Valandėlė vaikams miesto 1-oje bibliotekoje

Nežinai ką skaityti? Ateik į biblioteką! Šitaip pakviesti į miesto 1-ąjį filialą balandžio 23d. sugužėjo „Atžalyno" pagrindinės m-los pirmokėliai su mokytoja I.Bugeliene. Nacionalinė bibliotekų savaitė pradėta Pr. Mašioto pasakėlių skaitymu .Jas skaitė bibliotekininkė Rima. Po to vaikai apžiūrėjo biblioteką, vartė knygas, žurnalus, susipažino su bibliotekos taisyklėmis .Pirmokai buvo skatinami skaityti ir bibliotekoje apsilankyti dažniau, kartu atsivesti ir tėvelius.

Bibliotekoje vaikams patiko, jie žada tapti skaitytojais. Valandėlės pabaigoje pirmokai gavo dovanų po sąsiuvinį ir buvo pavaišinti saldainiais.

Vyr. bibliotekininkė Rima Kleibienė