Laisvės diena

Popietė prasidėjo Franko Norio žodžiais : "Laisvė neduodama tam, kuris jos tik prašo : laisvė- ne dievų dovana. Ji –tautos kūdikis, gimęs kovos įkarštyje, mirtinose kančiose, ji aplaistyta krauju, ji dvelkia parako dūmais"

Rainių filiale paminėjom 20-osios okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos metines.

Žiūrėjom video apie Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos. Svečias A.Jokubavičius pasakojo apie Lietuvai svarbius įvykius ir diskutavo su jaunaisiais bibliotekos lankytojais apie laisvės kainą.