Sausio 13 - osios paminėjimas Pavandenėje

Jau tapo įprasta tą dieną pagerbti visus žuvusius už nepriklausomybę. Tad prie jiems skirto Nepriklausomybės paminklo padėjome gėlių, uždegėme žvakutes ir sugiedojome "Tautišką giesmę".
Vėliau mokyklos salėje pristatė dokumentinį filmą "Misija Sibiras", kurio vadovas Arnoldas Fokas.
Filme pasakojama apie įvykusią jaunimo tremtinių kapų tvarkymo ekspediciją Krasnojarsko krašte. Dalyvavo svečiai: "Misija Sibiras" ekspedicijos vadovas A. Fokas, Telšių r. savivaldybės tarybos narys A. Tarvainis, Varnių sen. seniūnas R. Bružas, parapijos klebonas T. Domarkas, Pavandenės bendruomenės pirmininkė J. Tarvainienė.