Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Veikla » Nuostatai

Nuostatai

 

V. BIBLIOTEKOS STUKTŪRA

 

25. Biblioteka turi 29 struktūrinius padalinius (toliau – filialus), kurių skaičių ir išdėstymą nustato Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Bibliotekos filialas nėra juridinis asmuo, bet turi Registrų centre įregistruotą buveinę ir veikia pagal Bibliotekos direktoriaus patvirtintus nuostatus;

25.1. filialas Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu gali aptarnauti bendrojo ugdymo mokyklą. Tokiu atveju Biblioteka ir mokykla sudaro jungtinės veiklos (asociacijos) sutartį;

25.2. Bibliotekos filialai ir jų buveinės:

25.2.1.Biržuvėnų filialas  – Dvaro g. 4, Biržuvėnai, LT-88239, Telšių r.;

2.5.2.2.Buožėnų filialas – Mokyklos g. 6, Buožėnai, LT-88437, Telšių r.;

25.2.3. Degaičių filialas – Anulėnų g. 3, Degaičiai, LT-88102, Telšių r.;

25.2.4.Eigirdžių filialas – Gedimino g. 16, Eigirdžiai, LT-88126, Telšių r.;

25.2.5.Gadūnavo  filialas – Bažnyčios g.15, Gadūnavas, LT-88436, Telšių r.;

25.2.6.Gedrimų filialas – Brėvikių g. 4, Gedrimai, LT-88457, Telšių r.;

25.2.7. Janapolės filialas – Gurkalnio g.4 12, Janapolė, LT-88267, Telšių r.;

25.2.8. Kaunatavos filialas – Mokyklos g. 10, Kaunatava, LT-88202, Telšių r.;

25.2.9. Kirklių filialas – Lesikų g. 6, Kirkliai, LT-88228, Telšių  r.;

25.2.10. Kuršų filialas –Baltininkų g. 34 , Kuršai, LT-88268, Telšių r.;

25.2.11. Lauko Sodos filialas – Lendrupio g. 10, Lauko Soda, LT-87152, Telšių r.;

25.2.12.  Lieplaukės filialas – Vorkalnio g. 8, Lieplaukė, LT-87403, Telšių r.;

25.2.13. Luokės filialas – Šviesos g.7, Luokė, LT-88236, Telšių r.;

25.2.14. Mitkaičių filialas – Mokyklos g.13, Mitkaičiai, LT-88490,Telšių r.;

25.2.15. Nerimdaičių filialas – Žalšilės g.1, Nerimdaičiai, LT-88491, Telšių r.;

25.2.16. Nevarėnų filialas –Liepų  g. 10, Nevarėnai, LT-88468, Telšių r.;

25.2.17. Pavandenės  filialas –Šatrijos Raganos  g. 19, LT-88302, Pavandenė, Telšių r.;

25.2.18.Ryškėnų filialas – Masčio g. 5, Ryškėnai, LT-87151, Telšių r.;

25.2.19.Rainių filialas – Liepų  g. 5-9, Rainiai, LT-88401, Telšių r.;

25.2.20. Telšių miesto 1-asis filialas – Dariaus ir Girėno g. 4,  LT-87353, Telšiai;

25.2.21.Telšių miesto 2-asis filialas – Masčio g. 32-1, LT-87139, Telšiai;

25.2.22.Tryškių filialas – Beržų g. 11, Tryškiai, LT-88155 , Telšių r.;

25.2.23Upynos filialas – Beržų g. 6, Upyna, LT-88227, Telšių r.

25.2.24.Ubiškės filialas – Igno Vaišvilos g. 4, Ubiškė, LT-88188, Telšių r.;

25.2.25.Varnių miesto filialas – S.Daukanto g. 8, Varniai, LT-88318,Telšių r.;

25.2.26.Viešvėnų filialas – Getautės g. 1, Viešvėnai, LT-88405,Telšių r.;

25.2.27.Viekšnalių filialas – Bažnyčios g.17, Viekšnaliai, LT-88240,Telšių r.;

25.2.28.Vembūtų filialas – Gečių g. 1, Vembūtai, LT-88407,Telšių r.;

25.2.29.Žarėnų filialas – Varnių g. 1, Žarėnai, LT-88379, Telšių r.;

 
Savanoris bibliotekoje