LIBIS bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės

PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2011-10-28 įsakymu Nr. B-164

LIBIS bendro skaitytojo pažymėjimo naudojimo taisyklės (PDF)