Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Apie mus » SUAUGUSIŲJŲ SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius

 Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius jungia abonemento, skaityklos ir einamųjų metų periodikos fondus, bei interneto skaityklą.
  Abonemente - leidiniai išduodami į namus vienam mėnesiui ( leidinių grąžinimo terminas gali būti pratęstas dar 15 dienų), išduodami vieningi skaitytojų pažymėjimai, teikiama informacija  apie leidinius, priimami skaitytojų užsakymai internetu, atliekamas leidinių rezervavimas. Skaitytojų aptarnavimo tvarka, spaudinių išdavimo sąlygos numatytos Naudojimosi biblioteka taisyklėse. Abonemento fonde yra per 58 tūkst. dokumentų. Komplektuojami universalaus pobūdžio dokumentai, prioritetą teikiant socialinių, humanitarinių mokslų bei grožinei literatūrai. Spaudiniai komplektuojami lietuvių, anglų, rusų ir kt. kalbomis. Per metus apsilanko apie 26 tūkst. lankytojų, išduodama 50 tūkst. dokumentų.
Skyriuje įdiegta automatizuota skaitytojų aptarnavimo sistema. 
   Periodikos skaityklos fonde yra 62 pavadinimai užprenumeruotų ir dovanotų periodinių leidinių.
 
Periodikos skaityklos prenumeruojamų leidinių sąrašas:

 

Periodiniai leidiniai 2021

Laikraščiai

Gintaro gimtinė
Kalvotoji Žemaitija
Karštas komentaras
Laisvas laikraštis
Lietuvos aidas
Lietuvos rytas
Mokslo Lietuva
Respublika
7 meno dienos
Savivaldybių žinios
Šiaurės Atėnai
Telšių žinios
Verslo žinios
Valstiečių laikraštis
Voruta
Žemaičių saulutė

Žurnalai

Burda moden
Būdas
Darbštuolė
Gimtasai kraštas
Iliustruotasis mokslas
Iliustruotoji istorija
IQ
Ji
Kelionės ir pramogos
Ko gydytojai tau nepasako
Krantai
Kultūros barai
Kur stoti 2020
Kuo būti 2020
Laimė
Liaudies kultūra
Literatūra ir menas
Mano ūkis
Metai
Moteris
Muzikos barai
National Geographik
Naujasis židinys-aidai
Naujoji romuva
Nemunas
Psichologija tau
Rankdarbiai
Rasos
Sodo spalvos
Tarp knygų
Tavo vaikas
Valstybė
Voruta
Verena
Žvejys ir žuvis
Žmonės

Paslaugos
• Konsultuoja, atsako į užklausas
• Išduoda dokumentus iš abonemento ir skaityklos fondų
• Suteikia galimybę naudotis naujausiais periodiniais leidiniais
• Skolina dokumentus į namus. 
• Teikia TBA paslaugas
• Organizuoja naujai gautų dokumentų ir temines knygų parodas
 
Savanoris bibliotekoje