Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

Logo 400x163

krastieciu galerija su ep

Kraštiečių galerija

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Biblioteka – erdvė susitikimams, pažinimui ir kūrybai

Biblioteka – erdvė  susitikimams, pažinimui ir kūrybai

Niekas kitas taip nesužadina ir neugdo vaiko vaizduotės, kaip knyga. Pamatykime džiaugsmą vaiko akyse, kai jis perskaito pirmąjį žodį ir į rankas pasiima pirmąją knygutę” (Astrida Lindgren)

Inovatyvus, įdomus, naudingas... Linksmai ir kūrybingai įgyvendintas Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos parengtas projektas „Biblioteka – erdvė  susitikimams, pažinimui ir kūrybai“, sulaukęs didžiulio susidomėjimo. Projekto vadovė – Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rūta Savickienė.

Kiekvienas vaikas turėjo galimybę kurti, kūrybiškai pažvelgti į skaitomą literatūrą, domėtis naujovėmis, galimybę mokytis pažinti pasaulį per skaitomą literatūrą, kūrybinius užsiėmimus, savęs ir savo emocijų pažinimą, pasitikėjimo savimi ugdymą ir komunikacijos svarbą gyvenime. Savirealizacijai buvo galima pasirinkti norimą veiklą iš siūlomų, nuo žinomų iki inovatyvių veiklų įvairovės, pagal savo pomėgius. Žinomos veiklos buvo pateiktos naujai, „kitu kampu“, tai suteikė galimybę  jas padaryti įdomias ir patrauklias.

Projekto metu sustiprėjo bendradarbiavimas tarp bibliotekos, šeimų ir mokyklos. Užsiėmimuose dalyvavo ir suaugusieji, kurie įgytą patirtį galės panaudoti dirbdami su vaikais. Projekto veiklos bus tęsiamos, papildant naujais užsiėmimais, naujomis programomis. Bibliotekoje esamas priemones ir technologijas bibliotekos filialai ir švietimo įstaigos galės panaudoti netradicinių edukacijų metu ar popamokinėje veikloje.

Dailės terapijos užsiėmimus vedė dailininkė Asta Šimkevičienė. Vaikų kūrybiškumas, emocijos atsiskleidė, kaskart kuriant naują istoriją, o į jos kūrybą įsitraukdavo visi vaikai. Piešiniams panaudotos netradicinės priemonės, o svarbiausia naujos idėjos, kurias vaikai noriai įgyvendindavo.   

Vaikai ne tik sužinojo, kad origamis – visame pasaulyje populiarus japonų meninis popieriaus lankstymo būdas, kurio tradicijos siekia beveik tūkstantį metų, bet ir patys pamėgino išlankstyti pirmuosius darbelius.

Ypač sudomino edukacinis užsiėmimas „Fotografavimas be fotoaparato“. Fotografijų ir medijų meno specialistai Dalia Mikonytė ir Adomas Žudys supažindino su fotografijos alternatyva – skenografija. Tai nauja patirtis, kitaip leidžianti suvokti fotografavimo meną, gilintis į fotografavimo skeneriu galimybes. Už galimybę surengti edukacinį užsiėmimą dėkojame Kaunatavos kaimo bendruomenės narei Vilijai Jocienei.

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojos Giedrė Čarienė ir Agnė Areliūnaitė vaikams vedė terapinius emocinio ugdymo užsiėmimus: su edukaciniais žaislais Kimočiais ir „Mano jausmų muzika“. Analizuodami Kimočiams nutikusias situacijas, jų poelgius, atstovaudami vienam ar kitam personažui, vaikai mokėsi pozityvaus elgesio, lavintas jų emocinis suvokimas, bendradarbiavimo įgūdžiai. Tokiems įgūdžiams formuoti labai padėjo ir edukacinis terapinių pasakų užsiėmimas. 

Daug emocijų, kūrybinio džiaugsmo vaikai patyrė susitikimų ir kūrybinių dirbtuvių su rašytojais metu: Vaikų literatūros skyriaus svečiai buvo Darius Rekis, Dainius Šukys, Ignė Zarambaitė, Tomas Dirgėla, Benas Bėrantas ir dailininkė Tania Rex, gamtos fotografas Marius Čepulis. Mūsų lankytojai ne tik susipažino su žymiais žmonėmis: kūrė pasakas, knygų personažus, muzikavo, piešė...

Vaikai susitiko su Žemaitijos krašto nematerialaus paveldo saugotojomis ir skleidėjomis, Telšių rajono savivaldybės kultūros centro kolektyvų vadovėmis: folkloro ansamblio „Spigėns“ vadove Diana Bomblauskiene ir vaikų folkloro ansamblio „Čiučiuruks“ vadove Rita Macijauskiene, šiam kolektyvui vadovaujančia daugiau kaip 30 metų. Pasiklausė ir pasimokė žemaitiškų dainų, žaidimų, pašoko, pagrojo senoviniais muzikos instrumentais.

Apibendrindami galime tvirtai teigti, kad visos siūlytos veiklos vaikams padėjo atrasti nišą savirealizacijai: kūrybiškumo ugdymui, skaitymo skatinimui – susitikimai su rašytojais ir jų vedamos kūrybinės dirbtuvės; emocijų pažinimui, valdymui, raiškai – terapiniai dailės, pasakų ir emocinio suvokimo užsiėmimai; inovatyvios veiklos pažinimui – skenografijos užsiėmimai; įvairiapusio kūrybiškumo bei smulkiosios motorikos ugdymui – origamio užsiėmimai.

Vaikai savo kūrybinius darbus eksponavo trijose parodose (origamio, dailės ir skenografijos). Projekto dalyviai užsiėmimų metu sukūrė 102 dailės kūrinius, 28 origamio darbus ir 48 nuotraukas, fotografuotas skeneriu.

Baigus projekto veiklas, apibendrinant ir viešinant projektą, viešojoje bibliotekoje surengta fotografijų paroda „Prisiminus projekto akimirkas“.

Veiklos vyko Telšių, Mažeikių, Rietavo viešosiose bibliotekose, Telšių viešosios bibliotekos filialuose: Kaunatavos, Tryškių, Nevarėnų, Ryškėnų. Jas vykdyti padėjo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Telšių rajono Kaunatavos kaimo bendruomenė, bibliotekininkai, pedagogai, tėvai.

Rengdami susitikimus ir užsiėmimus, bendradarbiavome su Telšių kultūros ir švietimo įstaigomis, asociacija „Telšių mamyčių klubas“, Telšių moterų bendrijos „Akvilina“ vaikų dienos centru ir kitomis organizacijomis, dirbančiomis su vaikais.

Įgyvendinamo projekto veiklas aplankė 688 dalyviai (629 vaikai, 59 suaugusieji). Tikslinė grupė buvo vaikai iki 14 metų, bet dalyvauti užsiėmimuose kvietėme šeimas. Projektą koordinavo penki bibliotekos specialistai: trys – Telšių, po vieną – Mažeikių ir Rietavo. Projektą vykdė 15 darbuotojų iš regiono bibliotekų.

Dėl Covid-19 epidemijos įvesto karantino projekto veiklų vykdymas prasidėjo liepos mėnesį (mėnesiu vėliau). Artėjant ir stiprėjant antrajai epidemijos bangai, veiklos buvo paspartintos ir edukacijos užbaigtos mėnesiu anksčiau. Lapkritis skirtas projekto rezultatų viešinimui. Covid-19 epidemija įtakos turėjo ir projekto dalyvių kiekiui, saugumo sumetimais buvo ribojamas užsiėmimo dalyvių skaičius. Projekto dalyviams papildomai užsiminėti mėgstama veikla buvo sudaryta galimybė bibliotekos darbo laiku.

Dėkojame Lietuvos kultūros tarybai už lėšų skyrimą projekto veiklai. Projektas prisidėjo prie bibliotekos veiklų viešinimo, prestižo ir vaikų užimtumo vasaros atostogų metu. Dėkojame bibliotekos darbuotojams, kolegėms Sandrai Rimkuvienei, Vida Urnikienei, Loretai Gedeikienei, Erikai Bytautienei, Zitai Čioladienei už puikų komandinį darbą įgyvendinant projekto veiklas. Smagu, kad Telšių rajono savivaldybė visada remia vaikams skirtus bibliotekos projektus. Dėkojame partneriams iš kitų bibliotekų ir informaciniams rėmėjams – rajono laikraščiams „Kalvotoji Žemaitija“ ir „Telšių žinios“, visiems, apsilankiusiems projekto veiklose.

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.

 
Savanoris bibliotekoje