2010 12 03 Bibliotekos Viešvėnų filiale vyko kūrybos vakaras-susitikimas

Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Viešvėnų filiale vykusiame kūrybos vakare-susitikime dalyvavo svečiai iš Vilniaus.
Prozininkas,Lietuvos rašytojų sąjungos narys,įvairių premijų lauretas,mūsų kraštietis Andrius Jakačiunas. Prozininkas,Lietuvos rašytojų sąjungos narys ,įvairių literatūrinių premijų laurętas Danielius Mušinskas. Valstybinio jaunimo teatro aktorius,ekrano veidas Andrius Bialobžeskis.
Prozos mylėtojų prisirinko pilnutėlė sale. Renginį paįvairino Viešvėnų moterų ansamblis vad.Daiva Litvinienė. Renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Viešvėnų klebonas Viktoras Daujotas,Viešvėnų seniūnas Petras Varnelis, Viešvėnų pagrindinės mokyklos direktorius Jonas Petrauskas.