka vykdo projektą „Biblioteka – erdvė susitikimams, pažinimui ir kūrybai“, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Telšių rajono savivaldybė.

  74. Susitikimas su rašytoja Igne Zarambaite. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, spal. 17, p. 7.

  Apie 3a klasės mokiniams Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su rašytoja.

  75. Naglienė, Sigita Ieva

  Iš atminimo: prisiminimas, buvimas, likimas, kai „Žmogus jame peržengia įvairias pakopas ir kelius“ - Antanas Baranauskas / Ieva Sigita Naglienė. - Portr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, spal. 17, p. 8.

  Apie Antano Baranausko ir Karolinos Praniauskaitės laiškus-eilėraščius bei susitikimus su skaitytojais Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, Mažeikių viešojoje bibliotekoje, Mitkaičių bibliotekoje.

  76. Kakanauskienė, Elena

  Japonas, nutiesęs kelią iš Žemaičių sostinės į Klivlendą / Elė Kakanauskienė. - Iliustr // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, spal. 24, p. 7.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą VDA Telšių fakulteto studentų darbų, sukurtų naudojant japonišką mokume gane techniką, parodą, skirtą pagerbti Čijunei Sugiharai.

  77. Naglienė, Sigita Ieva

  Skaitydamas keliauji, regi, atmindamas ir primeni / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, spal. 27, p. 4, 8.

  Apie Telšių Krolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Miesto filiale, Vilniaus gatvėje, veikia paroda „Po pasaulį pasidairius“ – kelionės su 1905-1939 metų laikotarpiu išleistomis knygomis. Visos knygos iš vyr. bibliotekininko Gedimino Petrulio kelionių knygų kolekcijos.

  78. Susitikimas su ansamblio „Čiučiuruks“ vadove Rita Macijauskiene. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, spal. 27, p. 10.

  Apie Telšių Krolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vykusį Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos trečiokų ir jų mokytojos Linos Narvydienės susitikimą su R. Macijauskiene. Projektą „Biblioteka – erdvė susitikimams, pažinimui ir kūrybai“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Telšių rajono savivaldybė.

   79. Susitikimas su ansamblio „Čiučiuruks“ vadove Rita Macijauskiene. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, spal. 30, p. 4.

  Apie Telšių Krolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vykusį Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos trečiokų ir jų mokytojos Linos Narvydienės susitikimą su R. Macijauskiene. Projektą „Biblioteka - erdvė susitikimams, pažinimui ir kūrybai“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Telšių rajono savivaldybė.

  80. Turiningas varniškių gyvenimas tarp knygų / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2020, lapkr. 10, p. 5.

  Apie Varnių miesto bibliotekos darbuotojas bibliotekininkes – Vidą Krenciuvienę ir Zitą Mickuvienę.

  81. Naglienė, Sigita Ieva

  Žmogus ir jo įvairumų pasaulis, pavarčius Vaižganto žurnalą „Mūsų senovė“ / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, gruod. 12, p. 8.

  Apie Vaižganto redaguotą neperiodinį žurnalą „Mūsų senovė“, leistą 1921-1922 metais Kaune ir Tilžėje. Aprašoma knyga iš asmeninių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Miesto filialo vyr. bibliotekininko Gedimino Petrulio sukauptų knygų fondo.

  82.Jankauskienė, Janina

  Marčių skarelės / Janina Jankauskienė. - Iliustr. // Žemaičių saulutė. - 2020, gruod. 18 (Nr. 21), p. 5.

  Apie parodėlę "Marčios skarelės", Tučiai, Telšių rajonas. 2020 m. iš kolekcijos 7 skarelės buvo pateiktos Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikusioje tautodailės parodoje „Margas žemaičių gyvenimas“.

   83. Biblioteka – erdvė susitikimams, pažinimui ir kūrybai. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, gruod. 19, p. 6.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos parengtą projektą „Biblioteka – erdvė  susitikimams, pažinimui ir kūrybai“, sulaukusio didžiulio susidomėjimo. Projekto vadovė – Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rūta Savickienė.

  84. Naglienė, Sigita Ieva

  Iš čia pat, tik truputį atsigręžus / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2020, gruod. 31, p. 8.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Miesto filialo vyr. bibliotekininko Gedimino Petrulio sudarytą rankraštyną: „Telšių žemėje“, bibliografinis sąrašas, 2020 m. Straipsnyje – žvilgsnis į XIX a. vidurio Žemaitijos poetų minties kelią, išlikimo galimybes, tvirtybę ir naujų idėjų sklaidą.

  APIE BIBLIOTEKĄ INTERNETE

   

  v  Partnerei bibliotekoje pritrūko vietos:

   

  https://tzinios.lt/projekto-partnerei-bibliotekoje-pritruko-vietos/

   

  v  Metodinė išvyka į Telšius:

   

  http://www.gargzdaivb.lt/lt/naujienos/544-metodine-isvyka-i-telsius

   

   v  Paroda „Žemaičių kalba seniau ir dabar“:

   

  https://www.kpbiblioteka.lt/lt/pradzia/5142-paroda-zemaiciu-kalba-seniau-ir-dabar

   

   v  Bibliotekoje knygų mugė:

   

  https://www.etaplius.lt/bibliotekoje-knygu-muge

    

  v  Žemaitijos sostinėje – konferencija žemaičių kalba ir istorija:

  https://tzinios.lt/zemaitijos-sostineje-konferencija-zemaiciu-kalba-ir-istorija/

    

   

                                Parengė vyr. bibliografė Gintarė Kačinskienė, 2021 02 04

   


   

  Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka periodinėje spaudoje 2019 metais

  1. Švėgždavičienė, Julita

  J. Perkovskio studija pristatyta Torūnėje / Julita Švėgždavičienė // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, saus. 4, p. 2.

  Apie Juzefo Perkovskio tyrinėjimų saugojimą.

  2. Švėgždavičienė, Julita

  Juzefo Perkovskio studija pristatyta Torunėje / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, saus. 5, p. 7.

  3. Naglienė, Sigita Ieva

  Kuomet ir žiema įgauna šilumą, arba Prakalbinta poezija kalbina / Sigita Ieva Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, saus. 8, p. 6.

  Apie Poezijos knygų penketuko pristatymą vykusį Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  4. Gabijai Kasparavičiūtei – paskatinamoji premija. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, saus. 8, p. 6.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos projektą „Kūrybiniai-literatūriniai susitikimai Lietuvos atkūrimo 100-mečiui“, pagal kurį suorganizuotas jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas „Septintoji kalva“.

  5. Dijokienė, Lina

  „Misija Sibiras 2018“: gyvoji pilietiškumo pamoka / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, saus. 29, p. 7.

  Apie susitikimą su „Misija Sibiras 2018“ dalyviais, vykusį Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  6. Vengrienė, Vlada

  Susitikimai, tiesiantys poezijai taką į skaitytojų širdis / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, saus. 29, p. 9.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojos V. Urnikienės projektą „Kūrybiniai-literatūriniai susitikimai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui“. Projekte taip pat dalyvauja ir Varnių miesto biblioteka.

  7. Dijokienė, Lina

  Meninio skaitymo konkurse nugalėjo du Dominykai! / Lina Dijokienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, vas. 2, p. 7.

  Apie Telšių rajono mokinių meninio skaitymo konkursą įvykusį Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos skaitykloje.

  8. Du Dominykai – Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninio etapo nugalėtojai - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, vas. 8, p. 8.

  Apie sausio 30 d. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje įvykusį Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso 5-12 klasių mokinių Telšių rajono etapą.

  9. Servienė, Aurelija

  Vaikų literatūros skyriaus vedėja R. Savickienė: „Apie tokią biblioteką, kokioje šiandien dirbu, svajojau visą gyvenimą“ / Aurelija Servienė. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, vas. 22, p. 5.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus darbą ir naująsias technologijas.

  10. Dauskurtienė, Elena

  Atverti širdį ir gyvenimo spalvas per meną / Elena Dauskurtienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, vas. 23, p. 9.

  Apie Telšių rajono Varnių miesto bibliotekoje pristatytą pirmąją Dalios Balsienės grafikos darbų parodą „Du gyvenimai“.

  11. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka kviečia į fotomenininko Mindaugo Norkaus parodą „Akimirkos“. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, kovo 1, p. 9.

  Apie kovo 7 d. 17 val. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidaromą Mindaugo Norkaus fotografijų parodą „Akimirkos“.

  12. Gustienė, Gaiva

  Skaitymo skatinimo konferencija / Gaiva Gustienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, kovo 1, p. 9.

  Apie Telšių „Ateities“ progimnazijoje įvykusią regioninę konferenciją „Motyvavimas skaityti – knygos turinio aktualizavimas“.

  13. Dauskurtienė, Elena

  Atverti širdį ir gyvenimo spalvas per meną / Elena Dauskurtienė. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, kovo 5, p. 4.

  Apie Telšių rajono Varnių miesto bibliotekoje pristatytą pirmąją Dalios Balsienės grafikos darbų parodą „Du gyvenimai“.

  14. Dijokienė, Lina

  Žemaitijos metų pradžia – žemaitiškos poezijos knygos „Žaltiūm žemė“ pristatymas / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, kovo 5, p. 7.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje įvykusį susitikimą su Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ pirmininke Adele Daukantaite ir su žemaitiškos poezijos autore Irena Stražinskaite-Glinskiene bei jos naująja knyga „Žaltiūm žemė“.

  15. Dijokienė, Lina

  „Tėvynės tuštėjimo mete“ – karčioji tiesa / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, kovo 9, p. 6.

  Apie filosofo ir rašytojo Arvydo Juozaičio pristatytą knygą „Tėvynės tuštėjimo metas“ Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  16. Račkauskienė, Neringa

  Valstybę auginame kasdien / Neringa Račkauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, kovo 15, p. 2.

  Apie kovo 10 dieną Nerimdaičių miestelio bažnyčioje vykusį Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą.

  17. Dijokienė, Lina

  Fotomenininko M. Norkaus parodoje – sustabdyti gyvenimo blyksniai / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, kovo 26, p. 7.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą fotomenininko Mindaugo Norkaus fotografijų parodą „Akimirkos“.

  18. Kvederaitė, Valerija

  Posmuose gyvena viltis / Valerija Kvederaitė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, kovo 26, p. 8.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą telšiškio poeto Aniceto Šilgalio pirmąją poezijos knygą „Čia viltis gyvena…“

  19. Mickuvienė, Zita

  Bibliotekoje skambėjo poezijos posmai / Zita Mickuvienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, bal. 13, p. 5.

  Apie Telšių rajono Varnių miesto bibliotekoje pristatytą Sauliaus Grinkevičiaus poezijos knygą „Labirintai“

  20. Mickuvienė, Zita

  Pavasarinis lietus atgaivina žemę, eilės ir muzika – sielą / Zita Mickuvienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, bal. 16, p. 8.

  Apie Telšių rajono Varnių miesto bibliotekoje pristatytą Sauliaus Grinkevičiaus poezijos knygą „Labirintai“.

  21. Švėgždavičienė, Julita

  Antanas Klementas – advokatas, rašytojas, XVIII a. pabaiga-XX a. pradžia / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr.. - B. d. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, bal. 27, p. 8.

  Apie vengrų kilmės bajoro ir žemaičių poeto Antano Klemento asmenybės ir kūrybos bruožus.

  22. Popovič, Danutė

  „Žemaitėjė brongi – mes mylam tavė!“ / Danutė Popovič. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, bal. 30, p. 6.

  Apie Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ suorganizuotą ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų vaikų kūrybinių darbų konkurso-parodos „Žemaitėjė brongi – mes tava vaka“, skirtos 2019 – Žemaitijos metams, atidarymą vykusį Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  23. Ubartienė, Aušra

  Graži bendrystė / Aušra Ubartienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, bal. 30, p. 12.

  Apie Telšių „Ateities“ progimnazijos Degaičių skyriaus darželinukų paminėtą Motinos Žemės dieną.

  24. Švėgždavičienė, Julita

  Antanas Klementas – advokatas, rašytojas, XVIII a. pabaiga-XX a. pradžia / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr.. - Tęs. Pradžia: Nr. 31 - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, geg. 4, p. 8.

  Apie vengrų kilmės bajoro ir žemaičių poeto Antano Klemento asmenybės ir kūrybos bruožus.

  25. Račkauskienė, Neringa

  Popietė šeimai „Gražiausios pavasario šventės“ / Neringa Račkauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, geg. 4, p. 9.

  Apie Nerimdaičių bibliotekoje paminėtą Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę. Nerimdaičių biblioteka ir filialo „Bočiai“ senjorai taip pat prisisjungė prie Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės ir pakvietė į popietę šemai „Gražiausios pavasario šventės“.

  26. Vengrienė, Vlada

  Susitikimas su poezija baltajame obelų žydėjime / Vlada Vengrienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, geg. 7, p. 8.

  Apie įvykusį susitikimą su poetu Juozu Šileika.

  27. Popovič, Danutė

  Žemaitėjė brongi – mes mīlam tavė! / Danutė Popovič. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, geg. 10, p. 9.

  Apie Telšių lopšelio-darželio „Mastis“ suorganizuotą ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų vaikų kūrybinių darbų konkurso-parodos „Žemaitėjė brongi - mes tava vaka“, skirtos 2019 - Žemaitijos metams, atidarymą vykusį Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  28. Švėgždavičienė, Julita

  Antanas Klementas – advokatas, rašytojas, XVIII a. pabaiga-XX a. pradžia / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr.. - Pab. Pradžia: Nr. 31 - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, geg. 11, p. 8.

  Apie vengrų kilmės bajoro ir žemaičių poeto Antano Klemento asmenybės ir kūrybos bruožus.

  29. Račkauskienė, Neringa

  Nacionalinė bibliotekų savaitė Nerimdaičių bibliotekoje / Neringa Račkauskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, geg. 14, p. 8.

  Apie balandžio 23–29 dienomis visoje šalyje vykusią 19-ąją Nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę. Nerimdaičių biblioteka ir draugijos „Bočiai“ filialo senjorai taip pat prisijungė prie šios iniciatyvos ir balandžio 24-ąją pakvietė mažus ir didelius į popietę šeimai „Gražiausios pavasario šventės“.

  30. G. Petrulio kolekcijoje – tarpukario Telšių spaustuvių leidiniai / „Telšių žinių“ inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, geg. 17, p. 6.

  Apie Žemaičių muziejuje „Alka“ atidarytą Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos miesto filialo vyr. bibliotekininko ir kolekcininko Gedimino Petrulio knygų parodą „Tarpukario Telšių spaustuvių leidiniai“.

  31. Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Žodžio spalvos senuosiuose leidiniuose / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, geg. 18, p. 8.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Bibliografinio aptarnavimo skyriuje sukauptas senų ir retų leidinių kolekcijas.

  32. Dijokienė, Lina

  Su Rūta Janutiene: apie banditus, elitą ir nūdienos aktualijas / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, geg. 28, p. 4, 7.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą žurnalistės, TV laidų vedėjos Rūtos Janutienės knygą „Ir saugok mus nuo piktojo“.

  33. Jocienė, Vilija

  Poezijos skaitymai sodams žydint / Vilija Jocienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, geg. 28, p. 6.

  Apie 19 kartą įvykusius poezijos skaitymus Kaunatavos soduose. Skaitymai šiemet buvo skirti Žemaitijos metams paminėti.

  34. „Poezija sodų žydėjime“ / „Telšių žinių“ inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, geg. 31, p. 5.

  Apie gegužės 18 dieną Kaunatavos soduose Degučių kaime devynioliktąjį kartą vykusį tradicinį renginį „Poezija sodų žydėjime“.

  35. Vaičekauskė, Nijolė

  Garsiniai skaitymai Telšiuose tampa gražia tradicija / Nijolė Vaičekauskė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, geg. 31, p. 5.

  Apie garsinių skaitymų baigiamąjį renginį vykusį Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  36. Dijokienė, Lina, Algirdas Dačkevičius

  Poetinio žodžio kelionė nuo Vytauto Mačernio paminklo / Lina Dijokienė, Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 1, p. 1, 7.

  Apie įvykusį 55-ąjį tarptautinį „Poezijos pavasarį“ Telšiuose. „Poezijos pavasario“ renginys vyko prie poeto Vytauto Mačernio paminklo, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Nerimdaičių filiale ir Masčio ežero pakrantėje prie Žemaičių muziejaus „Alka“.

  37. Zimblienė, Irena

  „Eilėraštis – didžioji gyvenimo meilė“ / Irena Zimblienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 4, p. 5.

  Apie Varnių seniūnijos kultūros centro, Varnių regioninio parko direkcijos ir Varnių miesto bibliotekos suorganizuotą poezijos šventę „Eilėraštis – didžioji gyvenimo meilė“.

  38. Jankauskienė, Alma

  Fotografas Zenonas Norvaišas: Telšiai. Atgal į praeitį / Alma Jankauskienė. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, birž. 7, p. 6.

  Apie birželio 14 d. 15 val. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatomą parodą „Telšiai. Atgal į praeitį“, 40 fotografo Zenono Norvaišo (1919–1986) fotografijų su praėjusio amžiaus 6-7 dešimtmečio Telšių miesto vaizdais bei leidinį.

  39. Jankauskienė, Alma

  Pristatomas projektas „Telšiai. Atgal į praeitį“ / Alma Jankauskienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 8, p. 4.

  Apie birželio 14 d. 15 val. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatomą projektą „Telšiai. Atgal į praeitį“, 40 fotografo Zenono Norvaišo (1919-1986) fotografijų su praėjusio amžiaus 6-7 dešimtmečio Telšių miesto vaizdais bei leidinį.

  40. Naglienė, Sigita Ieva

  Išsilaisvinę atstumai, susitikimai ir dvasinis skiepas rašytojos Žemaitės pasaulio „trobose“ / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 8, p. 8–9.

  Apie rašytojos Žemaitės-Julijos Žymantienės gyvenimą Telšių rajone, Šėmose, Džiuginėnuose.

  41. Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Nauja tradicija prie poeto Vytauto Mačernio paminklo / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 15, p. 1, 8.

  Apie birželio 5-ąją  poeto Vytauto Mačernio gimimo dieną pirmąkart prie jo paminklo Žemaitės gimnazijos skverelyje surengtus poezijos skaitymus.

  42. Telšių kultūros darbuotojai Tauragėje / Telšių r. sav. kultūros centro inf.. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 15, p. 6.

  Apie Telšių rajono kultūros įstaigų  darbuotojų apsilankymą pažintinėje išvykoje Tauragėje. Išvykoje taip pat lankėsi Telšių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai.

  43. Zvonkuvienė, Janina

  Poezijos šventvakaris Degaičiuose / Janina Zvonkuvienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 15, p. 9.

  Apie Telšių rajono Degaičių bibliotekoje įvykusią literatūrinę popietę „Poezija – sielos kalba“.

  44. Telšių kultūros darbuotojai Tauragėje / Telšių kultūros centro inf.. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, birž. 18, p. 2.

  Apie birželio 5 d. Telšių rajono kultūros įstaigų darbuotojų apsilankymą pažintinėje išvykoje Tauragėje. Taip pat išvykoje lankėsi Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojai.

  45. Naglienė, Sigita Ieva

  Poetiniai laiko šnabždesiai iš Telšių miesto praeities, arba Šis tas dar kartą įsikaičius į A. Klementą ir S. Valiūną / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 22, p. 8.

  Apie pirmuosius Žemaitijoje kūrusius poetus Antaną Klementą ir Silvestrą Valiūną.

  46. Naglienė, Sigita Ieva

  Žvilgtelėjimai į poeto kunigo Mykolo Vaitkaus „Šviesių krislų“ keleivio svajones, kur „begalinis ilgėjimos jausmas!.“ / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 29, p. 8.

  Apie poetą kunigą Mykolą Vaitkų.

  47. „Žemaitija – tu mūsų žemelė“ / Lauko Sodos ir Ryškėnų bibliotekų inf.. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, birž. 29, p. 9.

  Apie Telšių rajono Lauko Sodos ir Ryškėnų bibliotekų suorganizuotą renginį „Žemaitija – tu mūsų žemelė“.

  48. Žemaitija – tu mūsų žemelė / Lauko Sodos ir Ryškėnų bibliotekų inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, liep. 2, p. 4.

  Apie Telšių rajono Lauko Sodos ir Ryškėnų bibliotekų organizuotą renginį „Žemaitija –tu mūsų žemelė“, skirtą Žemaitijos metams paminėti.

  49. Dijokienė, Lina

  Fotografijos magija: iš praeities išnyrantys Telšiai / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, liep. 2, p. 7.

  Apie Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialo įgyvendintą projektą „Telšiai. Atgal į praeitį“. Fotografo Zenono Norvaišo paroda „Telšiai. Atgal į praeitį“ Telšių viešosios Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekos skaitykloje veiks iki liepos 12 d.

  50. Ivoncius, Alvydas

  Kontrolieriai patikrino Karolinos Praniauskaitės viešąją biblioteką / Alvydas Ivoncius. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, liep. 9, p. 3.

  Apie Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos patikrintą Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos veiklą ir nustatytus pažeidimus bei netvarką.

  51. Naglienė, Sigita Ieva

  Tykaus laiko liudijimas Džiuginėnų erdvėje per Žemaitijos skrynias / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, liep. 9, p. 6.

  Apie Telšių rajono Džiuginėnų dvarelyje įvykusią pirmąją Žemaičių senujų baldų – skrynių parodą.

  52. Račkauskienė, Neringa

  Tautiška giesmė skambėjo Nerimdaičiuose / Neringa Račkauskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, liep. 13, p. 5.

  Apie liepos 6-ąją vykusią pilietinę iniciatyvą „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ Telšių rajone Nerimdaičiuose.

  53. Naglienė, Sigita Ieva

  Apie vėjus beveik tarp kantrybės polių: iš Vytauto Stulpino „Didžiojo kambario“ poezijos, ir ne tik / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, liep. 20, p. 8.

  Apie poeto Vytauto Stulpino poezijos knygą „Didysis kambarys“.

  54. Naglienė, Sigita Ieva

  Užsibuvimai ant laikinumo-pastovumo polių, sugrįžtant į Gvido Latako eilėraščius / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, liep. 27, p. 8.

  Apie poeto Gvido Latako poeziją.

  55. Sulaukėme svečių iš Estijos / Telšių kultūros centro inf.. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugpj. 17, p. 6.

  Apie rugpjūčio 14 dieną Telšiuose apsilankiusius svečius iš Estijos – Pelvos apskrities Kanepio miesto kultūros įstaigų darbuotojus. Svečiai taip pat lankėsi Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  56. Naglienė, Sigita Ieva

  Vieneto ir kitų skaičių maršrutai telšiškių eilėraščiuose: iš liepos mėnesio skaitinių / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugpj. 17, p. 8.

  Apie poetų Prano Genio, Algirdo Dačkevičiaus, Vytauto Stulpino, Stasio Kurmanskio, Teklės Kryževičiūtės, Adolfinos Varnelienės, Audronės Varpiotienės poezijoje esančius skaičius.

  57. Vargalytė, Rita

  Susipažinti su Vokietija ne turisto, o andragogo akimis : [pokalbis su Telšių švietimo centro direktore R. Vargalyte] / [kalbino] Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, rugpj. 20, p. 4.

  58. Telšiuose lankėsi svečiai iš Estijos / Telšių kultūros centro inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN1392-8260. - 2019, rugpj. 23, p. 2.

  Apie rugpjūčio 14 dieną Telšiuose apsilankiusius svečius iš Estijos – Pelvos apskrities Kanepio miesto kultūros įstaigų darbuotojus. Svečiai taip pat lankėsi Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  59. Naglienė, Sigita Ieva

  Pamąstymai iš Biržuvėnų po susitikimo su žolynų žiniuone Mija – Džeinara Ubartiene: nuo – žinojimo iki platesnio supratimo / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugpj. 24, p. 9.

  Apie Telšių rajono Biržuvėnų dvaro sodyboje įvykusį susitikimą su žolininke Mija – Džeinara Ubartiene.

  60. Naglienė, Sigita Ieva

  Ir tuomet, kai medis sustabdo žvilgsnį prie kryžkelės kryžių, aušta kitokia diena / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugs. 7, p. 6.

  Apie kryždirbį Arvydą Ašmontą.

  61. Tomo Jovaišos akvarelės darbų paroda. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugs. 7, p. 7.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje surengtą dailininko Tomo Jovaišos akvarelės darbų parodą.

  62. Išmanioji vasara su biblioteka / „Telšių žinių“ inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. -        2019, rugs. 10, p. 8.

  Apie rugsėjo 2-ąją Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje apdovanotus mokinius, aktyviausiai dalyvavusius vasarą rengtuose edukaciniuose užsiėmimuose. Bibliotekoje vyko šie edukaciniai užsiėmimai: lėlių teatras, smėlio terapija, lego konstravimas, drono „Tello“ valdymas, 360 laipsnių kameros pristatymas.

  63. Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Langai, kviečiantys žvelgti tolyn ir gilyn / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugs. 14, p. 6.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikiančią Krzystofo Sokolovskio – menininko, ikonų, paveikslų, instaliacijų ir monumentalių darbų autoriaus, neosakralinio meno koncepcijos kūrėjo parodą.

  64. Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Lyrinis Žemaitijos sostinės vaizdinys Mečislovo Šilinsko fotografijose / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugs. 17, p. 6.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą Telšių miesto garbės piliečio fotomenininko Mečislovo Šilinsko šeštąjį fotoalbumą. Fotoalbumas skirtas Žemaitijos paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800 metų jubiliejui.

  65. Mickuvienė, Zita

  Skleidęs šviesą ir gerumą / Zita Mickuvienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugs. 17, p. 8.

  Apie Telšių rajono Varnių miesto bibliotekos literatų būrelio „Lyra“ narių paminėtas kunigo, rašytojo, visuomenės veikėjo Juozo Tumo-Vaižganto 150-ąsias gimimo metines.

  66. Servienė, Aurelija

  M. Šilinsko fotoalbumas – tai tiltas su visais, kurie domėsis Telšiais, Žemaitija / Aurelija Servienė. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, rugs. 20, p. 5.

  Apie rugsėjo 10 dieną Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą Telšių garbės piliečio, fotomenininko Mečislovo Šilinsko šeštąją knygą-fotoalbumą apie miestą, žmones – Žemaitijos sostinę Telšius.

  67. Dijokienė, Lina

  Veronika Povilionienė: „Po mūsų čia, mūsų žemėje, būkime mes!“ / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugs. 24, p. 7.

  Apie Vilniaus mokytojų namų organizuojamą projektą „Pasidainavimai su Veronika. Signatarų keliais“, įvykusį rugsėjo 23 dieną Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  68. Mickuvienė, Zita

  Skleidęs šviesą ir gerumą / Zita Mickuvienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, rugs. 27, p. 3.

  Apie Telšių rajono Varnių miesto bibliotekos literatų būrelio „Lyra“ narių, paminėtas kunigo, rašytojo, visuomenės veikėjo Juozo Tumo-Vaižganto 150-ąsias gimimo metines.

  69. Račkauskienė, Neringa

  Palydėta lygiadienio saulė / Neringa Račkauskienė // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, rugs. 28, p. 9.

  Apie rugsėjo 22 dieną paminėtą Baltų vienybės dieną ir rudens lygiadienį ant Paunšvystės alkakalnio.

  70. Kančauskienė, Nijolė

  Kelmė : Septintieji Žemaitės skaitymai. - Nijolė Kančauskienė - Rubrika: Kronika/Žinios iš Lietuvos bibliotekų // Tarp knygų. - ISSN 0868-8826. - 2019, Nr. 10 (spalis), p. 40-41.

  2019 10 08 Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Septintieji Žemaitės skaitymai“. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Bibliografinio aptarnavimo skyriaus vedėja Julita Švėgždavičienė skaitė pranešimą „Dvarininkai Gorskiai Žemaitės gyvenime bei kūryboje“.

  71. Račkauskienė, Neringa

  Ant Paunšvystės alkakalnio / Neringa Račkauskienė. - Iliustr. - Rubrika: Raktas į Žemaitiją – kultūra, tradicijos, žmonės // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, spal. 4, p. 5.

  Apie rugsėjo 22-ąją paminėtą Baltų vienybės dieną Telšių rajono Virmėnų kaime ant Paunšvystės alkakalnio.

  72. Moksleiviai „Eurodebatuose“ dalysis įžvalgomis apie buvimą „žaliais“!. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, spal. 5, p. 6.

  Apie spalio 15 d. 15 val. Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyksiančius „Eurodebatus“ tema „Aš – žalias! Mada ar būtinybė?“.

  73. Tendziagolskienė, Irena

  Viena iš retųjų mūsų išeigų / Irena Tendziagolskienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, spal. 12, p. 9.

  Apie Telšių rajono Nevarėnų miestelio bibliotekoje suorganizuotą popietę „Pabūkime kartu“ Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti.

  74. Tendziagolskienė, Irena

  Diena buvo kupina įspūdžių / Irena Tendziagolskienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, spal. 15, p. 4.

  Apie Telšių rajono Nevarėnų miestelio bibliotekoje įvykusią popietę „Pabūkime kartu“, skirtą Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti.

  75. Dijokienė, Lina

  Rudens spalvomis nušvitusi tradicinė knygų mugė / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, spal. 15, p. 7.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje įvykusią trečiąją knygų mugę. Mugė buvo skirta Tarptautinei mokytojų dienai.

  76. Naglienė, Sigita Ieva

  Pabuvimai su Vaižgantu: jo raštų skaitymai ir apmąstymai, ir Žemaitijos žmonės, ir „Žemaičių Robinzono“, žemaičių kaimo pasakos / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, spal. 26, p. 8–9.

  Apie rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto kūrybą. 2019-ieji metai yra skirti rašytojo J. Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

  77. Ivoncius, Alvydas

  Savivaldybė: nori atsikąsti daug, bet dantys – išklibę / Alvydas Ivoncius. - Iliustr.. - B. d. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, spal. 29, p. 1–2.

  Apie užsitęsusias rekonstrukcijas Telšiuose. Telšiuose ilgiausiai užsitęsė Kultūros centro ir Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato rekonstrukcija.

  78. Norvaišienė, Loreta

  Nauja Algirdo Kazragio knyga / Loreta Norvaišienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, lapkr. 5, p. 7.

  Apie žemaičių rašytojo, publiscisto, poeto Algirdo Kazragio pristatytą naują knygą „Ežerėlio pasakos“ Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  79. Vaičekauskė, Nijolė

  Suaugusiųjų švietimo darbuotojų konsorciumo mobilumo projektas / Nojolė Vaičekauskė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, lapkr. 12, p. 4.

  Apie Telšių ir Raseinių rajonų suaugusiųjų švietėjų įgyvendinamą programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus projektą „Suaugiusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas, remiantis Vokietijos patirtimi“ („KARTU 2019“). Spalio 15-18 dienomis 15 suaugusiųjų švietėjų, atstovaujančių suaugiusiųjų švietimo darbuotojų konsorciumo nariams, dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose Vokietijoje, kuriuos organizavo Ibbenbiureno  Liaudies švietimo aukštoji mokykla (Šiaurės Reino Vestfalijos žemė, Šteinfurto apskritis). Mokymuose taip pat dalyvavo Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkė Erika Bytautienė ir Telšių rajono Kaunatavos bibliotekininkė Vilija Jocienė.

  80. Suaugusiųjų švietimo darbuotojų konsorciumo mobilumo projektas / Telšių švietimo centro inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, lapkr. 15, p. 6.

  Apie Telšių ir Raseinių rajonų suaugusiųjų švietėjų įgyvendinamą programos „Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus projektą „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas, remiantis Vokietijos patirtimi“ („KARTU 2019“). Spalio 15-18 dienomis 15 suaugusiųjų švietėjų, atstovaujančių suaugusiųjų švietimo darbuotojų konsorciumo nariams, dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo mokymuose Vokietijoje, kuriuos organizavo Ibbenbiureno  Liaudies švietimo aukštoji mokykla (Šiaurės Reino Vestfalijos žemė, Šteinfurto apskritis). Mokymuose taip pat dalyvavo Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkė Erika Bytautienė ir Telšių rajono Kaunatavos bibliotekininkė Vilija Jocienė.

  81. Bibliotekininkų mokymosi vieta – Vokietija. 2019, lapkr. 16.

  Spalio 30 d. Telšių rajono bibliotekininkų seminare Vilija Jocienė ir Erika Bytautienė pasidalijo įdomia patirtimi iš 4 dienų mokymosi Vokietijoje, Ibbenbüren Suaugusiųjų liaudies aukštojoje mokykloje, kartu su Telšių ir Raseinių suaugusiųjų švietėjais.

  82. Dijokienė, Lina

  Ieva Sigita Naglienė: „Lietuvės moterys drąsiai žengia į poeziją“ / Lina Dijokienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, lapkr. 16, p. 8.

  Apie įvykusį pirmąjį šiais metais susitikimą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Telšių miesto Nr. 2 bibliotekoje (Masčio g.). Susitikimo metu literatė, poezijos žinovė, bibliotekininkė Ieva Sigita Naglienė pristatė poezijos knygas, skirtas „Knygų penketukui 2019“.

  83. Didysis knygų pristatymo konkursas / Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, lapkr. 19, p. 2.

  Apie Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos organizuojamą regioninį knygų pristatymo konkursą vaikams ir jaunimui. Spalio 24 dieną Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyko knygų pristatymo atrankinis konkursas.

  84. Švėgždavičienė, Julita

  Dvarininkai Gorskiai Žemaitės gyvenime ir kūryboje / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr.. - B. d. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, lapkr. 23, p. 8.

  Apie dvarininkus Gorskius, priėmusius tarnystėn Juliją Beniuševičiūtę-Žymatienę, Džiuginėnų dvare, Telšių rajone.

  85. Naglienė, Sigita Ieva

  Muziejininkės, archeologės Laimutės Valatkienės atminčiai: buvimas ir esaties prisiminimai / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, lapkr. 26, p. 7.

  Apie Telšiuose Žemaičių muziejuje „Alka“ įvykusį susitikimą-prisiminimą, skirtą prieš metus Anapilin išėjusiai muziejininkei Laimutei Valatkienei atminti.

  86. Švėgždavičienė, Julita

  Dvarininkai Gorskiai Žemaitės gyvenime ir kūryboje / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr.. - Tęs. Pradžia: Nr. 90 - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, lapkr. 30, p. 8.

  Apie dvarininkus Gorskius, priėmusius tarnystėn Juliją Beniuševičiūtę-Žymatienę, Džiuginėnų dvare, Telšių rajone.

  87. Dačkevičius, Steponas Algirdas

  Žodžiui gyvybę suteikė pradinukai / Algirdas Dačkevičius. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, gruod. 3, p. 7.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje surengtą tradicinį rajono pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursą „Ir žodžiai turi sparnus“.

  88. Prekybos tinklo „Maxima“ padėkos „Žemaitijos pienui“ ir „Telteksai“. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, gruod. 7, p. 6.

  Apie Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ organizuojamą „Ačiū“ turą atvykusį į Telšius. „Ačiū“ turo šventė prasidėjo Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  89. Švėgždavičienė, Julita

  Dvarininkai Gorskiai Žemaitės gyvenime ir kūryboje / Julita Švėgždavičienė. - Iliustr.. - Tęs. Pradžia Nr. 90 - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, gruod. 7, p. 8.

  Apie dvarininkus Gorskius, priėmusius tarnystėn Juliją Beniuševičiūtę-Žymatienę, Džiuginėnų dvare, Telšių rajone.

  90. Naglienė, Sigita Ieva

  Susitikimas su knyga: „So meilė Žemaitėjē“ – Plungės ir Rietavo krašto žemaitiškai rašančių kūryba Telšių skaitytojams / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, gruod. 17, p. 6.

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą knygą „So meilė Žemaitėjē“.

  91. Sakienė, Lina

  Iniciatyva „Gerumo sparnai“ / Lina Sakienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, gruod. 21, p. 6.

  Apie Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ surengtą parodą-iniciatyvą „Gerumo sparnai“ Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Iniciatyva skirta paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną, kuri paskatintų vaikus atkreipti dėmesį į neįgaliuosius žmones bei skatintų tarpusavio supratimą.

  92. Naglienė, Sigita Ieva

  Senųjų maldaknygių istorijos – sustojusio laiko tiksėjimas, žmogaus dvasinės šviesos paieškos / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, gruod. 21, p. 8.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos miesto filiale eksponuojamą senų maldaknygių parodą.

  93. Servienė, Aurelija

  A. Kontrimas atsisakė apdovanojimo / Aurelija Servienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, gruodž. 27, p. 1, 3.

  Apie gruodžio 6 dieną Žemaičių muziejuje „Alka“ vykusios Žemaitijos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 800 metų jubiliejaus šventinės konferencijos ir atminimo ženklo „Už nuopelnus Žemaitijai“ įteikimo ceremonijos metu Telšių rajono Degaičių seniūnijos seniūno Antano Kontrimo gautą apdovanojimą– atminimo ženklą „Už nuopelnus Žemaitijai“. Tą dieną A. Kontrimas negalėjo dalyvauti šventiniame renginyje ir atminimo ženklą gruodžio 19 dieną norėjo garbingai įteikti vieni iš projekto vykdytojų Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos atstovai: direktorė Jolanta Sutkutė ir jos pavaduotoja Vida Urnikienė, tačiau A. Kontrimas atsisakė šio apdovanojimo.

  94. Sakienė, Lina

  „Eglutėje“ – iniciatyva „Gerumo sparnai“ / Lina Sakienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, gruod. 27, p. 5.

  Apie Telšių lopšelio-darželio „Eglutė“ surengtą parodą-iniciatyvą „Gerumo sparnai“ Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

  95. Martinkienė, Dalia

  Adventinė popietė „Sušildyk gerumu“ / Dalia Martinkienė. - Iliustr. // Telšių žinios. - ISSN 1392-8260. - 2019, gruod. 27, p. 8.

  Apie gruodžio 20 dieną įvykusią adventinę popietę Telšių rajone Janapolėje.

  96. Naglienė, Sigita Ieva

  Tiesiog paraščių išvardijimas, arba Sumanymai – „dainos“ atsiradimai eilėraščiuose / Ieva Sigita Naglienė. - Iliustr. - Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė Žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, gruod. 28, p. 8.

  Apie eilėraščiuose, naudojamą žodį „daina“.

  97. Jakienė, Jadvyga

  Ė pražīda Žemaitėjė – 800 žėidū / Jadvyga Jakienė. - Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. - 2019, gruod. 31, p. 12.

  Apie Telšių rajono Baltininkų kaimo bendruomenės ir Telšių  Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kuršų filialo įprasmintą svarbią Žemaitijos 800 metų sukaktį. Buvusios mokyklos patalpose nutapė medį ir papuošė rankų darbo pagamintais 800 žiedais.

  98. Skripkauskas, Juozas

  Žemaitijos metais apdovanoti žemaičiai / Juozas Skripkauskas. - Iliustr. // Ūkininko patarėjas. - ISSN 1392-2769. - 2019, gruod. 31 (Nr. 146), p. 8.

  Žemaitijos metų minėjimo komisija ir Lietuvos Respublikos laikinoji žemaičių grupė sumanė garsiausius žemaičius apdovanoti atminimo ženklu „Už nuopelnus Žemaitijai“. Telšių Karolinos Praniauskaitės bibliotekai buvo pavesta organizuoti atranką ir jų apdovanojimą. Straipsnyje pateikta medžiaga apie tarp garbiausiųjų žemaičių patekusį kryždirbį, skulptorių Antaną Vaškį.

  APIE BIBLIOTEKĄ INTERNETE

  1.  Emos Kaubrytės XIV autorinių darbų paroda "Šaltos spalvos" 2019, saus. 21. https://www.youtube.com/watch?v=Yh9w1El9ajg.

  2. Mokymai Telšių bibliotekininkams. 2019, vas. 26.

  http://savb.lt/lt/renginys/mokymai-telsiu-bibliotekininkams/.

  3. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymuose: ir devyniasdešimtmečiai, ir devyniolikmečiai. 2019 m. balandžio 26 d.

   https://www.epilietis.eu/2019/04/26/projekto-prisijungusi-lietuva-mokymuose-ir-devyniasdesimtmeciai-ir-devyniolikmeciai/.

  4. Žemaitijos sostinė Telšē 2019. 2019, rugs. 15.

   https://www.youtube.com/watch?v=8KydOa3i_18.

  5.Septintieji Žemaitės skaitymai. 2019, spal. 23.

  https://www.youtube.com/watch?v=oAK7g_s5cvA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3VwA4k_OO1srvBcseJ_zMwkoc8b_Fsw5tUzjXuBWjIPIjzmQJUZuehids.

  6. Suaugusiųjų švietimo darbuotojų konsorciumo mobilumo projektas 2019, spal. 24.

  http://www.telsiai.lt/popup2.php?ru=5hMMJvVpMo&tmpl_name=m_article_print_view&article_id=10068.

  7. „Maxima“ sako „ačiū“ Telšių gyventojams ir lietuviškų prekių gamintojams 2019, lapkr. 29.

  https://www.diena.lt/naujienos/verslas/imoniu-pulsas/maxima-sako-aciu-telsiu-gyventojams-ir-lietuvisku-prekiu-gamintojams-941891.

  8. Apdovanoti už nuopelnus Žemaitijai. 2019, gruod. 11.

  http://www.kpbiblioteka.lt/lt/pradzia/4910-apdovanoti-uz-nuopelnus-zemaitijai.

  Parengė vyr. bibliografė Audronė Kazlauskaitė, 2020 02 20

  Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

  PERIODINĖJE SPAUDOJE 2023 metais

   

  ü  Telšiškės – Šiaulių knygų mugėje / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 28, p. 8.

   

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojos dalyvavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos surengtoje Šiaulių knygų mugėje, kur demonstravo savo organizuojamas edukacijas.

   

  ü  „Kazio Binkio kūrybą prisimenant…“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 28, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią popietę, skirtą Kazio Binkio 130-osioms gimimo metinėms.

   

  ü  Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi tinklai“ sutiktuvių konferencija / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 28, p. 4.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojų dalyvavimą suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi tinklai“ sutiktuvių konferencijoje Klaipėdos valstybinėje kolegijoje.

   

  ü  Bibliotekoje – akcija „Senjorų dienos internete 2023“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 28, p. 4, 7.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią asociacijos „Langas į ateitį“ organizuotą akciją „Senjorų dienos internete“.

   

  ü  Pasiskolink naują pomėgį! / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 25, p. 4.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį „Daiktų bibliotekos“ paslaugos pristatymą. Šią paslaugą organizuoja Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka kartu su Telšių, Akmenės ir Pakruojo rajonų savivaldybių viešosiomis bibliotekomis.

   

  ü  Vengrienė, Vlada

   

  Grožio ir jausmo sklidinos akimirkos / Vlada Vengrienė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 18, p. 10, 12.

   

  Apie Varnių bibliotekoje atidarytą buvusios varniškės Vaidos Blistrubytės fotografijų parodą.

   

  ü  Svečiai iš Gargždų / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 18, p. 4.

   

  Apie moksleivių iš Gargždų apsilankymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, kur dalyvavo Šiaurės šalių literatūros savaitės skaitymuose.

   

  ü  Auginkime „Knygų starto“ pupelę kartu! / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 14, p. 11.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkių apsilankymą miesto lopšelyje-darželyje „Berželis“, kur pristatė projektą „Knygų startas“.

   

  ü  Psichotropinių medžiagų vartojimas tarp jaunimo – opi problema / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 14, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią prevencinę paskaitą, skirtą psichotropinių medžiagų vartojimo tarp jaunuolių problemai. Paskaitą moksleiviams skaitė Telšių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro atstovės Ženeta Paškauskė ir Dovilė Saukaitė.

   

  ü  Bibliotekininkų seminare susitikta su įdomia viešnia / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 7, p. 8.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį darbuotojų seminarą, kuriame bibliotekos vadovė Vida Urnikienė pasidalino įspūdžiais iš Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos visuotinio susirinkimo. Buvo aptarti skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ rezultatai. Rajono bibliotekininkai susitiko su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstovėmis ir kartu dalyvavo knygų iliustruotojos Aušros Kiudulaitės paskaitoje bei praktiniame užsiėmime.

   

  ü  Svečiavosi žurnalistė, rašytoja, jogos ir emocinio rašymo mokytoja / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, gruod. 23, p. 10, 12.

   

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje knygą „Popietės laikas: mitai ir tiesa apie senatvę“ pristatė žurnalistė, rašytoja Eva Tombak.

   

  ü  Paminėjo sukilėlių vado gimimo jubiliejų / „Kalvotosios Žemaitijos“ ir Kaunatavos bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, gruod. 23, p. 5, 10.

   

  Apie tai, kad 2023-12-16 Kaunatavos bibliotekos iniciatyva paminėtas vieno 1863 m. sukilimo Žemaitijos vadų Jono Stanevičiaus 200-osios gimimo metinės. Susitikime dalyvavo Mindaugas Stakutis ir Rita Masiulienė.

   

  ü  Pristatyta žemaitiška knygelė vaikams / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, gruod. 19, p. 4.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatytą žemaitišką knygelę „Skaitīmelē vakām“, kurią parengė bibliotekos darbuotojų komanda: vadovė Vida Urnikienė, Aušra Sirutienė, Erika Bytautienė, Loreta Gedeikienė, Monika Lukoševičienė.

   

  ü  Vaikai domėjosi miesto istorija / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, gruod. 16, p. 5.

   

  Apie Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos penktokų netradicinę istorijos pamoką Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, kur šiuo metu eksponuojama paroda „(Ne)pamiršti Telšiai: nematytos XX a. fotografijos“.

   

  ü  Ugdant vaikų meilę knygai / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, gruod. 16, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią skaitymo skatinimo akciją „Tėčiai skaito vaikams“.

   

  ü  Tiesos sakymas, žmogiškumas ir diplomatiškumas kūrė politikui įdomų gyvenimą / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, gruod. 9, p. 1, 4.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su žurnalistu, politiku, Nepriklausomybės Akto signataru Česlovu Juršėnu, kuris pristatė savo prisiminimų knygą „Nenuobodaus gyvenimo mozaika“. Renginį moderavo bibliotekos vadovė Vida Urnikienė.

   

  ü  Paroda „Jonas Stanevičius-Pisarskis. 1863-iųjų metų sukilimo vadas Tryškių apylinkėse“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, gruod. 2, p. 10.

   

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje parengta paroda 1863 metų sukilimo dalyviui Jonui Stanevičiui, slapyvardžiu Pisarskis.

   

  ü  Piešinių konkurso „Išdrįskite svajoti“ padėkos popietė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, gruod. 2, p. 2.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą Telšių moterų klubo Lions tarptautinio taikos plakato piešinių konkurso „Išdrįsk svajoti“ autorinių darbų parodą.

   

  ü  Bibliotekos svečias – BIX būgnininkas / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 28, p. 10.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su grupės BIX būgnininku Gintautu Gascevičiumi, kuris pristatė savo išleistą knygą „Ginc ir išminties pedalas, arba kaip mokytis groti lengvai ir išradingai“. Susitikimo metu buvo pristatyti neseniai startavusios akcijos „Daiktų biblioteka“ pasididžiavimas studijiniai būgnai.

   

  ü  „Kur gyvena knygos“. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 7, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį edukacinį užsiėmimą ir ekskursiją vaikams.

   

  ü  Lukošienė, Justina

   

  Almos Jankauskienės kūryba – subtilus minimalizmas iš gamtos / Justina Lukošienė. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 7, p. 1, 7.

   

  Apie charizmatiškąją Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Telšių filialo vedėją Almą Jankauskienę ir jos kūrybą. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikia kūrėjos atviručių ir paveikslėlių paroda. Darbai atliekami naudojant gamtinę medžiagą.

   

  ü  Medijų ir informacinis raštingumas bibliotekoje. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 4, p. 9–10.

   

  Apie tai, kad pasaulinės medijų ir informacinio raštingumo savaitės metu Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje lankėsi iFuture Investments finansų konsultantė Asta Kliobienė.

   

  ü  Lankėsi moksleiviai. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, lapkr. 4, p. 8.

   

  Apie moksleivių apsilankymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

   

  ü  Gyvastinga žaluma sklinda iš autorės darbų. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 31, p. 6.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje eksponuojamą Almos Jankauskienės atvirukų bei paveikslų iš augalų parodą.

   

  ü  Orientacinis žygis „Taigi viską žinau!“ / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 28, p. 4.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią pasaulinę medijų ir informacinio raštingumo savaitę, kuri startavo su orientaciniu žygiu „Taigi viską žinau!“, kuris vyko daugelyje Lietuvos bibliotekų.

   

  ü  Kodėl verta skaityti? / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 24, p. 10.

   

  Apie skaitymo skatinimo popietę Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų skyriuje.

   

  ü  Bibliotekos Jonas atkeliavo į rajoną! / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 24, p. 9.

   

  Apie Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos projekto „JOnas ir raJOnas“ pristatymą Telšių bibliotekoje. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka yra šio projekto partneriai. Renginio metu pristatytas interaktyvus edukacinis žaidimas, demonstruojamas ant grindų.

   

  ü  „Kelionė vidun. Galutiniai savirealizacijos žingsniai“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 24, p. 9.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį jogos mokytojos Šri Matadži Nirmala Devi knygos „Kelionė vidun. Galutiniai savirealizacijos žingsniai“ pristatymą. Apie knygą pasakojo viena iš jos vertėjų Agnė Skučaitė-Leonavičienė.

   

  ü  Trumpam įsijautė į neregio pasaulį / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 24, p. 8.

   

  Apie renginį Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų skyriuje, kuriame mokiniai buvo supažindinti su regėjimo negalią turinčių žmonių problemomis.

   

  ü  Bibliotekos svečias – aktorius, rašytojas Juozas Gaižauskas / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 24, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį aktoriaus Juozo Gaižausko naujosios knygos „Antarktidos indėnai“ pristatymą.

   

  ü  Vokiečių kalbos dienos bibliotekoje / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 24, p. 3.

   

  Apie vokiečių kalbos dienų minėjimą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inovacijų ir mokymo centre.

   

  ü  Jegorovas, Povilas

   

  Bibliotekoje – paroda, skirta esperanto kalbos kūrėjui Liudvikui Zamenhofui / parengė Povilas Jegorovas ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 10, p. 6.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikiančią parodą esperantininkui Liudvikui Lazariui Zamenhofui.

   

  ü  Kūryba – nepaprastas žodis, tai kelias… / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 10, p. 4.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį dailininkės Ritos Vaičiulienės tapybos darbų parodos atidarymą.

   

  ü  Edukacinis užsiėmimas apie emocijų pasaulį / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, spal. 3, p. 12.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį edukacinį užsiėmimą vaikams, kuriame jie mokėsi pažinti savo emocijas.

   

  ü  Jaunimui – popietė apie poetę Karoliną Praniauskaitę / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 26, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią popietę moksleiviams, skirtą pirmajai lietuvių poetei Karolinai Praniauskaitei.

   

  ü  Lietuvos bibliotekininkų draugijos suvažiavimas / Šakių viešosios bibliotekos ir Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 23, p. 4.

   

  Apie tai, kad Šakių viešojoje bibliotekoje vyko Lietuvos bibliotekininkų draugijos skyrių pirmininkų ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narių susirinkimas. Telšių skyriui atstovavo Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vadovė Vida Urnikienė.

   

  ü  „Tuo gražūs, kad skirtingi“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 19, p. 7.

   

  Apie Bitėnų kaime, Pagėgių savivaldybėje, vykusį 22-ąjį Žemaitijos ir Vakarų Lietuvos bibliotekininkų sąskrydį, kuriame dalyvavo Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkai su vadove Vida Urnikiene.

   

  ü  Susitikimas su Geštalto psichoterapeute / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 19, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su Geštalto psichoterapeute, bibliodramos rengėja Inga Motuzaite.

   

  ü  Lankomos kultūros įstaigos. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 19, p. 3.

   

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės vicemerė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė kartu su Telšių savivaldybės kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Monika Domarkiene ketina aplankyti visas Telšių rajono kultūros įstaigas. Neseniai jos lankėsi Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Rainių, Vembutų bei Viešvėnų filialuose.

   

  ü  Atidaryta alternatyvios fotografijos paroda „Rakursai“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotraukos. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 16, p. 5.

   

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidaryta šiauliškio menininko Vilijaus Žagrakalio alternatyvios fotografijos paroda.

   

  ü  Turiningas bibliotekininkų susitikimas / Telšių e. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 12, p. 7.

   

  Apie 2023-08-30 vykusį Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojų susitikimą. Kolektyvas svečiavosi Žemaičių muziejaus „Alka“ Žemaičių kaimo muziejuje.

   

  ü  Žavėjo magiškas rašytojos žodis. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 9, p. 4.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Ryškėnų ir Lauko Sodos filialuose vykusį susitikimą su rašytoja Lavisa Spell (Aukse Šiugždiniene).

   

  ü  Knygų skirtukai – iškalbūs leidinių draugai / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 5, p. 7.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikiančią bibliotekininkės, kolekcionierės Vilijos Jocienės skirtukų kolekcijos parodą. Šioje kolekcijoje yra per 2000 skirtukų ir daugiau kaip 500 – rankų darbo. Tarptautinis knygų skirtukų kolekcionierių klubas 2023 m. Vilijai Jocienei skyrė tarptautinę ASIM MANER premiją.

   

  ü  Šventė mažiesiems Vembūtuose. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugs. 2, p. 9.

   

  Apie Vembūtuose vykusią „Vembūtų laisvalaikio zonos atidarymo“ šventę. Renginio metu Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojos vedė edukacijas vaikams.

   

  ü  Rašytinis paminklas Telšių mažajai bažnyčiai / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 26, p. 1, 3.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį knygos „Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Telšių mažoji bažnyčia“ pristatymą su knygos sudarytoja, istorike Elvyra Spudyte, knygos sumanytoju prelatu Juozu Šiuriu ir aktore Virginija Kochanskyte.

   

  ü  Lukošienė, Justina

   

  Kelias link knygos – kupinas kūrybiškumo ir literatūrinių atradimų / Justina Lukošienė. – Iliustr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 26, p. 1, 5, 9.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vadovę Vidą Urnikienę. Jos pirmoji darbovietė buvo miesto biblioteka, dirbo vaikų literatūros skyriuje, vėliau metodikos skyriaus metodininke bei skyriaus vedėja ir daugiau nei 30 metų eina direktoriaus pavaduotojos, o šiuo metu – ir vadovės pareigas viešojoje bibliotekoje. Vida Urnikienė mokėsi Žemaitės gimnazijoje, jos mokytojais buvo Stanislava Kochanauskaitė, Regina Tumavičienė. Bibliotekos vadovė daugiau nei 20 metų rengia projektus. Nuo 2005 m. buvo rengiamas jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas „Septynios kalvos“, bendradarbiaujant su „Rašytojų klubu“ kasmet organizuojamas tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris“.

   

  ü  „Turizmo naktis“ Telšiuose: naktinis pasibuvimas bibliotekoje / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 22, p. 2–3.

   

  Apie turizmo nakties renginius Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Vyko „Spalvotų kopų“ edukacija, atvirukų gaminimo užsiėmimas, naktiniai poezijos skaitymai.

   

  ü  Mėgautis Telšiais galima ir naktį. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 19, p. 6, 9.

   

  Apie renginių ciklą „Turizmo naktis Telšiuose“. Vilniaus dailės akademijos Telšių galerijoje vyko kretingiškės Liudos Liaudanskaitės akvarelės darbų parodos atidarymas, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje buvo surengtos kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vyko poezijos skaitymai. Telšių sporto ir rekreacijos centras surengė tinklinio, šachmatų bei smiginio varžybas gyventojams ir miesto svečiams. Telšių gidai vedė naktines ekskursijas. Su Telšių meru Tomu Katkumi ir turizmo informacijos centro direktoriumi Egidijumi Vaškelevičiumi vyko diskusija apie Telšių lyderystę Vakarų Lietuvoje. Turizmo nakties Telšiuose metu organizuotas cibulynės valgymo turnyras.

   

  ü  Jocienė, Vilija

   

  Tarptautinės „Asim Maner“ premijos laureatė – kaunataviškė Vilija Jocienė : [pokalbis su Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo bibliotekininke Vilija Jociene]. – Iliustr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 12, p. 1, 6.

   

  Apie tai, kad bibliotekininkė Vilija Jocienė ne vienerius metus priklauso tarptautiniam knygų skirtukų draugų klubui IFOB. 2023 metais ji tapo tarptautinės „Asim Maner“ premijos laureate. Spausdinamas tarptautinio knygų skirtukų draugų klubo parengtas interviu su Vilija Jociene. Bibliotekininkės knygų skirtukų kolekcijoje yra 2705 knygų skirtukai, iš jų 168 – rankų darbo.

   

  ü  Bibliotekai – mėnraščio „Aušra“ komplektai. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 8, p. 7.

   

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai Lietuvos Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva, remiant Lietuvos kultūros mecenatui Pranui Kizniui, buvo padovanota keturiolika pirmojo lietuviško mėnraščio „Aušra“ (1883–1886) naujojo leidimo komplektų.

   

  ü  Turizmo naktis Telšiuose. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 5, p. 6.

   

  Apie Žemaitijos turizmo informacijos centro organizuojamą „Turizmo naktį“ Telšiuose. Renginio metu vyks ekskursijos, įvairūs užsiėmimai Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, cibulynės valgymo turnyras, elektroninės muzikos koncertas.

   

  ü  [Norite pajusti tarpukario Lietuvos dvasią?] : [žinutė] / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 5, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikiančią tarpukario Lietuvos spaudos parodą. Parodos eksponatai priklauso kolekcininkui, bibliotekininkui Gediminui Petruliui.

   

  ü  Stovyklautojai aplankė biblioteką / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, rugpj. 5, p. 5.

   

  Apie stovyklos „Vasaros atostogos Žemaičių kaimo muziejuje“ vaikų apsilankymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, kur vyko smėlio edukacija.

   

  ü  „Vasara su knyga“ / akcijos „Vasara su knyga“ organizatorių ir Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 29, p. 5, 10.

   

  Apie skaitymo skatinimo akciją, kuri vyksta ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

   

  ü  „Švėkšnos grafai Pliateriai: Melior mors macula“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 22, p. 5.

   

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidaryta Šilutės krašto tautodailininkės, literatės, knygų autorės ir iliustruotojos Violetos Astrauskienės fotokoliažų paroda, kuri skirta Švėkšnos miestelyje 200 metų gyvenusiems Pliateriams.

   

  ü  Baigti kompiuterinio raštingumo kursai / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 22, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje inovacijų ir mokymo centre Užimtumo tarnybos lankytojams vykusius kompiuterinio raštingumo pradedantiesiems kursus.

   

  ü  Spalvotos kopos / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 22, p. 4.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje vykusią piešimo su smėliu edukaciją.

   

  ü  Bibliotekoje pakvipo vandens lelijų žiedais / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 18, p. 8, 12.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį augalų augintojo iš Viešvėnų Viliaus Kairio vandens lelijų parodos atidarymą. Renginio metu vyko Aušros Sirutienės akvarelės liejimo edukacija.

   

  ü  Galimybė mokytis užsienio kalbų bibliotekoje / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 18, p. 7.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykstančius užsienio kalbų mokymus suaugusiems. Bibliotekos inovacijų ir mokymo centre įdiegta kalbų programa „EuroTalk language learning“, o birželio 2–30 d. vyko šnekamosios anglų kalbos kursai keliaujantiems su lektore Daiva Diržininkaite.

   

  ü  Patobulintos knygų populiarinimo ir skaitymo skatinimo strategijos / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 15, p. 6, 10.

   

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos informacinių išteklių formavimo skyriaus vedėja Edita Jonušienė dalyvavo edukacinėje išvykoje-seminare „Įkvepiančios skaitymo skatinimo patirtys Čekijoje ir Lenkijoje keliaujantiems mokyklų bibliotekininkams“.

   

  ü  Dovanos bibliotekai – knygos / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 8, p. 5, 10.

   

  Apie tai, kad dailininkas, fotografas, leidėjas Vladislovas Rimantas Dichavičius Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai padovanojo knygą „Giminės istorija. Dichavičių, Gruzdžių, Semenavičių prisiminimai ir atradimai“. Be to Birutė Pakėnaitė bibliotekai padovanojo savo knygų „Buvo taip“, „Seni naujieji laikai“, o Lietuvos kurčiųjų draugija padovanojo keturis leidinius „12 skrydžių per gyvenimą“.

   

  ü  Svečiavosi bibliodramos lyderė / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 1, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su Geštalto psichoterapeute, viešosios įstaigos „Aukim“ direktore, bibliodramos lydere Inga Motuzaite, kuri teksto nagrinėjimo per skirtingas metodikas mokėsi Švedijoje.

   

  ü  Paroda senelių globos namų 30-mečiui / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, liep. 1, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą Telšių senelių globos namų gyventojų rankdarbių parodą.

   

  ü  Kursai keliaujantiems / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 27, p. 8.

   

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyksta šnekamosios anglų kalbos kursai keliaujantiems su lektore Daiva Diržininkaite.

   

  ü  Įteikti pažymėjimai / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 23, p. 9.

   

  Apie Telšių neįgaliųjų centro „Viltis“ lankytojų ir auklėtojų apsilankymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inovacijų ir mokymo centre. Šiemet „Vilties“ lankytojai išklausė ispanų kalbos kursą.

   

  ü  Lukošienė, Justina

   

  Neurografinės linijos peripetijose – kur tik mintys neša / Justina Lukošienė. – Iliustr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 23, p. 7.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą Rasos Metrikytės-Lukošienės kūrybinių darbų, atliktų neurografikos metodu, parodą „Sielos virpesiai“. Neurografikos Rasa Metrikytė-Lukošienė mokėsi pas psichologę iš Ukrainos Anna Keller. Susirinkusiuosius ir menininkę sveikino bibliotekos pavaduotoja Vida Urnikienė, tekstilininkė Zita Inčirauskienė. Straipsnyje spausdinamas Aušros Sirutienės-Oreigės sveikinimas menininkei.

   

  ü  Fotografijų paroda „Mano švytintis pasaulis“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 23, p. 4.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą Akmenės ir Mažeikių fotoklubo „Lokys“ fotografijų parodą „Mano švytintis pasaulis“. Klubo įkūrėjas ir vadovas Sigitas Kazlauskas. Parodos iniciatorė – bibliotekininkė Vilija Jocienė, kuri yra ir šio fotoklubo aktyvi narė. Susirinkusiuosius sveikino bibliotekos pavaduotoja Vida Urnikienė.

   

  ü  Bibliotekas lanko net 17 procentų rajono gyventojų / pagal Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos veiklos ataskaitą. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 13, p. 2–3.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos 2022 m. veiklos ataskaitą. Telšių rajone bibliotekų paslaugomis naudojasi 17 procentų rajono gyventojų. 2022 m. Telšių rajono bibliotekų paslaugomis naudojosi 6572 registruoti vartotojai, iš jų 1299 vaikai iki 14 metų.

   

  ü  Skaitymo iššūkis „Vasara su knyga 2023“ / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 6, p. 6.

   

  Apie visoje Lietuvoje prasidėjusį vasaros skaitymo iššūkį, kuris tęsis iki rugpjūčio 31 dienos.

   

  ü  Lukošienė, Justina

   

  „Galimybių diena“ – pagalba neįgaliesiems integruojantis į darbo rinką / Justina Lukošienė. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 6, p. 1–2.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Telšių skyriaus „Galimybių dienos“ renginys. Renginys buvo skirtas žmonių su negalia įsidarbinimo galimybėms Telšių rajone, sėkmės istorijų pristatymui.

   

  ü  Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ Telšiuose / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotraukos. – Iliustr.. – Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 3, p. 8–9.

   

  Apie 2023-05-27 Telšiuose vykusį tarptautinį poezijos festivalį „Poezijos pavasaris“. 2023 m. festivalis vyko 59-ąjį kartą. Festivalį Telšiuose organizavo Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, kurioje renginys prasidėjo diskusija, ar poezija turi būti panaši į gyvenimą. Festivalio svečiai Telšiuose: poetas Tomas Petrulis, poetės Alina Borzenkaitė ir Uršulė Toleikytė, poetas, vertėjas Miłoszas Waligórskis, vertėjas Rimvydas Strielkūnas, žurnalistas, laidų vedėjas, skaitovas Paulius Šironas. Savo poeziją skaitė kraštietės poetės Irena Daubarienė, Elena Šidlauskienė, Daiva Živatkauskienė. Šventės metu tęsiant tradiciją aplankytas paminklas Vytautui Mačerniui prie Telšių Žemaitės gimnazijos ir eilėraščių ant metalinių plokštelių ekspozicija Telšių autobusų stotyje, kur įamžinta kraštiečių kūryba. Poezijos skaitymai vyko Ryškėnų bibliotekoje ir prie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos. Susirinkusiuosius sveikino bibliotekos direktorė Jolanta Kaubrienė ir pavaduotoja, projekto koordinatorė Vida Urnikienė. Šventinį koncertą atliko dainininkė Renata Varnagirytė, muzikos virtuozas Saulius Petreikis ir gitaristas, kompozitorius Chriso Ruebenso.

   

  ü  „Ar toli yra Sibiras“ / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotraukos. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, birž. 3, p. 6.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos edukatore, knygos „Karta nuo Sibiro“ autore Egle Gudonyte. Renginys skirtas tremtinių ir politinių kalinių metams paminėti.

   

  ü  Dovana bibliotekai / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 30, p. 6.

   

  Apie tai, kad Stasys Kasparavičius padovanojo savo knygos „Žemaitē īr“ 18 egzempliorių Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešajai bibliotekai.

   

  ü  Kvepiančių istorijų vakaras / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotrauka. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 30, p. 6.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su parfumerijos edukatore, „FUMparFUM/created by Aistis Mickevičius“ plėtros vadybininke Edita Vigelyte.

   

  ü  „Poezija sodų žydėjime“ / Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotraukos. – Iliustr.. – Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 27, p. 8.

   

  Apie 2023-05-20 Kaunatavos soduose, Telšių rajone, 23-iąjį kartą vykusią tradicinę šventę „Poezija sodų žydėjime“. Renginio organizatorė Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Kaunatavos filialo bibliotekininkė Vilija Jocienė. Savo eiles skaitė Irena Daubarienė, Elena Šidlauskienė, Juozas Šileika, Daiva Živatkauskienė, Sofija Blažienė, Rasa Petravičienė, Aldona Bacevičienė, Jūratė Norvaišienė. Dainuojamąją poeziją atliko Jonas Baltokas. Šventinį koncertą su skrabalais dovanojo atlikėjas Regimantas Šilinskas. Renginio metu veikė radijo diktoriaus Juozas Šalkauskas proginių kaklaraiščių paroda. Susirinkusiuosius sveikino Telšių rajono meras Tomas Katkus, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pavaduotoja Vida Urnikienė, Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Gusarovas.

   

  ü  Atidaryta projekto „Raudona lieka“ paroda / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 23, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidarytą projekto „Raudona lieka“ parodą. Projektas vykdomas nuo 2015 m. šiaurės Lietuvoje. Jo tikslas – atkreipti dėmesį į nykstantį nekilnojamąjį kultūros paveldą, skatinti jo išsaugojimą ir atkūrimą. Projekto idėjos autorė ir vadovė Izolda Žagrakalienė. Tapybos darbus kūrė: Birutė Kuicienė-Bitė, Nijolė Sitonytė, Vaiva Kovieraitė-Trumpė, Kazys Bimba, Ramūnas Dagys, Vaidotas Janulis. Parodos dalyvius sveikino architektas Algirdas Žebraukas, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pavaduotoja Vida Urnikienė.

   

  ü  Vengrienė, Vlada

   

  Kai širdys sklidinos pavasario ir poezijos / Vlada Vengrienė ; Loretos Gedeikienės nuotraukos. – Iliustr., portr.. – Rubrika: Literatūrinio žodžio augmė žemaičiuos // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 20, p. 8.

   

  Apie Varnių kultūros centre vykusį Varnių literatų sambūrio „Lyra“ dvidešimtmečio minėjimą. Literatų sambūris „Lyra“ gimė Varnių bibliotekoje 2003 m. Idėjos autorė ir tuometė būrelio vadovė – Irena Nevidonskienė. Pavadinimą sugalvojo ilgametė bibliotekos darbuotoja Elytė Dauskurtienė. Nuo 2010 m. būreliui vadovavo Stanislovas Genutis, o nuo 2015 m. iki dabar vadovauja Gendvika Čiužienė. Varnių literatus sveikino kanauninkas Andriejus Sabaliauskas, Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ atstovės Adelė Daukantaitė ir Daiva Rudelytė, Šilalės literatų klubo „Versmė“ atstovės Stefa Minutaitė ir Dalia Petkevičienė, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pavaduotoja Vida Urnikienė ir Varnių bibliotekininkė Vida Krenciuvienė.

   

  ü  Ekskursijų diena / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 20, p. 5.

   

  Apie Telšių „Ateities“ ir „Germanto“ progimnazijų moksleivių apsilankymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, kur susipažino su bibliotekoje vykstančiomis veiklomis ir bibliotekininko profesija.

   

  ü  Susitikimas su ELVIS bibliotekos specialistais / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 16, p. 6, 12.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį susitikimą su virtualios bibliotekos ELVIS bibliotekininke, atstove regionams Henrika Nedzveckiene, Lietuvos audiosensorinės bibliotekos darbuotoju Mariumi Dičkumi ir regos specialiste Simona Šilinskiene. Susitikimo metu supažindinta su nemokama ELVIS biblioteka, naujomis skaitymo galimybėmis.

   

  ü  „Debesų žuvys“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 13, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Klaipėdos dramos teatro aktoriaus, režisieriaus Kęstučio Macijausko knygos „Debesų žuvys“ pristatymą. Susitikime kartu dalyvavo Jurbarko Konstantino Glinskio teatro aktorius Vytautas Bacevičius.

   

  ü  Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 13, p. 4, 10.

   

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos direktorė Jolanta Kaubrienė ir Telšių rajono senelių globos namų direktorė Ernesta Jokšienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

   

  ü  Susitikimas su Juozu Šalkausku / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Loretos Gedeikienės nuotraukos. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 9, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį radijo diktoriaus, spaudos apžvalgininko, kolekcininko Juozo Šalkausko kaklaraiščių parodos pristatymą. Kolekcija pradėta kaupti prieš 50 metų, šiuo metu joje yra daugiau kaip 2000 kaklaraiščių. J. Šalkausko kaklaraiščių kolekcijai priklauso du rekordai: 2015 m. „Sunkiausio kaklaraiščio rekordas“ (1,36 kg) ir 2016 m. „Gausiausios proginių kaklaraiščių kolekcijos“.

   

  ü  Dačkevičius, Steponas Algirdas

   

  Net ravėdama daržą, vagoje į priekį stumdavo knygą / Algirdas Dačkevičius. – Iliustr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų. – Turinyje: „Justina… Atsakingoji“ [rašinys] / Janina Zvonkuvienė // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 6, p. 5, 7.

   

  Apie nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Justinai Baltuonienei skirtos knygos „Pabūkit su mumis“ pristatymą ir šios kraštietės atminimo vakarą. Knygos sudarytojos Irena Radzienė ir Genutė Bičkuvienė.

   

  ü  Bibliotekų savaitė baigėsi susitikimu su kolegomis / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, geg. 6, p. 4.

   

  Apie Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų ir direktorės Astutės Noreikienės apsilankymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje. Viešnias pasitiko Telšių bibliotekos direktorė Jolanta Kaubrienė ir pavaduotoja Vida Urnikienė.

   

  ü  Augame su knyga / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr, // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 29, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės renginį vaikams „Augu su knyga“.

   

  ü  Bibliotekininkų suvažiavimas / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 29, p. 3.

   

  Apie tai, kad 2023-04-25 Vilniuje vykusiame XII Lietuvos bibliotekininkų draugijos narių suvažiavime ir tarptautinėje konferencijoje „Kartu įveikiant krizes“ dalyvavo Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pavaduotoja Vida Urnikienė, darbuotojai Janina Milašienė, Loreta Gedeikienė, Gediminas Petrulis. Susirinkimo metu išrinkta nauja draugijos taryba, kurios vadove tapo Laura Juchnevič.

   

  ü  Skeneriais kūrė velykinius atvirukus / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 8, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį atvirukų kūrimo edukacinį užsiėmimą suaugusiems.

   

  ü  Įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf. ; Ilonos Šileikovos nuotrauka. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 8, p. 1–2.

   

  Apie tai, kad Danutei Mukienei Panevėžio miesto dailės galerijoje įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis. D. Mukienę apdovanojimui teikė Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Telšių Žemaitės dramos teatras ir Rietavo savivaldybė.

   

  ü  Tarptautinės vaikų knygos dienos proga – svečiai bibliotekoje / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 15, p. 4.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusią knygos viršelio piešimo edukaciją.

   

  ü  Pristatyta knyga „Žmogus – beribis kaip pasaulis“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 15, p. 4.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį kraštietės Jadvygos Sabaliauskaitės-Savickienės sveikinimų ir linkėjimų knygos „Žmogus – beribis kaip pasaulis“ pristatymą.

   

  ü  Rinko geriausią metų knygą vaikams / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 18, p. 10.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį renginį skirtą „Metų knygos rinkimams 2022“. Metų knygos rinkimai organizuojami nuo 2005 m. Geriausios 2022 metų vaikų knygos rinkimuose dalyvauja: E. Daciūtės „Pasakojimas apie katiną ir tulpę“, I. Ežerinytės „Tetulė Liu“, K. Kasparavičiaus „Žvaigždžių paukštis“, I. Šalčiūtė „Lelijos nuodija miestą“, K. Zylės „Geriausia diena“.

   

  ü  Akcija „Skaitmeninės savaitės 2023“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 22, p. 8.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykstančią „Skaitmeninės savaitės 2023“ akciją, kurios metu bibliotekoje gyventojai gali tobulinti savo kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Pateikiama akcijos programa.

   

  ü  Kviečia nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Kartu įveikiant krizes“ // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 22, p. 8.

   

  Apie 23-ąją nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę ir jos koncepciją. Pateikiama Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos šventinės savaitės programa.

   

  ü  Knygos lavina sielą / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 22, p. 8.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį „Metų knygos rinkimų 2022“ geriausių knygų paaugliams trejetuko pristatymą. Geriausių metų knygų rinkimai vyksta nuo 2005 m. Į geriausių knygų paaugliams trejetuką 2022 m. pateko: J. Žilinsko „Bėgliai. Jūrų kelias į Ameriką“, I. Ežerinytės „Dabar Marselis“ ir V. Jasaičio „Priklausomas be galimybės mesti“.

   

  ü  Knygos – kaip ir moterys – mėgsta puoštis! / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 22, p. 6.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje veikiančią bibliotekininkės Vilijos Jocienės kūrybinių darbų parodą, kurioje eksponuojami siuvinėti knygų viršeliai ir skirtukai.

   

  ü  Lukošienė, Justina

   

  Kultūros darbuotojai minėjo savo profesinę šventę / Justina Lukošienė. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 22, p. 5.

   

  Apie pasaulinės kultūros dienos minėjimą 2023-04-14 Telšių kultūros centre. Telšių meras Kęstutis Gusarovas įteikė padėkos raštus Viešvėnų kultūros centro darbuotojai Dovilei Steponavičienei, Nevarėnų kultūros centro darbuotojai Monikai Žilienei, Telšių kultūros centro darbuotojui Vitalijui Praspaliauskui, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pavaduotojai Vidai Urnikienei ir bibliotekos darbuotojai Loretai Gedeikienei.

   

  ü  Projekto „Už saugią ir tvarią bendruomenę“ pristatymas / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 22, p. 3–4.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos projekto „Už saugią ir tvarią bendruomenę“ pristatymą. Renginio metu paskaitas skaitė Leonarda Daujutė Šarakauskienė, Jūratė Vaitiekūnienė. Bibliotekai padovanota laikmena su 9 dokumentiniais filmais apie partizanus ir 10 Stanislovo Abromavičiaus knygų „Vaikystė Sibiro toliuose“ lietuvių ir anglų kalba. Renginio metu eksponuoti Stasės Pučkorienės tremtyje kryželiu išsiuvinėti paveikslai.

   

  ü  Pažintis su poete Karolina Praniauskaite / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr.. – Turinyje: Atsisveikinant su gimtąja trobele : [eilėraštis] / Karolina Praniauskaitė // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, bal. 4, p. 8.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusias netradicines pamokas vaikams skirtas pažinčiai su žemaičių krašto poete Karolina Praniauskaite. Pamokas organizavo bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus darbuotojos.

   

  ü  Biblioteka visiems! / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 28, p. 5.

   

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su virtualios bibliotekos ELVIS vyriausiąja bibliotekininke, atstove regionams Henrika Nedzveckiene. Virtualią biblioteką ELVIS sukūrė ir administruoja Lietuvos audiosensorinė biblioteka, aptarnaujanti ne tik neregius, bet ir kitus asmenis, negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto.

   

  ü  Terapiniai skaitymai seneliams. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 25, p. 9.

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos darbuotojų surengtą terapinį skaitymą Telšių senelių globos namuose. Skaitymuose dalyvavo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Telšių filialo atstovai. Susitikimas skirtas teatro dienos progai.

   

  ü  Knygnešio dienai. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 25, p. 9.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį literatūrinį protmūšį moksleiviams, skirtą knygnešio dienai.

   

  ü  Telkiant turistus ir miesto svečius / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 21, p. 9.

   

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, atstovaujama direktorės Jolantos Kaubrienės pasirašė dvi bendradarbiavimo sutartis su asociacija „Telšių turizmo klasteris“, atstovaujama vadovo Romualdo Kačerausko, ir su mažąja bendrija „Tikslius“, atstovaujama direktorės komercijai Aušros Pakalnienės.

   

  ü  Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 21, p. 9.

   

  Apie tai, kad tarp Užimtumo tarnybos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento atstovės Telšių skyriaus vedėjos Dianos Abelkienės ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos atstovaujamos direktorės Jolantos Kaubrienės pasirašyta bendradarbiavimo susitarimas.

   

  ü  Vengrienė, Vlada

   

  Minint Lietuvos istoriko Simono Daukanto jubiliejų / Vlada Vengrienė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 21, p. 5.

   

  Apie Simono Daukanto 230 metų jubiliejaus minėjimą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Varnių filiale. Renginio metu muziejininkė, pedagogė Jurgita Gustytė-Ivinskienė skaitė paskaitą „Mažo žmogaus didumas“, kurioje pristatė Varnių laikotarpį S. Daukanto gyvenime.

   

  ü  Gidas – apie „Velniškąją superprofesiją“ / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 21, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Simono Jurkevičiaus knygos „Velniškoji superprofesija“ pristatymą.

   

  ü  Poezijos ir tapybos paroda apie emocines būsenas / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 14, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį Margaritos Kneitaitės poezijos ir tapybos parodos „Dešimt“ pristatymą, kurio metu vyko performansas pagal autorės sukurtas eiles.

  ü  Susitikimo tikslas – drauge spręsti jaunų žmonių problemas / Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, kovo 10, p. 5.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį įstaigų ir organizacijų, dirbančių su jaunimu, bendradarbiavimo tinklo susitikimą. Jo tikslas – kurti efektyvų tarpžinybinį bendradarbiavimą Telšių rajono savivaldybėje, siekiant spręsti jaunų žmonių (14-29 m.) problemas. Mokymų vadovas – Nerijus Miginis. Susitikimą organizavo Telšių savivaldybė vykdydama bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį su asociacija Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras.

   

  ü  In memoriam Adolfina Sabeckytė-Matulevičienė (1928-10-13 – 2023-02-16) : [ilgametė Telšių rajoninės bibliotekos vedėja ir centrinės bibliotekos direktorė] : [nekrologas] / Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos kolektyvas. – Portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, vas. 21, p. 11.

   

  ü  Nepraradusi tikėjimo laisva Tėvyne / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, vas. 25, p. 9–10.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį filmo „Daktarė Dalia Grinkevičiūtė“ pristatymą.

   

  ü  Kalbos dieną – pas kūrybingus vaikus. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, vas. 25, p. 7.

   

  Apie tai, kad tarptautinės gimtosios kalbos dienos proga Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus darbuotojos Telšių „Ateities“ progimnazijos mokiniams suorganizavo literatūrinį protmūšį.

   

  ü  „Buvimo žymės“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr., portr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, vas. 14, p. 7.

   

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje atidaryta menininkės Zitos Inčirauskienės kūrybos darbų paroda „Buvimo žymės“. Autorę sveikino Telšių meras Kęstutis Gusarovas, architektas Algirdas Žebrauskas, menininkės vyras Romualdas Inčirauskas, kolega Petras Gintalas.

   

  ü  Augame su knyga / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, vas. 7, p. 12.

   

  Apie Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vykusį knygų pristatymo konkurso finalą.

  ü  „Augu su knyga“ / Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 31, p. 8.

   

  Apie Telšių „Germanto“ progimnazijoje vykusį knygų pristatymo konkursą, į kurį buvo pakviesti Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos atstovai.

   

  ü  Kelionė į spalvingą jausmų ir emocijų pasaulį / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 31, p. 4.

   

  Apie Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų skyriaus darbuotojų apsilankymą Telšių socialinių paslaugų centro įstaigoje „Viltis“, kur surengė skaitymo skatinimo edukacinį užsiėmimą.

   

  ü  Poetės Karolinos Praniauskaitės 195-ųjų gimimo metinių minėjimas / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 31, p. 4.

   

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje vyko pirmosios Lietuvoje moters poetės ir vertėjos Karolinos Praniauskaitės 195-ųjų gimimo metinių minėjimas. Renginyje paskaitą dėstė Vincento Borisevičiaus gimnazijos mokytoja Kristina Ežerskienė. Pristatyta Telšių Žemaitės gimnazijos moksleivių sukurta Karolinos Praniauskaitės portreto improvizacijų paroda.

   

  ü  Bibliotekai padovanota nauja poezijos knyga „Šviesos saujelė sau“ / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 28, p. 12.

   

  Apie Telšių meno mokyklos fortepijono mokytojos Daivos Kaubrytės-Živatkauskienės eilėraščių knygos „Šviesos saujelė sau“ pristatymą Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje.

   

  ü  Paminėtos 1863-1864 m. sukilimo metinės / Telšių r. sav. Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 28, p. 10.

   

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje parengta spaudinių paroda skirta 1863 metų sukilimui atminti.

   

  ü  Antanaitis, Kostas

   

  Gimnazistai bibliotekoje mokėsi suvokti šiuolaikinį meną / Kostas Antanaitis. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 28, p. 9.

   

  Apie tai, kad Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos meno edukacijoje dalyvavo Telšių Žemaitės gimnazijos moksleiviai ir mokytoja Elė Kakanauskienė. Edukaciją vedė Aušra Sirutienė.

   

  ü  Vengrienė, Vlada

   

  Popietė, sušildžiusi širdis poezijos žodžiu / Vlada Vengrienė. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 28, p. 9.

   

  Apie literatūrinę popietę Varnių bibliotekoje, skirtą Vinco Mykolaičio-Putino kūrybai. Minėjimą vedė literatė Ieva Sigita Naglienė.

  ü  Renginys Laisvės gynėjų dienai / Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.. – Iliustr. // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 21, p. 7.

   

  Apie Laisvės gynėjų dienai skirtą pilietinę akciją-renginį Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje, kuriame dalyvavo Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijos II a klasės moksleiviai su mokytoju Sauliumi Damanskiu.

   

  ü  Tarp literatūros ir vizualiojo meno: tarp poeto ir studentų / VDA Telšių fakulteto inf.. – Iliustr.. – Rubrika: Ant septynių kalvų // Kalvotoji Žemaitija. – ISSN 2029-1337. – 2023, saus. 14, p. 6.