Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, su Gedrimų savarankiško gyvenimo namų gyventojais skaitėme
lietuvių poetų eiles, grožėjomės lietuvių kalba, jos žodžių gausumu bei turtingumu.Gedrimų filialas