Spaudinių parodos: „Rankšluostį išausiu, Motina Tėvyne – tu didvyrių žemė, mes tavo vaikai“- Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir „Kovo 11 - oji vakar ir šiandien“.

2018 metai prasidėjo svarbiausia ir iškiliausia švente – atkurtos Lietuvos valstybės 100–čiu. Pernai Vokietijoje profesoriaus Liudo Mažylio rastas Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalas jau eksponuojamas Vilniuje Signatarų namuose. Šio dokumento atradimas šiandien vertinamas kaip svarbiausias praėjusių metų įvykis pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.

Biržuvėnų bibliotekoje vasario 15 - 28 d. ir kovo 9 - 15 d.  yra eksponuojamos spaudinių parodos skirtos Lietuvos valstybės 100 – čiui ir nepriklausomybės atkūrimo dienai. Parodų tikslas buvo nušviesti Lietuvoje vykusius įvykius nuo 1918 m. iki 2018 metų. Iš bibliotekos fondo buvo atrinktos knygos ir dokumentai kuriuose aprašomi įvykiai apie  Nepriklausomybės paskelbimą, Lietuvos užgrobimą, partizaninį karą, žmonių tremtį ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. Lankytojai, ypač jaunesni, su smalsumu domėjosi dokumentu kuriame pavaizduotas Lietuvos vėliavos kelias per šimtmetį, Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto spausdintine kopija.

Lankytojai apžiūrėję parodą galėjo prisiliesti prie Lietuvos  istorijos, atnaujinti savo žinias apie mūsų šalies praeitį ir svarbiausius mūsų krašto įvykius ir sustiprinti  suvokimą, kad jie yra lietuviai, savo tautos žmonės.

Vyr. bibliotekininkė Jadvyga Jakienė