Lietuvai ir Pavandenei

Vasario 15 dieną Pavandenėje vyko šventė "Lietuvai ir Pavandenei". Šventė prasidėjo Šventomis mišiomis. Po šv. mišių grįžome į mokyklos aktų salę, kur paminėjome Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, prisiminėme ir pagerbėme mūsų kraštietį Antaną Lotužį (minimos 100-osios gimimo metinės), pakalbėjome savąja tarme (2013 -paskelbti tarmių metais), pasiklausėme savo kaimo muzikantų pasirodymo.Renginyje dalyvavo Antano Lotužio dukra Irena Lotužytė, parapijos klebonas ir Varnių seniūnijos seniūnas.