Pavandenės bibliotekos atidarymas naujose patalpose

Gruodžio 17 d. Pavandenėje vyko Adventinė popietė, kurios metu buvo atidarytos Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Pavandenės filialo naujos bibliotekos patalpos. Pavandeniškių pasveikinti atvyko Telšių r. savivaldybės Administracijos Direktorius Saulius Urbonas, Telšių r. savivaldybės tarybos narys Algirdas Tarvainis, Varnių seniūnijos seniūnas Rolandas Bružas, parapijos Klebonas Tomas Domarkas, bendruomenės pirmininkė Jadzė Tarvainienė, Pavandenės seniūnaitė Teresa Kubilienė. Visus mus linksmino ir sveikino Pavandenės kapela ir kultūros renginių organizatorė Daiva Litvinienė.

Pagarbiai, bibliotekininkė Edita Streckienė