Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Taisyklės » Naudojimasis internetu

Naudojimosi internetu taisyklės

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIAIS IR INTERNETU TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Telšių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Bibliotekos) naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi šiomis paslaugomis tvarką, vartotojų teises ir atsakomybę.
2. Kompiuterio ir viešos interneto prieigos paslaugos (išskyrus dokumentų spausdinimą ir skenavimą) Bibliotekoje vartotojams teikiamos nemokamai.
3. Bibliotekoje esantys vartotojams skirti kompiuteriai naudojami:
3.1. informacijos paieškai interneto tinkluose, prenumeruojamose duomenų bazėse, informaciniuose kompaktiniuose diskuose;


3.2. darbui su Microsoft Office programomis;
3.3. kompiuteriniams žaidimams
3.4. elektroniniam paštui.
4. Nemokantiems savarankiškai susirasti reikalingą informaciją internete suteikiamos bibliotekininko konsultacijos, rengiami individualūs mokymai.
5. Vartotojas gali naudotis tik Bibliotekos įdiegtomis programomis.

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

6. Bibliotekose, kuriose veikia projekto „Bibliotekos pažangai“ viešoji interneto prieiga, vartotojui suteikiami prisijungimo duomenys.
7. Naudotis kompiuteriais ir internetu gali visi Bibliotekos vartotojai, mokantys dirbti kompiuteriu ir susipažinę su šiomis Taisyklėmis.
8. Bibliotekos darbuotojas vartotojui nurodo laisvą darbo vietą.
9. Vartotojai prie kompiuterio dirba po vieną.
10. Iš anksto užsiregistravusių vartotojų aptarnavimas:
10.1. vartotojas gali iš anksto rezervuoti sau vietą prie kompiuterio, apie tai žodžiu ar telefonu pranešęs Bibliotekos darbuotojui ir su juo suderinęs tikslų laiką;
10.2. vartotojas iš anksto gali rezervuoti 2 valandas per savaitę (kompiuteriniams žaidimams 1 valandą per savaitę);
10.3. jei eilės prie kompiuterių nėra, vartotojas gali naudotis kompiuteriu ar internetu ilgiau.
11. Vartotojų aptarnavimas be išankstinės registracijos:
11.1. vartotojas, iš anksto nerezervavęs darbo vietos, naudotis kompiuteriais ir internetu gali tuo laiku, kai yra laisvų kompiuterių;
11.2. jei susidaro eilė vartotojų be išankstinės registracijos, laikas prie kompiuterio ribojamas: 1 valanda 1 vartotojui;
11.3. jei eilės prie kompiuterių nėra, vartotojas gali naudotis kompiuteriu ir internetu ilgiau.
12. Projekto „Bibliotekos pažangai“ viešojoje interneto prieigoje vartotojas pasinaudojęs reikiamą laiką kompiuteriu turi būtinai atsijungti, kad po jo prisėdęs vartotojas nesinaudotų jo prisijungimo duomenimis. Norint atsijungti darbalaukyje vartotojas turi nuspausti specialų „Išėjimo" mygtuką.
13. Kompiuteriai išjungiami likus 10 min. iki bibliotekos darbo laiko pabaigos.

 
Savanoris bibliotekoje