Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Skaitytojui

Jaunimo literatūrinių kūrinių konkursas

7kalva


 

Naujienų archyvas

Darbuotojo meniu

Į Pradžią » Biografijų žinynas
 • Aleksa, Jonas

  Jonas Aleksa

  Aleksa, Jonas, choro, simfoninio orkestro ir operos (LNOBT) dirigentas, pedagogas. Gimė 1939 m. vasario 23 d. Telšiuose. Mirė 2005 m. spalio 17 d. Vienas žymiausių lietuvių dirigentų. Pelnė įvairių apdovanojimų, tame tarpe Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją (2003).
  Nuotr.: http://www.delfi.lt/

  J_Aleksa_apie001.pdf

  J_Aleks_apie002.pdf

 • Aleksaitė, Irena

  Irena Aleksaitė

  Aleksaitė, Irena, mokslininkė, teatrologė, prof., habil. daktarė, memuaristė. Gimė 1933 m. rugpjūčio 9 d. Telšiuose. Čia gyveno iki 1940 m. Parašė apie 500 straipsnių teatro, dramaturgijos klausimais Lietuvos ir užsienio spaudoje. Knygų bendraautorė.
  Nuotr. Augustino Jonušo, 2009 m.

 • Aleksandravičius, Egidijus

  Egidijus Aleksandravičius

  Aleksandravičius, Egidijus, istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros profesorius, Lietuvių išeivijos instituto direktorius (nuo 2000), Išeivijos studijų centro vadovas (nuo 1994), knygų autorius ir bendraautorius. Gimė 1956 m. lapkričio 21 d. Telšiuose.

  Nuotr.: Prieš aušrą, 2015

  E_ Aleksandravicius_CV_2011pdf.pdf

  E_ Aleksandravicius_bibliogr.pdf

  E_ Aleksandravicius_Bibliografija_papildymaipdf.pdf

 • Alšėnienė (Vaitkutė), Estera

  Nerasta nuotrauka

  Alšėnienė (Vaitkutė), Estera, prozininkė. Gimė 1923 m. rugpjūčio 1 d. Židikuose (Mažeikių raj.). 1941 m. baigė Telšių M. Valančiaus gimnaziją ir studijavo farmaciją Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Dirbo Laukuvos, Telšių vaistinėse. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Dirbo vaistinėse, mokytojavo. Gyveno Cleveland‘e (JAV). Išleido romaną „Įšalusi valtis“ (1999). Knygoje veiksmas vyksta Žemaitijoje. Mirė 2015 m. birželio 17 (?) d.

   

 • Andrijauskas, Leopoldas

  Leopoldas Andrijauskas

  Andrijauskas Leopoldas, dailininkas peizažistas. Gimė 1868 m. lapkričio 26 d. Siraičių dvaro (netoli Telšių) savininkų Engelberto ir Malvinos Andrijauskų šeimoje, mirė 1947 m. spalio 10 d. Baigė Peterburgo dailės akademiją. Pelnė apdovanojimų 1891 m. Miuncheno parodoje, dalyvavo parodose Varšuvoje, meno parodoje „Alkos“ muziejuje 1940 m.
  Palaidotas senosiose Telšių kapinėse šeimos kape.
  Nuotr. iš http://zam.mch.mii.lt/Parodos/L_Andrijauskas.htm [2016 06 28]

 • Andrijauskas, Vladimiras

  Nerasta

  Andrijauskas, Vladimiras, Varnių kunigų seminarijos ir vyskupo M. Valančiaus namų gydytojas, 1863 m. sukilimo rėmėjas, tremtinys. Kilęs iš senos žemaičių bajorų giminės. Gimė 1825 m. Kentralių dvare, netoli Luokės. Tėvai Pranciškus Andrijauskas ir Gertrūda Opulskytė. Mirė 1891 m. ten pat. Po amnestijos aštuntame dešimtmetyje grįžo į Žemaitiją. Parašė istorijos mokslui svarbų Maskvos ir Varnių laikotarpio dienoraštį.

 • Andriulis, Domas

  Domas Andriulis

  Andrulis, Domas, kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas. Gimė 1896 m. balandžio 28 d. Juodlaukyje (Kelmės raj.), mirė 1973 m. spalio 31 d. Šiauliuose. Nuo 1930 m. Telšių gimnazijos muzikos mokytojas ir choro vadovas. Moksleivių ir suaugusiųjų jėgomis statė savo ir kitų autorių muzikinius veikalus, organizavo dainų šventes.
  Nuotr. : https://lt.wikipedia.org/wiki/Domas_Andrulis#/media/File:PLCH-ANDRULIS_DOMAS.jpg

  D_Andrulis_Bibliografija_2015_pdf.pdf

 • Andriusevičius, Jonas

  Jonas Andriusevičius

  Andriusevičius, Jonas, muziejininkas, kraštotyrininkas, pedagogas. Gimė 1931 08 23 Gaidžių k., Utenos rajone, mirė 2000 m. Telšiuose. Įsteigė keletą visuomeninių muziejų Žemaitijoje. Vienas  iš jų – Gaulėnuose (1996 10 26), netoli Šatrijos kalno, Upynos sen. 
  Nuotr. : Komunizmo švyturys, 1983 05 05

  J_Andriusevicius_apie_ji001.pdf

 • Anglickis, Stasys

  Stasys Anglickis

  Anglickis, Stasys, poetas, vertėjas, pedagogas. Gimė 1905 m. gruodžio 23 d. Bernotavo k. (Plungės raj.). Mirė 1999 m. vasario 26 d. Vilniuje. Mokėsi Telšiuose gimnazijoje, Telšių mokytojų seminarijoje. Eilėraščius pradėjo spausdinti 1923 m. Vienas iš Žemaičių rašytojų sambūrio organizatorių, parengęs spaudai žemaičių poezijos ir prozos antologiją „Žemaičiai“ (1938) . Išleido poezijos rinkinių, autobiografinį romaną „Čiupikai“.

  Nuotr. : "Knygnešys", 1990, nr. 12, p. 11

 • Artiomovas, Nikolajus

  Nikolajus Artiomovas

  Artiomovas, Nikolajus, poetas. Gimė 1926 m.sausio 29 d. Vasiljevskoje (Tulos sr.), mirė 1982 m. spalio 29 d. Telšiuose. Rašė rusų kalba. Išleido tris poezijos rinkinius. Nuo 1962 m. dirbo karinio dalinio bibliotekos vedėju Telšiuose. Eilėraščius pradėjo publikuoti nuo 1951 m.  Palaidotas Telšių rusų kapinėse

  Nuotr. iš asmeninio dukros A. Gorelienės archyvo

   N_Artiomovas_apie001.pdf

 • Augustinavičius, Mykolas

  Mykolas Augustinavičius

  Augustinavičius, Mykolas, Telšių verslininkas, linų verpimo ir audimo fabriko "Mastis" įkūrėjas ( veikė 1934 m. sausio 1 d. (1932 m. ?) -1940 m. rugpjūčio 3 d. ), Telšių kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo veikėjas . Gimė 1875 m. Žemaičių Kalvarijoje. Mirė 1960 m. Kaune. Masčio ežero pakrantėje įsteigė elektrinę, malūną, lentpjūvę. Vaikai mokėsi Telšių gimnazijoje.
  Masčio“ fabriko adresas 1938 m. – Aušros kelias 9. Pastatas išlikęs, Laisvės g. 3.
  Palaidotas kapinėse prie IX forto Kaune.

  Nuotr.  iš Telšiai asmeninio Daivos Mažonienės archyvo.

 • Balandytė, Gražina

  Gražina Balandytė

  Balandytė, Gražina, aktorė. Gimė 1937 m. birželio 27 d. Telšių rajono Tučių kaime. Kauno valstybinio akademinio dramos teatro aktorė, Lietuvos teatro sąjungos narė. Teatre suvaidino per 100 pagrindinių ir epizodinių vaidmenų, kino ir televizijos filmuose – apie 20 vaidmenų Nusipelniusi artistė (1967), Lietuvos liaudies artistė (1987), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius (1995), Vyriausybės kultūros ir meno premija (2006), „Auksinės gervės“ apdovanojimas (2014).

  Nuotr.: http://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/w/post/17743/foto/35034

 • Baltrmiejūnas, Remigijus

  Nuotraukos nerasta

  Baltramiėjūnas, Remigijus, mokslininkas fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras ir profesorius (1983). Gimė 1945 m. birželio 27 d. Telšiuose. Mirė 2008 m. Nuo 1987 m. Fizikos instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1989-1992 m. jo direktorius. Ekologijos fondo direktorius. Svarbiausi darbai iš puslaidininkių fizikos, lazerinės spektroskopijos. Daugiau, kaip 150 mokslinių straipsnių autorius. 1985 m. suteikta LTSR valstybinė premija. Prof. J. V. Vaitkus ir trečiakursis studentas R. Baltramiejūnas 1966 m. pagamino pirmąjį Lietuvoje lazerį.

 • Baltuonienė (Alminaitė), Justina

  Justina Baltuonienė

  Baltuonienė (Alminaitė) Justina, pedagogė, žurnalistė, visuomenininkė, meno saviveiklos dalyvė, rašė scenarijus, proginius eilėraščius. Kūrė žemaičių tarme. Gimė 1927 m. kovo 2 d. Paežerės Rūdaičių kaime Platelių vls. Nuo 1953 m. iki 1982 m. dirbo Telšių rajoninio laikraščio redakcijoje. Mirė 2013 metų spalio mėn. Palaidota Telšių senosiose kapinėse.

  Nuotr.: Asmeninis dukros Kornelijos Baltuonytės archyvas 

  J_Baltuoniene_apie_ja001.pdf

 • Barauskas, Leonas

  Leonas Barauskas

  Barauskas, Leonas, aktorius. Gimė 1926 m. gegužės 25 d. Želvaičiuose, Telšių vlsč., mirė 1975 m. kovo 21 d. Čikagoje, IL. 1941 m. baigė Telšių amatų mokyklą. Vaidino Telšių Žemaičių [Žemaitės] teatre. 1949 m. persikėlė į Kanadą. 1963 m. persikėlė į JAV. 

 
Savanoris bibliotekoje