2011 06 01 Artėjant jubiliejui pagerbti Rainių kankiniai


Artėja 70-osios metinės nuo šios baisios nakties.Rainių mokyklos - darželio mokiniai, mokytojos, bibliotekininkė, aplankėm, prisiminėm ir pagerbėm baisiose kančiose žuvusius žemaičius Rainių miškelyje. Uždegėm žvakučių sukalbėjom maldelę už nužudytuosius. Rainių bibiotekoje mokiniai domėjosi surinkta medžiaga "Rainių miškelio tragedija 1941m.Birželio 24-25d.." Atsakė į anketos klausimus "Tiesos numarinti nepavyko". Šiuo metu bibliotekoje veikia mokinių piešinių paroda "Rainiai šiandien". Teisybė apie Rainius turi būti žinoma visiems