Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Media

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Teisinė informacija » Teisės aktai

Teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS BIBLIOTEKŲ ĮSTATYMAS


 DĖL LIETUVOS BIBLIOTEKŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO


DĖL VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ ĮSTEIGTŲ BIBLIOTEKŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO


DĖL BENDROSIOS BIBLIOTEKOS APSKAITOS KNYGOS IR BIBLIOTEKOS DIENORAŠČIO FORMŲ PATVIRTINIMO


BIBLIOTEKŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS


DĖL AUTORINIO ATLYGINIMO UŽ KNYGŲ IR KITŲ LEIDINIŲ PANAUDĄ BIBLIOTEKOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO


DĖL PAVYZDINIŲ NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO


NUTARIMAS DĖL LIETUVOS KULTŪROS PAVELDO SKAITMENINIMO, SKAITMENINIO TURINIO SAUGOJIMO IR PRIEIGOS STRATEGIJOS PATVIRTINIMO


NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. VASARIO 6 D. NUTARIMO NR. 182 „DĖL AUTORINIO ATLYGINIMO UŽ KNYGŲ IR KITŲ LEIDINIŲ PANAUDĄ BIBLIOTEKOSE MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


DĖL BIBLIOTEKŲ RENOVACIJOS IR MODERNIZAVIMO 2003–2013 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO


DĖL LIETUVOS BIBLIOTEKŲ FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO


LIETUVOS INTEGRALIOS BIBLIOTEKŲ INFORMACIJOS SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATAI


LIETUVOS INTEGRALIOS BIBLIOTEKŲ INFORMACIJOS SISTEMOS NUOSTATAI


LIETUVOS KULTŪROS ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS


TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAROLINOS PRANIAUSKAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS


2021 METŲ LIETUVOS NACIONALINĖ KOLEKTYVINĖ SUTARTIS


DĖL ORGANIZACIJOS STRUKTŪROS SCHEMOS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO


DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KAROLINOS PRANIAUSKAITĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PAREIGYBIŲ APRAŠYMO PATVIRTINIMO


LIETUVOS BIBLIOTEKININKŲ ETIKOS KODEKSAS 

 
Savanoris bibliotekoje