,,Lyros‘‘ poezijos keliais

Varnių miesto bibliotekos literatų būrelio ,,Lyra‘‘ nariai ,,Poezijos pavasario‘‘ renginius pradėjo jau balandžio pabaigoje švęsdami savo būrelio įkūrimo 15-ąjį gimtadienį.  Į šį renginį buvo atvykę poezijos mylėtojai iš kitų rajonų, tame tarpe ir Mažeikių krašto literatų ir menų mėgėjų sambūris ,,Aura‘‘, kurie pakvietė į ,,Žemaitijos poezijos pavasario‘‘ šventę. Ši šventė vyko Mažeikių rajono Viekšnių seniūnijos gražiame Pavirvytės dvare. Joje dalyvavo poezijos mylėtojai ne tik iš Žemaitijos, bet ir iš Kauno, bei Šakių. Čia gražius žodžius apie poezija paskaitė Varnių miesto bibliotekos literatų būrelio ,,Lyra‘‘ pirmininkė Gendvika Čiužienė, kuri pristatė būrelio narius Bronislavą Radvilienę, Danutę Šeržentienę, Danutę Viskantaitę, Zitą Macienę, Juozą Šileiką ir pakvietė juos paskaityti savo sukurtų eilėraščių. O Kazimiera Šorienė ne tik skaitė, bet kartu su Česlovu Liaugminu padainavo pagal šviesios atminties  Stanislovo Genučio eiles sukurtą dainą.

Šventėje dalyvavo ir savo eiles skaitė Plungės literatų klubas ,,Vingiorykštė‘‘, Šiaulių poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija ,,Menų šaltinis‘‘, Šiaulių rajono literatų asociacijos nariai, Rita Mockeliūnienė iš Šakių, Renata Karvelis iš Šilalės rajono, J.Jankauskienė iš Kauno. O dainomis linksmino renginio organizatorė Janina Butnorienė ir jos sūnus Aurelijus, dainuojamosios poezijos atlikėjas Kęstutis Krencius, ,,Sodžiaus‘‘ (vad. A. Erlickas) ir ,,Perlo‘‘ (vad. A. Kernagis) ansambliai, bei kanklininkės ,,Romantika‘‘ (vad. J. Dobrovolskienė).

Praėjus vos kelioms dienoms, Varnių literatai ir jiems prijaučiantys, sukviesti bibliotekos darbuotojų Vidos Krenciuvienės ir Zitos Macienės, išvyko tęsti poezijos skaitymų į Janapolės miestelį ant Širmės piliakalnio. Čia juos pasitiko poetai Juozas Šileika, Irena Kumžienė ir Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Janapolės filialo bibliotekininkė Dalia Martinkienė. Pasiklausyti varniškių eilėraščių atėjo Janapolės pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai lydimi mokytojos Dalios Bagdonienės ir dešimtokai su lietuvių kalbos mokytoja Laima Tičkuviene. Susėdę ant suolų, kuriuos parūpino pastaroji mokykla, į pušelių pavėsį, lyriečiai pradėjo skaityti eilėraščius. Šiltame ore sklandė eilės apie saulę, lietų, meilę, tėviškę, mamas, Lietuvą, Debesnų pelkę, Varnius, Lūksto, Biržulio ežerus, Varnelės upelį. Irena Kumžienė papasakojo apie Širmės piliakalnį, o Gendvika Čiužienė paskaitė savo kūrinį skirtą Lietuvos 100-čiui, už kurį laimėjo pirmą vietą Marijampolės literatų klubo ,,Sietynas‘‘ paskelbtame konkurse ,,Lietuvai šimtas, nepriklausomybei penkiasdešimt metų‘‘. Šia savo išvyka Varnių poezijos mylėtojai baigė šių metų ,,Poezijos pavasarių‘‘ renginius. Bet poezija lydės juos kiekvieną dieną- ar ravint daržus, ar šiltą vasaros vakarą klausantis paukštelių čiulbėjimo, nes ji gyvena kiekvieno iš jų širdyse.

Bibliotekininkė Zita Macienė