2012 04 27 Nacionalinė bibliotekų savaitė Žarėnų filiale


Nacionalinės bibliotekų savaitės metu vyko akcija "Padovanok knygą bibliotekai". Bibliotekos skaitytoja Nijolė Mucharskienė , akcijos metu bibliotekai padovanojo 15 egz. . knygų. Bibliotekoje vyko vaikų pieštų, knygų skirtukų paroda " Dovana knygutei" Literatūrinė popietė "Skaitome Maironį kartu" Popietė -viktorina "Čia pasakų namai, čia knygų išmintis". Trečiadienio popietę bibliotekoje praleidome be kompiuterio. Saitėme, vartėme pasakų knygutes. vaikai turėjo atspėti pasakų parinktas citatas. Žaidėme šaškėmis. Biblioteka laukia visų savo draugų ir tų, kurie nori jais būti.

vyr.bibliotekininkė Danutė Statkienė