2011 10 06 Mokymai ?Kaip mokyti kitus atstovauti Lietuvos bibliotekas?


Lietuvos viešųjų bibliotekų bibliotekininkės išreiškė norą tapti vienos iš svarbesnių projekto „Bibliotekos pažangai“ veiklos – atstovavimo bibliotekoms - lektorėmis/mokytojomis. Spalio 3-6 dienomis Vilniuje buvo organizuojami lektoriaus parengiamieji kursai. Per 4 dienas buvo sudarytos galimybės įgyti ne tik teorinių lektoriui reikalingų žinių (komunikacijos, viešo kalbėjimo, interaktyvumo, kitų metodinių žinių), bet ir stiprinti savo praktinius gebėjimus. Atstovavimo kursuose dalyvavo direktorės pavaduotoja Vida Urnikienė.