Konferencija Karolinos Praniauskaitės 190 jubiliejui

Konferencija su tiesiogine transliacija

2018 m. vasario 8 d. Telšių rajono savivaldybės salėje įvyko mokslinė konferencija tema „XIX a. I pusės asmenybė moteris : tarp žinomumo ir užmaršties“. Gausiai susirinkusiai auditorijai pristatyti penki pranešimai: Nijolė Bankauskienė, prof. dr., Kaunas, KTU. Karolina Praniauskaitė, Antanas Baranauskas ir Otonas Praniauskas: lietuvybės puoselėjimo kūrybinių įžadų pėdsakais...; Kristina Syrnicka, dr., Vilnius, LEU. VPU Lenkų filologijos katedros docentė nuo 2010 m.; humanitarinių m. filologijos daktarė (Vroclavo universitetas, Lenkija). Žemaitijos poetė Karolina Praniauskaitė amžininkų akimis; Eugenijus Žmuida, dr., Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Karolina Praniauskaitė – Eglės pasakos vertėja ir kūrėja;
Andriejus Sabaliauskas, kan., religijos mokslų magistras teologijos licenciatas, Telšių kunigų seminarijos prefektas. Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai – istorinė ir dvasinė raida; Sigita Naglienė, poezijos savanorė. Eilėraštis su dedikacija.
     

Kaip pastebėjo žurnalistė Lina Dijokienė, konferencija nustebino medžiagos gilumu ir jos perteikimo įvairove. Bibliotekoje bus saugomos, pranešimų tezės, garso ir vaizdo medžiaga. Nida Treinytė, buvusi A. Jasūdžio klojimo teatro ir spektaklio „Sidabro namai“ režisierė ta proga pateikė skaitmeninį spektaklio (2005 m .) įrašą, aktorių prisiminimus, nuotraukas, spektaklio scenarijų.
Salėje pranešimų klausėsi arti 100 žmonių, virš 1000 žmonių klausėsi ir stebėjo konferenciją tiesioginės transliacijos metu per bibliotekos facebook‘o paskyrą. Svečiavosi Sedos, Nevarėnų, Gadūnavo seniūnijų atstovai, Bajorų draugijos Telšių atstovai, Eigirdžių ir Telšių mokyklų mokytojai, bibliotekininkai, Varnių vyskupystės muziejaus atstovai, medikai, Žemaitijos turizmo centro atstovai.
Šimtmečio proga Biblioteka gavo dovanų – 100 knygų iš kredito unijos „Germanto lobis“ (Vytautas Barsteiga), Eugenijus Žmuida atvežė ir padovanojo 23 vertingus, bibliotekai reikalingus Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidinius.
Ypatingą leidinį iš Kauno atvežė Dalia Poškienė - sausio mėnesį išleistą „XXVII knygos mėgėjų metraščio“ t. 6, kuriame be kita ko yra ir straipsnis apie poetę Karoliną Praniauskaitę.
Nuotraukomis iš konferencijos pasidalijo Lina Dijokienė.

Julita Švėgždavičienė