Veiklos rodikliai

VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIALŲ PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI
(2019 m. pradžiai)

 

• Spaudinių fondas - 2534424 fiz. vnt. (56564 pav.)
• Per metus gauta - 13346 fiz. vnt. (1685 pav.)
• Periodinių leidinių - 129 pav.
• Nurašyta - 26334 (2545 pav.)
• Per metus išduota - 207285 ( fiz. vnt.)
• Bibliografinių įrašų skaičius elektroniniame kataloge - 101452
• Kompiuterizuotų darbo vietų bibliotekų lankytojams - 137
• Skaitytojų - 9566
• Lankytojų -153059
• Interneto lankytojų - 28356
• Virtualių lankytojų - 20383