Skaitymo maratonas - pakylėtas renginys

Iš jos skaityta renginio metu

Vasario 21 d. Telšių rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje vykusiame skaitymo maratone „Simonas Daukantas ir Justinas Staugaitis. Jie svajojo ir kūrė Lietuvą“ skaičiau retesnio – epistolinio žanro kūrinį. Pasirinkau vyskupo Justino Staugaičio laišką: „Jo Ekscelencijos Telšių Vyskupo laišką autoriui“, išspausdintą mons. Antano Simaičio, Telšių seminarijos profesoriaus veikale „Krikščionių senovė“ (Telšiai, 1938, Telšių vyskupijos spaustuvė). Vyskupas pažymi, kad knyga svarbi ir reikalinga, „nes mūsų jaunutė literatūra tos rūšies veikalo lig šiol dar neturėjo...“
Linkiu, kad šių svarbių Žemaitijai ir Telšiams asmenybių švietėjų skaitymo maratonas tęstųsi visus metus- bibliotekose, namuose, susiėjimuose ar pavieniui. Mūsų biblioteka siūlo susipažinti ir su keletu kitų retesnių bibliotekoje saugomų leidinių, pavyzdžiui, 1940 metais išleista knyga „Jo ekscelencijos Telšių vyskupo Justino Staugaičio ganytojiškieji raštai tikintiesiems, 1926-1939 metais“.
Jie svajojo ir kūrė Lietuvą prieš 200, 100 metų... Mums, bibliotekininkams, jau šiais laikais teko jų parašytus raštus, jei tik jie dar buvo kažkur išlikę, surasti, atkurti. Tai nebuvo nei paprasta, nei lengva. Pavyzdžiui, bibliotekininkė Elena Videikienė dar pirmaisiais Atgimimo metais rado būdų prieiti prie vadinamų specialiųjų fondų Vilniaus universiteto bibliotekoje. Darė kopijas, rišo į kietus viršelius ir dovanojo mūsų bibliotekai. Viena tokių dovanų – Vincento Borisevičius ganytojiškas laiškas, rašytas 1943 m. liepos 8 dieną.